ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Vings socken : Ås härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 413 Naturnamn: 158 Bebyggelsenamn: 106 Naturnamn: 30
Ving, Norra sn Afrika skogsmark Södra Vings sn sn Alängen äng
Ving, Södra sn Agnsjö sjö Hökerums kommun kommun Anksjö sjö
Ving sn Alarpsmossen mosse Södra Ving sn Bergaren äng
Ving, Södra sn Aspanäskanalen kanal Arnabo gd Bråttlången åker
Ving, Södra sn /Se Bjönkällan källa? Arvidsgården gd Brätta åker
Ving sn Bonarestenarna fornlämningar /Se Aspanäs gd Bängel äng
Ving, Södra sn Boslund delvis odlat område Backen gd Grytingen åker
Ving sn Brandfältet skogsmark Berget torp Hallaberget berg
Ving, Södra sn Bredsjön Saknas Björnared gd Hulan äng
Ving sn o. by Bredsjön sjö Björnatorpet torp Hästhagen äng
Ving sn Brun skog Blankared torp Källeberget berg
Ving, Södra sn Brun skog Bosgården gd Lådariket äng
Ving, Södra socken Brun skogsmark Brangås by Mackelängen äng
Ving, S. sn Brun terräng Broslätt gd Mogden sjö
Ving, Södra sn Bäckaskog skogsmark Bäckagården gd Mårdberget berg
Ving, S. sn Bäckenäs terräng Bäckenäs torp Nylänna åker
Ving, Södra sn Dumbabäcken bäck Dammen torp Ringskulla äng
Ving sn o. by Ekenäsaberg berg Dumbäcken gd Rongsingaängen äng
Ving, Södra? socken Ekeslundsbergen berg Ekedalen herrgård Röd kärren äng
Södra Ving sn Enelund terräng Ekeslunda by Röstekärr utjord
Ving, S. sn Fagranäs fornlämning? Ekåsen gd Skintorna äng
Ving, Södra sn Fiebacken terräng Friheten torp Skråmorna äng
Ving, Södra socken Forsums ås Fägringen Saknas Stendalen åker
Ving sn Friheten terräng Genstigen Saknas Stoelyckeberget berg
Ving sn Fållemad ägomark Getared gd Surporna äng
Ving, Södra socken Fäbroarna broar /Se Granbygget torp Tolken sjö
Ving, Södra sn Fägringen skogsmark Haga gd Tolken sjö
Ving, Södra sn Fölungaskogen skogsmark Hagaberg hemman Vingsjön sjö
Ving sn Godliderna landsvägsbackar /Se Hagen Saknas Viskan å
Ving, Södra socken /Se Grannäs skogsmark Hagängen Saknas Äckrorna åkrar
Ving sn Gruvorna terräng Hestra torp  
Ving, Södra sn Gröna udde udde Horsared by  
Ving sn Gunskärret kärr Horsakullen Saknas  
Ving, Södra sn Gärdsjön sjö Hule by  
Södra Ving sn Hallabrobäcken bäck Hulegården gd  
Ving, Södra sn Hallagårdsviken vik Hult Saknas  
Ving sn Hestra skogsmark Hällered torp  
Ving sn Hjortås delvis odlat område Högelid torp  
Ving, (nu Södra) sn Hjortlåsamossen mosse Högryd by  
Ving, Södra sn *Hjärtesten gränsmärke Hökerum by  
Södra Ving sn Holmabro bro /Se Hökrum herrgård  
Ving, Södra sn Horsared triangelpunkt Intorp Saknas  
Ving sn Hållbergsbäcken bäck Intakan gd  
Ving sn Högelid terräng Jonagården gd  
Ving, Södra sn Högåsen höjd Karlskog lht  
Ving, Södra sn Hökerums mosse mosse Korsled torp  
Ving, Södra sn Hökerumssjön Saknas Källäng torp  
Ving, Södra sn Hökrumsjön sjö /Se Kärr gd  
Ving, Södra sn Kalvö ö Kärrsnabben torp  
Ving, Södra sn Kalvöudden udde Larsagården gd  
Wing sn Klevaberget berg Lindet torp  
Ving sn Kohagamaden ägomark Lyckerud Saknas  
Ving, Södra sn Kolabäcken bäck Långe Saknas  
?Ving, Södra sn Kungshögen åkerbacke med fornlämning Lövskog skogv. bost.  
