ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tärby socken : Ås härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 52 Naturnamn: 20 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Tärby by o. sn Björkåsaliden höjd    
Tärby sn /Se Brudstenen sten    
Tärby sn Bäckäng ägomark    
Tärby sn *Ekås hall ?berg    
Tärby sn Furubäck ägomark    
Tärby sn Grankärr terräng    
Tärby sn *Hammars gryta punkt på häradsgränsen    
Tärby sn *Himmershäll berg    
Tärby by och socken Ingelabäcken bäck    
Tärby sn Intagan ägomark    
Tärby sn Klippet terräng    
Tärby sn Koleraängen ägomark    
Tärby sn Kärrasjön sjö    
Tärby sn Kärrasjön sjö    
Tärby sn Lasse sten gränsmärke    
Tärby sn Lasse sten gränsmärke    
Tärby sn Marsjön sjö    
Tärby sn Prästås ägomark    
Tärby sn /Se Ramhallsbergen berg    
Tärby by och sn /Se Roddatorpet ägomark?    
Tärby sn /Se      
Tärby sn /Se      
Tärby sn /Se      
Tärby sn /Se      
tärbölingar inbyggarbeteckning      
Ekåsen by      
Ekåsen Saknas /Se      
Farstorp by      
Farstorp by      
?Farstorp by      
Farstorp by?      
Farstorp by      
Farstorp by /Se      
Gärde gd      
Gärde Saknas /Se      
Segerstrop by      
Tyskagården hemman /Se      
Tärby by, förr tingsställe /Se      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby Saknas /Se      
Tärby by /Se      
Tärby by /Se      
Tärby by o. sn /Se      
Tärby by o. sn /Se      
Väd gd      
Wää gård      
Väd gd /Se      
gd? /Se      
Ön by      
Ön by      
Ön by /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.