ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stora Lundby socken : Vättle härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 140 Naturnamn: 237 Bebyggelsenamn: 573 Naturnamn: 1089
Lundby, Stora sn Andberget berg Sagesmän förteckning Abborreberget berg
Stora Lundby sn Abrahamshall udde? Sagesmän förteckning Allmänningen mark
Lundby, Stora sn Aggetorp triangelpunkt Sagesmän förteckning Allmänningen skogsområde o. sandmo
Lundby, Stora sn Alsjökock berg Sagesmän förteckning Allmänningen mark
Lundby, Stora sn Alsjön sjö Lundby sn Alekärret hagmark
Lundby, Stora sn Andemossen mosse Lundby Stora sn Almelunden lund, hagmark o. inägoområde
Lundby, Stora sn /Se Andsjön sjö Lundby, Stora socken Alsjöbäck bäck
Lundby sn Aspen Saknas Lundby, Stora socken Alsjö Kokk bergklint
Lundby, Stora sn Aspetången, Inre udde Lundby, Stora socken Alsjön sjö
Lundby, Stora sn Aspetången, Yttre holme aggetorpare inbyggarbeteckning Alsjön sjö
Stora Lundby sn Biffen holme? björboare inbyggarbeteckning Alögat sjö eller vattensamling
Lundby, Stora sn Biskopssiken terräng björboholmare inbyggarbeteckning Ambjörns Lycka gärdeslycka
Lundby, Stora sn Björbo huvde höjd bodenbo inbyggarbeteckning Amerika ö
Lundby sn Björkås berg byare inbyggarbeteckning Anberget berg
Stora Lundby sn? Björnamossen mosse fjällbo inbyggarbeteckning Andmossen mosse
Lundby sn Blackemosse mosse fjällestorpare inbyggarbeteckning Andsjön skogssjö
Stora Lundby sn Blackemosse mosse fröstesboare inbyggarbeteckning Ankedammen damm
Lundby, St. sn Blacken sjö granåsare inbyggarbeteckning Annas Mad mad
Lundby, St. sn Blackås terräng gråbobo inbyggarbeteckning Apelkullen berg, kulle
Lundby, Stora sn Blekaremossen mosse herrgårdare inbyggarbeteckning Apelsmaden åkermark
Lundby, Stora sn Bockamossen mosse hjällsnäsbo inbyggarbeteckning Assmundsängen gärde, äng m.m.
Lundby, Stora sn Bockholmen holme hunseredbo inbyggarbeteckning Aspebacken hag o. gärdesmark
Lundby sn Brattås terräng hyltensjöslättare inbyggarbeteckning Aspekullen berg
Lundby, Stora sn Bredaremossen mosse lekstorpsbo inbyggarbeteckning Aspekärret hag o. gärdesmark
Lundby, Stora sn Brännemossen mosse ljungslättare inbyggarbeteckning Aspekärret gärde
Lwndby sn Bua huvde höjd lundbybo inbyggarbeteckning Aspetångs Mosse mosse
Lundby sn Bua skär holme malögabo inbyggarbeteckning Aspholmen gärde o. bäckholmemark
Lundby, Stora sn Buaviken vik nabbebo inbyggarbeteckning Aspudden mark o. udde
Lundby sn Båstadviken vik olstorpare inbyggarbeteckning Aspåkern åkermark
Lundby, Stora sn Bössakullen höjd prästegårdare inbyggarbeteckning Banan järnväg
Lundby, St. sn /Se Dammen tjärn rambergare inbyggarbeteckning Bastemaden gärde
Aggetorp by Dammviken vik rydbo inbyggarbeteckning Benängen äng
Aggetorp by Delabäcken bäck skepplungabo inbyggarbeteckning Bergahagen hage
Berg gård Dreven skogsmark skyrsjönäsare inbyggarbeteckning Bergalyckan gärde
Berg gd Dämsjön sjö slättenbo inbyggarbeteckning Bergastycket gärde
Berg gd Dömmakärr kärr /Se stakebergare inbyggarbeteckning Bergs Kulle berg
Berg Saknas Dödmankärr Saknas /Se stannumare inbyggarbeteckning Bergslyckan gärde
Biörnaboo, se Björboholm gd Ebbetjärn tjärn sörbyggare inbyggarbeteckning Bergsnabben bergnabbe
Biörnbo, se Björboholm gd Eketjärn tjärn tollestorpare inbyggarbeteckning Bergsåkern åkermark
Björboholm gd Ekudden udde tolsjöhultare inbyggarbeteckning Bergåkragärdet gärde
Boden gd /Se Finndalen skogsmark torgestorpare inbyggarbeteckning Biskopssiken gärdesmark o. odling
Bröllstorpet tp /Se Fiskön ö ytterstadbo inbyggarbeteckning Bissen åkermark
Fröstebo gd Flaketjärn tjärn öjaredbo inbyggarbeteckning Bistertjärnen skogssjöar
?Hallen gd Flaketjärn tjärn Aggetorp gd Björbo Huvde höjd, berg
»hielmsnes, se Hjällsnäs by Flatholmarna holmar Aggetorp gård Björboholmsvägen väg
*Hielmsnæs, se Hjällsnäs by Flatholmarna holmar /Se Allmänningen mark, hus o. bebyggt område Björbock vik
Hjällsnäs by Fläskekärr sjö Anders» Torp f.d. torp Björkehålan gärde
?Hjällsnäs by Frötjärnet tjärn Anneberg lht Björkekullen kulle
?Hjällsnäs by Frötjärnskullarna berg Annedal lht Björkelid lid o. inägomark
Hjällsnäs by Furåsen berg Annekärr gård Björkås berg o. skogsmarksås
Hjellsnäs by Fåletjärn tjärn Annekärr gd Björkås berg- o. skogsås
Hjällsnäs by Fårahallen udde Annekärr gård Björkås Dal skogsdal
Hjälsnäs Saknas Gallviken vik Annelund lht Björkåsmossen mosse
Hjällsnäs by /Se Gallviksmossen mosse Annero lht Björnakärren skogsmark
Hjällsnäs by Gamlegård terräng Aspelund lht Björnamossen mosse, gärde o. odling
Hjällsnäs by Gatesjön sjö Aspudden lht Björnbärsstället hagmark
Hjellsnäs by Getasdal dal Assmundsängen lht Björns Brant lid o. skogsvägsbrant
Hjällsnäs by Gettjärnet, Lilla tjärn Backa-Jons Torp torp Björnås berg
Hjällsnäs by Gettjärnet, Stora tjärn Backhagen lht Björsjödal skogsdal
Hjällsnäs by Getåsen berg Berg gård Björsjöflog bergflog
Hjellsnäs by Granudden, Stora udde Berghem lht Blackekärr sjö
Hjällsnäs by Granåsen ås o. triangelpunkt Berghem lht Blackekärrsåsen bergås el. skogsmark
?Hjällsnäs by Grimmetjärn tjärn Berghemsdal lht Blackemosse mosse
?Hjällsnäs by Grohögen kulle? Bergsgärde lht Blacken sjö
Hjällsnäs by Gränsmossen mosse Bergshyddan lht Blackås Mosse mosse
Hjällsnäs by Gåsadalen terräng Bergs Skola småskola Blåbergsmossen mosse
Gällsnäs by Gärdsjömossen mosse Bergsäter lht Blåbärsåsen skogs- o. bergås
Hjällsnäs by (förr tingsställe) Gärdsjön sjö Bergsäter lht Blåsekulle berg
Hjällsnäs by Gärdsjööga sjö Bergås f.d. torp Bläsekulle berg
Hjällsnäs by /Se Göksjön sjö Björbo gård Blötakärr skogs- o. kärrmark
Hjällsnäs by /Se Haberget berg Björboholm gård Bockamossen mosse
?Hunsered by Hagasjön sjö Björboholm gård Bockaskogen skogsområde
Hunsered gd /Se Stora, Lilla Herrsjön Saknas Björboholm järnvägsstation Bocken kulle, markhöjd
Kurremaden avsöndring /Se Hjortemossen mosse Björbostrand lht Bockesbäck bäck
Lekstorp by Hjortemossen mosse Björkedal lht Bockholmen holme, ö
Lekstorp by /Se Hjortesjön sjö Björkeliden lht »Bort i Lyckan» lycka, gärde
Lidstorp, se Lekstorp by Hjällsnäsviken vik Björkeliden lht Bottarne Damm damm
Lundby, Prästgården Saknas Hjälltjärn tjärn Björkelund lht Brantelyckan gärdeslycka
Lundby, Prästgården gd Holkemossen mosse Björkhyddan lht Branten gärdes- och brantmark
*Lyongby Saknas Holmesjöbäcken bäck Björkhyddan lht Brassmarken mark
Målöga gd Holmesjön sjö Björkåsmosse lht Bratta Flogen bergflog o. skogsm.
