ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hemsjö socken : Kullings härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 82 Naturnamn: 545 Bebyggelsenamn: 26 Naturnamn: 15
Hemsjö sn Agnsjön, Lilla sjö Hemsjö socken sn Bockö ö
Hemsjö socken Agnsjön, Stora sjö Hemsjö sn Hästabräcka lid
Hemsjö sn /Se Alekällsåkern åker /Se Almås försv. tp Ljusasnoppen sjö?
Hemsjö sn Andersa Källa källa /Se Babylon lht Mörttjärn, (Stora) tjärn
Hemsjö sn Andersa Lid åker /Se Bomanstorp, se Römmesås tp Pengaröset röse
Hemsjö socken Anna-Brittas grund grund? /Se Brännebroar bebyggelse Pengaröset röse
Hemsjö sn Aplaviken vik Brännebroar tp Pengaröset röse
Hemsjö socken -ar(e) kompositionsform i ortnamn /Se Fredriksro, se Babylon lht Pengaröset röse
?Hemsjö sn Bakom strand /Se Fredsberg lht Pengaröset röse
Hemsjö sn Bamberget berg /Se Färgenäs bebyggelse Pengaröset röse
Hemsjö sn Bambergsliden lid /Se Grandalen tp Pengaröset röse
Hemsjö sn Banken åker /Se Gudmundsgården gd, lht Pengaröset röse
Hemsjö sn Barnabäcken bäck Hemsjö gd Pengaröset röse
Hemsjö sn Barnabäcken Saknas /Se Jakobsdal lht e.led i ö-namn
Hemsjö sn Baronehagen åker /Se Kullen lht Ömmern sjö
Hemsjö sn Baronemaden inäga /Se Kärrängen tp  
Hemsiö Saknas Baroneåkern åker /Se Liden, se Sjöliden lht  
Hemsjö sn Basteviken vik /Se Lycke gd  
Hemsjö sn Basteviken vik /Se Nybygget, se Brännbroar tp  
Hemsjö sn Basteviksåkern åker /Se Pelabo bebyggelse  
Hemsjö sn /Se Bengtalyckan åker /Se Römmesås tp  
Hemsjö sn /Se Bergaö ö Sandkullen tp  
Bokö gdar /Se Bergsjödalsviken vik Sjöliden lht  
Boo, se Västerbodarna gd Bergsjön f.d. sjö /Se Svensatorp f.d. torp  
Boo gd Bergsäckrorna (Stora o. Lilla) åkrar /Se Västerbodarna beb.  
Brasegården gdr /Se Blackestenen sten /Se Älgdalen lht  
Braskens torp /Se Blåtjärn tjärn    
Eriksberg torp /Se Bockadalen dal /Se    
*Fjälla Saknas /Se Bocksberget berg /Se    
Färjenäs gd /Se Bockö ö    
Gladens beb. /Se Bodabacken backe /Se    
Gossens beb. /Se Bodaneviken vik /Se    
Grynkullen torp /Se Bodarnaviken vik    
Hagforsslätt by /Se Bohusasjön sjö    
Hemsjö by Bokarna område med bokträd /Se    
Hemsjö Saknas Bokö ö    
Hemsjö by Bokö, Lilla ö    
Hemsjö by Bokö So skär /Se    
?Hemsjö by Bolins kammare holme    
?Hemsjö by Brantevik vik /Se    
Hemsjö by Braskatjärnet tjärn /Se    
*Hywla Saknas Brattelider sluttning /Se    
»hywla» beb? Brattås ås /Se    
Hywlu fiskevatten Saknas Bryngelsåkern åker /Se    
Hästeryd by Bryngels ö ö /Se    
Hästeryd Saknas Bryngelsö ö    
Hästeryd by Brände udde udde    
Hästeryd by Brännemossen mosse    
Hästeryd by Bräckan backe /Se    
Hästeryd Saknas Brännhusbrunnen brunn /Se    
Hästeryd by Brännhusmaden åker /Se    
Ingared by Brännhusåkern åker /Se    
Ingared Saknas Bråtagraven plats för linberedning /Se    
Ingared by Bråtehagen hage /Se    
Ingared by? Bråtehålan plats för linberedning /Se    
Ingared by Bråtåkern åker /Se    
Ingared by /Se Brände hall häll /Se    
Käckens torp /Se Brände skär skär /Se    