Ving, Södra sn Källarnabben udde Mastunga gd  
Ving, S. sn Lidaberg delvis odlat område Mellomgården gd  
Ving, Södra sn Lidalund delvis odlat område Mobergstorpet Saknas  
Ving, Södra sn Lidan Saknas Månsagården gd  
Vings Saknas Lillasjö sjö Mårtenshemmet torp  
Tofvene sn Lindö ö Nedregården gd  
Ving, Södra sn Linnekärren terräng Nordkvarnen by  
Ving sn Lortbrodiket bäck Nordlycke gd  
Wing Saknas Lunnabäcken bäck Nygården gd  
Ving, Södra sn Långekärr mosse Pickstamp gd  
Ving, Södra sn Lärksvedjan terräng Rarslyckan Saknas  
Ving, Södra sn Mastungsviken vik Romsås bebyggelse  
Ving, Södra sn Mastungsön ö Romsås by  
Ving, Södra sn Mjölkanabben udde Råslätt torp  
Ving sn Mogden sjö Senared gd  
Ving, Södra sn Mogden sjö /Se Siggegården gd  
Ving, Södra sn Mogden Saknas Silverlunda torp  
Ving, Södra sn Mogden sjö /Se Sjöbredared gd  
Ving, Södra sn Nordlycke mosse mosse Sjöslätt by  
Ving, Södra socken /Se Notaboden strandområde Skogen Saknas  
Ving, Södra by o. sn Nothall sten Skogsbo gd  
Ving, Södra sn /Se Näset udde Skogslund hemman  
Ving, Södra sn /Se Okern, se Ökern sjö Slättås torp  
Ving sn /Se Orrahagen skogsmark Smulan Saknas  
Ving, Södra sn /Se *Piiks querdh Saknas Stensered gd  
Ving, Södra sn /Se Qwernastrøm, se Tolkeström å Stjärnelund Saknas  
Ving, Södra sn /Se Romslund ägomark Stockahult bebyggelse  
Ving sn /Se Rutsbäcken bäck Stockahult gd  
Annestorp förr torp? Rutsviken vik Stommen gd  
Arnabo gd? Röstesjön sjö Stubben torp  
Arnabo g:dar Sjövik terräng Svensgården gd  
Arnabo gd Skogshemmet skogsmark Såget torp  
Arnabo g:dr Skogslyckan ägomark Säby bebyggelse  
Arnabo gd Skymmet ägomark Säby gd  
Arnabo g:dr Skäggebacken bäck Tolkabro poststation  
Arnabo gd? Slunsvik vik Tomta by  
Arnabo g:dar Slunsvikaås terräng Torp gd  
Aspenäs gd Slättås terräng Trogared gd  
Aspenäs gd Smulaskogen skogsmark Trägården gd  
Aspanäs gd Sotared terräng Tunnebo Saknas  
Aspanäs gd Stubbamossen ägomark Tångagärde gd  
Aspanäs gd Stubben terräng Töve by  
Aspanäs gd Säbykanalen kanal? Tövelund hemman  
Aspanäs gd Säbysjön sjö /Se Ving nybild. fastighet  
Aspanäs gd Säbyån Saknas Vädershølm fsth  
Aspanäs gd Tolkabro Saknas Yxhammarshult gd  
Aspanäs gd Tolkabro bro Åkerhult gd  
Aspanäs gd Tolkabro bro Ändared gd  
Aspanäs gd /Se Tolkabro Saknas Öndarp gd  
»Astatorp» försvunnen gård Tolkabro Saknas Överbyn gd  
Björnared gd [Tolka bro] Saknas Övregården gd  
Björnkällan gård *Tolka bro Saknas Örskulle hemman  
Björnkällan gd? Tolka bro Saknas    
Bogakvarn gd Tolkabro bro    
Bredared gd Tolkabro bro    
Bredared, (nu Sjöbredared) gd Tolkabro bro /Se    
Broslätt by Tolkabro bro /Se    
Broslätt by Tolkaström å    
Broslätt by? Tolkaström del av vattendrag /Se    
Charlottendal gd Tolken Saknas    
Ekeslunda by Tolken sjö    
Ekeslunda by Tolken sjö    
Ekeslunda by Tolken sjö    
Ekeslunda by Tolken sjö /Se    
Ekeslunda by Tolken sjö /Se    
Ekeslunda by Tolken sjö /Se    
Ekeslunda by Tolken sjö /Se    
Ekeslund by Tolken sjö /Se    
Ekeslunda by Tolken sjö /Se    
Ekeslunda gdar Tolken sjö /Se    
Ekeslunda by Tolken sjö /Se    
Ekeslunda by Tomtaberg berg    
Ekeslunda by Tomtaviken vik    
?Ekeslunda by Toppsjön sjö    
Ekeslunda by Torpet förr torp?    