Målöga gdar /Se Holmesjön sjö Björkåsmosse f.d. torp Brattaflogsmossen mosse
Olofstorp by Holmetjärn tjärn Björkäng lht Brattetjärn sjö eller sankm.
Olstorp by Hoppet en av Flatholmarna Blackås f.d. torp Brattås bergås
Olstorp by Horsaklätten höjd Blackåskärr f.d. torp el. lht Breda Siken dalsik och äng
Olstorp by Hulsjön sjö Blåbärsås lht eller torp Bredbottnarne gärdesmarker
Olofstorp by Hultön ö Blötakärr torp Bredsås skogsbergås
Skepplaskog by Hundskär holme Bockatorpet f.d. torp Brittas Håla hagmarksdal eller stengrotta
Skepplunga binamn på Skepplaskog /Se Hundöjan ö Boden gård Broakärret gärde
Stakeberg gd Hungervattnera sjö /Se Bostället Saknas Brobranten gärde o. marksluttning
Stamnen, se Stannum by Hunseredviken vik »Botilas» hemmansdel Brodalen bäckdal
»stampnem», se Stannum by Hyltesjön sjö Branten lht Brogärdet gärde
Stannum Saknas Håkansjön sjö Brattås lht Brohultslyckan gärdeslycka
Stannum by Håkansjööga sjö Bredsås f.d. torp Bruas Lycka lycka, gärde
Stannum by Hålakärr sjö Bredåsdal lht Bruas Mosse mosse
Stannum by Hålltjärn tjärn Brettia hemmansdel Brynavältan gärde
Stannum by Hångervattnet, Norra sjö Brogärdet lht Bryngels Lycka lycka
Stannum by? Hångervattnet, Södra sjö Brännekullen lht Bräckelund mark, hagm.
Stannum by Hästaberget berg Brännemossen torp el. lht Brännet skogs- o. utmark
Stannum by Hästamossen mosse Bränneriet hus o. f.d. brännvinsbränneri Brännvinsbäcken bäck
Stannum by Iglasjöberg triangelpunkt Bränneriet f.d. hus o. brännvinsbränneri Brännåstånga skogsmark
Stannum by Iglasjön sjö Brännet torp o. lht Bua Huvde markhöjd
Stampnen gd *Karnaholmen ?holme »Bualäges» hemmansdel Bua Skär skär, berggrund
Stannum by? Killingen tjärn Bualäget hemmansdel Buaviken vik
Stannum by /Se Klevaskog skogsområde »Bues» hemmansdel Burmansviken vik
Stillestorp gd Klevaskog skogsmark Buråsdal lht el. torp Buskängen gärde o. äng
Stillestorp gd /Se Korpakullen fornlämning Buschens Torp f.d. torp Byavägen väg
?Torgestorp by Kotjärnet, Lilla tjärn Båtsmanstorpet lht o. f.d. båtsmanstorp Bygårdshallerna berg
?Torgestorp by Krokbäcken bäck Bäckadalen hemmansdel Bykällan källa
?Torgerstorp by Kroksjön sjö Bäckadalen torp el. lht Bykällebranta gärde och marksluttningar
Torgärdstorp by Kroksjön sjö Bäckalund lht Byvägen väg
Torgestorp Saknas /Se Kroksjön sjö Bäckalyckan lht Båstalyckan gärde
Torgestorp by /Se Kroksjön sjö Bäckamaden lht el. hemmansdel Båtstaden mark o. sjöområde
Ytterstad by Kroksjön sjö Bäcken lht Båtstadängen gärde
Ytterstad by Kroksjöås ås Charlesro lht Bäckadalen dal
Ytterstad by Kroksjööga sjö Dalatorpet f.d. torp Bäckedalen dal
Ytterstad Saknas Kronoberg triangelpunkt Dalen lht Bäckedalsliden lid o. ängsmark
Ytterstad by Kvarnabäcken bäck Dammarne lht Bäckesillran mark, äng o. gärde
Ytterstad by Kvarnamossen mosse Dammastugorna gård o. ställen Börjes Hage åkermark, hage
Ytterstad by Kvarnaviken vik Dammen gd Börtas Håla gärde o. äng
Ytterstad by Kvarndammarna dammar Dammen gård Dala dalområde o. hagmark
Ytterstad by /Se Kvarnkärr Saknas /Se Dammkullen f.d. torp Dalabäcken bäck
Ytterstad by /Se Kyrkemossen mosse Dotterhålan torp el. hus Dalahagen hage, mark
Öjared herrg. Kyrkmossen mosse Durebo lht Dalalyckan gärde
Öjared hg Käringön ö Ekeberg lht Dalsvältan gärde
Öjared hg /Se Kärleken en av Flatholmarna Ekebo lht Dammastycket åkermark
Öjared gd Köakullen höjd Ekekullen lht Dammen gärdesmark
Öjared hgd Lammholmen holme Ekeryd lht Dammen gärdesmark o. f.d. damm för kvarndrift
Öjared hg Lerjeådalen Saknas Eketorp lht Dammen skogsmarksdamm o. vattensamling
Öjared hg Lerjeån Saknas Ekhyddan lht Dammen damm för såg och f.d. kvarn
Öjared hrgd? Lerån å Eksätra lht Dammekullen berg och mark m.m.
Öjared hrgd Lilla varpet terräng Ekudden lht Dammkullen berg
Öjared hg Lillesjön sjö Ekåsa lht Djupedalen, Lille dal
Öjared hg Linneklinten terräng Enebacken lht Djupedalen, Store dal
Öjared hg Ljungmossen mosse Enekullen torp el. lht Domarringen stensättning eller s.k. domarring
Öjared hg Ljungsmossen mosse Eneslätten f.d. torp Dombjällebacken mark
Öjared hrgd? Ljusåsen terräng Ensäter lht Dottershålan hag- o. utmark m.m.