Kärrbogärde by Brände udde udde /Se    
Lycke gd /Se Brättestaden vik    
Lärketorp torp /Se Brättestaden vik /Se    
Mysten gd /Se Brättestadsberget berg /Se    
Norsesunds järnvägsstation järnvägsstation /Se Brättestadsviken vik /Se    
Runorshult gd /Se Budfärdslyckan åker /Se    
?Ryd by Bysjön sjö    
Ryd by Bystenen sten    
Ryd Saknas Byxorna åker /Se    
Röhult förr torp? Byxåkern åker /Se    
?Soleveden kvarn o. såg /Se Bäckalyckan åker /Se    
Solvitdha Saknas Bäckavältan åker /Se    
Solveden kvarn Bältetjärnet tjärn    
Solveden kvarn Dalsmaden mad /Se    
Solveden kvarn Dalatjärn tjärn    
Solwidh Saknas Djupedalsviken vik    
Solveden kvarn Drypebergen berg /Se    
Solveden kraftverk Duda dal /Se    
Soleveden lg /Se Dudamaden mad /Se    
Stommen = 3 Hemsjö Saknas Dyhuvudet tjärn /Se    
Torska kvarn /Se Dyhuvudet halvö /Se    
Torska kvarn kv /Se Dyhuvudsmaden mad /Se    
Torska tp /Se Dyr huvudet tjärn    
Västerbodarna gd /Se Eh Ewik? Saknas    
  Ekekullen kulle /Se    
  Ekhagen terräng    
  Ekhagen hage /Se    
  Ekholmarna holmar    
  Ekholmarna, Små öar /Se    
  Ekholmen, Höga holme    
  Ekholmen, Lilla öar /Se    
  Ekholmen Lilla holme    
  Ekholmen, Långa holme /Se    
  Ekholmen, Långa holme    
  Ekholmen, Stora holme /Se    
  Ekåsaliden lid /Se    
  Ekö ö    
  Ekö ö /Se    
  Emellan kullarna åker /Se    
  Enekullen kulle /Se    
  Enekullen kulle /Se    
  Farfars lycka inäga /Se    
  Felaremossen mosse    
  Femstenarör f.d. gränsmärke /Se    
  Fjärdingsbäcken bäck /Se    
  Fjärdingsbäcksmaden åker /Se    
  Flogen åker /Se    
  Flykulle skogsmark /Se    
  Folkatjärn tjärn    
  Folkatjärnet tjärn /Se    
  Forneviken vik /Se    
  *Forntjärnet tjärn /Se    
  Forntjärnsmaden mad /Se    
  Friggasjön sjö /Se    
  Fruas käll källa /Se    
  Fullasjön sjö /Se    
  Fullatjärnet sjö /Se    
  Fullesjösbäcken bäck /Se    
  Fullesjön sjö /Se    
  Fullesjön sjö    
  *Fulletjärnet tjärn /Se    
  Furekullen kulle /Se    
  Furetjärnet tjärn /Se    
  Furutjärn tjärn    
  Furuviken vik    
  Futtjärnet tjärn /Se    
  Futtjärnsbäcken bäck /Se    
  Futtjärnsmaden mad /Se    
  Fyktjärn tjärn /Se    
  Fyrhulten åkrar /Se    
  Fytjärnet tjärn /Se    
  Fyttjärnet tjärn /Se    
  Fyxtjärnet(?) tjärn /Se    
  Fåglakärret kärr /Se    
  Fåglaviken vik /Se    
  Fåglaviken vik    
  Fåglavikskärret mosse    
  Färgen, Stora sjö    
  Färgen, Stora sjö    
  Färgen, Stora sjö    
  Färgen, St. o. L. sjöar /Se    
  Färgen L:a o. St:a sjöar /Se    
  Gabrielsvik vik    
  Gabrielsö ö    
  Gatekällen källa /Se    
  Gatens Land strand /Se    
  Getapinan udde    
  Getasåsliden lid /Se    
  Gladasvedjan inäga /Se    
  Gladesåkern åker /Se    
  Glifsåsen ås /Se    
  Gossabergen berg /Se    
  Granö ö    
  Granö ö    
  Greplaberget berg /Se    
  Grymmesjö sjö    
  Grynakullen kulle /Se    
  Gråkärr åker /Se    
  Gråmaden åker /Se    
  Grönemad sankmark /Se    
  Gullbringen holmar?    
