ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vänga socken : Vedens härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 44 Naturnamn: 91 Bebyggelsenamn: 2 Naturnamn: 0
Vänga sn /Se Aborraberg berg Vänga sn sn  
Vänga sn Aborrabergsmossen mosse Ödegärdet hmd  
(?) Vänga sn Acksjöbäcken bäck    
Vänga sn Acksjömossen mosse    
Vänga sn Acksjön sjö    
Vänga sn Baggö ö    
Vänga sn Bastas terräng    
Vänga sn Bjursåsen skogsområde    
Vänga sn? Björkenabbaviken vik    
Vänga by o. sn Björkenabben udde    
Vänga sn /Se Bläckviken vik    
Vänga sn /Se Bockö ö    
Vänga sn /Se Brötamossen mosse    
Vänga sn /Se Dammossen mosse    
Vänga sn /Se Dammossen terräng    
Vänga kyrka kyrka /Se Fårö ö    
Asmundared Saknas Fästemööja ö    
Asmundared by Granö ö    
Asmundared gd Grytaåsamossen mosse    
Asstorp gd Grytåsen terräng    
Hestra Saknas /Se Gräddån å    
Hestra gd /Se Gräsdalen terräng    
Hestra gd /Se Himlaberget berg    
?Rubbe by /Se Hjortmossen mosse    
Rönåsa by Holma mossen mosse    
*Rörbogerde Saknas *Hovdalsvad förr vadställe    
?Sevred by *Häljesjön f.d. sjö    
Sjötorp tp /Se Hässjabacken holme    
Skötelid gd(?) /Se Häståsabergen berg    
Skötelid tp /Se Jontatorpet terräng    
Stommen gd Jättekällan fornlämning /Se    
Tillemossen torp Kilarna terräng    
Tormundsås by /Se Klockarudden udde    
Tormundsås by /Se Klockarviken vik    
Tormundsås gd:ar /Se Klovstens mosse mosse    
Tormundsås gdr /Se Korsängskullen terräng    
Vänga kyrkby Kottö ö    
Vänga by /Se Kroppsjön sjö    
Vängtorp by Kroppsjön sjö /Se    
Wengetorp Saknas Kroppsjöåsen terräng    
Vängtorp by Kröklingslund holme    
Vängtorp by Kyrkeberget berg    
?Vängtorp gd /Se Kyrkmossen mosse    
Varpalyckorna, förr Varpakärret Saknas /Se Laberget berg    
  Larsmässebacken holme    
  Lillö ö    
  Lommanabbaöjorna holmar    
  Lommanabben terräng    
  Lomsjö sjö    
  Långebrobäcken bäck    
  Långnabben udde    
  Maderna mossmark    
  Madkullen terräng    
  Nolbackaberget berg    
  Näset udde    
  Nöthall holme    
  Ornaberget berg    
  Osbacken terräng    
  Rotabäcken bäck    
  Rubbe mosse mosse    
  Ryakärret ägomark    
  Rångleviken vik    
  Rölsbäcken bäck    
  Rönåsasjöarna sjöar    
  Rönåsaån å    
  Sandsjön sjö    
  Seggabacken terräng    
  Sjöbacken ägomark    
  Skadegärdet gärde /Se    
  Skomakaresvedjan terräng    
  Sopemysten mosse    
  Stora mossen mosse    
  Storevik vik    
  Säven sjö    
  Säven sjö /Se    
  Säveån å    
  Tjuvaberget berg    
  Torvån å    
  Trojenborg stensättning /Se    
  Vasebergen berg    
  Vinterdalen terräng    
  Vänga damm Saknas    
  Vänga damm utbuktning av Säveån    
  Vängamossen Saknas    
  Vänga mosse mosse    
  Vänga mosse mosse    
  Vängaviken vik    
  Vängtorpmossen Saknas    
  Vängö ö    
  Vännersmossen ägomark    
  Äckerberget berg    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.