Öjared hg Lockeberget berg Eriksberg lht Dymaden mad o. åkermark
Öjared hrgd Lommatjärnen tjärnar Eriks Torp f.d. torp Dämmena dammverk
Öjared (Öijared) hg /Se Lomön ö Fattiggården hemmansdel Dömmatjärn sjö
  Långekulle höjd Fiskaretorpet lht Dömmatjärnsmossen mosse
  Långemossen mosse Fjällared gård Ebbetjärn, Lilla sjö
  Långesjön sjö Fjällared Såg sågverk Ebbetjärns Dal skogsdal
  Långmadsikerna tjärnar Fjällestorp gård Ebbetjärnsmossen mosse
  Långevattnet sjö Fjällestorpsdamm torp Ebbetjärn, Stora sjö
  Långsjökam bergås Fjällsäter lht Ekekullen kulle o. hagm.
  Långsjön sjö Frambyn Saknas Ekekullen berg
  Långsjötjärn tjärn Fredagsåsen lht Eketjärn sjö
  Lärjeån å Fredsbo lht Eketjärnsmossen mosse
  Löfsjön Saknas »Fribergs» f.d. båtsmanstorp o. lht Ekhagen hagmark
  Lövsjön, Lilla sjö Fridenslund lht Ekåkern åkermark
  Lövsjön, Stora sjö Fridhem lht Enekullen berg
  Lövsjötjärn tjärn Fridhem lht Enersängen gärde
  Madsjön sjö Fridhem lht Essings Lid väglid
  Masthugget terräng Fridkullen lht Farmors Äng gärde
  Mjörn Saknas Fröstebo gd Finndala dal- o. gärdesmark
  Mjörn sjö Fröstebo gård Fjällared Bäck bäck
  Mjörn sjö Fröstebohage torp el. lht Fjällemossen mosse
  Munsjön sjö Furorna lht Fjällestorps Damm mark o. odling
  Murmansberget berg Furubo lht Fjällsmarken bergs- och skogsområde
  Murmansviken vik Furuborg lht Fjällskiftet skogsmark m.m.
  Märrön ö Furuborg lht Flakulla berg
  Möljetjärn tjärn Furuhem lht Flaten gärde
  Mörketjärn tjärn Furuhäll lht Flaten åkermark och gärde
  Mörtaklätten berg /Se Furuhöjd lht Flaterna gärden
  Nabbens bäck bäck Furulund lht Flaterna gärden
  Nilsås skogsmark Furumo lht Flatholmarne holmar, öar
  Närås terräng Furuskog lht Flogen berg
  Näset terräng Furunäs lht Flogsemosse mosse
  Oljeberget berg Fåglebäcken lht Flogskulla berg
  Osjön sjö Fåglekärren lht Flyet äng o. gärdesmark, dy-, mossemark
  Pänögat göl Fäkroken f.d. torp el. lht Fläskekärr skogssjö
  Ramberget berg Gamle Gård f.d. hus Fläsketjärns Mosse mosse
  Rambergshav sjö Gläntan lht Framflaten gärde
  Riskullen terräng Grankullen lht Framlyckan gärde
  Rotaremossen mosse Grannabben gård Fredagsåsen bergås
  Rämneå å Granås gård Friberget berg
  Rämneå mosse mosse Granåsdamm gd Frugärdet gärde
  Räven berg Granåsdamm gård Frökärr sjö
  Röberget berg Grohögen hemmansdel Frötjärnet skogssjö
  Simbrun terräng /Se Grymmekärr lht Frötjärnskulla berg
  Sirsjön sjö Gråbo gård Frötjärnsmossarne mossar
  Sjöborg terräng Gråbo gård Furudden udde
  Skantemossen mosse Gråbo järnvägsstation o. samhälle Furulunden hagmark och furuskog
  Skepparedstången udde Gråbo järnvägsstation m.m. Fyken gärde eller åker
  Skrapeberget berg Gråbodal lht Fyrhörningen åkermark
  Skåre nabb udde Gräskärr gd Fåglakärrsbäcken bäck
  Slätts kullar höjder Gräskärr gård Fålatjärnet skogssjö
  Smala sjön sjö Gräskärrs Kvarn kvarn, f.d. Fålatjärnsråsen däld, rås, skogsgilja
  Smalasjön sjö Grönasik lht Fäbron bäck- o. byvägsbro
  Småtjärnen tjärnar Grönebacka lht Fäbron f.d. bro
  Snaggholmen holme Grönedal lht el. torp Fägatan gata o. byväg m.m.
  Solevedsviken vik Grönemad lht Fästigen skogsmarks- och fäväg
  Solvenässkogen skogsområde Grönemad lht Fästigsmossen mosse
  Solvenässkogen skogsmark Grönhult lht Gallvikemosse mosse
  Stamsjön Saknas Gärdet hemmansdel Gullviken vik
  Stora varpet terräng Gustafsberg lht Gamle Hage hage, skogshage
  Store mosse mosse Gustafsberg lht Gamlehage hage, gärde
  Storkärrsmossen mosse Haga lht Gamle Hålldammen damm o. dämme
  Stormossen mosse Haga lht Gamle Vallen gärde
  Sturfven Saknas Hagaborg lht Gateberget berg
  Svarmansberget berg Hagalund lht Gatesjön sjö
  Svartetjärn tjärn Hagen lht Gattjärn skogssjö
  Svartevattnet sjö Hagen lht Gattjärns Lundar skogsmark o. lövträdslundar
  Svartevattnet sjö Hagen lht Genstigen skogsstig
  Svinadamm vattensamling Hagängen lht Genstigsmossen mosse
  Sängareåsen terräng Halsatorpet f.d. torp Genstigsråsen rås, skogsdal
  Säfvelången Saknas Heden lht Getabanken mark o. dalsluttning
  Säfveådalen Saknas Heden lht Getaberget berg
  Säfveån Saknas Hembo lht Getabergshålan dal
  Tolsjön sjö Hjortås lht Getakroken gärdesmark
  Trehörningen sjö Hjortås lht Getamossekärret skogsmark
  Tron en av Flatholmarna Hjällsnäs bebyggelse Getamossen mosse
  Trytjärnen tjärnar Hjällsnäs by och gårdar Getamossen mosse
  Tutjärnet, Lilla tjärn Hjällsnäs by och gårdar Getas Dal dal
  Tutjärnet, Stora tjärn Hjällsnäs by och gårdar Geten kulle el. f.d. höjd
  Tången udde Hjällsnäs by och gårdar Gettjärnet Lilla sjö
  Tåsjön sjö Hjällsnäs by och gårdar Gettjärnet, Stora sjö
  Tösjöbäcken bäck Hjällsnäs hållplats på järnväg Getåsen berg
  Tösjön Saknas Hjällsnäs by /Se Glasberget berg
  Tösjön sjö Hjällsnäs Backgården gård Granuddarne hagmarker o. skogsuddar
  Udden udde Hjällsnäs Erik-Jonsgården gård Granås skogsmark
  Ulekullarna berg Hjällsnäs Femtegården gård Grindareängen gärde
  Ulvsås terräng Hjällsnäs Gategården gård Grohögen kulle, sand- och berghöjd
  Ulvshuvud berg o. triangelpunkt Hjällsnäs Gatefjärding gård Gropelia lid o. marksluttning
  Uspen Saknas Hjällsnäs Hans-Larsgården gård Grottåkern åkermark
  Vikholmen holme Hjällsnäs Helegården gård Grunnen skär el. vassgrund
  Vite mosse mosse Hjällsnäs Höggården gård Grymmekärrssjön sjö
  Vittensjön sjö Hjällsnäs Låddegården gård Grymmetjärn sjö
  Vittensjön sjö /Se Hjällsnäs Olof-Hansgården gård Grynkulla berg
  Vreåsen ås Hjällsnäs Olof-Persgården gård Grytemossen mosse
  Vätlefjäll Saknas Hjällsnäs Per-Jonsgården gård Gråbo Dal dal, hagmark m.m.