  Göpehallen häll /Se    
  Hackekärret åker /Se    
  Hacket åker /Se    
  Hagabacken höjd /Se    
  Hagaberget bergudde /Se    
  Hagaberget berg o. udde    
  Hagaberget berg /Se    
  Hagasand vik /Se    
  Hagasand vik    
  Hage ortnamnselement /Se    
  Hagelins källa källa /Se    
  Hagåkern åker /Se    
  Hall ortnamnselement /Se    
  Hallaberget f.d. berg /Se    
  Hallaliden lid /Se    
  Hallaviken vik    
  Hansa land strand /Se    
  Hansaviken vik /Se    
  Helvetesmad mad /Se    
  Helvetesmad mad /Se    
  Hirvonens udde halvö /Se    
  Hjortakleven terräng /Se    
  Hjulsjön sjö /Se    
  Hjulsjön sjö    
  Hokelidshålan sänka /Se    
  Holmen åker /Se    
  Holme Brede udde /Se    
  Hopahagarna hagar /Se    
  Horstjärn tjärn    
  Horstjärnet tjärn /Se    
  Horstjärnsbäcken bäck /Se    
  Hugget glänta /Se    
  Hult ortnamnselement /Se    
  Hultakullarna kullar /Se    
  Humlaledet grind /Se    
  Humlalyckan åker /Se    
  Huvudet åker /Se    
  Hyndostabäcken bäck /Se    
  Hyndoset skogsmark /Se    
  Hägnåkern åker /Se    
  Häradsmärket holme /Se    
  Häradsmärket holme /Se    
  Hästskon åker /Se    
  Högelid terräng    
  Högholmen ö /Se    
  Högholmen holme    
  Högsudde udde    
  Höketjärn tjärn    
  Höljen pöl /Se    
  Höljen tjärn    
  Hörnasvedjan åker /Se    
  Illes grav grav? /Se    
  Intakan åker /Se    
  Intakekällan källa /Se    
  Johanssons udde udde /Se    
  Jutegraven hällar /Se    
  Järnberget berg    
  Järnholmaviken vik    
  Järpesberg berg /Se    
  Jättastenen flyttblock /Se    
  Kalvsjön, Lilla sjö    
  Kalvsjön, Stora sjö    
  Kaninön ö /Se    
  Kariholmen holme    
  Karinholmen holme /Se    
  *Karnaholmen ?holme    
  Kastet åkrar /Se    
  Kese krok åker /Se    
  Klevamosse mosse /Se    
  Klevamossen mosse    
  Knekten åker /Se    
  Knektängen åker /Se    
  Kikareberget berg /Se    
  Korven åker /Se    
  Knutsmossen mosse    
  Korpaberget berg    
  Korpaviken vik    
  Krakasvedjan åker /Se    
  Krigsmosse mosse /Se    
  Kriksmosse mosse /Se    
  Kringelibäcken bäck /Se    
  Kringlöpan åker /Se    
  Kroken åker /Se    
  Kroksudde udde    
  Krokängen åker /Se    
  Kråkesmaden åker /Se    
  Krösegapet öppning i gärdsgård /Se    
  Krösö ö    
  *Kvarnaslätt Saknas    
  Kulla-, Kulle- förled i naturnamn /Se    
  Kulle-, Kulla- förled i naturnamn /Se    
  Kulle ortnamnselement /Se    
  Kviareåsen ås /Se    
  Kviåkern åker /Se    
  Kvärnabäcken bäck /Se    
  Kvärnaviken vik /Se    
  Kvärnängen åker /Se    
  Kykullen kulle /Se    
  Kynneviken vik    
  Kyrkekullen kulle /Se    
  Kyrkeslätten åker /Se    
  Kyrkevägen väg /Se    
  Kyrkevärmseln källa /Se    
  Kyrkåkern åker /Se    
  Käcke-Lenas backe backe /Se    
  Käll ortnamnselement /Se    
  Källaråkern åker /Se    
  Källeberg berg    
  Källerna källor? /Se    
  Källerna slänt /Se    
  Källåkern åker /Se    
  Källåkern åker /Se    
  Källängen äng /Se    
  Käringehallen skär /Se    
  Käringehallen holme    
  Käringemaden mad /Se    
  Käringeåkern åker /Se    
  Kärrbosand vik    
  Kölnekullen kulle /Se    
  Kölneviken vik /Se    
  Kölneviksgärdet gärde /Se    
  Kölneviksudde udde /Se    
  Lakelandet strand /Se    
  Lampekullen kulle /Se    
  Lamperna åker /Se    
  Lampåkern åker /Se    
  Lampåkern åker /Se    
  Ledsåkern åker /Se    
  Lekstugeåkern åker /Se    
  Lerbäcksviken vik    
  Lida Krösa skogsmark /Se    
  Likudden udde /Se    
  Lillanäsbäcken bäck /Se    
  Lillanäset höjd /Se    
  Lillanäsliden lid /Se    
  Lillanäsåkern åker /Se    
  Lilla Torget glänta /Se    
  Lill-Bottnasjön sjö    
  Lillången sjö /Se    
  Lindekullen kulle /Se    
  Lindershöjd höjd?    
