ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bergums socken : Vättle härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 71 Naturnamn: 260 Bebyggelsenamn: 601 Naturnamn: 1806
?Bergum sn Andtjärnet tjärn Bergum församling Albos åkerfält, förr båtsmanstorp
Bergum sn Andtjärnet tjärn Bergums socken sn Albos torp åkerfält, förr båtsmanstorp
Bergum sn Barefjäll höjd o. triangelpunkt Sagesmän förteckning Alelunden skogsdunge
Bergum sn Barefjäll berg Sagesmän förteckning Andtjärnet sjö
Bergjum sn Bisteråsen ås Sagesmän förteckning Andtjärnet tjärn
?Bergum sn Bisteråsen ås Bergum socken Andtjärns Klint berg
Bergum sn /Se Björnaråsen ås Bergum socken Andtjärnsmossen mosse
Bergjum sn Björnaråsen ås Bergum sn Annickas Lycka lycka
Bergum sn Björsjön, Lilla sjö Bergjum sn Apelhålan dal o. åkermark
Bergum sn Björsjön, Lilla del av Stora Björsjön Bergum sn Arons krok område
Bergjum sn Björsjön, Stora sjö Bergums socken socken Aspebacken gärde, äng
Bergum sn Björsjön, Stora sjö Bergums Kyrka kyrka Aspedalen dal
Bergum by o. sn Björsjön Saknas Bergums kyrka kyrka Aspefloget berg
Bergjum kyrkby o. sn Blötekärr kärr bergumebo inbyggarbeteckning Aspeheden gärde
Bergum sn Blötekärr kärr bergumbo inbyggarbeteckning Aspeheden åkerfält
Bergum sn Brattås ås bergumbo inbyggarbeteckning Aspekullen berg
Bergum sn Brattås ås Bergums tassar inbyggarbeteckning Aspekullen jordkulle
Bergum sn Bredaremossen mosse bingarebo inbyggarbeteckning Aspekullen jordkulle
Bergum sn Bromossen mosse björredbo inbyggarbeteckning Aspekullsflaten åkerfält
Bergjum sn Bruarehallera berg /Se björredbo inbyggarbeteckning Aspeliden lid o. mark
Bergum sn /Se Bruareholmen ö /Se björsaredbo inbyggarbeteckning Aspeliderna betesmark
Bergum sn /Se Brudaremossen mosse björsaredbo inbyggarbeteckning Aspelunden hagmark och äng
Bergum sn /Se Brännemossen mosse björsboare inbyggarbeteckning Aspenylandet gärde, åkerj.
Bergum by Brännemossen mosse björsbobo inbyggarbeteckning Aspenäbbet åkerfält
Östra Bergjum Saknas Buaremossen mosse burebo inbyggarbeteckning Aspeskogen skog eller mark
Bergum by Buaremossen mosse buredbo inbyggarbeteckning Asphålan gärde o. äng
Bergum by Buaråsen ås byare inbyggarbeteckning Aspängedalen dal
Bergum by Buaråsen ås byare inbyggarbeteckning Aspängedalen dalgång
Bingared by Burås ås byare inbyggarbeteckning Aspängen gärde o. äng
Byngarydh Saknas Burås ås danserdbo inbyggarbeteckning Backeliden lid o. ängsmark
Björred gd:ar /Se Bönabo damm damm danseredbo inbyggarbeteckning Backåkern åkerfält
Björsjöås hmn? Bönabo damm damm dockeredbo inbyggarbeteckning Baggeberget kulle
Buarås lht /Se Delabäcken bäck dockeredbo inbyggarbeteckning Barefjäll skogs-, berg- och fjällhöjd
Bur gd /Se Domelihög fornlämning eriksbergare inbyggarbeteckning Barefjäll bergsområde
Bur gd /Se Domelihög höjd eriksbergare inbyggarbeteckning Barfotebäcken bäck
Dockered by /Se Dymossen mosse gulleredbo inbyggarbeteckning Barkeberget berg
Dockered gd:ar /Se Dymossen mosse husare inbyggarbeteckning Bastängen gärde
Dockered gdr /Se Ebbetjärn tjärn hälbobo inbyggarbeteckning Bengts Äckra åkermark
Eriksberg gd Ebbetjärn tjärn häljeredbo inbyggarbeteckning Benhålan utmark, dal
Eriksberg Saknas /Se Enerkullsdalen dal häljeredbo inbyggarbeteckning Benjamins led del av utfartsväg
Grisared = Eriksberg Saknas /Se Fjället höjd högabo inbyggarbeteckning Bergen område
*Grisaryd gd /Se Fjället berg kapperedbo inbyggarbeteckning Bergskullen bergskulle
Grisrid, se Eriksberg gd Flabbedalen dal kapperedbo inbyggarbeteckning Bergums Äng mark, äng, åker
Högarås utjord /Se Flabbedalen dal kniparedbo inbyggarbeteckning Bergavägen väg
Högesås avs. /Se Furåsen ås krokrydare inbyggarbeteckning Bergskullen berg
Kappered by Furåsen ås krokrydbo inbyggarbeteckning Bergsvälterna åkermark
Kappered by Fällesås ås kroksjölundare inbyggarbeteckning Bergume Backar marker o. sluttningar, ängsmark o.d.
Kappered by Fällesås ås lundabo inbyggarbeteckning Bergums Äng äng
Kappered by /Se Galgaberget berg måhultare inbyggarbeteckning Bigården mark
Mjörnås ödegård? Galgaberget berg olofstorpare inbyggarbeteckning Binga gärde, åkermarker
Olofstorp by Gamle damm sank mark prästegårdare inbyggarbeteckning Bingared Dal dal
Skrapekärr gd /Se Gamle damm sank mark rellsjödalare inbyggarbeteckning Bingareds dal dalgång
Skrapekärr gd Geråsen ås rördalare inbyggarbeteckning Bisskärrsmad mad, åkermark
Sqvalpan Saknas Geråsen ås skogebo inbyggarbeteckning Bisteråsen bergås
Skvalpan by Gräsåsen ås skogabo inbyggarbeteckning Björnebacken backslätt
Skvalpan gd Gräsåsen ås skvalpabo inbyggarbeteckning Björkekullen berg
Sorgebacka förr gård? Gåsevatten sjö skårbo inbyggarbeteckning Björkekullen berg
Stallg. Saknas Gåsevatten damm småkullare inbyggarbeteckning Björkekullen berg
*Stala gardhen f.d. gd Gåsevattenskullen kulle småkullebo inbyggarbeteckning Björkekullshagen hage o. lycka
*Stalagården förr gd Gåsevattenskullen kulle stenaredbo inbyggarbeteckning Björkeskogen hage o. utm.-gärde o.d.
*Stalagården försv. gd Göpås, Lilla ås stenaredbo inbyggarbeteckning Björnadammsmaden mad
Stommen gd Göpås, Lilla ås torvhögsbo inbyggarbeteckning Björnarås bergås
Torfhög by? Göpås, Stora ås torvhögbo inbyggarbeteckning Björnaråsen bergås
Torfögia Saknas Göpås, Stora ås utjordare inbyggarbeteckning Björred Skee mark o. väg
Torvhög by Hagalund terräng vråssebo inbyggarbeteckning Björreds skede del av landsväg
Vråtsered by? Hanka landtunga vråsseredbo inbyggarbeteckning Björsareds dal dalgång
Vråtsered by Hanka sluttning Affären affärsfastighet Björsareds ås bergås
Vråssered by Harestenarna skogsmark Alboda lht Björsareds ås bergås
Vråtsered by? Harestenarna berg Albo(n)s gård Björsbohaga utmark
Vråssered by Hinnarås ås Anneberg lht Björsbo hagar hagmarker
Vråtsered by /Se Hinnarås ås Anneberg lht Björsbo Kvarnebäck bäck
  Hjortemossen mosse Annedal lht Björsboås bergås
  Hjortemossen mosse Aronsberg lht Björsbo ås bergås
  Holmesjöbäcken bäck Aronsberg lht Björsholmen mark
  Holmesjöbäcken bäck Aspelund lht Björsjöflog berg
  Holmesjön sjö Aspelund lht Björsjömosse mosse
  Holmesjön sjö Asphult lht Björsjö mosse mosse
  Holmesjön sjö Backen förr lht Björsjömosse, Lille mosse
  Holmesjön sjö Bengtes gård Björsjön, Lilla sjö
  Holmesjön, Stora sjö Benjamins gård Björsjön, Lilla sjö
  Horssöcket tjärn »Bennis» småbruk Björsjön, Stora sjö
  Horssöcket tjärn Berghult lht Björsjön, Stora sjö
  Horsäket tjärn /Se Berghult småbruk Björsjön sjö
  Hulamossen mosse Bergsätra (el. Bergsäter?) lht Blekaremossen mosse
  Hulamossen mosse Bergum byar, gårdar Blekebacken backslätt
  Hultabäcken bäck Bergum byar, gårdar Blekebacken område
  Hultabäcken bäck Bergum gårdar Blocka mark
  Hultamossen mosse Bergum Hovgården gård Blockhuvudet markhöjd
  Hultamossen mosse Bergum Hovgården gårdar Blockhuvudet åkerfält
  Hultet ägomark Bergum Liden gård Blockorna åkerfält
  Hultet terräng Bergum Liden gård Blöta krok mosse
  Hunddalen dal Bergum Nedregården gård Blötekrok mosse o. sankmark
  Hunddalen dal Bergumshed lht Blötevads kärr kärrmark
  Hungervattnera sjö /Se Bergum Skattegården gård Botten gärde o. ängsmark
  Hållsjön sjö Bergum Skattegården gårdar Botten mark
  Hållsjön sjö Bergums Skola lht o. skolhus Botten gärde o. hagmark
  Hångervattnet, Norra sjö Bergum Sockenrotarne rotar och sockenområden Botten förr åkerfält, nu betesmark
  Hångervattnet, Norra sjö Bergum Sockenrotarne rotar Botten, Lille mark
  Hälbo terräng Bergum Stommen gård Bottenlös Mad mad o., äng
  Hällebäcken bäck Bergum Stommen gård Botten, Store mark
  Hällebäcken bäck Bergum Södergården gård Branta mark
  Hässlena terräng Bergum Uppegården gård Branta mark
  Hässlena höjd Bergum Västergården gård Branten förr åkerfält, nu betesmark
  Höge mosse mosse Bergum Västergården gårdar Brantevälterna åkermark
  Höge mosse mosse Bergum, Västra by, gårdar Branten gärde o. äng m.m.
