ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vist socken : Redvägs härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 74 Naturnamn: 6 Bebyggelsenamn: 195 Naturnamn: 0
Vist sn? Backgårdsplatån Saknas Vist sn  
Vist sn »Bogesundssten» Saknas +Anders Gunnars gård gård  
Vist sn Herrstorpsberget Saknas Andersgården gd  
Vist förr sn, del av stad /Se Lövekällan källa /Se Andersgården bebyggelse  
Vist sn Slottet fornlämning /Se Apelskog lhter  
Vist sn Wistberget Saknas Apelskog lht  
Wid sn   Apelskog, Nedre bebyggelse  
Widz socken   Apelskog, Övre f.d. torp  
Vist förr sn, nu del av stad   Arvidsgården gd  
Vist församling   Arvidsgården bebyggelse  
Vist sn   Aspelund lht  
Vist by o. sn   Backagärde torp  
Vist sn   Backgården bebyggelse  
Vist sn   Berghaga lht  
Vist sn   Bernhardsberg stadsägor  
Vist sn   Björkelund lht  
Vist förr sn, nu del av stad   Björkelund hus  
Vist sn, nu del av stad   Björkeslätt lht  
Vist förr sn, nu del av stad   Björkslätt stadsäga  
Vist sn /Se   Björkäng lht  
Vist sn /Se   Brittåse lht  
Vist Saknas /Se   Brodal lht  
Vist sn /Se   Brogården gd  
Vist sn /Se   Brogården bebyggelse  
Vist by och sn /Se   Brogården bebyggelse  
Vist sn /Se   Bronäs lht  
Vist stadsdel /Se   Bronäs Snickerifabrik Saknas  
Vist sn /Se   Bäckaskog torp  
*Bastuvakestre försvunnen gård   Bäckäng lht  
Bastuvalnstre försvunnen tomt /Se   Edslund lht  
Haraldstorp, se Härstorp by   Ekeberga lht  
Harastorp, se Härstorp by   Ekeberget Saknas  
Hestra by   Fridebo lht  
Hester gd /Se   Fänriksgården bebyggelse  
Hester gd /Se   Fållen torp  
Hester by /Se   Gapet torp  
Härstorp by   Glasbacken torp  
Härstorp by   Grindstugan, se Vistadal Saknas  
Härstorp by /Se   Gropelid lht  
Härstorp by   Gunnagården bebyggelse  
Harastorp Saknas   Gunnagården bebyggelse  
Härstorp by   Gunnagården bebyggelse  
Harastorp gård   +Gunnarsgården äldre namn på Härstorp  
Harastorp Saknas   Hagalund lht  
Harastorp gårdar   Hagalund stadsäga  
Harastorp gd   Hagalund lht  
Härstorp by   +Hans Larssons gård äldre namn på Härstorp, Jönsagården  
Härstorp by   +Hans Perssons gård äldre namn på Ubbarp, Gunnagården  
Haralstorp gårdar   Haståker lht  
Härstorp gd (by?) /Se   Hedegården gd  
Härstorp gd /Se   Hedegården gd  
*Malaregaarden» försvunnen gård   Hedegården enstakahemman  
Skabbe gd   +Heden äldre namn på Hedegården  
Stabäck torp /Se   Herrstorp, se Härstorp Saknas  
Stabäck lg /Se   Hester by  
Stommen gd   Hester by  
Sventagården gd /Se   Hester by  
Ubbarp by   Hester egendom  
Ubbarp by   +Hester, Lilla Saknas  
Ubbarp Saknas   Hesteraberg lht  
Ubbarp by   Holmåker lht  
Ubbarp by   Hovmansgården gd  
Ubbarp by   Hovmansgården bebyggelse  
Ubbarp by   Hyåsen gd  
Ubbarp by   Håkagården bebyggelse  
Ubbarp by   +Håkan Assmundsgården gård  
Ubbarp Saknas /Se   Håkantorp stadsäga  
Vist by o. sn   +Håke Assarsgården Saknas  
Vist by   +Hägna undantagstorp  
?Vist by   Härstorp by  
?Vist gd   Härstorp by  
Vistafors kvarn /Se   Härstorp by  
Vistaholm hg /Se   Idrottsplatsen, se Ätravallen Saknas  
Yttergården gd /Se   +Jonsgården äldre namn på Ubbarp, Nordgården  
    Jönsagården gd  
    Jönsagården bebyggelse  