  Vättlefjäll skogsmark Hjällsnäs Skattegården gård Gråbo Dal dal, ängsmark m.m.
  Ytterstad krok udde Hjällsjönäs lht Gråbo Tå mark, beteshage o. utmark
  Ögat tjärn Holmåkern lht el. hem.d. Gräsaspetången tånge, udde
  Öjaredviken vik Horsaklätten f.d. torp Grästuvorna mark
  Öxsjön Saknas Hubertsdal lht Grävlingeberget berg
    Huketorp skatteäng Grävlingekullen berg
    Hunsered gård Grönebacke backslätt
    Hunsered gård Gumsåkern åker
    Hurtigs Torp f.d. torp Gåsadalen dal
    Hyltensjöslätt gård Gåsadammen f.d. damm
    Hålahed lht Gåsagården åkermark
    Håldalen torp Gåsahalsen åkermark
    Hållstens Torp f.d. torp Gåsakroken gärde
    Hägnaden hemmansdel el. lht Gåsåkern åkermark
    Hällingsbo gård Gärdeskullen berg
    Hällingsdamm lht Gärdesliden åkermark och lid
    Hästhagen torp Gärdsjöbergen berg
    Höganlid lht Gärdsjöbränna skogsområde
    Högekulle f.d. torp Gärdsjökärr skogsområde
    Högåsdal lht Gärdsjölid skogsmarkslid
    Högåsdal f.d. lht och båtsmanstorp Gärdsjömossen mosse
    Hökes Torp f.d. torp Gärdsjön sjö
    Hörnemossen torp el. lht Gärdsjösiken sik, mad och sankmark, skogsmark
    Hörnemosseslätt lht Gärdsjööga sjö
    Hörningen f.d. torp Gökemossen mosse
    Idelund lht Göksjön sjö
    Ingabo gd Haberget berg
    Ingabo gård Haberget berg
    Ingabolund lht Habergsstugan berggrotta
    Ingelatorpet f.d. torp Habergsäng gärde
    Jamnbacka »gård» Hackemossarne mossemarker
    Johannesberg f.d. torp Hagaberget berg
    Johanneberg lht Hagaberget berg
    »Jongs-Larses» hemmansdel Hagabranten gärde
    Karlshem lht Hagabäcken bäck
    Kavlabo torp Hagagatan gata, markväg
    Kavlabo torp Hagaliderna mark
    Klippan lht Haga-Petters Lycka lycka
    Klinten lht Hagasjön sjö
    Knipplakullen lht Hagen gärde o. hagmark
    »Knöses» hemmansdel Hagen hage, hagmark m.m.
    Kodalen f.d. torp el. lht Hagen hage, hag-, gärdesm.
    »Kooperativa» lht o. kooperativ handelsförening Hagen gärde o. hage
    Kopperås Saknas Hagsjömossen mosse
    Kraftverket Granås el. kraftstation Hallabron bro
    Kristinedal hus el. lht Hallebergen berg
    Kristinedal lht Halsen gärdes- o. åkermark
    Kroksjödal torp Halls Kålgård åkermark
    Kroksjölund lht Hamles Lycka lycka
    Krokåsdal lht Hampakärret gärde
    Kronogården gd Hampekullen berg o. gärdesmark
    Kronslätt lht Hampelyckan gärdeslycka
    Kråkebacken torp Havet hölj el. tjärn
    Kronoberg lht Havrabacken gärde
    Kråkebacken lht el. hus Hedberget berg
    Krösedal f.d. torp Heden gärden
    Krösekullen gård Heden gärde
    Kullebo lht Hederna marker, gärden och slätter
    Kullen gård Hedängen gärde
    Kullhaga lht Hedängsbranten gärde, äng och sluttning
    Kurremaden lht Hemskiftet gärde, åkermark m.m.
    Kvarnbacken lht Hemskiftet gärdesmark m.m.
    Kvarndammen lht Hinsbo mark
    Kvarnekullen lht Hjortemosseås bergås och skogsmark
    Kvarnkullen lht Hjortesjön sjö
    Kvarnkullen lht Hjällsnäs Mo momark
    Kvarnkärr gård Hjällsnäsviken vik
    Kvarnkärr gård Holkemossen mosse
    Källås torp Holken brunn
    Källås lht Holken källa
    Kärrsås f.d. torp Holkgatan bygata
    Kö-Olles Torp torp Hollandskullen höjd
    Landshövdingens Torp f.d. torp Hollandsåkern åkermark
    Lassagården lht Holmen gärde
    Lekstorp bebyggelse Holmesjön sjö
    Lekstorp by och gårdar Holmesjön, Stora sjö
    Lekstorp by och gårdar Holmsjöberg berg
    Lekstorp by Holmsjödal skogsdal
    Lekstorp m. Skepplaskog gård Holmsjötjärn sjö
    Lekstorps Kvarn f.d. kvarn Hopaklåtten skogsmark
    Lekstorps Skola folk- och småskola Hopaslåttern gärde
    Lekstorp Södergården gård Hopängen gärde o. äng
    Lekstorp Uppegården gård Horsafladen gärde
    Lerbäcken torp Horsaklätten höjd
    Liden lht Horsaklätten berg
    Liden lht Horsalyckan lycka, mark
    Lillebo lht Horskaås bergås
    Lillstugan lht Hultahuvud höjd o. gärdesmark
    Lillåker lht Hultatjärnsmossen mosse
    Lillängen lht Hultaäng gärde o. äng
    Ljungslätt gd Humlagården mark
    Ljungslätt gård Humlagården åkermark
    Ljungslätts Kvarn f.d. kvarn Humlagårds Kullar berg
    Ljungslätts Såg sågverk Humlegårdsängen gärde
    Ljungäckran hemmansdel Hundön ö
    »Lostes» f.d. torp Hunnaskär skär, berggr.