  Högsjön sjö Bergum, Östra by, gårdar Brassmarken åkerfält och betesmark
  Högsjön sjö Bergum, Östra by, gårdar Brattefors bäckfors
  Högsjön sjö Bergum, Östra gårdar Brattefors område
  Högsjön sjö Bergsätra lht Bratterna marker, äng och åker
  *Hörsöcket tjärn /Se Bingared gd Bratterna förr åkerfält
  Iglatjärn tjärn Bingared gård Brattås bergås
  Iglatjärn tjärn Bingared gårdar Brattås bergås
  Iglatjärnen tjärn Bisskärr lht Brattås bergås
  Kavelbromossen mosse Bisskärr lht Brattås betesmark
  Kavelbromossen mosse Bisterkärr småbruk Brattås dal dalgång
  Klövsjömosse mosse Björbäck lht Brattås dal dalgång
  Klövsjömosse mosse Björbäck lht Brattås Kyrka berggrotta
  Klövsjön sjö Björkebo lht Brattås kyrka bergsgrotta
  Klövsjön sjö Björkebo lht Brattängen gärde, äng o. dalmark
  Kohagen hage Björkekullen lht Breda Ren gärdes- o. ängsrenmark
  Kolakullen kulle Björkeliden lht Breda Skeet mark
  Kolakullen kulle Björkhagen lht Breda Stycket åkermark
  Kolakullsmossen mosse Björkhagen småbruk Bredsticka mosseområde
  Kolakullsmossen mosse Björkhem lht Bredstickan åkerfält(?)
  Korpahyllan terräng Björkliden lht Bredvälterna åkermark
  Korpahyllan bergsbrant Björkåsen lht Bredäng äng, åkermark
  Krokmossen mosse Björred gd Brissholmen markholme
  Krokmossen mosse Björred lgård Brisshöljan hölj
  Kroksjömosse mosse Björred gård Brissmanshöljen fördjupning i å
  Kroksjömosse mosse Björsared gd Brittas Lycka lycka
  Kroksjön, Lilla sjö Björsared gård Brobratten mark, äng och åker
  Kroksjön, Lilla sjö Björsared järnvägsstation Brodalen dal
  Kroksjön, Stora sjö Björsared gårdar Brodalen dal
  Kroksjön, Stora sjö Björsareds station järnvägshållplats Brodalen skogsdal
  Kroksjötjärn, Södra tjärn Björsbo gd Brodalen dalgång
  Kroksjötjärn, Södra tjärn Björsbo gård Brodalsbäcken bäck
  Kungshögen höjd Björsbo gårdar Brohålan gärde, äng och dal
  Kungshögen kulle Björsbofors lht, kvarn m.m. Bromossen mosse
  Kvarnabäcken bäck Björsbofors lht med kvarn Broängen gärde
  Kvarnabäcken bäck Björsbo kvarn kvarn Broängen äng o. gärde
  Kvarnakullen Saknas /Se Björsjöbacka gd Broängen gärde, äng, åker
  Kvarnbäcken bäck Björsjöbacka gård Broängen äng, gärde
  Kvarnfluget berg Björsjöbacka, se Skogen gård Broängs Krok mark
  Kvarnfluget berg Björsjöås gd Bruarekullen berg
  Kvarnhagen hage Björsjöås gård Bruaremaden mark
  Kyrkåsen ås Björsjöås, se Åsen gård Bruaremads Håla äng o. gärde
  Kyrkåsen ås Blomsholm lht Bruaremads Kilar åkerjord
  Lillesjön sjö Blomsholm lht Bruareåsen, Lille bergås
  Lillesjön sjö Boden affärsfastighet Bruareåsen, Store bergås
  Ljungkullen kulle Bohem lht Brunnshagen hage o. åkerj.
  Ljungkullen kulle Bondens gård Bryssholmen(?) åkerfält
  Ljungmossen mosse Bondens (i Björsared) gård Brådalen dal
  Lunden terräng Brasse(n)s förr lht Bråddalen(?) dalgång
  Lykullen höjd Brittgård lht Bråddalsflaten åkerfält
  Lykullen kulle /Se Brännerit f.d. hus, brännvinsbränneri Bråtås ljungmark
  Lysevattnet sjö Buarås lht Brända Berg skogsmark o. -berg
  Lysevattnet sjö Buarås småbruk Brändemosse mossemark
  Långe mosse mosse Bur bebyggelse Brända mosse del av åkerfält
  Långe mosse mosse Bur gd Bränna skogsmark
  Långevatten sjö Bur gård Brännebergen skogsberg
  Långevatten sjö Bur (Bured) gård Brännemossen mosse
  Långåsen ås Båtsmanstorpet förr båtsmanstorp Brännemossen mosse
  Långåsen ås Båtsmanstorpet förr torp Brännemossen mosse
  Lärjeån å Börjes lht Bränneriet område
  Lärjeån å Dalbergs Torp f.d. torp Bränneriplatsen mark, åker
  Lärjeån å Dalhem lht Brännerna skogsmark
  Mjörnås ås Dalhem affärslägenhet Brännhusbacken åkerfält
  Mjörnåsen ås Dansered by Brännvinsvägen väg
  Mjörnåsen ås Dansered by o. gårdar Bua Mossedråger skogsmark
  Mollsjön sjö Dansered gårdar Buaremaden sänka
  Mollsjön sjö Dansered Mellomgården gård Buaremossen mosse
  Mossberget berg Dansered Nordgården gård Buaremossen mosse
  Mossberget berg Dansered Nordgården gård Buaremosse Dråg skogs- och mossedäld
  Målen, Lilla sjö Dansered Södergården gård Buaråsen bergås
  Målen, Lilla damm Delebäcken lht Buarås skogsberg
  Målen, Stora sjö Deras grannställe Buaråsen bergås
  Målen, Stora damm Dockered gd Buaråsen bergås
  Oxögat göl Dockered gård Buaråsen, Lilla bergås
  Oxögat damm Dockered gård Buaråsen, Stora bergås
  Oxögat sjö /Se Dyvik lht Buarås mosse mosse
  Rellsjön sjö Ekekullen lht Burebäck bäck
  Rellsjön sjö Ekekullen lht Buredal dal
  Rävaberget berg Ekeliden lht Buredbäcken bäck
  Rävaberget berg Ekeliden lht Bureddalarna dalgång
  Rörmossen, Lilla mosse Ekhyddan lht Buredflaten åkerfält
  Rörmossen, Lilla mosse Ekhyddan lht Buredflaten, Lilla åkerfält
  Rörmossen, Stora mosse Ekvalla gård Buredflaten, Stora åkerfält
  Rörmossen, Stora mosse Ekåsberg lht Buredgärdet åkerfält
  Senåsamossen, Nedre mosse Ekåsberg lht Bureds hult nyodling
  Senåsamossen, Nedre mosse Ekåsslätt lht Burås bergås
  Senåsamossen, Övre mosse Ellkullen lht Buskareåkern åkermark
  Senåsamossen, Övre mosse Emiliero lht Byberget berg
  Sirtjärn tjärn Enehagen lht Byberget berg
  Sirtjärn tjärn Enehagen lht Bybergshålan däld, åker o. äng
  Skotjyveboden strandområde? Enered lht Bybergsåkra åkermark
  Skotjyveboden udde Eriksberg gd Byggningsåkrarne åkermark
  Skyrsjön sjö Eriksberg gård Bykällan källa
  Skyrsjön sjö Eriksberg lht Bykällan källa
  Smörkullen berg Eriksberg gårdar Byxorna gärde o. ängsm.
  Smörkullen kulle Eriksberg lht Båberg bergområde
  Snipeberget berg Fisketorpet lht Båtsmanstorpet åkerfält, förr båtsmanstorp
  Snipeberget berg Fjällbacka lht Bäckedalarna dalgångar
  Sorgebacka sank mark Fjällbacka småbruk Bäckekroka åkermark o. äng
  Stamperna terräng Fjällhult lht Bönabo damm tjärn
  Stamperna höjd Fjällhult lht Bönevälterna åkermark
  Stenkolsmossen mosse Folkskolan skolhus Calles Kålgård åkermark
  Stenkolsmossen mosse Fridhagen lht Christerås Berg berg
  Stora mossen mosse Fridhem lht Dalaliden lid
  Stora mossen mosse Fridhem lht Dalarna förr åkerfält, nu slåtteräng
  Stordammen sank mark Fridhem lht Dalhagen hagmark
  Stordammen sank mark Fridhem lht Dalsliden lid, äng o. åkerm.
  Store mosse mosse Fridkulla lht Dalsåkrarne gärde o. mark
  Store mosse mosse Fritsberg lht Dammarna åkerfält
  Store mosse mosse Furukullen lht Dammbacken gärde
  Storesjön sjö Furukullen lht Dammsäng äng, gärdesm.
  Storesjön sjö Furuskog lht Dansereds kankar jordhöjd
  Svartemosse mosse Furås lht Dansereds led del av utfartsväg
  Svartemosse mosse Furås småbruk Dansered Ås bergås
  Sågäckran höjd Furåsbacke lht Delebäcken bäck
  Sökullen kulle Församlingshemmet lht och församlingshus Delebäcken bäck
  Sökullen kulle Gateberg lht Delebäckslyckan gärde
  Tjuvkistekullen kulle? Grafia lht Delebäcksön mark
  Tjuvkistekullen kulle Grankullen lht Det stora stycket åkerfält
  Tjärndammarna vattensamlingar Grankullen lht Dikesåkern åkerj.