    Jönsagården bebyggelse  
    +Jönsagården Saknas  
    +Jönsagården äldre namn på Ubbarp, Nordgården  
    Kaleslätt Saknas  
    Karlsgården gd  
    Karlsgården bebyggelse  
    Karlsgården bebyggelse  
    Karlskog torp  
    Karlsslätt torp el. lht  
    +Klockaregården äldre namn på Vist, Sventagården  
    Krabbagården gd  
    Krabbagården bebyggelse  
    Kulla lht  
    Kurahemmet lht  
    Kyrkeslätt hus  
    +Lars Carlsgården Saknas  
    Lillängen lht  
    Ljunghagen lht  
    Lund, Övre Saknas  
    Lyckorna hmd  
    Lyckorna bebyggelse  
    Lönneborg lht  
    Lövåsen hus  
    Lövåsen lht  
    Löväng lht  
    Marielund lht  
    +Mellangården, Norra äldre namn på Ubbarp, Andersgården  
    +Mellangården, Södra äldre namn på Ubbarp, Håkagården  
    +Mellerstegården äldre namn på Ubbarp, Gunnagården  
    Missionskapellet lht  
    Mossatorpet lht  
    Niklasberg stadsäga  
    +Nolgården, Västra äldernamn på Vist, Stommen  
    +Nolgården, Östra älder namn på Vist, Brogården  
    Nordgården bebyggelse  
    Nyboholm stadsäga  
    Nydal lht  
    Nyhem lht  
    Nytorp lht  
    +Nåa stadsäga  
    +Per Eriksgård äldre namn på Härstorp, Krabbagården  
    +Per Hansgården Saknas  
    +Per Larssonsgården älder namn på Vist, Sventagården  
    Prästegården gård  
    Ruttershov lht  
    Rydet enstakahemman  
    Rydet, Lilla Saknas  
    +Ryttaregården äldre namn på Hester, Fänriksgården  
    Ryttaretorpet lht  
    Rönneberg torp  
    Rönnekärr torp  
    Rönnekärr lht  
    Rönnåsen lht  
    Sandhem stadsäga  
    Sandvalla lht  
    Sandåker lht  
    Sandåsen lht  
    Sandäng lht  
    Sjölid torp  
    Skabbe gd  
    Skabbe enstakahemman  
    Skogslyckan torp  
    Skoltomten lht  
    Skyttås torp  
    Slättäng lht  
    Solbacken lht  
    Solbacken lht eller hus  
    Soläng lht  
    Staberg Saknas  
    Stabäck torp el. lht  
    Stadsgränsens Möbelfabrik lht  
    Stommen gd  
    Stommen bebyggelse  
    Stugan lht  
    +Svarvaregården äldre namn på Hester Fänriksgården  
    Sventadal lht  
    Sventagården gd  
    Sventagården bebyggelse  
    Sventagården bebyggelse  
    +Södergården äldre namn på Ubbarp, Arvidsgården  
    +Sörgården, Västra äldre namn på Vist, Sventagården  
    +Sörgården, Östra äldre namn på Vist, Gunnagården  
    Tåmarken lht  
    Täppan lht  
    +Täppan hus  
    Täppan torp  
    Ubbarp by  
    Ubbarp by  
    Ubbarp stadsäga  
    Ubbarp lht  
    Ubbarp by /Se  
    Ubbarpagårdarna gårdar  
    Ulricehamns Idrottsplats Saknas  
    Villa Berg lht  
    Villa Bågasund lht  
    Villa Ekhamra lht  
    Vist by  
    Vist by o. sn  
    Vist f.d. socken  
    Vist kyrkby  
    Vistaberg torp  
    Vistaberg torp el. lht  
    Vistadal lht  
    Vistadal grindvaktstuga  
    Vistafors lht  
    Vistaholm lht  
    Vistaholm lht  
    Yttergården gd  
    Yttergården bebyggelse  
    Yttergården bebyggelse  
    Ytterlund Saknas  
    Åkersdal lht  
    Åkersdal lht  
    Ätravallen stadsäga  
    Ödegården bebyggelse  
    Övragärde gd  
    Övragärde enstakahemman  
    Övraskog lht  
    Övre Lund torp  

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.