Ekeslunda by /Se Tråsholmen holme    
Ekeslunda by /Se Tvingen ägomark    
Ekåsen torp Tålyckan ägomark    
*Fagranäs förr gods /Se Tångagärdsbäcken bäck    
*Fagranæs stamgods Tångagärdsholme holme    
*Fagranäs stamgods Tönnebo delvis odlat område    
Fagranäs förr gods /Se Tövebäcken bäck    
Fotvatskvarn Saknas Tövelund delvis odlat område    
Fodevatz qvarn gd Ulvungsviken vik    
»fotwazqwern» Saknas Vallinslyckan ägomark    
Fodowatz qwern Saknas Vedermödan skogsmark    
»fodowatz qwern» Saknas Vingsjön sjö /Se    
*Fodevads kvarn Saknas Vingsjön sjö /Se    
Fodewatz quern Saknas Vingsjön sjö /Se    
»fodewatz quern» Saknas Vingsjön sjö    
*Fotvatskvarn Saknas Viskan Saknas    
Fotvatskvarn Saknas /Se Väderholm udde med borgruin    
»Fotwazqwærn» plats /Se Älganäset udde    
Getared gd /Se Öckern, se Öcrer sjö    
Hestra torp /Se Öcrer sjö /Se    
Hestrabackatorpet förr torp /Se Ökeren, se Tolken sjö    
Horsared by Ökeren, Ökern, Ökren, se Öcrer sjö    
Horsared gdr /Se Ökern sjö /Se    
Hule by Ökern sjö /Se    
Håkonneboda Saknas Ökern sjö /Se    
Håkabo gd Ökern sjö /Se    
Håkabo gd Ökern, se Tolken sjö    
Håkebo gård Örsjö sjö    
Håkabo by? Örskulle ägomark    
Högkrem Saknas      
Högryd by      
Hökerum herrgård?      
Hökerum hg      
Hökerum hg      
Hökerum gd      
Hökerum gd      
Hökerum hg      
Hökerum gd      
Hökerum hg      
Hökerum hg      
Hökerum herrgård      
Hökerum herrgård /Se      
?Hökerum hg      
Hökerum Saknas      
Hökerum herrgård      
Hökerum herrgård      
Hökerum samh., gd      
Hökerum hg      
Hökerum gård      
Hökerum hg /Se      
Hökerum hg      
Hökerum hg      
Hökerum herrgård      
Hökerum herrgård      
Hökerum hg      
Hökerum hg      
Hökerum hg      
Hökerum herrgård      
Hökerum hg      
Hök(e)rum herrgård      
Hökerum herrgård      
Hökerum herrgård      
Hökerum säteri      
Hökerum gd      
Hökerum Saknas /Se      
Hökerum samh., gd /Se      
Hökerum samh. /Se      
Hökrum gd /Se      
Hökrum gd /Se      
Intakan gd /Se      
Intakan gd /Se      
Jalaby by      
Kärr gård      
Kärr Saknas      
Kärr gd      
Kärr gd      
Kärr gd      
Kärr gd      
Kärr gd      
Kärr gd      
Kärr gd      
Kärr gd      
Kärr gd      
Kärr Saknas      
Kärr gd      
Kärr gd      
Kärr gd      
Kärr gd      
Kärr gd /Se      
Körom torp /Se      
Körom torp /Se      
Lida by      
Lida gd      
?Lida by      
Lida by      
?Lida by      
Långholmen, se Charlottendal gd      
Mastunga by      
Mastunga Saknas      
Mastunga by      
Mastunga by      
Mastunga gd      
Mastunga by      
Mastunga by      
Mastunga by /Se      
?Nordkvarnen gd /Se      
?Nordkvarnen kvarn      
Nordkvarnen kvarn      
?Nordkvarnen kvarn      
?Nordkvarnen kvarn      
?Nordkvarnen by      
Noreds qvarn Saknas      
Ormåsen torp      
*Oskværn försvunnen gård      
*Oskvarn Saknas      
Oskvarn Saknas      
Osquern Saknas      
Osquern Saknas      
*Oskvarn Saknas      
Osquern Saknas      
*Oskvarn Saknas      
»osquern» Saknas      
*Oskvarn Saknas      
Oskvarn försv. beb. /Se      
Pukstamp lht /Se      
Pikz qvarn Saknas      
Piks quarn, se Stampen f. frälsekvarn, senare hemman      
Romsås by      
Romsås by?      