  Tjärndammarna dammar Grankullen lht Djupa Hålan mossemark
  Torsdamm torrlagd damm Grankullen lht Djupa hålan sänka
  Torsdamm damm Granliden lht Djupedal skogsdal
  Torsås skogsmark Grenås lht Djupedal dalgång
  Torsås ås Grenås lht Djupedal dalgång med betesmark
  Trolldalen dal Gretas gård Djupedalen dal o. ängsmark
  Trolldalen dal Grisared gård Djupedalen dalgång, förr åkerfält, nu betesmark
  Trollsjöklint höjd Grisared, se Eriksberg gårdar Djupedalskullarne berg
  Trollsjöklint berg Gråbo(n)s gård Djupedals källa källa
  Trollsjön sjö Gräshult lht Domelihög höjd, hög och forntida gravställe
  Trollsjön sjö Gräshult lht Domelihög höjd
  Trollsjöås ås Gräshultsdal lht Dröfterna marker, hag- och ängsmark
  Trollsjöås ås Gräshultsdal lht Dyhålan äng- o. hålmark
  Tulteredsbäcken bäck Grönbräcka lht Dyhålan förr åkerfält, nu betesmark
  Tulteredsbäcken, Lilla bäck Grönbäcka småbruk (avs.) Dykällsängen äng
  Tyrsjön sjö Grönbräcka småbruk Dymossen mosse
  Tyrsjön sjö Grönelund f.d. hus el. lht Dysik vattensamling
  Tärnögat sjö /Se Grönemad lht Däljan dalgång
  Varpekärr kärr Grönlyckan f.d. torp Ebbetjärn, Stora sjö
  Varpekärr kärr Gullberga lht Ebbetjärn, Stora sjö
  Virestenarna stenar Gullered gd Ebbetjärn tjärn
  Virestenarna höjd Gullered gård Edstjärnet(?) tjärn
  Vätlefjäll skog Gullered gård Edsåsa skogsbergåsar
  Vättlefjäll skog Gundhem lht Ekegärdet åkerfält
  Vättlefjäll skogsmark Gundhem småbruk Ekekullen bergkulle
  Vättlefjäll bergsområde Gunnestorpet förr backstuga Ekåkern åkermark
  Åsamossen mosse Gunnetorpet f.d. torp Ekåkrarna åkerfält
  Åsamossen mosse Gustafsberg lht Ekåsa berg
  Åsarna åsar Gustavsberg småbruk Ekåsa berg o. skogsåsar
  Åsarna åsar Gustafsholm lht Ekåsarna skogsmark
  Åsänden terräng Gustavsholm förr torp Elbekärrsmossen mosse
  Åsänden berg Gärdhem lht Eliases hage förr åkerfält, nu betesmark
  Älgås terräng Haga, Östra lht Enehagen gärde, f.d. hagmark
  Älgås ås Hagalund lht Eneheden skogsmarksslätt
  Älsjön sjö Hagalund lht Falaberget berg
  Älsjön sjö Hagen lht Falabergshålan dal, hålmark o. äng
    Hagen lht Falabergsåkra åkerjord o. gärde
    Hagen lht Fanjunkarens lycka åkerfält
    Hallbacka lht Fattjärnsås bergås
    Hallbacka lht Fjortondarsbacken mark
    Hallen, se Olofstorp Hallen gård Fjället skogsområde
    Halles gård Fjällmarken skogs- o. bergområde
    Hannetorpet förr torp, nu betesmark Fjölekullen berg
    Hanstorp lht Fjölekullen bergkulle
    Hanstorp lht Flabba åkerjord
    Hede(n)s(?) småbruk Flabbedalen skogsmarksdal
    Hedås lht Flabbedal dalgång
    Hedås lht Flabbedalsbrännet skogsmark, utmark
    Herrgården f.d. hemmansdel el. gård Flabberna gärde, åkerm.
    Hisingsbondens gård Flatebergen berg
    Hjalmarsberg lht Flateberget berg
    Hjalmarsberg lht Flateberget berg
    Hovgården gd Flaten gärde
    Hovgården, se Bergum Hovgården gårdar Flaten gärde
    Hultet gård Flaten gärde
    Huset gård och ställe Flaten gärde
    Huset gård Flaten åkerfält
    Håkans gård Flaten åkerfält
    Håkas Torp torp el. lht Flaten åkerfält
    Hälbo gård Flaten åkerfält
    Hälbo gård Flaten åkerfält
    Häljered gd Flaten åkerfält
    Häljered gård Flaten åkerfält
    Häljered gård Flaten åkerfält
    Hällebäckahed lht, »gård» Flaten åkerfält
    »Hämninges» gård Flaterna gärden
    Högarås lht, »gård», utjord Flaterna gärden
    Högen gd Fluget bergsstup
    Högen gård Fluget berg
    Högen gårdar Flåberget berg
    Högeslätt lht Fläckehålan mark, del
    Högesås lht Fota mark
    Högesås småbruk Fräsebäcken bäck
    Högslätt lht Furuberget, Lilla berg
    Högstorpet f.d. torp Furuberget, Stora berg
    Hökarens lht Furåsen bergås
    Ingabo lht Furåsen bergås
    Ingabo lht Fyrkanten mark
    Intagan torp, f.d. Fyrkanten åkerfält
    Intagan lht Fyrkantssiken sik, ängsmark
    Intagan lht Fyrvälterna åkermark
    Jannes gård Fåralyckan åkerfält
    Johannesberg lht Fägatan gata, fädriftsväg
    Jonases källare stenfähus Fägatan väg
    Jons småbruk Fägatan väg
    Jons lht Fägatan förr kreatursväg
    Jonsberg lht Fägatan väg
    »Jumme(n)s»(?) lht Fägatan kreatursväg
    Kalvhagen förr gård, nu åkerfält Fägatan kreatursväg
    Kappered by Fägatan kreatursväg
    Kappered gårdar Fägatan körväg
    Karlsberg lht Fähusåkra åkrar, gärde
    Karlslund lht Fäkroken skogsmark
    Karlslund småbruk Fällesås bergås
    Karlsro lht Fällesås bergås
    Kappered by o. gårdar Fällesås Hål skogsdal
    Kappered Nedregården gård Fätån hag-utmark
    Kappered Västergården gård Fätån gärde
    Kappered Övregården gård Fätån område
    Kerstitorpet f.d. torp Fätån område
    Klaraberg lht Fätån åkerfält
    Klaraberg lht Förlanden gärde
    Klevstugan lht Förlanden gärde, åkerm.
    Klockarens gård Galgaberget berg
    Knipared gd Galgaberget berg
    Knipared gård Gamla kyrkogården kyrkogård
    Knipared gård Gamla Timmert skogsmark
    Knipared Heder torp o. lht Gamle Damm skogsmark
    Kohagen gård Gamla damm dalsänka
    Kommunalens gård Gamle Kohagen mark
    Krokes lht, förr båtsmanstorp Garpa åkerjord
    Krokryd gd Gateberget berg
    Krokryd gård Gateberget berg
    Kroksjölund gd Gatekullen kulle
    Kroksjölund gård Gatevälterna gärde
    Kroksjölund gård Genaholmen åkermark och holme
    Krokstorp lht, avs. Geneholmen åkerfält
    Krokstorp lht, förr båtsmanstorp Gerdalen dal
    Kull-Augustes lht Geråsen bergås
    Kullen hemmansdel Geråsen bergås
    Kvarnakullen torp Getaryggen gärdesrygg, höjd
    Kvarnakullen lht Getaryggen gärdeshöjd, -rygg
    Kvarnhagen f.d. torp Getaryggen åkermark och höjd
    Kvarnhagen lht Getaryggen åkerfält
    Kvarnhagen lht Getaryggen förr åkerfält, nu betesmark
    Kyrkskolan skolhus Getaryggen jordrygg
    Källehult lht Geten jordrygg
    Källesgården gd Geteryggen markhöjd, åker
    Källesgården binamn på Bergum Skatteg. Godsådderna mark
    Källesgården gårdar Gottfrids ävjor betesmark
    Källunda lht Granhålorna skogsmark
    Källunda lht Graverna dälder o. inägom.
    Lapparens lht Grebackedalen dal o. ängsm.
    Larsagården förr gård, nu åkerfält Grebacken mark o. backe
    Larses gård Grenås bergås
    Larstorp lht Grenåsbacke markslätt
    Lassegården hem.-del Grinekullen berg
    Lassegården gårdar Grisalyckan gärdeslycka
    Ledbacken f.d. torp Grisaredkroken mark
    Ledbacken förr torp Grisaredkroken förr åkerfält, nu betesmark
    Ledbackens småbruk Grisaredliden lid, marksluttning o. dalbrant
    Ledbacketorpet förr torp Grisareds hedar område med lägenheter
    Lerbacken lht, avs. Griselyckan åkerfält
    Lerbacken förr båtsmanstorp Grumselandet gärde
    Liden gd Grumselandsdalen dal och äng
    Liden, se Bergum Liden gård Grytan hölja
    Lidens förr gård Grytan jordhöjd
    Lillgården lht Grytdalen skogsdal
    Lillsätra lht Gryte-Pers lycka åkerfält
    Lindebo lht Gryterås skogsmark
    Lindegård lht Gråberget berg
    Ljungås lht Gråberget berg
    Lugnet lht Gråbergslyckan lycka, gärde
    Lugnet lht Gråduverna mark
    Lugnet lht Gråkullen berg
    Lugnhem lht Gråkullen skogskulle
    Lugnhem lht Gräsås bergås
    Lund, se Kroksjölund gård Gräsås bergås
    Lyckås lht Grönefjäll skogsmark och -berg
    Lyckås lht Grönemad gärdesmark
    Lysetorpet f.d. torp Gullered Dälja dal
    Lysetorpet förr lht Gullered Kulle berg
    Lövås lht Gullered Lider skogsvägslider
    Lövås lht Gullereds Ormåsbäck bäck
    Maden förr torp Gullereds Ormåsdalar dalgång
    Madäng lht Gullereds tå område
    Majtuna lht Gulleredåkern åkerfält
    »Malles» gård Gullrocken gärde
    Margreteberg lht »Gunnes» gärde o. åkermark
    Marias gård Gångebranten mark
    Marieberg lht Gårdsdalen gärde, ängsdal
    Minas i Björred gård Gårdsdalen dalgång med omgivning
    Missionshuset lht o. missionshus Gårdsdalshagen hage och äng, gärdesmark
    Missionshuset frikyrka Gåsalyckan gärdeslycka
    Mjölnås lht Gåsevatten sjö
    Mjörnås lht Gåsevatten tjärn
    Mollsjönäs gd Gåsevattenskullen berg
    Mollsjönäs gård Gåsevattens Mosse mosse
    Mollsjönäs gård Gåsevattensmossen mosse
    Måhult gd Gökens tå förr åkerfält, nu betesmark
    Måhult gård Göpås, Lilla bergkulle
    Måhult gård Göpås, Stora bergkulle
    Måhultsmossen lht Haga gärde
    Måljes gård Hagadala dalar, ängsmark
    Månses gård Hagakroken mark
    Märgelstorpet f.d. torp Haganäbbet hag-, åker- o. ängsmark
    Nordgården, se Dansered Nordgården gård Hagaslätt gärde
    Nordgården, se Olofstorp Nordgården gård Hagen gärde
    Nuckero lht Hagen gärde
    Nuckero lht Hagen skogsmark
    Nybygget f.d. torp Hagen betesmark
    Olas hemmansdel Hagen åkerfält
    Ollebo lht Hagen förr åkerfält, nu betesmark
    Ollebo lht Hagårdsa myst, mosse
    Olofsberg lht Hagås bergås
    Olofsberg lht Hagås bergås
    Olofsdal lht Hagåsamossen mosse
    Olofsdal lht Hagängen gärde, äng, hagmark
    Olofsdal lht Hallaberget berg
    Olofshöjd lht Hallaberget berg
    Olofshöjd småbruk Halla höjd Saknas
    Olofsslätt lht Hallavadet förr vadställe (nu bro)
    Olofsslätt småbruk Hallavadsbäcken bäck
    Olofstorp bebyggelse Halles kock stenblock
    Olofstorp by Hallås berg
    Olofstorp by o. gårdar Hallås Kock sten
    Olofstorp by o. gårdar Halvflaten åkermark
    Olofstorp järnvägsstation m.m. Hampadalen dal, äng, åkerj.