    Lottabacken hemmansdel Hunnaskärs Grund grund
    Lugnet lht Hunseredviken del av Öjaredviken
    Lundby Kyrka kyrka Huvdalyckan gärde
    Lundby Kyrkojord mark Huvdalyckan gärde
    Lundby Prästegården gård Huvdingen höjd o. åkermark
    Lunde lht Huvudet gärde
    Lunden lht Hyltensjödal dal
    Lyckan lht Hyltensjön sjö
    Lyckebo lht Håfjället, Lilla berg
    Lyckebo lht Håfjället, Stora berg
    Lyckhem lht Håfjälls Dal skogsdal
    Lyckhem lht Håfjällsmossen mosse
    »Låddes» gård Håkanmossen mosse
    Länsmansbostället Saknas Håkansjön sjö
    Länsmansbostället Saknas Håkansjööga sjö
    Lönebostället lht, prästeboställe o. -gård Håkans Ås skogs- o. bergås
    Lövsjöbacke torp Hålan gärde
    Lövsjöbacke torp Hålan gärde o. dalmark
    Lövsjödal lht el. torp Hålan åkermark och däld
    Lövsjödal torp Hålan dal o. åkermark
    Lövås lht Hålan gärde
    Maden, Stora lht Hålatjärnen skogsmarkssjöar
    »Maes» hemmansdel Hållsdamm kvarndammsanläggning
    Majgåvan lht Hålsjön sjö
    Malöga gård Hålängen ängsmark
    Marielund lht Hålängshöljan hölja
    Mejeriet Gråbo lht, mejeri Hångervatten, Norra sjö
    Missionshuset lht o. missionslokal Hångervattensbergen berg
    Missionshuset lht o. missionshus Hångervatten, Södra sjö
    Mjörn hållplats Håttjärnet sjö
    »Modigs» f.d. båtsmanstorp o. lht Hägnaderna marker
    Mohill lht Häradsvägen väg
    Moledet lht Hässlemossen gärde
    Mon lht Hästabergen berg
    Moslätt lht Hästaberget berg
    Mossalaggen f.d. torp Hästekroken mark
    »Måls» hemmansdel Hästemaden utmarksmad
    Målöga gd Hästhagegärdet gärde
    Mörkås lht Hästhagen hagmark
    Mörtaklätten torp Höga Berget berg
    Nabben gård Höga Liden väglid
    »Nattas» f.d. torp Högareberget berg
    Nolängen torp el. lht Högbergen berg
    Nordbacken f.d. torp Högekulle berg
    Nybacken lht Högås Dal dal
    Nybygget torp Hökes Lycka lycka
    Nyedamm lht Hörnet gärdesmark
    Nygården gård Hörsäckehallen berghäll
    Nyhem lht Hövadet bäckvad och sankmarksäng
    Nyhem lht Iglasjön sjö
    Nyhem lht Ingabo Dal skogsdal
    Nysäter lht Inlagerna marker
    »Näbbes» hemmansdelar Intagehagarne hagmarker
    »Ole-Majas» f.d. hus Intagerna åkerjord o. marker
    Olofsberg lht Intagerna gärdesmark
    Olstorp gd Intakeberget berg
    Olstorp by och gårdar Jannes Lycka lycka
    Olstorp by och gårdar Jannes Lycka gärdeslycka
    Olstorp Kullen gård Jordfallen marker
    Olstorp Nordgården gård Jungs-Las Hög höjd och f.d. dans- o. lekställe
    Olstorp Södergården gård Jättesten stenblock
    Olstorp Tegelbruket f.d. tegelbruk Jönsberget berg
    Oskarshöjd lht Kalvhagen hage o. gärdesmark
    Parkhem lht Kalvhagen gärde o. hagmark
    Pensionatet lht och pensionat m.m. Kalvhagen hagmark m.m.
    Pikenborg f.d. torp, hus e.d. Kalvhagen gärde o. hagmark
    »Pugges» hemmansdel Kalvhagsåkern åkermark
    Ramberg gård Kalvhagsängen äng, gärde
    Riskärr lht Kalvlyckan gärdeslycka
    Rosenborg lht Kalvudden udde
    Rosenlund lht Kapellekullen berg
    Rosenlund lht Kavlamysterna mossemark
    Ryd gård Kila åkermark
    Rydshöjd lht Kila åkermarker
    Ryds Såg f.d. vattensågverk Kistekullen berg
    Ryttaretorpet f.d. torp, lht Kleva Skog skogsområde
    Ryttarns Torp f.d. torp Kleverna bergområde
    Rämjeå gård Kleverna berg o. skogsområde
    Rävakärr torp, f.d. Klovsten sten
    Rävhult lht Klovsten, Lille stenblock
    Rödberget lht Klovsten, Store stenblock
    Rödbohåla f.d. torp Klovås berg eller skogsås
    Rödjan hemmansdel Knepplakullen berg
    Rönneberg torp el. lht Knippelängen gärde
    Röseledet lht Knipplaberget berg
    Röseliden lht Koberget berg
    Sanddala lht Koberget berg
    Sanddala lht Kobergslyckan gärdeslycka
    Sandängen hemmansdel Kohagen hage
    Segerstad lht, avs. Kohagen ko- och beteshage
    Signehill lht Kohagskullen berg
    Silvervallen lht Kohagsåkern gärde, åkermark
    Simbergshem lht Kohålan dal o. ängsmark
    Sissledalen torp Kokullen berg
    Sisslemaden f.d. torp Kokärren skogsmark
    Sjötorpet lht Kokärrsdalen skogsdal
    Sjötuna lht Kokärrsmossen mosse
    Skepplaskog, se 1 Lekstorp Saknas Kolapolen skogsområde
    Skepplaskog by och gårdar Kolaspjället åkermark
    Skepplaskog by o. gårdar Kolerakyrkogården gravplats
    Skepplaskog by o. gårdar Kolsbranten åkermark
    Skepplaskog Västergården gård Korpafloget bergflog
    Skepplaskog Östergården gård Korpakullen berg
    Skogsbo lht Korsbäcken bäck
    Skogsborg lht Korsmossarne mossar
    Skogsgläntan lht Korsvägen korsväg, vägkorsning
    Skogshyddan lht Korsvälterna gärdesmark
    Skogshyddan lht, avs. Korsäng gärde
    Skogstuna lht Kostebacken mark
    Skribäcken f.d. torp Kosten stenblock
    Skräddaretorpet torp el. lht Kotjärnet skogssjö
    Skyrsjönäs gård Koängerna gärden
    Skäpplunga by och gårdar Krakalyckan lycka, gärde
    Slättebacke lht Krakebacken gärdesmark
    Slättebacken lht Krakebacken gärdesbacke
    Slätten gård Krakehagen gärdesmark
    Slätten gård Krappeberget, Lilla berg
    Slätten torp Krappeberget, Stora berg
    »Smedernas» hemmansdel Kringeln, Lille gärde
    Smedtorpet torp, lht Kringkärret gärde
    Småhöga lht Kringeln, Store gärde
    Sniken lht m.m. Kristians Lycka gärdeslycka
    Sniken lht Krobackesten sten
    Sockenrotarne, St. Lundby församlingsrotar, -områden Krobäcke Dal dal
    Sockenrotarne, St. Lundby församlingsrotar, -områden Krokabranten äng, åkerj. och marksluttning
    Sofiero lht Krokalyckan gärdeslycka
    Solbacka lht Krokarne gärdes- o. hagmarker
    Solbacken lht Krokbacka åkermarker
    Solberga lht Krokbäcken bäck
    Solgården lht Krokeliden lid
    Solhem lht Kroken gärde o. bäckkrök
    Solhyddan lht Krokmaden mad, äng o. åkermark
    Solhyddan lht Kroksjöbyx sjö
    Solhöjd lht Kroksjömosse mosse
    Solklint lht Kroksjön sjö
    Solkullen lht Kroksjön sjö
    Solkullen lht Kroksjön sjö
    Solliden lht Kroksjön sjö
    Solveden lht, kraftstation Kroksjön sjö
    Solvik lht Kroksjön sjö
    Soläng lht Kroksjöråsen skogsmark och rås
    Soläng lht Kroksjöås bergås och skogsmark
    Stakeberg gård Kroksjöås bergås o. skogsmark
    Stakeberg gård Kroksjööga sjö
    Stammerbacka lht Kroksåkern åkermark
    Stambrobacka lht Kroktjärnskullarne berg
