ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Härna socken : Ås härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 56 Naturnamn: 29 Bebyggelsenamn: 6 Naturnamn: 0
Härna sn Agnsjön sjö Härna sn sn  
Härna by och socken Björken sjö /Se Härna sn  
Härna sn Brännekärr terräng Härna sn  
Härna sn »Bules sten» eller »Kungsstenen» runsten /Se Härna bebyggelse  
Härna sn Dammkullen terräng Härna Björnsgårdens skoldattorp, se 12 Härna Saknas  
Härna sn Danielstorp terräng Töresås bebyggelse  
Härna sn Ekbacken terräng    
Härna by o. sn Grundsjön sjö    
Härna sn /Se Gärdsjön sjö    
Härna sn Härna lider Saknas    
Härna sn Jonstrop terräng    
Härna sn Kajroskogen skogsmark    
Härna sn Knappersmossen ägomark    
Härna sn Kulahagen terräng    
Härna sn /Se Kungshögen fornlämning /Se    
Härna sn Kungshögen fornlämning /Se    
Härna sn /Se »Kungsstenen», se »Bules sten» runsten /Se    
Härna sn /Se Kursås terräng    
Härna sn /Se Nordån å    
Härna sn /Se Pelaliden landsvägsbacke /Se    
Härna sn /Se Raberget berg    
Härna sn /Se Risen ägomark    
Härna sn /Se Sassarpabäcken bäck    
Härna sn /Se Skogsbo terräng    
Härna kyrka kyrka /Se Skullen ägomark    
»Astatorp», se Åstorp gård Slättabacken terräng    
Härna by, förr tingsställe /Se Åsen höjd    
Härna by Åsen terräng    
Härna by Örsjö sjö    
Härna by      
Härna by      
»Herna nes» tingsplats      
Islanda gård      
Islanda gård /Se      
Islanda Saknas /Se      
Islanda gd /Se      
Islanda by /Se      
Islanda by /Se      
Islanda by /Se      
Kurran hus /Se      
?Sassarp by      
Sassarp by      
Sassarp by      
Sassarp Saknas      
Sassarp by      
Sassarp by      
Sassarp by      
Sassarp Saknas /Se      
Sassarp Saknas      
Stommen gd      
Törsås gd      
Ysla[n]da by /Se      
Åstatorp Saknas      
Åstorp gård      
Åstorp gd      
Åstorp by      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.