    Olofstorp torp, lht Hampalandet åkermark
    Olofstorp gårdar Hampalandsledet stängselled
    Olofstorp Hallen gård Hampalyckorna åkermark
    Olofstorp Hallen gård Hampåkra åkermark
    Olofstorp Nordgården gård Hanka berg o. skogsmark
    Olofstorp Nordgården gård Hanka Dråger skogsdråger, dälder
    Olofstorp Prästegården gård Hankebergen berg
    Olofstorp Prästegården gård Hankebergen berg
    Olofstorps Båtmansstom, se 14 Olofstorp Saknas Hanken näs
    Olofstorps Skola lht o. skolhus Harestena skogsmark
    Olofstorp Södergården gård Harestenarna stenblock
    Olofstorps Telefonstation lht o. telef.-station Harstycka gärde
    Olofstorp Södergården gård Hasselbacken betesmark
    Olofstorp Utjord gård Hasselbacken betesmark
    Olofstorp Utjord gård Hedarna område med lägenheter
    Olsdal lht Heden gärde o. slätt
    Orionsberg lht Heden åkerfält
    Oskarsberg lht Heden åkerfält
    Oskarsberg lht Hedenledet del av utfartsväg
    Petterlises lht Hedåkra åkermark
    Petters gård Hedåkrarna åkerfält
    Petters i Torvhög gård Helveteshålan, Lilla mark
    Pogge(n)s lht Helveteshålan, Stora mark el. dal
    Prästegården, se Olofstorp Prästegården gård Herregårdsbranten sluttning, slåtteräng
    Pölen gårdar Herrgårdsflaten gärde
    Relsjödal torp Herregårdsgärdet åkerfält
    Relsjödal torp Herrgårdsladugården f.d. ladugård och tomtplats
    Relsjödal småbruk Himlabacken sluttning
    Risåsslätt lht Hinnarås bergås
    Risåsslätt lht Hinnaråsen bergås
    Lilla Ro lht Hjortekullen berg
    Roten gd Hjortekullsrås rås, gilja, däld
    Roten gård Hjortemosseberg berg
    Roten gård Hjortemossen mosse
    Roten gård Hjortemossen mosse
    Ryd gd Hjortemossen mosse
    Ryd gård Holjesten(?) stenblock
    Ryd gård Holka mark
    Rydet torp Holkarna åkerfält
    Rydet gård och småbruk Holkedalen dal
    Rydstå gd Holkedalen dalgång
    Rydstå gård Holkekällan källa
    Rydstå gård Holken damm, källhölj
    Rättarens gård Holken källa
    »Rättarns» binamn på Uppegården Holken vattentäkt
    Rördalen gd Holken källa
    Rördalen gård Holkesmossen (Holkås-?) mosse
    Rördalen gård Holkängen gärde
    Samuels gård Holmedalen dal
    Sandlyckan lht Holmedalen dal o. åkerm.
    Sandlyckan lht Holmen förr åkerfält, nu betesmark
    Sandvadet lht Holmesjöbäck bäck
    Saras förr gård Holmesjön, Stora sjö
    Sibbajorden jord och »gård» Holmesjön sjö
    Sibbajorden jord o. gård Holmsjöberg berg
    Sibbajorden gård Holmsjöbäck bäck
    Sibbens gård Holmsjö Lider skogsmark o. -lider
    Sjötorpet gård Holmåkra gärde, åkermark
    Sjötorpet gård Hopadalen dal o. ängsmark
    Skattegården, se Bergum Skattegården gårdar Hopadalen dalgång
    Skintan gård Hopahagen gärde
    Skinte(n)s(?) gård Hopahagen åkerfält
    Skogebo Rote sockenrote Hopahålan mark, äng o. åkerj.
    Skogen gård Hopahålan grustag
    Skogen gård Hornvattensbergen berg
    Skogshyddan lht Hornvattnen tjärn
    Skogshyddan lht Hornvattnen tjärn
    Skomakarens lht Horsekekärret skogsmark
    Skrapekärr gd Horseket sjö
    Skrapekärr gård Horsekets Ås bergås
    Skrapekärr gård Horskängen äng, gärde
    Skrapekärr gård Horskängen(?) förr åkerfält, nu betesmark
    Skräddarens gård Horslyckan lycka
    Skvalpa Kvarn f.d. kvarn Horsstyckena(?) åkerfält
    Skvalpa Kvarn f.d. kvarn Horssöcket tjärn
    Skvalpa kvarn kvarn Horssöckets ås bergås
    Skvalpan gd Hovgårds håla grustag
    Skvalpan gård Hultabäcken bäck
    Skvalpan gård Hultabäcken bäck
    Skvalpan (Skvalpen) gårdar Hultabäcken bäck
    Skår gd Hultet område
    Skår gård Hultet skogsdunge
    Skår gårdar Humlagården åkermark
    Skägge(n)s småbruk Humlegården mark
    Slätten lht Humlegården åkerfält
    Slätten lht Hunddalen dalgång
    Smedens hemmansdel Hungervattnen tjärn
    Småkulla bebyggelse Hungervattnen tjärn
    Småkulla gård Hunnafloget bergflog
    Småkulla gård Hunnedalen dal
    Småkullahage lht Hunndalsåkra åkerjord
    Snipebergslyckan lht Husås bergås
    Snogge(n)s(?) gård Huvudet åkerfält
    Sofieberg lht Huvudet åkerfält
    Solbacka lht Håkans tomtplats
    Solbacken lht Håkans Backe slättmark, gärde
    Solbacken lht Håkans Dal dal, ängsmark
    Solgärde lht Håkans Lycka lycka, gärde
    Solhem lht Håkans lycka åkerfält
    Solgärde lht Håkelas backe område
    Solliden lht Hålabergen berg
    Solliden lht Hålamossen mosse
    Solvalla lht Hålamossen mosse
    Sorgebacka lht Hålan, Lilla åkermark
    Sorgebacka förr lht Hålan, Stora åkermark
    Stakes lht Hålan åkerfält
    Stenared gård Hålan åkerfält
    Stenared gårdar Hålevägen väg
    Stenared, Banvaktstugan lht och hållplats Hålkesmossen mosse
    Stenberga lht Hållsjön sjö
    Stenåsa lht Hållsjön sjö
    Stommen gd Hållsjöslätten skogsmark o. slättmark
    Stommen, se Bergum Stommen gård Hållsjö torva landtunga
    Strands lht Hålvägen väg o. mark, äng
    Strömslund lht Hålåkra däldmark, äng, åkerjord
    Suletorpet f.d. torp Hållsjö Haller berg
    Svantorp lht Hålängen åkerfält
    Svenstorp lht Hångervattens Mosse mosse
    Sågäckran lht Hångervatten, Norra sjö
    Sågäckran småbruk Hångervatten, Södra sjö
    Södergården, se Olofstorp Södergården gård Hångervatten, Södra sjö
    Tomten lht Häggelidhålet dalgång
    Torrholmen lht Häggelidshålan äng och gärde
    Tors gård Hägnaden mark
    Torstens i Torvhög gård Hägnaden åkerfält
    Torvhög gd Hälbodal skogsdal
    Torvhög by o. gårdar Hälboås bergås
    Trovhög gårdar Häljeredbacken backemark
    Torvhög Nordgården gård Häljered Dal dal
    Torvhögs båtsmanstorp förr torp Häljereds dal dalgång
    Torvhögs Skola skolhus och småskola Häljereds stock spång
    Torvhögs skole skolhus Hällebäckahed äng
    Torvhög Södergården gård Hällebäcken bäck
    Trekanten lht Hällebäcken bäck
    Trekanten förr torp Hällebäcken bäck
    Trulsdal lht Hällebäckshålan däld
    Trulsdal småbruk Hällebäckshålan dalgång
    Trulsetorpet f.d. torp Hängervattnen tjärn
    Trulsetorpet lht Häradsvägen landsväg, f.d. »häradsväg»
    Trängsås f.d. torp Häradsvägen landsväg
    Tubbatorpet f.d. torp Hässlemossen mosse
    »Tubbes» lht Hässlerna hag- o. utmark
    Tullarens lht Hässlerna bergås
    Tysketorpet småbruk Hästaklämman berg- o. skogsvägspass
    Underås lht Hästasberget(?) berg
    Underås lht Hästehålan däldmark
    Utjorden, se Olofstorp Utjord gård Hästeklämman vik
    Vilhelmsberg lht Hästen åkerfält
    Vilhelmsberg lht Hästhageberget berg
    Vise(n)s förr gård Hästhagen hage o. ängsmark
    Vråssered by Hästhagen hage o. åkerm.
    Vråssered by o. gårdar Hästhagen hage o. åkerj.