    Stannum by o. gårdar Krokvallarne gärden
    Stannum by o. gårdar Kroppedammen damm
    Stannum by o. gårdar Kråkbacken mark, gärde
    Stannum by o. gårdar Kräppet ställe mellan berg
    Stannum Björnsgården gård Krösagranen gran
    Stannum Gården gård Krösakullen gärde
    Stannum Högen Västra gård Krösakullsmossen mosse
    Stannum Högen Västra gård Krösebergen skogsberg
    Stannum Högen Östra gård Kungastenen bautasten
    Stannum Jönsagården gård Kurran gärdesmark
    Stannum Nordgården gård Kvarnabacken gärdesmark
    Stannums Skola folk- och småskola Kvarnabäcken bäck
    Stannums Station järnvägsstation Kvarnadalen dal
    Stenbokärr torp Kvarnadalen skogsdal
    Stengategården hemmansdel Kvarnakullen berg
    Stillestorp gård Kvarnamaden gärde
    Storedammen lht Kvarnaviken vik
    Storemosse lht Kvarnavägen väg
    Storemossen lht Kvarnebacken mark
    Storkärrsnäbbe lht Kvarnebäcken bäck
    Strandkullen lht Kvarnebäcken bäck
    Stugan lht Kvarnedalen skogsmarksdal
    Ståleborg lht Kvarnefallet vattenfall
    Stångeberget lht, hem.-del Kvarnekrok mark
    Svederna torp Kvarnelyckan gärdeslycka
    Svenshagen f.d. torp Kvarnemossen mosse
    Svinaboda gård Kvarnåsen bergås
    »Svingels» lht o. f.d. torp Kvibacken gärde o. markslätt
    Sörgårda gårdar Kvidda gärdeslycka
    Sörhaga lht Kviddbackemaden åkermark o. mad
    Tallbacken lht Kviddbacken gärdesmark
    Thorsbo lht Kyrkedalen dal
    Timmerås f.d. torp Kyrkedalsmaden gärdesmark o. -mad
    Timmeråsmosse f.d. torp Kyrkeledet led i stängsel
    Timramosse torp Kyrkemossen mosse
    Tittekulla lht Kyrkevägen väg
    Tollestorp by, gårdar Kyrkevägen väg
    Tollestorp Hallen gård Kyrkevägen väg
    Tollestorp Kronogården gård Kyrkovägen väg
    Tollestorp Uppegården gård Kyrkängen gärde o. äng
    Tolsjöhult gård Kålgårda åkermark
    Tomtebacka torp Kålgården åkermark
    Tomtebo lht Kålgårdshålan hålmark o. gärde
    Tomtebo lht Kålsängen åkermark
    »Topelis» f.d. skogstorp Källebranten markbrant o. åkerj.
    Torgerstorp by Källedalen dal
    Torgestorp by och gårdar Källemaden gärde o. mad
    Torgestorp Bergsgården gård Källevälterna gärde
    Torgestorp Olsgården gård Källyckan gärdeslycka
    Torgestorp Skattegården gård Källsjöberg berg
    »Torpes» hemmansdel Kämpes Gärde gärde
    »Torpes» hemmansdel Käringegropen markområde, grop, däld e.d.
    Tranbergsmosse f.d. torp Käringehålan däld
    Trekanten lht Käringeön ö
    Trevnan lht Kärrsåkern åkermark
    Trulsadamm lht, torp Kölnan åkermark, gärde
    Trönningelid lht Kölnebranta gärde o. ängsbranter, sluttningar
    Trönningen lht, torp Kölnekullen berg
    Tuvebo lht Kölneåkra åkermark
    Udda f.d. torp Ladspjället åkermark
    Udden gård Ladugårdsgärdet gärde
    Udden lht Ladugårdslyckan gärde
    Uddnäs lht Lammen gärde
    Ulvås lht Lammholmen holme, ö
    Utsikten lht Ledsåkra åkermark
    Vallen gård Lerunga åkermark
    Villa Svea lht Leråkra åkermark
    Vilhelmsberg lht Lerån å
    Vittensjöberg lht Liden gärde
    Vittensjödal lht Liderna gärde o. sluttningar
    Vråssered lht el. torp Lihultsmosse mosse
    Våtebacka f.d. torp Lilla-Molja sten- o. sandås
    Våtebacken lht Lilla Skäret gärdeslycka
    Våtebacken lht Lillehagen gärde
    Vännebo lht Lillekrok gärdesmark
    Västergötland-Göteborgs järnvägsaktiebol... Saknas Lillesjön sjö
    Västerängen lht (=»hem.del») Lillängen gärde
    Ytterstad by och gårdar Lillängen gärde
    Ytterstad by o. gårdar Lillängen gärde
    Ytterstad by o. gårdar Lindåskullen berg
    Ytterstad järnvägsanhalt Linneklinten berg
    Ytterstadfors lht, kvarn m.m. Linnåstjärn tjärn eller kärr
    Ytterstad Högen gård Ljugarekullen berg
    Ytterstad Kronogården gård Ljungaspetången tånge, näs, udde
    Ytterstad Kvarn kvarn Ljungkullen berg
    Ytterstad Margretegården gård Ljungslätts Mosse mosse
    Ytterstad Mårtensgården gård Ljungslättsvägen väg
    Ytterstad Nordgården gård Ljungsmossen mosse
    Ytterstad Skattegården gård Lobergslyckan lycka
    Ålderdomshemmet lht och hus Lockeberget berg
    Åmossen lht Lommertjärnsmossarne mossar
    Öjared gård, gods och säteri Lommetjärnsås skogs- o. bergås
    Öjared gård och säteri m.m. Loppebäcken bäck
    Öjared gård och säteri m.m. Loppeliden lid
    Öjared hp Lortelundsmaden mad o. åkermark
    Öjareds Kapell kyrka, kapell Lortelundsängen gärde, äng
    Öjared Skola skolhus Lortåkern gärde
    Össjö lht Luffarehotellet gärdes- och hagmark
    Österbyn gårdar och bebyggelse Lundakulla berghöjder
      Lundalyckan gärde
      Lundby Hage hage o. ekdungemark
      Lyckan gärde
      Lyckebottna gärden
      Lyckefoten gärde
      Lyckeliden gärde o. lid
      Lyckorna gärde
      Lyckåkern åkerj.
      Lykulla berg
      Lyås bergås
      Låmmatjärnen sjö el. tjärn
      Långaremossemaden mosse eller mad
      Långa Stycket åkermark
      Långebrant gärde o. mark
      Långe Kulle bergås
      Långeleran gärde
      Långemosse mosse
      Lången åkermark
      Långesiken bäckdäldsmark
      Långesiksbäcken bäck
      Långesjön sjö
      Långesjön sjö
      Långeudde bergudde
      Långevattnet sjö
      Långkullen berg
      Långkullshålan gärdesmark och dal
      Långsjö Bränna skogsmark
      Långsjöbäck bäck
      Långsjödamm sankmark och mosse
      Långsjökarn bergås
      Långsjölider skogsmark och lider
      Långsjömaden mad
      Långsjömossen mosse
      Långsjön sjö
      Långsjötjärnet sjö
      Långsjööga skogs- och mossesjö
      Lövsjökärr sjö
      Lövsjömosse mosse
      Lövsjön sjö
      Lövsjön, Lilla sjö
      Lövsjön, Stora sjö
      Lövås skogsbergås
      Maden gärde
      Maden gärde o. mad f.d.
      Maden gärde o. madmark
      Maden gärde o. madmark
      Maden gärde
      Maden gärde
      Maderna gärdesmarker
      Maderna gärden
      Madmossen mosse
      Madsjön sjö
      Majas Tomt markområde
      Masthugget berg- o. skogsområde
      Mellanhagen gärde
      Mellomgärdet gärde
      Mellomkvidden gärde
      Micksakroken gärde och mark
      Mittsundet sund
      Mjölnarns Kulle berg
      Mjölängen åkerjord
      Mjörn sjö
      Moliden sandsvägslid
      Moljaås sand-, sten- och bergås
      Mollsjöås bergås o. skogsm.