  Lindön ö /Se    
  Linåkern åker /Se    
  Ljungdals Krösa skogsmark /Se    
  Ljungöarna öar    
  Ljussnopparna öar /Se    
  Ljussnopparna holmar    
  Loftsåkern åker /Se    
  Lullepölen pöl /Se    
  Lullepölsåkern åker /Se    
  Lundavältorna åker /Se    
  Lycka ortnamnselement /Se    
  Lyckeviken vik /Se    
  Lyckorna åker /Se    
  Lången, Lille sjö    
  Långmystemaden sank mark /Se    
  Lärkemarken skogsområde /Se    
  Löjnantsslätten slätt /Se    
  Madtjärn tjärn    
  Madvik, Lilla vik    
  Madvik, Stora vik    
  Mankesåkern åker /Se    
  Mansmyst inäga /Se    
  Markaberget f.d. berg /Se    
  Mjörn sjö    
  Mjörn sjö    
  Mjörn sjö    
  Mjörn sjö    
  Mosse ortnamnselement /Se    
  Mosshall häll /Se    
  Mosshall udde    
  Muntersvik vik /Se    
  Muntersvik vik    
  Musarumpen grund /Se    
  Mystaviken vik    
  Månskensstenen sten /Se    
  Märrens hage hage /Se    
  Mörtekullen udde    
  Mörttjärn, Lilla tjärn    
  Mörttjärn, Stora tjärn    
  Mörttjärnsbråtarna(?) dalgång /Se    
  Nabben halvö /Se    
  Nabben udde /Se    
  Nabben udde    
  Nabben udde    
  *Nederhall gränsmärke    
  Nederste Kroken åker /Se    
  Nedersta Landet åker /Se    
  Nordanför åker /Se    
  Nordre Mad åker /Se    
  Nordre Udde udde /Se    
  Norra Trakten utmark /Se    
  Norssundet sund /Se    
  Nyländet åker /Se    
  Nyländet åker /Se    
  Näcklabladsberget berg /Se    
  Nären, St:a o. L:a sjöar /Se    
  Nären sjö /Se    
  Näset näs    
  Näset udde    
  Näset näs?    
  Odlingen glänta /Se    
  Olofseredgubben holme    
  Ommebergsudde udde    
  Ormaledet terräng /Se    
  Ormaliden sluttning /Se    
  Ormslåvrån terräng /Se    
  Oset bäckmynning /Se    
  Pallbergen berg?    
  Palten åker /Se    
  Pantäckrorna åker /Se    
  Pedars Kulle kulle /Se    
  Persåkern åker /Se    
  Pigesand strand /Se    
  Pigesand strand /Se    
  Prångaberg berg /Se    
  Prästvägsåkern åker /Se    
  Purka(?) åker /Se    
  Pussarebacken backe /Se    
  Pålamaden mad /Se    
  Påskabergen berg /Se    
  Påskaberget berg    
  Påskeldaberget berg /Se    
  Påskeldsberget berg /Se    
  Ranebacken backe /Se    
  Rangeleberg berg /Se    
  Ridbacken åker /Se    
  Rovgårdsviken vik /Se    
  Rovgårdsåkern åker /Se    
  Rumpemaden åker /Se    
  Rumpen åker /Se    
  Rumpen åker /Se    
  Rydbosjön sjö /Se    
  Rydbosjön sjö    
  Rydboskogen skog /Se    
  Rydsjön sjö /Se    
  Ränneberget berg /Se    
  Ränneberget berg    
  Rännebergsdal dal /Se    
  Rännebergsdal terräng    
  Rännebergsdalsbäcken bäck /Se    
  Rävabergen berg /Se    
  Rävurdebergen berg /Se    
  Rödadysmaden inäga /Se    
  Rödjan åker /Se    
  Rögrund ö /Se    
  Rögrund grund    
  Sandarna åker /Se    
  Sanden åker /Se    
  Sandlidssvedjan åker /Se    
  Sandvik, Lilla vik    
  Sandvik, Stora vik    
  Sandviken vik /Se    
  Segelstenarna ö /Se    
  Segelstenarna stenar i sjön    
  Sigurds Stenar ö /Se    
  Sittekullen kulle /Se    
  Sjögaråkern åker /Se    
  Skaftet udde /Se    
  Skallö, Lilla ö    
  Skallö, Stora ö    
  Skintan gräsbacke /Se    
  Skintan åker /Se    
  Skintudden udde /Se    
  Skomakarestenen sten /Se    
