ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gullereds socken : Redvägs härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 67 Naturnamn: 86 Bebyggelsenamn: 28 Naturnamn: 0
?Gullered sn /Se Alaska ägomark Gullereds socken sn  
Gullered sn? Berget delvis odlat område Backen gd  
Gullered by o. sn Boaredsmossen mosse Boared gd  
Gullered sn Fiskdammen vattensamling Bondabo gd  
Gullered sn /Se Flitalyckan ägomark Ekesbo gd  
Gullaryd Saknas Flitamossen mosse Ekhult gd  
Gullered sn Getamaden sank mark Gästared gd  
Gullaryd Saknas Gubbängsmaden sank mark Hjälmsered bebyggelse  
Gullered by Gullery Siön, se Sörsjön o. Nordsjön sjöar Hjälmsered gd  
Gullered sn Gölabäcken bäck Hjälmsered by /Se  
Gullered sn /Se Hallamossen mosse Hultagärde gd  
Gullered sn /Se Hattåsen skog Häggarpet torp  
Gullered sn Hattåsen skog Hästhagen gd  
Gullered sn Hattåsen skog Hästhagen, Norra gd  
Gullered sn Hattåsen skogshöjd Högshult gd  
?Gullered sn /Se Hattåsen berg /Se Kalabo gd  
Gullered sn /Se Hattåsen berg /Se Mon Saknas  
Gullered sn /Se Hovet terräng Pepparbacken Saknas  
Bondabo gd Hultet ägomark Torhult gård  
Eker(s)bo gd /Se Hultet skogsmark Ramsberg gd  
Flärred by Jakobalyckan ägomark Sand Saknas  
?Gullered by o. sn Kalabomossen mosse Sjögared gd  
?Gullered by Karsåsen skogsmark Tissered by  
Gullered by Klevaliden skogsmark Tubbarp gd /Se  
Hjälmsered by /Se Klevamossen mosse Ubbared gd  
?Hjälmsered gd:ar /Se Korpberget berg Ubbared by /Se  
Häggarpet by /Se Kvarndammen vattensamling Älmebäcken bebyggelse  
Kalabo gård Kvarntorpet ägomark Älmebäcken ?gd  
Kalabo gd Lermaden ägomark    
Ramsberg gd /Se Lillö ägomark    
Ramsvälla gd /Se Lillö sjö sjö    
Ryd by Lindesberg delvis odlat område    
Sioarudh Saknas Lättås skogsmark    
Sjögared gd Mellommossen mosse    
Sjögared gd Mon ägomark    
Sjögared gård Mossabygget delvis odlat område    
Sjögared gd Nolmaden sank mark    
Sjogared Saknas Nordbråten sank mark    
Sjögared gd /Se Nordsjön, se även Sörsjön sjö    
Sjögared gd /Se Nordsjön sjö    
Skitnabråten by /Se Norrsjön Saknas    
Stigared Saknas /Se Nymossen ägomark    
Stommen = 4 Gullered gd Oxagapet skogsmark    
Stommen = 1 Tissered gd Oxhagen skogsmark    
Strängsered by o. kapellag Pannkakegran ägomark    
Tissered förr sn, nu by /Se Pellahägn ägomark    
Tissarÿdh Saknas Pinan skogsmark    
Tissered förr sn, nu by Ramsbergsmossen mosse    
Tissered f. egen sn, nu del av sn Råberget berg    
Tissered förr sn, nu by Sandra-Evas terräng    
Tyseryd gård Sjöbråten terräng    
Tissered by Sjömossen mosse    
Tissered f. egen sn, nu del av sn Skatte-Stinas terräng    
?Tissered by /Se Skogatorpet förr torp?    
Tissered by Skränkebo terräng    
Tisseröd kyrka förr Snubbakärret kärr    
Ubbared gård Sohultamossen mosse    
Ubbaryd Saknas Starrön ö    
Ubbared gd.? Stenkullen delvis odlat område    
Ubbarid Saknas Stommagärdet ägomark    
Ubbared Saknas Storemossen mosse    
Ubbared gård Strängseredsjön sjö    
Ubbared gd Strängseredssjön sjö /Se    
Ubbared gd /Se Stutakärret kärr    
Åsen by Svarte mad sank mark    
Åsen by Sörbo delvis odlat område    
Överhester lht /Se Sörgården ägomark    
  Sörmaden sank mark    
  Sörsjön, se även Nordsjön sjö    
  Sörsjön Saknas    
  Sörsjön sjö    
  Tatterån å    
  Tissereds Kyrkoruin kyrkoruin /Se    
  Tissås terräng    
  Tora terräng    
  Tubbarp terräng    
  Tuppamossen mosse    
  Tuskamossen mosse    
  Varsle sten gränspunkt    
  Varsle sten gränsmärke    
  Vipehål skogsmark?    
  Älemossen ägomark    
  Älgåsen höjd    
  Älmelund delvis odlat område    
  Ängaberget delvis odlat område    
  Österängen terräng    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.