      Monadammen damm och sankmark
      Monastena stensättning, bautastenar
      Morfars Hage gärde
      Morfars Potäteland åkerjord
      Moslätt hed, skogs- o. sandmomark
      Mossakullen berg
      Mossavallen gärde
      Mossedalen skogsmarks- och mossedal, bäckdal
      Mossen gärde
      Mossen gärde
      Mossen gärde
      Munkasiken gärde
      Murmansberget berg
      Myrbacka Lider skogsmark, -lider
      Myrekullen berg, gärde
      Mystakullarne berg
      Mystaråsen rås, berg- och dalsammanträngning, skogsmark
      Måns» Kulle berg
      Märkesten stenblock
      Märrö ö
      Mölnesjön sjö
      Mörka Viken vik
      Mörketjärn sjö
      Mörketjärnsmossarne mossemark
      Mörtaklätten berg
      Mörtaklätten, Lille berg
      Mörtaklättsrås rås
      Nabben äng o. åkermark
      Nabbensvik vik
      Nergärdena gärden o. åkerjord
      Nerås bergås o. skog
      Nilmaden gärde, madmark
      Nilsalyckan lycka
      Nilsås bergås
      Nilsåsamossen mosse
      Nipesand vik
      Nolbacken mark, inägo- o. gärdesmark
      Nolbergen berg o. skogsområde
      Nolgatan gata
      Nolgärdes Trädgård markområde
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Nolkvidden gärde
      Nollyckan gärde
      Nollyckan gärdeslycka
      Nordkroken mark, åkerj. m.m.
      Nordspisarne skogs-, berg- o. hagmarksområde
      Norsteudden udde, nabbe
      Norås berg
      Nya Gärdet gärde
      Nya Lyckan gärde
      Nya Vallen gärde
      Nyckelåker åkermark
      Nylanden gärde
      Nylandet gärde
      Nylandet gärde
      Nylandet åkergärde
      Nytagan gärde
      Näsbytet mark
      Näset näs, berg- och skogsområde
      Näshaget mark, hagmark m.m.
      Nötaberget berg
      Nöthålan skogsdal
      Ocean gärde
      Olas Plåga ängsmark
      Oljeberget berg
      Olles Lycka gärdeslycka
      Olles Lycka lycka
      Orrebacken mark
      Ossjö Lider lider o. skogsmark
      Ossjön sjö
      Oxhagen hage
      Pengadalen dal
      Pengåkern gärde, åkerjord
      Pers Brant gärde
      Pickesten stenblock
      Pipekärret mark
      Planterehagen hage
      Predikestolen bergavsats
      Prästavägen landsväg
      Puttlekällan springvattenåder
      Pyrkebranten mark
      Pyrkemaden mad
      Pyrkemossen mosse
      Pyrkerna åkermark, gärden m.m.
      Pänshall berg, slättberg, hall
      Pänsås bergås
      Pänögat sjö
      Radda åkermark
      Raddakilen åkermark
      Rambergs Flog berg, flog
      Ramnemossen mosse
      Risbyflogen berg
      Riskullen berg
      Ropesten stenblock
      Roselyckan gärdeslycka
      Rovåskullen berg
      Rumpelyckan gärde
      Rumpen åkermark
      Rumpen åkerjord
      Rumpängen gärde
      Rumpängskroka åkermark, gärde o. backkroksområde
      Runnan åker- o. ängsmark
      Ruttega gärde
      Ryds Tåkullar berg o. skogsm.
      Rydsvik vik
      Ryssarås hagmark och berg, ås
      Ryttarebrant inägomark, lid, brant o. sluttning
      Ryttareåkern åkermark
      Ryttarns Lycka lycka
      Ryttarns Tomt mark
      Råbacken gärde
      Rådalen dal
      Rågstubben gärde
      Rågårdsdal skogsdal
      Råsen mark eller rås
      Rämjebro bro
      Rämje Lycka lycka
      Rämjeå å
      Rämjeås bergås
      Rännarehålan håla, förr sandtäkt
      Rännarekejsarn åkermarkshöjd
      Ränndalen dal
      Ränndalsvägen mark-, byväg
      Rävakleven skogsmark o. bergklev
      Rävakärret gärdesmark
      Räven berg
      Röda Molla berg
      Rödbergen berg
      Rödjehålan mark
      Rörkärrsmossen mosse
      Röseledshagen gärde, hage
      Röseliden väglid
      Rösen berg o. mark
      Röstebiten gärdeslycka
      Rösåkra gärde och åkermark
      Sand mark o. gärden
      Sandgärdet gärde
      Sandgärdet gärde
      Sandhålorna mark o. f.d. sandhålor, grustäkter
      Sandjorden gärde
      Sandtäktet sandgropar och sandtag
      Sandviken vik
      Sandängslyckan gärde
      Sankedammen damm, f.d.
      Sanna gärden
      Sikareängen gärde o. äng
      Simbrunn sjöområde
      Simbrun strandäng
      Simbrunnsmosse mosse, gärdesmark
      Simbrunnsviken vik
      Simmes Låg gärde
      Sisslan, Nedra gärde och mark
      Sisslan, Övra gärde o. mark
      Sisslerna marker, hag- och åkermark
      Sirsjön sjö
      Sjöbergslid lid
      Sjöberget berg
      Sjödala dal o. ängsmark
      Sjödalebranta branter, marksluttningar
      Sjögärdeskullen berg
      Sjögärdet gärde
      Sjölanden markområden o. gärde
      Sjömaden gärde
      Sjömaden gärde o. mad
      Sjömossen mosse
      Skeesvälta gärde
      Skeet markslätt, gärde och väg
      Skeet mark och åkerjord
      Skeet markväg
      Skepplaskogs Kvarnefall vattenfall i bäck
      Skepplaskog Tånge tånge, udde, marknäs
      Skogen gärde
      Skoges Lid lid
      »Skomakarns åker» åkermark
      Skräberget berg
      Skräbergsstycket åkermark
      Skuledammen bäckdamm
      Skvimpehålan hålmark o. sankt område
      Skvimpekulla berg
      Skyttla markområde
      Skålla mark
      Skåre Knabb bergbrant, -udde o. -ås
      Skäret bergskär eller grund
      Sköljebäcken bäck
      Sleva Lycka lycka, markområde
      Slevasjön sjö
      Slinnekullen berg
      Slättens Hage hag- o. skogsmark
      Smalasjö Mosse mosse
      Smalasjön skogssjö
      Smalasjön sjö
      Smalasjön sjö
      Smedens Lycka gärdeslycka
      Smedjebranten mark, brant o. sluttning
      Smedjekulla berg
      Smedjekullen berg
      Smedjelyckan gärde
      Smedjelyckan lycka
      Snaggholmen bergö
      Snappelyckan gärde
      Snareberget berg
      Snaremosse Lid lid
      Snaremossen mosse
      Snaremossen mosse
      Snipen mark
      Socknemarken hag- och skogsmark m.m.
