ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Varnums socken : Ås härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 93 Naturnamn: 39 Bebyggelsenamn: 3 Naturnamn: 0
Huærnæma, se Varnum sn Boagärde ägomark Varums sn sn  
Hwarnem, se Varnum sn Flagorna ägomark Komministerbostället bebyggelse  
Verneme, se Varnum sn Granelund slåtteräng Varnum bebyggelse  
Varnum sn /Se Gräseberg berg?    
Varnum sn Himlatorpen terräng    
Varnum sn Horsamossen mosse    
Varnum kyrkby o. sn Hultet terräng    
Varnum sn Hålgatan terräng    
Varnum sn Hästskokärren mosse    
Varnum sn Karneslätt slåtteräng    
Varnum sn /Se Kleven, Stora sjö    
Varnum socken Kleven sjö /Se    
Varnum sn Kleven sjö /Se    
Varnum sn Knappersmossen ägomark    
Varnum sn Kullavändorna mosse?    
Varnum sn Kärret slåtteräng    
Varnum sn Lillehage terräng    
Varnum sn Lundakärret mosse    
Varnum sn Lyckebo ägomark    
Varnum sn Lyckefallet terräng    
Varnum sn Mellsjön Saknas    
Hvemen Saknas Mellsjön sjö    
Varnum sn Russekulle terräng    
Varnum sn Sjöbotten terräng    
Varnum sn Skallerbacken terräng    
Varnum sn Skogslund terräng    
Varnum sn Stridstorpet terräng    
Varnum sn Sumparna mosse    
Varnum sn Svedjorna slåtteräng    
Varnum sn Timmerhall terräng    
Varnum sn Tolen sjö /Se    
Varnum sn Tordön terräng    
Varnum sn /Se Toren tjärn    
Varnum sn /Se Toren sjö /Se    
Varnum sn /Se Toren sjö /Se    
Varnum sn /Se Tåsjön sjö    
Varnum sn /Se Uppsala terräng    
Varnum sn /Se Vilan ägomark    
Varnum sn /Se Åslätt terräng    
Varnum sn /Se      
Varnum sn /Se      
Varnums kyrka kyrka /Se      
»atzaratorp» beb.      
?Brogården gd /Se      
Brogården? Saknas      
Brogården Saknas /Se      
*Brydiegården Saknas /Se      
Dållebo by      
Dållebo by      
Gunntorp by      
Gunntorp by      
Hværnem, se Varnum kyrkby      
*Ingarp Saknas      
*Ingathorp försvunnen gård      
Kyrkarp gd      
Nitta kvarn /Se      
Nitta kvarntomt /Se      
Sjöhester torp /Se      
Skabo gd      
Skabo gd      
Skabo säteri      
?Skabo gd      
Skabo säteri      
Skabo säteri      
Skabo gd      
Skabo säteri      
Skabo Saknas /Se      
»skaffwebodhe», se Skabo gd      
Stommen gd      
Torp gd      
Torp gd      
Tångabo gd      
Tångabo gd      
Tångabo Saknas /Se      
Varnum by      
Varnum by      
Varnum by      
Varnum kyrkby      
Varnum kyrkby      
?Varnum by      
Varnum by      
Varnum by      
Varnum by /Se      
Varnum Stommen gd      
Ågården gård      
Aagarden Saknas      
Ågården gård /Se      
Ågården gård      
Ågården Saknas      
Ågården gd      
Ågården Saknas /Se      
Ånäs gd      
Årnäs, se Ånäs gd      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.