ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hössna socken : Redvägs härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 111 Naturnamn: 114 Bebyggelsenamn: 24 Naturnamn: 0
Höstna sn Alfahägnen ägomark Hössna socken sn  
Hössna sn /Se Aspelund delvis odlat område Brunsered gd  
Hössna sn Baggekärret kärr Duvered by  
Hössna kyrkby o. sn Björnkärret kärr Fagrared by  
?Hösna socken Björnsjön Saknas Gravhult gd  
Hössna sn Blåhall ägomark Grubbäcken gd  
Hösna sn Boaredsmossen mosse Gunnere gd  
Hösna sn Boaskogen skogsmark Gärdet by  
Hössna sn Bredgärdet slätt Hjortåsen by  
?Hösna socken Bredgärdet slätt /Se Heddered by /Se  
Hössna sn Dällsmossen mosse Holmarp gd  
Hössna socken Döda kärret kärr Hössna bebyggelse  
Hösna sn Ekebacken höjd Hössna sockens skolhustomt, se 17-18 Hössna Saknas  
Høsnom sn Fagraredsmossen mosse Karthemmet gd  
Hösna sn Fagraredsån å Kinnared bebyggelse  
Høsnom sn Flogen sank mark Kinnared by  
Hössna sn Fållebacken höjd Kärragärde gd  
Hössna sn Fårahagen skogsmark Lövåsen lht  
Hössna socken sn Galtåsen Saknas Rearsred gd  
Hössna sn Galtåsen höjd Rullen gd  
Hössna sn Galtåsen ås /Se Rönnebråten gd  
Hössna by, förr tingsställe /Se Gamla hägnen ägomark? Skrockhögen bebyggelse  
Hössna sn Getaryggen terräng Skråckhögen gd  
Hössna sn Getaryggen höjdsträckning /Se Valared by  
Hösne sn Grönebacken terräng    
Hössna sn Gullery Siön, se Sörsjön o. Nordsjön sjöar    
Hössna sn Gällers äng terräng    
Hösna Saknas Hagalund ödegård?    
Hössna sn Hagaskogen skogsmark    
Hössna sn Herresvedjan terräng    
Hössna sn Hillaredsån å    
Hössna sn Hornås förr torp?    
Hössna Saknas Hultet skogsmark    
Hössna sn Hägnet terräng    
Hössna sn Härnemadsmossen mosse    
Hössna socken /Se Höglundskärret kärr    
Hössna by o. sn /Se Kampavall delvis odlat område    
Hössna by o. sn /Se Kanalen kanal?    
Hössna sn /Se Karladön skogsmark    
Hössna sn /Se Kartamossen, Lilla mosse    
Hössna sn /Se Kartamossen, Stora mosse    
Hössna by o. sn /Se Knallaliderna Saknas    
Hössna sn /Se Knektaängen sank mark    
Hössna sn /Se Knottebo delvis odlat område    
Hössna sn /Se Komosse Saknas    
*Höstna socken /Se Korsmaden sank mark    
Amurabacken hmn /Se Kungarör fornlämning    
Biornssthorp, se Björstorp by Kungarör rör /Se    
Biornssthorp Saknas Kvarnabackaån å    
Björstorp by Kvarnabacken delvis odlat område    
Björstorp gd Kvarnalyckan ägomark    
Björstorp by Källslättasveden mossholme    
Björstorp by Källäng ägomark    
Björstorp by Kärragärdsmossen mosse    
Björstorp by Lealyckan ägomark    
Björstorp by Lillsjön Saknas    
Björnstorp Saknas Öfre Lillån Saknas    
Ekebacken förr torp? Linnebacken delvis odlat område    
Frömad gd /Se Linnebackaöjan holme    
Grafhult gd /Se Lisalyckan ägomark    
Grubbäcken gd /Se Länsmans backe holme    
Grytåsen Saknas /Se Lövåsen terräng    
Grytåsen gd /Se Maderna ägomark    
Gullhester torp /Se Mellanlyckan ägomark    
Halla gård Mossabygget delvis odlat område    
Halla gd Målerör rör /Se    
Hjortåsen by /Se Mördungaröret fornlämning    
Härnemad Saknas /Se Mördungarörsskogen skogsmark    
Hössna by o. sn Nolhaga terräng    
Hösna by Nolsjön, Gulleredssjön Saknas    
Hössna by o. sn Nolskogen skogsmark    
Hössna by Nordsjön sjö    
Hössna by Nordsjön sjö    
Hössna by Normossen mosse    
Hössna by /Se Närvånan delvis odlat område    
Hössna by /Se Petrabäcken bäck    
Hössna, Övre Saknas /Se Pinebobäcken bäck    
*Höstna by /Se Rismossen mosse    
Hössna kyrka kyrka /Se Rullamossen mosse    
Kinnared f.d. socken, nu del av sn Ruskås delvis odlat område    
Kinnared förr sn, nu by /Se Rysjön Saknas    
Kinnared förr sn, nu by »Seggaek» träd    
Kinnared f. sn, nu del av sn Sibbalyckan ägomark    
Kinnared förr sn, nu by Skattehål sank mark    
Kinnared förr sn, nu by Skogslyckan ägomark    
Kinnared f. sn, nu del av sn Snurran förr torp?    
Krokstorp gård Stenbron delvis odlat område    
Krokstorp Saknas /Se Stenmaden sank mark    
Kullen Saknas /Se Stora mossen mosse    
Kyndarydh Saknas Storlyckan ägomark    
Kyndaryd socken *Strandveden f. skog    
Kinnaröd kyrka förr Strengseredssjön Saknas    
Lillaskogen Saknas /Se Stutaröret fornlämningar    
Lönnåsen Saknas Stutarör rör /Se    
Osqvarn Saknas Svedjorna delvis odlat område    
?»osquern» Saknas Svedkärret kärr    
Prästegården = 1 Hössna gd Sågarebäcken bäck /Se    
Rearsred by /Se Sörsjön Saknas    
Rearsred gd /Se Söte stubbe ägomark    
Rullen, Yttre o. Övre gd:ar /Se Tattarån å    
Rönnebråten gd /Se Tatterån å    
Rönåsen gård el. berg Tidan Saknas    
Sillebacken hmn /Se Trulsebo terräng    
Slätthult by? Uvbacka ägomark    
Stommen = 5 Kinnared gd Vasaskogen skogsmark    
Valared by Åsen delvis odlat område    
Wesunxmåsa Saknas Elgån Saknas    
Önnarp herrg. Eramosse Saknas    
Önnarp by Eramosse Saknas    
?Önnarp by Äramossen Saknas    
Önnarp by Äramossen mosse    
  Äramossen terräng /Se    
  Ätran Saknas    
  Ätran Saknas    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.