  Skomakarestenen sten /Se    
  Skräddarns Mad mad /Se    
  Skräddareklinten holme    
  Skräddarestenen sten    
  Skräddarestenen sten /Se    
  Skräddarestenen sten /Se    
  Skyttlagap ortnamnselement /Se    
  Skälme hög fornlämning /Se    
  Sköljestenen sten /Se    
  Slätt- förled i naturnamn /Se    
  Slättas mosse mosse    
  Slättö, Lilla ö    
  Slättö, Stora ö    
  Smalabacken inäga /Se    
  Smedens Bäck bäck /Se    
  Snurkekällan källa /Se    
  Snypalängen märke på häradsgräns    
  Sollidsberget berg /Se    
  Solevedsviken vik    
  Sollidsåkern åker /Se    
  Son skär    
  Son skär /Se    
  Son udde /Se    
  Stamossen mosse    
  Stenbeten åker /Se    
  Stenkällareåkern åker /Se    
  Stenliden lid /Se    
  Stenlids Lamper åker /Se    
  Stenlids Lamper åker /Se    
  Stora Torget glänta /Se    
  Storeudde udde    
  Storhammarsberget berg    
  Stutabacken åker /Se    
  Stötteberget berg    
  Stötteberget berg /Se    
  Stötteberget berg /Se    
  Stöttängen åker /Se    
  *Sylveån å    
  Svarteviken vik /Se    
  Svarteviksbergen berg /Se    
  Svarthultet terräng /Se    
  -svedja ortnamnselement (slutled) /Se    
  Svineken backe /Se    
  Svärtemaden åker /Se    
  Säfvelången Saknas    
  Sävelången sjö    
  Sävelången sjö    
  Sävelången sjö    
  Sävelången sjö /Se    
  Sävelången sjö /Se    
  Sävesjö sjö    
  Södasiken åker /Se    
  Södasvedjan åker /Se    
  Söderkullen kulle /Se    
  Södra Trakten utmark /Se    
  Sörskogen skog /Se    
  Talludden udde    
  Templet glänta /Se    
  Tiggarevägen väg /Se    
  Timotejsvedjan inäga /Se    
  Titta berg /Se    
  Tjuvaviken vik /Se    
  Tomtanabben udde /Se    
  Tomtaremaden åker /Se    
  Tomten åker /Se    
  Tomten markområde /Se    
  Tomteviken vik /Se    
  Torpalyckan åker /Se    
  Torskabotten sjö    
  Torsåsen udde /Se    
  Torvtakan åker /Se    
  Trollsjön sjö    
  Tvistekullen kulle /Se    
  Tålyckan kulle /Se    
  Tångudden udde    
  Tångöarna öar    
  Tåskogen skog /Se    
  Täxlehålan dal /Se    
  Ulvatjärn tjärn    
  Under Hövdingen åker /Se    
  Utegärdet gärde /Se    
  Utgärdet gärde /Se    
  Utsikten terräng    
  Utsikten berg /Se    
  Va(d)bodkullen kulle /Se    
  Vapekullen(?) kulle /Se    
  Vargastenen sten /Se    
  Vasen skogsmark /Se    
  Vassareåkern åker /Se    
  Vilestenarna stenar /Se    
  Vinterkällan källa /Se    
  Vite ek vik    
  Vrånåkern åker /Se    
  Våggrundet grund    
  Vålen berg /Se    
  Väraberget berg /Se    
  Västernässand vik /Se    
  Västersand vik /Se    
  Västerudden udde    
  Västervik vik    
  Västerviken vik    
  Ytterhall udde    
  Ålkisteberget berg? /Se    
  Åsekulle triangelpunkt    
  Åsnebergen berg /Se    
  Äckerliden lid /Se    
  Äckerlidsåkern åker /Se    
  Älgadalen dal /Se    
  *Älgsten punkt på häradsgräns    
  Ängsebäcken bäck /Se    
  Ödegärdesliderna lider /Se    
  Öja ortnamnselement /Se    
  Ömmern sjö    
  Ömmern sjö    
  Ömmern sjö    
  Ömmern sjö /Se    
  Ömmern sjö /Se    
  Ömmern Saknas    
  Östersand vik    
  Österudden udde    
  *Överhall punkt på gräns    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.