    Vråssered Nedregården gård Hästhagen hage o. lycka
    Vråssered Övregården gård Hästhagen skogsmark
    Våthull lht Hästhålan sänka med källa
    Vängestugan lht Häxdagsberget(?) berg
    Västergården, se Bergum Västergården gårdar Höga mark
    Västerslätt lht Höga kulle bergkulle
    Västerslätt lht Högalid lid o. höjd
    Västerslätt lht Höga liden åkerfält
    Ytterheden lht Höga mosse mosse
    Åkersdal lht Högarna åkerfält
    Åsen gård Högarås skogsmark
    Åsen gård Högekulle berg
    Ängabo lht Högen, Store hög el. höjd
    Ängsmaden lht Högeråsbergen berg
    Änkeberg lht el. hus Högkullen bergkulle
    Östra Haga torp Högsberget, Lilla berg
    Östra Haga lht Högsberget, Stora berg
      Högsberget bergkulle
      Högsflaterna gärden
      Högsjödråger drågor, däldmarker, sankmark
      Högsjön sjö
      Högsjön sjö
      Högsvältorna(?) åkerfält
      Höljeskär mark, dråg
      Hörlyckan gärdeslycka
      Hörsäckeängen gärde
      Höråkern åkerfält
      Höråkra gärde
      Hövdingen gärdeshöjd
      Hövägen väg
      Iglatjärn skogssjö
      Iglatjärnet tjärn
      Iglatjärnsås bergås
      Iglatjärnsåsen bergås
      Intagan gärde
      Intagan gärde, äng o. mark
      Intagan gärde
      Intagan gärde
      Intagan gärde
      Intagan åkerfält
      Intagan förr delvis åkerfält, nu betesmark
      Intagebranten förr åkerfält, nu betesmark
      Intagedala dalar
      Intaget gärde
      Jernholmen mark
      Jonases lycka åkerfält
      Jons i Bingared hemmansdel
      Jons intaga åkerfält
      Jonslyckan lycka
      Jordfallen marker
      Jordfallen mark, äng och dal
      Jordfallerna område med jordras
      Jordfallet äng o. mark
      Jordfallet betesmark
      Jordfallsängen slåtteräng
      Jordfallsängerna gärden
      Jättestugorna bergsgrottor
      Kalles huvud jordhöjd(?)
      Kalvakullen kulle
      Kalvebacken mark
      Kalvelyckan lycka, gärde
      Kalvelyckan förr åkerfält, nu betesmark
      Kalvhagarne hagar, äng och åkermark
      Kalvhageliden förr åkerfält, nu betesmark
      Kalvhagen hag- o. åkermark
      Kalvhagen åkermark
      Kalvhagen gärde
      Kalvhagen gärde
      Kalvhagen område
      Kalvhagen betesmark
      Kalvhagen betesmark
      Kalvhagen åkerfält
      Kalvhagen beteshage
      Kalvhagen förr åkerfält, nu betesmark
      Kalvhagsängen äng, gärde
      Kalvhålan dal o. ängsmark
      Kappered Bro väg- o. bäckbro
      Kappereds bro bro
      Kappereds gata byväg
      Kappered Kank höjd och markudde
      Kappereds kankar jordhöjder
      Kappereds mossar åkerfält
      Kappereds mossedalar dalgång
      Kappereds tå område
      Karinsbacke mark
      Karins backe Saknas
      Karins Tomt åkermark
      Kattekullen berg
      Kattekullen kulle
      Katthöljen sänka
      Kavelbro Mosse mosse
      Kavlebron rester efter bro
      Kilakärren mark
      Klockarehöljen hölj
      Klockarehöljen fördjupning av Lärjeån
      Klockarens brunn brunn
      Klockarens källa källa
      Klämman dalgång
      Klämmedalen dalgång
      Klövsjökulle berg
      Klövsjömosse mosse
      Klövsjön sjö
      Klövsjön sjö
      Knipareds hedar område med lägenheter
      Knippelsås berg
      Knipplaberget berg
      Knipplakullen berg
      Knipplakullen kulle
      Knösen åkerfält
      Kohagen mark, gärde m.m.
      Kohagen gärde
      Kohagen hagmark
      Kohagen åkerfält och dalar
      Kohagen åkerfält
      Kohagen område
      Kohagen åkerfält
      Kohagslyckorna gärdeslyckor
      Kokullen berg
      Kokullen bergkulle
      Kokullen berg
      Kokullen bergkulle
      Kokullen kulle
      Kokullsdrågen bergdalsområde
      Kokullsvallen gärde
      Kokärret skogs- o. hagmark
      Kokärrsdalen skogsmarksdal
      Kokärrsmossen mosse
      Kolakullen berg
      Kolakullen bergknalt
      Kolakullsmossen mosse
      Kolakullsmossen mosse
      Kollenäs mark
      Kommunalens dalar dalgångar
      Kommunalens tvärdal dalgång
      Korpahyllan bergavsats och flog
      Korpahyllan bergsavsats
      Krakelyckan lycka, gärde
      Krakelyckan lycka
      Krakelyckan lycka
      Krakelyckan gärdeslycka
      Krakelyckan gärde
      Krakelyckan gärdeslycka
      Krakelyckan åkerfält
      Krakelyckan område
      Kreken gärde
      Kringeln mark, åkerjord
      Kringeln gärde
      Kringelsmaden mad, åker- o. ängsmark
      Krokareåkern åker
      Krokareåkrarna åkerfält
      Krokarna dalgång
      Krokarna åkerfält
      Krokarna områden
      Krokarna åkerfält
      Krokbäckebranten förr åkerfält, nu betesmark
      Krokbäckebron bro
      Krokbäckebron bäckbro o. vägbro
      Krokbäcken bäck
      Krokbäcken bäck
      Krokdalen åkerfält
      Krokemossen åkerfält
      Kroken gärde
      Kroken åker- o. ängsmark
      Kroken gärde
      Kroken gärde o. mark
      Kroken gärde, äng, åker
      Kroken åkermark
      Kroken åkerfält
      Kroken åkerfält
      Kroken åkerfält
      Kroken åkerfält
      Kroken förr åkerfält, nu betesmark
      Krokmossen mosse
      Krokryd gårdar
      Kroksjödrågen dråg, sänka, dal o. skogsmark
      Kroksjöklint bergtopp
      Kroksjö kullar bergssträckning
      Kroksjökulle, Lille berg
      Kroksjökulle, Lilla kulle
      Kroksjökulle, Store berg
      Kroksjökulle, Stora kulle
      Kroksjö mossar mossar
      Kroksjömosse mosse
      Kroksjön, Lille sjö
      Kroksjö(n), Lilla sjö
      Kroksjön, Store sjö
      Kroksjön sjö
      Kroksjönäs näs
      Kroksjönäs skogsmark
      Kroksjösand strandremsa
      Kroksjötjärn sjö
      Kroksjötjärn tjärn
      Kroksjöö holme
      Krokåkra åkermark
      Krokåkrarna åkerfält
      Kroppedammen damm
      Kråkeberget berg
      Kråkeberget berg
      Kråkebergslyckan gärde
      Kråkesbacken slätt, äng o. åker
      Kråkesbacken åkerfält
      Kråkeshögen höjd
      Kråkeshögen jordkulle
      Kråkhagen hage
      Kullalyckan lycka
      Kullalyckan åkerfält(?)
      Kullavälterna åkermark
      Kulleberget berg
      Kullen berg
      Kullen bergkulle
      Kullestenen stenblock
      Kulls åkerfält
      Kuminhålan ängsdal
      Kumminehålan betesmark
      Kumminhålorna ängsmark
      Kungshögen markhöjd, äng
      Kungshögen jordhöjd
      Kvarndalen dal
      Kvarndalsbergen berg
      Kvarnebacken mark, gärde
      Kvarnebäcken bäck
      Kvarnebäcken bäck
      Kvarnebäcksvallen gärde
      Kvarnedalen skogsdal
      Kvarnedalen dal
      Kvarnedalen dalgång
      Kvarnedalen dalgång
      Kvarnefloget berg och flog
      Kvarnefluget berg
      Kvarnegatan väg
      Kvarnehagen mark
      Kvarnehålan dal o. hålmark
      Kvarnhålsmossen mosse
      Kvarnekrokarne skogsmark
      Kvarnekroken område
      Kvarnemossen förr åkerfält, nu betesmark
      Kvarnhålan sänka
      Kvarnhålemossen mosse
      Kvarnhålemossen mosse
      Kvarnliden dalgång
      Kvekåkrarne åkermark
      Kvidden gärde o. mark
      Kyrkebergsdalen dalgång
      Kyrkedalen dal
      Kyrkedalen dalgång med betesmark
      Kyrkeflaten gärde
      Kyrkeledet grind
      Kyrkeliden lid o. mark
      Kyrkeliden lid
      Kyrkeliderna väglider
      Kyrkeliderna sluttningar med betesmark
      Kyrkeplats Ren mark
      Kyrkerenen ren, markväg
      Kyrkevägen väg
      Kyrkevägen väg
      Kyrkevägen väg
      Kyrkevägen gångstig
      Kyrkevägen väg
      Kyrkevägen väg
      Kyrkevägen gångstig
      Kyrkevägen gångstig
      Kyrkogården, Gamle kyrkogård o. begravningsplats
      Kyrkogården, Nya kyrkogård, begravningsplats
      Kyrkogårdslyckan gärde o. lycka
      Kyrkåkra åkermark
      Kyrkäckerna förr åkerfält, nu betesmark
      Kyrkäckran gärde
      Kålgården åkermark
      Kålgården gärde
      Kålgården åkermark
      Kålgården gärde
      Kålgården lycka
      Kålgården åkerfält
      Kålgården område
      Kålgården, Lilla åkerfält
      Kålgården, Stora åkerfält
      Kålgårdsängen gärde
      Kållandet åkermark
      Kåltomten åkerfält
      Källarebacken mark
      Källebacken mark
      Källebacken äng o. åkerm. samt backsluttning
      Källebacken område
      Källeberget berg
      Källeberget berg
      Källebergslid lid
      Källedalen dal
      Källedalen dalgång
      Källehult skogsmark
      Källehult höjdsträckning
      Källelyckan gärde
      Källelyckan beteshage
      Källemossen mosse
      Källemossen mosse
      Källenäskroken område
      Källevälterna gärde
      Källevältorna åkerfält
      Källhultsbergen berg
      Källyckan gärdeslycka
      Kärret gärde
      Kärret åkerfält
      Kärrpölen sankmark
      Kärrsvältorna gärde
      Kärrshagen hage, äng och åkerm.