      Solliden åkermark o. sluttning
      Solliderna gärdesmark och sluttningar
      Solkullen berg
      Solvednäs näs och skogsmark
      Soåsen bergås
      Soåsmosse mosse
      Spelemans Åker åkermark
      Spetorna åkermark
      Stackota Välterna åkermark
      Stakabäcken bäck
      Stakekärr sjö
      Stammerbäckarne bäckar
      Stationsbron väg- o. åbro
      Stationsmossen gärde, mossejord
      Stationsvägen väg
      Stenbokärrsåsen bergås
      Stenbrolid lid
      Stengatan markväg
      Stenkarlen stensamling, -röse eller berg
      Stenkullen gärdesområde
      Stenkullen berg
      Slinas Lycka gärdeslycka
      Stockaliden marksluttning
      Stocken mark o. f.d. »stock» över å
      Stora Eken ek
      Stora Granen gran
      Storeberget berg
      Store Dammen mosse o. sankmark
      Storedammsbergen berg
      Storehagen gärde
      Store Hunnareåkern åker
      Store Hunnareåkern åker
      Store Husekullsåsen berg
      Storekrok äng o. gärdesmark
      Store Kärrsmossen mosse
      Storemossen mosse
      Storemosseö holme-, ö-, fastmark
      Store Räven bergås
      Storhagen hage o. inägom.
      Storhagen hage o. gärdesmark
      Storkärr skogsmark m.m.
      Stormossen mosse, sjö- och sankmark
      Storsike Kärr skogsmark
      Storåkern gärde, åkerjord
      Storängen gärde
      Storängen gärde
      Strandkullen berg
      Stripen åkermark
      Strömsbäcken bäck
      Strömskullen berg
      Stugelyckan lycka, åkermark
      Stångeberg berg
      Stäggegrund grund
      Stängeviken vik
      Stänghålan gärde o. dal
      Sundsmad mad, äng
      Sundskärr mark
      Sura Vältan gärde
      Suremosse mosse
      Svaremans Åsa skogs-, bergåsar
      Svarta Berget berg
      Svarta Hålet skogsdal
      Svartekulla berg
      Svartemosse gärde o. mosseområde
      Svartemosse mosse
      Svartetjärn skogssjö
      Svartevatten sjö
      Svartevattensmossen mosse
      Svedjakullen berg
      Svedjan hagmark
      Svedjankullen berg
      Svenningskulle berg
      Svinbokullar berg
      Svinbokullar berg
      Svinedalen dal
      Svinedalsliden lid
      Svältekroken åkermark och gärde
      Svängehöljan hölja
      Sörgärdet gärde
      Sågedammen damm o. dämme
      Sågefallet vattenfall
      Sågehagen gärde
      Sågen markområde
      Sängaråsen berg
      Sävegärdet gärde
      Söabacken backslätt
      Söanabben nabbe
      Söen gärde
      Sölvenässkogen skgosmark o. -område
      Sörbergen skogs- o. bergområde
      Sörgatan gata, mark- o. byväg
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet gärde
      Sörkvidden gärde
      Tiggarn stenblock
      Tittekulla berg
      Tittekullssiken äng, gärdemark o. sik
      Tjocke Kulle berg eller kulle
      Tjuvadalen skogsdal
      Tjärstickemossen mosse
      Tobakslandet åkermark
      Tollestorpsåsen bergås
      Tollåsepallen bergavsats
      Tolsjöhults Kulle berg
      Tolsjöhults Lider skogsmarkslider
      Tolsjön sjö
      Tommabranta marker
      Tomtakullen berg
      Tomterna mark o. tomtområde
      Torpehåla hål-, däldmark
      Torråsen bergås o. skogsm.
      Torslyckan gärde
      Torstens Brant mark, brant o. väglid
      Torstens Lycka lycka
      Torvet gärde
      Torvet åkermark
      Torvhålan gärdes- o. däldmark
      Tranmaden gärde
      Trankärrsbäck bäck
      Transten stenblock
      Trantjärnet sjö
      Trapporna berg- o. skogsvägsavsatser
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen gärde
      Trekanteliden lid
      Trekanten mosse
      Trekanten markstycke
      Tresnibben gärde
      Trevälterna gärde
      Trindtjärnet sjö
      Trinningen gärde, åkerjord
      Tro, Hopp o. Kärlek holmar
      Trytjärnen sjöar, tjärn
      Trytjärnskullarne berg
      Trytjärnsmossen mosse
      Trytjärnsråserna skogsgiljor o. bergråser
      Trångaberget berg
      Trånget bergområde o. vägpass, trångt ställe
      Trögebacke åkermark
      Trönningen skogsmark, lht m.m.
      Tuktet markområde
      Tullebäck bäck
      Tumlehagen hage el. mark
      Tutjärnen sjö
      Tutjärnen sjöar
      Tutjärnsmossen mosse
      Tvättebäcken bäck
      Tvättetången udde, holme
      Tvättebäckslid lid
      Tålyckan lycka
      Tålyckan gärdeslycka
      Tåmarken hagmark
      Tåmarken hag o. bergmark
      Tåmossen mosse
      Tån hag o. utmark
      Tån utmark o. bergområde
      Tån mark
      Tån hagmark
      Tången mark o. tånge
      Tången näs, berg o. skogstånge
      Tångeviken vik
      Tånsängen gärde
      Tåsjön sjö
      Tösjön sjö
      Tösjön sjö
      Udden mark
      Udden mark och udde
      Ulamossen mosse
      Ulvamysterna skogsmossar
      Ulvshuvud berg
      Ulvsås bergås o. mark
      Ulvsås Hage hage o. äng
      Ulvås bergås
      Undantaget gärdesmark
      Undantaget åkerj. o. mark
      Uppegårds Brant mark o. sluttning, krön
      Urdekulla berg
      Utgärdesmossen mosse o. gärdesmark
      Utgärdesäckran åkermark
      Utgärdet gärde
      Utgärdet gärde
      Utskiftet gärde, hagmark m.m.
      Valla gärdesmarker
      Vallavälterna gärde
      Vallen gärde
      Vallen gärde
      Valås skogs- eller bergås
      Varpebergen, Lilla berg
      Varpebergen, Stora berg
      Varpemossarne mossar
      Varpet stenröse
      Vasabron vägbro
      Vasabäcken bäck
      Vasalyckan gärde
      Vasshålan äng o. gärde
      Vasshöljan hölj, åutvidgning
      Veamossen mosse
      Veakärr mark
      Vikakullarne berg
      Vikholmen ö
      Vintramossen mosse o. gärde
      Vintravägen väg
      Vitemossen mosse
      Vittensjön sjö
      Vittensjön sjö
      Vredåsen bergås el. skogsm.
      Vredåsmosse mosse
      Våmmen gärde
      Välpeviken vik
      Vältängerna gärden
      Vären gärde
      Vässlemossen gärdes- o. mossemark
      Vässleängen gärde
      Vättlefjäll skogs-, berg o. fjällbygd
      Vättningsåkern gärde
      Åkerhagen gärde
      Åkerhagen hage o. gärde
      Ålekiste Kulle berg
      Ålekisteviken vik
      Ålekistorna Vättlefjäll f.d. ålkistor, fångstställe o. »kronoålefiske»
      Ån å, bäck
      Åsen berg o. höjd
      Åsen berg
      Åsfloget bergflog
      Åskekullen kulle, höjd
      Äldala dalar
      Älis Lycka lycka
      Ängabergen berg
      Ängerna ängsmark, gärden
      Ärtkärrsängen gärde
      Äspäng mark, gärde
      Öjaredviken vik
      Ön, Lilla ö
      Ön, Stora ö
      Östergärdet gärde
      Österlyckan gärde
      Österlyckan gärde
      Östbäck bäck
      Övergärdena gärden

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.