      Ladbacken åkerfält
      Ladeberget berg
      Ladvälterna åkerjord
      Ladvälterna åkerjord
      Ladvälterna gärdesmark
      Ladvältan åkerfält
      Ladåkern(?) åkerfält
      »Laken» (Ladåkern?) åkerfält
      Lakullarne berg
      Lammakullen berg
      Lammhagen hage, äng och gärdesmark
      Lampa gärde, äng
      Lamparna förr hagmark (nu bebyggelse)
      Lars´ Håla skogsdal
      Lars´es Flat gärde
      Larses håla sänka
      Larses kalvelycka förr åkerfält, nu betesmark
      Ledbackedalen dalgång
      Ledsberget berg
      Ledsberget bergsområde
      Ledsängen äng, gärde
      Lergravskullarne berg
      Lerhålan lergrop
      Lerhålan förr åkerfält, nu betesmark
      Lerunga gärde
      Liden gärde och mark
      Liden gärde o. marksluttning
      Lidenmossen, Lilla mosse
      Lidenmossen, Stora mosse
      Liderna mark- o. väglider
      Lilla dal dalsänka
      Lillafjället berg o. skog
      Lillafjället berg
      Lilla Flaten gärde
      Lillaflaten åkerfält
      Lilla flaten åkerfält
      Lilla flaten åkerfält
      Lilla Graven mark
      Lilla hage åkerfält
      Lilla kile förr åkerfält, nu betesmark
      Lillakleven berg, klevmark
      Lillakleven passage
      Lillamon mark
      Lilla part åkerfält
      Lilla tvärdal dalgång
      Lilla ävjan betesmark
      Lilla Ö mark
      Lille Hage gärde o. hage
      Lille Hagen åkermark
      Lillekile gärde o. mark
      Krok, Lille åkermark
      Lillekrok äng o. åkergärde
      Lillekrok område
      Lillekroken betesmark
      Lillemossen åkerfält
      Lille Part åkermark
      »Lille på Ängen» åkermark
      Lillesjö sjö
      Lillevasen gärdesmark
      Lillevasen åkerfält
      Lille Väringa mark
      Lillhögen höjd o. grusåshög
      Lillängen gärde, äng, åker
      Lillängen gärde
      Lillängsdalen dal
      Lillängsdalen dalgång
      Lillängskroken mark
      Lillängskroken förr åkerfält, nu betesmark
      Lindekullen kulle
      Ljungdalen skogsdal
      Ljunghögen höjd
      Ljunghögen berg o. höjd
      Ljungklev berg o. skogsm.
      Ljungkullefloget bergflog
      Ljungkullen berg
      Ljungkullen bergkulle
      Ljungkullen kulle
      Lomaden mark
      Losiken sik
      Lunda Bränna skogsmark
      Lundagärdet gärde
      Lundahallen berghäll
      Lundahallerna berg
      Lunda Mosse mosse
      Lundaåkrarne åkermark
      Lunden lund, åkermark o. hage
      Lunden skogsområde
      Lyckan gärde
      Lyckan gärde
      Lyckan gärde
      Lyckan gärde
      Lyckan förr åkerfält, nu betesmark
      Lyckan åkerfält
      Lyckan förr åkerfält, nu betesmark
      Lyckedalarna dalgångar
      Lyckedalen dal
      Lyckekullen berg
      Lyckkullen kulle
      Lyckorna åkerfält
      Lykullen berg
      Lykullen berg
      Lykullen bergkulle
      Lysebrunnen brunn
      Lysevatten binamn på L. Björsjön
      Lysevatten sjö
      Lysevattensbergen skogsberg
      Lysevattens Mosse mosse
      Långa jorden åkerfält
      Långajordsberget berg
      Långa kulle bergkulle
      Långa liden betesmark
      Långekrok gärde
      Långemossen mosse
      Långemossen mosse
      Långevatten sjö
      Långevatten sjö
      Långevattensbäcken bäck
      Långevattens Kullar berg
      Långevattens Ö holme
      Långholmen holme, ådalsmark o. åkerjord
      Långjorden åkerjord
      Långjorden gärde, åkermark
      Långjordsberget berg
      Långklev bergmark, skogsm.
      Långklev dalgång
      Långresan (-resarna?) åkerfält
      Långåkra gärde, åkerjord
      Långåkrarna åkerfält
      Långåkrarna åkerfält
      Långås berg
      Långås bergås
      Långås bergås
      Långås bergås
      Långås mosse åkerfält
      Långängen gärde o. äng
      Långängsbranta dalbranter o. ängsmark
      Länsmanshallerna berg
      Länsmansskeet åkermark o. slätt
      Länsmans Åker åkerjord
      Lärjeån å
      Lönekrok, Lilla näs- och skogsområde
      Lönekrok, Lilla vik
      Lönekrok, Stora näsområde
      Lönekrok, Stora vik
      Lördagshålan mark
      Lövåsen skogsmarksås
      Lövås Kulle berg
      Maden gärde
      Maden gärde
      Maden gärde
      Maden gärde
      Maden gärde
      Maden åkerfält
      Maden åkerfält
      Maderna sankmark
      Maderna åkerfält
      Madrenen mark, ren
      Madrenen vägbit
      Madstycket gärde
      Maja-Lenas kulle kulle
      Maja-Lenas Lycka lycka
      Maja-Lenas lycka åkerfält
      Matsten stenblock
      Matsten stenblock
      Mellanholmen förr åkerfält, nu betesmark
      Mellankroken område
      Mellantjärnet tjärn
      Mellanåsen bergås
      Mellanängen förr åkerfält, nu betesmark el. slåtteräng
      Mellomtjärnet sjö
      Mellomängen gärde
      Mjörnås bergås
      Mjörnåsberget bergås
      Mjörnåshagen hage, mark
      Mjörnåsstycket åkerfält
      Mollsjöhaller berg
      Mollsjön sjö
      Mollsjön sjö
      Morasen gärde o. mark
      Morasen gärde
      Morasen åkerfält
      Morasen åkerfält
      Morasen, Västra åkerfält
      Morasen, Östra åkerfält
      Mors lycka förr inhägnat åkerfält, nu betesmark
      Mossarna åkerfält
      Mossarna åkerfält
      Mossarne mark, äng, åker
      Mossebrantarna åkerfält
      Mossebranten förr åkerfält, nu betesmark
      Mossebranterna äng- och marksluttningar
      Mossedala bäck- o. ängsdalar
      Mosehövdingen åkermark
      Mossen åkermark
      Mossen gärde
      Mossen åkermark
      Mossen gärde o. mossemark
      Mossen gärde, åkerjord
      Mossen gärde
      Mossen åkerfält
      Mossen åkerfält
      Mossen åkerfält
      Mossen åkerfält
      Mossen åkerfält
      Mossen åkerfält
      Mossen åkerfält
      Mossen åkerfält
      Mosse-Rebban mark
      Mossesiken ängsmark
      Mossestycket åkerfält
      Mossevägen väg
      Mosshålan hagmark, lid o. dal
      Mosshålan förr åkerfält, nu betesmark
      Mullåkrarna åkerfält
      Murarens stall klyfta i bergsstup
      Myrbacken åkerfält
      Myrebacken gärde, backeslätt o. ängsmark
      Måhults Mossar mossar o. mossemarker
      Måhultsås bergås
      Måhultsås bergås
      Målemossen mosse
      Målemossen mosse
      Målen, Lilla tjärn
      Målen, Stora tjärn
      Måljes nylände åkerfält
      Mösseberg bergås
      Nedergärdet åkerfält
      Nedergärdet åkerfält
      Ner på åkrarna åkerfält
      Nilses bratter förr åkerfält
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdskullen berg
      Nolgärdsmossarne mosse- och sankmark
      Nolhagen gärde
      Nol i Gärdet mark, gärde, åker m.m.
      Nordbergen Saknas
      Nordersta Flaten gärde
      Nordgärdet gärde
      Nordgärdet mark, gärde
      Nordgärdet åkerfält
      Nordgärdet åkerfält
      Nordgärdet skogsmark
      Nordgärdet åkerfält
      Nordgärdet betesmark
      Nordgärdsflaten åkerfält
      Nordgärdslyckan lycka, gärde
      Nordgärdsmossarna mossar
      Nord i gärdet åkerfält
      Nordpolen åkerfält
      Nya kyrkogården kyrkogård
      Nya lyckan åkerfält
      Nyckla åkermark
      Nyckedalen dal
      Nyckledalen dalgång
      Nycklemaden mad, åker o. äng
      Nyckleåkern åkerfält
      Nyckleåkra gärde
      Nye Kohagen mark o. kohage
      Nygårds Äckra åkermark
      Nylanden gärde, åkerm.
      Nylandet gärde
      Nylandet gärde
      Nylandet gärde
      Nylandsdalen dal o. äng
      Nyländet gärde
      Nyländet gärde
      Nyländet åkerfält
      Nyländet åkerfält
      Nyländet åkerfält
      Nyländet förr åkerfält, nu betesmark
      Nyländet förr åkerfält, nu betesmark
      Nyländsdalen dalgång
      Nylänna gärde o. äng
      Nålhusen mark
      Nålhus Ren mark
      Nålhusrenerna mark
      Nålhusändarne mark
      Näbbebrantarna förr åkerfält, nu betesmark
      Näbbet mark
      Näsabacken mark
      Nödingevägen väg
      Nöthult utmark
      Nöthult(?) område
      Olas Höljedal dalområde
      Olas mosse mosse
      Olles led del av utfartsväg
      Olles Lycka gärdeslycka
      Olofs Källa källa
      Olofstorpsbergen skogsmark o. -berg
      Ormaresten sten-spång, brosten
      Ormarestenen sten, som förr utgjorde bro
      Ormarestenshålan dal och inägomark
      Ormarestenshålan sänka
      Ormareängen gärde o. äng
      Ormbacken förr åkerfält, nu betesmark
      Ormesikerna förr åkerfält, nu betesmark
      Ormås bergås
      Ormås bergås
      Ormåsbäcken bäck
      Ormåsbäcken bäck
      Ormåsdalen dal
      Ormåsdalen dalgång
      Ormåsdalen dalgång
      Ormåsfallet vattenfall
      Ormåsfluget bergsstup
      Ormåsängen äng, åkermark
      Ormåsängen åkerfält
      Ormåsängen åkerfält
      Orrekulla berg
      Orrekullen berg
      Osarebacken mark
      Osten sten
      Oxakullen berg
      Oxekullelyckan inhägnad
      Oxekullen bergkulle
      Oxögat sjö, tjärn
      Oxögat tjärn
      Passåkra åkermark
      Petters bete åkerfält
      Petters Bite åkermark
      Pettersonsåkrarne åkerjord
      Petters tvärdal dalgång
      Petters vätingar åkerfält
      Pinnemossen mosse
      Pjätthålan mark, dal el. håla
      Planterehagen skogsmark
      Pogge(n)s knalt åkerfält
      Porsåkern gärde, åkerjord
      Potatislyckan lycka
      Potatislyckan lycka
      Predikestolen berg- el. stenblock
      Prästedalen förr åkerfält, nu betesmark
      Prästehålan dal o. ängsm.
      Prästehålan betesmark
      Pugges Knalt bergknalt
      Pursåkern(?) åkerfält
      Pålängen äng, gärde
      Pärs Höljedal dal, hålmark
      Backareheden åkerfält
      Raffsbergen berg
      Rallen mark
      Rellsjö bäck bäck
      Rellsjöbäcken bäck
      Rellsjön sjö
      Rellsjön sjö
      Rellsjövägen väg
      Relsjöbergen berg
      Relsjölider lider
      Relsjömosse mosse
      Respen åkermark
      Resperna åkerjord
      Ringeln höjd och gräskulle
      Ringeln gärde, åkermark
      Ringeln förr åkerfält, nu betesmark
      Ringlehålan förr åkerfält, nu betesmark
      Risekärr mark
      Risängen gärde
      Risningsbacka mark
      Risningsdalen dal o. mark
      Robacka, Lilla mark
      Robacka, Stora mark
      Rosenbacke mark
      Rossebergen berg
      Rosseberget kulle
      Rossebergsåkra åkergärde
      Rossebergsängen äng o. gärde
      »Rossinges» åkerfält
      Rotenvägen väg
      Rumpedal dal
      Rumpedal skogsmark
      Rumpeäng gärde o. äng
      Rumpängen äng o. gärde
      Rundhagen hage o. åkerm.
      Rundhagen(?) beteshage
      Rydet mark, åkerjord m.m.
      Rydkärrs Backar mark, utm.
      Rydstå Kullar berghöjder
      Rydstå Väg väg
      Ryggarna förr åkerfält, nu betesmark
      Ryggen markhöjd o. åkerj.
      Ryggen jordrygg
      Råglyckan gärde
      Råglyckan åkerfält
      Rännemaden madmark
      Rävabergen berg
      Rävaberget berg
      Rävberget berg
      Räven, Lille åkermark
      Räven, Store åkermark o. bank
      Räven förr åkerfält, nu betesmark
      Rödjan åkerfält
      Rödjan, Lilla åkerfält
      Rödjan, Stora åkerfält
      Rödjorna åkerfält
      Rörmossen mosse
      Röven åkerfält
      Sabbarenen åkerjord
      Sabba-Äckran åkermark
      Sakariases åkerfält
      Saldhålan åkerfält
      Samslåttern ängsmark
      Sand gärde o. åkermark
      Sandgraverna sandgropar o. mark
      Sandvadet område
      Sandvadsdalen område
      Sandvads Dråg skogsdråg
      Sanna gärdesmarker
      Sanna gärden
      Saras Lycka lycka
      Schröderlyckan åkerfält
      Senås bergås
      Senåsamossen mosse
      Senåsarna område med bergåsar
      Senåsmosse mosse
      Siken åkerfält
      Sirtjärn tjärn
      Sjögärdena åkerfält
      Sjötorpevägen väg
      Skammeland mark, äng
      Skareberget berg
      Skattegårds krok område
      Skattegårdskroken område
      Skattegårdsliden vägbacke
      Skattjärn sankmark
      Skattjärnsbranten förr åkerfält, nu betesmark
      Skattkärret gärde o. odling
      Skedesförlandet åkermark
      Skedesåkern åkermark
      Skedesåkra åkermark
      Sketna mark
      Skiljebacken område
      Skimmellyckan gärde
      Skimmellyckan(?) åkerfält
      Skimmelåsen bergås
      Skintan mark m.m.
      Skitaredalen dalgång
      Skogaledet förr led
      Skogalyckan åkerfält
      Skoga rote rote
      Skogaviken Saknas
      Skogsmossen mosse
      Skomakarns Ren mark
      Skotjuveboden berg, stenmorasområde
      Skotten mark
      Skrapekärrsvägen väg
      Skvalpa Bäck bäck
      Skvalpa bäck bäck
      Skvalpa Hage hage
      Skvalpån å, bäck
      Skvalpås bergås
      Skvalpås bergås
      Skyrsjöflog bergflog
      Skyrsjön sjö
      Skyrsjön (Skärsjön) sjö
      Skyttebordet plats med stenhällar
      Skyttlarna åkerfält
      Skårberget berg
      Skårberget berg
      Skårbergsheden gärde
      Skårdalen förr nyodling, nu betesmark
      Skårdalen dalgång
      Skårs Dal dal
      Skårs sandhåla grustag
      Skåråkra åkerjord
      Skärsjön sjö
      Sköljeberget berghäll
      Sköttla gärde
      Sleven bäckhölja
      Sleven sänka
      Slåttermossen mosse
      Slättehall slättberg
      Slättemossen mosse
      Slätten gärde o. slättmark
      Slätten åkerfält
      Slättängen gärde
      Slättängen gärde
      Slättängen gärde
      Slättängen åkerfält
      Smalåkra åkrar
      Smedens Höljedal dal, håldäld o. åhölj
      Smedens källa källa
      Smedjebacken område
      Smedjebergslyckan gärde
      Smedjehålan mark
      Smedjehålan åkerfält
      Smedjekullen kulle
      Smedjelyckan åkerfält
      Smedlyckan område med granskog
      Smuttrehål förr åkerfält, nu betesmark
      Små Bäcka skogs- o. mossemark
      Små bäckar område
      Småkulla Krok åker och ängsdalmark
      Småkulle damm damm
      Småkulle äng förr åkerfält, nu betesmark
      Småsjömossen mosse
      Små sten åkerfält
      Smöret sten
      Smörkullen berg
      Smörkullen berg
      Snarevikebacken äng- o. åkermark
      Snareviken, Lilla mark o. åvik
      Snareviken, Stora mark, å- och däldvik
      Snarviken åkerfält
      Snipeberget berg
      Snipeberget berg
      Snipebergslyckan gärde
      Snälla Kålgården mark och f.d. »kålgård»
      Socknemarken del av berg- o. skogsområde
      Solliderna hagmarkslider
      Solliderna förr åkerfält, nu betesmark
      Sprunna mark
      Spångebron bro
      Spångeliden lid
      Spångeliden vägbacke
      Spången bäckspång och vägbro
      Stallflaten gärde
      Stallflaten åkerfält
      Stallsåkern åkerjord
      Stampabergen berg
      Stamperna skogsmark
      Stamperna skogsmark
      Stenaredbacken mark
      Stenaredbacken åkerfält(?)
      Stenared Hed utmark
      Stenared Krok åker o. äng
      Stenaredkroken slåtteräng
      Stenareds skede område
      Stenbergskroken mark
      Stenbergskroken(?) förr åkerfält, nu betesmark
      Stenbroarna mark m.m.
      Stenbrodalen dalgång
      Stenbroängen gärde
      Stenbroängen(?) förr åkerfält, nu betesmark
      Stengubben berg med stenrös
      Stenhuggaren åkermark
      Stenkolsmossen mosse
      Stenliden åkerfält
      Stenlyckan lycka
      Stenlyckan åkerfält
      Stenrenen mark
      Stenstockesiken sänka
      Stensåkra gärde, åkrar
      Stensåkrarne gärde, åkerm.
      Stenängen gärde
      Stenängen åkerfält
      Stigsliden lid, sluttning
      Stigsliden vägbacke
      Stigsåkern åkermark, gärde
      Stina-Mors Kulle berg
      Stina-mors kulle bergkulle
      Stockabrantarna åkerfält
      Stockebranten gärde och dalbrant
      Stockebranten åkerfält
      Stocken stock, å-spång o. -övergång
      Stocken spång
      Stockhålan, Lilla ängsdal
      Stockhålan, Stora ängsdal
      Stocksmad mad, mark
      Stora dal dalgång
      Stora dal dalgång
      Storadalsbäcken bäck
      Stora Flaten gärde
      Stora Flaten gärde
      Stora flaten åkerfält
      Stora Hålan gärde
      Stora Hålan åker o. ängsdal
      Storahålan sänka
      Stora hålan förr åkerfält, nu betesmark
      Stora kile åkerfält
      Storakiles brant förr åkerfält, nu betesmark
      Storakleven bergklevsområde
      Storakleven passage
      Stora krok förr åkerfält, nu betesmark
      Stora krok förr åkerfält, nu betesmark
      Stora mossen åkerfält
      Stora Råsberget skogsberg
      Stora Råsen skogsgilja o. bergrås
      Stora stenen stenblock
      Stora stycket åkerfält
      Stora tvärdal dalgång
      Stora Äckran gärde
      Stora äckran åkerfält
      Stora ävjan betesmark
      Storedal dal
      Storeholmen holme o. mark
      Storekile gärde
      Storekilsbrant ådalsbrant
      Krok, Store åkermark
      Storekrok mark, äng, åker
      Storekrok förr åkerfält, nu betesmark
      Storekroken betesmark
      Storemossen mosse
      Storemossen skogsmarksmosse
      Storemossen mosse
      Storemossen mosse
      Storemossen bränntorvsmosse
      Storemossen åkerfält
      Storesjö sjö
      Storevasen åkerjord, gärde m.m.
      Storevasen åkerfält
      Store Vålekullen berg
      Storholmsliden åkerfält
      Storhögen höjd, gruskulle
      Storhögen grusås
      Storåkra åkermark, gärde
      Storåkrarna åkerfält
      Storåkrarna åkerfält
      Storängen gärde
      Storängen gärde
      Storängen gärde
      Storängen åkerfält
      Storängs Huvud mark, åkerj.
      Storängssiken åker- o. ängsmark
      Stripa gärde, äng o. åker
      Stripa gärde
      Stripa mark
      Stripa(rna) förr åkerfält, nu betesmark
      Stripeliderna betesmark
      Stripåkra åkermark
      Strykjärnet åkerfält
      Ströms väg väg
      Strömsängen gärde, äng
      Stängeslyckan lycka, gärde
      Stöttinga gärde, åkerjord
      Stöttinga gärde, åkerjord
      Stöttninga åkermark
      Stöttingen åkerfält
      Stöttingsbranten åkerfält
      Stöttingsdalen åkerfält
      Sulles Hörne bergmark och skogsmarkshörn
      »Sulles hörne» ställe på väg
      Sumpen åkermark
      Sunnersta flaten åkerfält
      Svarta hall berghäll
      Svarta hålan åkerfält
      Svarta jorden åkerfält
      Svarta Nylanden gärde
      Svartemossen åkerfält
      Svartemossen åkerfält
      Svarttjärnet skogsmark
      Svens Mosse mosse
      Svenssons källa källa
      Svinehagen åkermark och trädgårdsområde
      Svinehagen gärde
      Svinehagen inhägnad
      Svinehagen område
      Svinemad mark
      Sväljemossen mosse
      Svänghöljekroken slåtteräng
      Svänghöljen utvidgning av å
      Sägga mark, gärde o. äng
      Säggarna åkerfält
      Säggen åkermark
      Söberget bergås
      Söderbergen bergsområde
      Södergårds källa källa
      Södergärdet åkerfält
      Södergärdet betesmark och skogsmark
      Södergärdet åkerfält
      Södergärdsdalarna dalgång
      Söhålan dalsänka
      Sökulla berg
      Sökullemossen torvmosse
      Sökullen skogskulle
      Sönnersta Flaten gärde
      Sörbergen berg o. skogsområde
      Sörgårds Källa källa
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet gärde
      Sörumpen äng, åkermark
      Timbacken mark
      Timbacksdalen dal
      Timmerås bergås
      Timmerås berg
      Timmerås bergås
      Timmerås Dal skogsdal
      Timmerås mosse mosse
      Tistelåkern åkermark
      Tjockängen äng el. gärde
      Tjuvekistekullen berg
      Tjuvkistekullen bergkulle
      Tjärekullen berg
      Tjärekullen bergkulle
      Tjärndammen tjärn
      Tjäråsen bergås
      Tobakshålan äng o. gärde
      Tobakshålan gungfly
      Tollängen mark
      Tomterna åkerfält
      Tomtevallslyckan lycka
      Tomtevälterna gärde
      Torholmen åkerfält
      Torsdamm damm
      Torsholmen mark o. åholme
      Torva åkermark
      Torvet åkergärde
      Torvet gärde
      Torvet åkerfält
      Torvet åkerfält
      Torvhög Bro vägbro
      Torvhögs bro bro
      Torvhögs kyrkeväg väg
      Torvhögs storhög grusås
      Torvhögs å del av Lärjeån
      Torvmossesjön tjärn
      Tranevälterna gärde, åkerj.
      Tranhålan åkerfält
      Transjöklint berg
      Transjöås bergås
      Trehörningen gärde o. mark
      Trekanten åkerfält
      Trinda backe åkerfält
      Trinda kulle kulle
      Trinda Lyckan lycka
      Trindebacke mark
      Trindekulle berg
      Trindekulle berg
      Trollberget berg
      Trolldalen hagmarks- och utmarksdal
      Trolldalsslätten slättmark
      Trolldalsslätten område
      Trollsjöbäck bäck
      Trollsjöbäck bäck
      Trollsjö Haller berg
      Trollsjö haller berghällar
      Trollsjöklint bergklint o. -topp
      Trollsjöklint bergkulle
      Trollsjön sjö
      Trollsjön sjö
      Trollsjöås bergås
      Trollsjöås bergås
      Trångshålan mark
      Trångshövdinga mark
      Trädgårdsflaten gärde
      Trädgårdshagen åkerfält
      Trängsås berg
      Tröjenborg kulle
      Tuppekullen kulle
      Tuvebacken gärde o. ängsbacke
      Tuvebacken betesmark
      Tuvekroken åkerfält
      Tuvelyckan gärde
      Tuverna äng- o. åkermark
      Tuvestycket gärde
      Tuvängen gärde o. äng
      Tuvängen gärde
      Tuvängen åkerfält
      Tvärdalarna dalgångar
      Tvärdalen dal, äng o. gärde
      Tvärdalen dal
      Tvärdalen dal
      Tvärdalen dal
      Tvärdalen dalgång
      Tvärdalen dalgång
      Tvärdalsås berg- o. skogsås
      Tvärdalsås bergås
      Tvärstycket åkerjord
      Tvärstycket åkerjord
      Tvärtjuvarne gärde o. äng
      Tvärtjyvan utfartsväg
      Tyrtjärnet tjärn
      Tysjön sjö
      Tåhagen hage o. mark
      Tåledet förr led
      Tålyckan lycka
      Tålyckan lycka, gärde
      Tålyckan lycka, gärde
      Tålyckan åkerfält
      Tålyckan åkerfält
      Tålyckan förr åkerfält (nu bebyggt)
      Tålyckan förr åkerfält, nu betesmark
      Tålyckan åkerfält
      Tåmarken hagmark
      Tån hagmark
      Tån hagmark
      Tån berg- o. hagmark
      Tån hag-, berg- o. utmark
      Tån hagmark
      Tån mark
      Tån hag- o. bergmark
      Tån bergplatå o. hagmark
      Tån åkerfält
      Tån område
      Tån område
      Tån område
      Tån betesmark
      Tån förr åkerfält, nu betesmark
      Tån område
      Tån område
      Tån åkerfält
      Tången äng o. åker
      Tärnögat sjö, tjärn
      Udda Lider mark o. lider
      Undantaget gärdeslycka
      Undantaget åkerfält
      »Under Aspekullen» gärde
      Utgärdet förr åkerfält, nu betesmark
      Utjordeäng åkerfält
      Utjordsängen åkerfält
      Utjordängen åkerfält
      Vadkulleflaten gärde
      Vadkullen berg- el. markhöjd
      Vadkullen jordkulle, förr åker, nu betesmark
      Vadkullsliden vägbacke
      Vadkullsliderna byvägs- och marklider
      Vadskedesliden lid
      Valla gärden
      Vallen gärde
      Vallen åkerfält
      Vallhallsbergen berg
      Valåsbergen berg
      Varpekulle berg
      Varpekulle kulle
      Varpekärr skogsmark
      Varpekärr kärrmark
      Vasåkra åkerm.
      Vasängen gärde
      Vesterrödjan gärde
      Vetesåkern åkerjord
      Vilestena stenblock
      Vinterdalen dal
      Vintersiken mark
      Vintrahålet led
      Virestenarna stenblock
      Vitkärrsåkrarne åkerjord
      Vråsseredängen åkerfält
      Vården, Lille berg
      Vården, Store berg
      Våthult område
      Vägebrätt(et)(?) vägren
      Vägängen gärde o. mark
      Världens ände åkerfält
      Värmseln källa
      Vässledalen dal
      Västan bäckan åkerfält
      Västangården mark
      Västergårds källa källa
      Västergårds lundar förr björkdunge, nu åkerfält
      Västergårds mossedalar dalgång
      Väster i gärdet inhägnat område med hagmark och betesmark
      Västerlyckan gärde
      »Väst i Gärdet» hagmark
      Västra krok förr åkerfält, nu betesmark
      Vättinga mark
      Vättlefjäll skogs- och bergsbygd
      Vättlefjäll bergsområde
      Vättningen gärdesmark
      Vättningen mark
      Vättningen gärde, äng o. åkerj.
      Vättningen åker o. äng, mark
      Vättnings Ren ren o. mark
      Vävakålgården mark
      Vävalyckan lycka, gärde
      Vrån gärde o. mark
      Vråsseredsiken sik-, dal- och ängsmark
      Våthultsskiftet mark, åker m.m.
      Ådala marker o. dalar
      Ådalarna dalgång
      Ådalen dalgång
      Åhålan äng, åker o. hålmark
      Åkroken förr åkerfält, nu betesmark
      Ålegården ängsmark o. f.d. ålfångstställe
      Ålegårdskroka äng o. åkerj.
      Ån del av Lärjeån
      Ångest Åker åkerjord
      Åsa kulle höjdplatå
      Åsamossen mosse
      Åsamossen mosse
      Åsarna skogsmark
      Åsa Tå utmark, berg och hagmark
      Åsa tå höjdplatå
      Åsatån tå o. bergmark
      Åsatån höjdplatå
      Åsavägen väg
      Åsehagen hagmark
      Åsen skogbevuxen bergås
      Åses tå höjdplatå
      Åshagen hage
      Åsänden bergås
      Äckrelyckan lycka
      »Äddalarna» dalgång och åkerfält
      Älgarås, Lille bergås
      Älgarås, Store bergås
      Älgås bergås
      Älgås dal dalgång
      Älgås, Lilla bergås
      Älgås, Stora bergås
      Älgås mosse åkerfält
      Älsjön sjö
      Älsjön sjö
      Älsjöås bergås
      Älsjöås bergås
      Älvedalen gärdesmark o. bäckdal
      Ändebreda åkergärde
      Ängen, Lilla gärde
      Ängen, Stora gärde
      Ärtareåkra åkerjord
      Ärtekullen berg
      Ön område
      Österdal dalgång med betesmark
      Österlyckan gärde
      Österlyckan förr åkerfält, nu betesmark
      Östermaden gärdesmark och mad
      Östermossen åkerfält
      Österrödjan gärde
      Österängen gärde
      Östra krok förr åkerfält, nu betesmark
      Östra skedet åkerfält
      Övergärdet åkerfält
      Öxnaberget berg
      Öxnaberget berg

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.