Romsås by      
Romsås by      
Romsås by      
Romsås by /Se      
Romsås by /Se      
Romsås Saknas /Se      
Rotetorpet förr torp?      
*Räberga gd      
Räfsered by?      
Räfsered by      
Räfsered by      
Sjöbredared gd      
Sjögården gd      
Sjöslätt gd?      
Sjöslätt Saknas /Se      
Skadegärdet Saknas      
Skomakaræbool Saknas      
»Skomakeræbool» Saknas      
Skomakaræbool gd      
*Skomakarebool Saknas      
Scomakerabool Saknas      
»Scomakerabool» Saknas      
*Skomakarebool förr gd      
Skomakarebol försv. beb. /Se      
Slätthatt gd?      
Stampen f. frälsekvarn, senare hemman      
Stampen f. frälsehemman, senare hemman      
Stampen lht /Se      
Stensered hg      
Stensred gård      
Stommen gd      
Svedjorna torp      
Säby hg      
Saby Saknas      
Säby Saknas      
Säby hg      
Säby hg      
Säby gd      
Säby gd      
Säby hg      
Säby herrgård      
Säby hg      
Säby gd      
Säby herrgård      
Säby hg      
Säby hg      
Säby hg      
?Säby herrgård /Se      
Säby gd      
Säby hg      
Säby herrgård      
Säby hg /Se      
Säby hg      
Säby gd      
?Säby hg      
Säby herrgård      
Säby hg      
Säby Saknas      
Säby hg      
Säby hg      
Säby hg      
Säby herrgård      
Säby hg      
Säby herrgård?      
Säbyhrgd. herrgård      
Säby hg      
Thowene, se Töve by      
Tisås Saknas /Se      
Tolkabro samh.      
Tolkabro samh. /Se      
Tolkabro kvarn      
Tolkabro kvarn      
Tolkaström kvarn      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta Saknas      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
?Tomta by      
Tomta by /Se      
Tomta by /Se      
Torp by      
Torp Saknas      
Torp gd      
?Torp by      
Torp by?      
Torp gd /Se      
Trogared gd      
Töve by      
Töve by      
Töfve by      
Töve by      
Töfve by      
Töve by      
Töve by      
Töve förr egen sn, nu del av och by /Se      
Töve förr egen sn, nu by      
Töve f. egen sn, nu by      
Töve förr egen sn, nu by      
Töve f. egen sn, nu del av sn      
Töve by      
Töre förr egen sn, nu del av sn /Se      
Töve by /Se      
Vigha fsv. by o. sockennamn /Se      
Ving by      
Ving by      
Ving by      
Ving by      
Ving by      
Ving by      
Ving by      
Ving by      
Ving by      
Ving by /Se      
Ving by /Se      
Væthersholm förr slott /Se      
*Vædhersholm fordom slott      
Vædhersholm Saknas      
Wæthersholm förr slott      
»wæthersholm» förr slott      
Vædhersholm förr slott      
Vädersholm förr gd      
Vædhersholm förr slott      
Væthersholm förr slott /Se      
Vædhersholm förr slott      
»wædhersholm» fd. gd      
Wæthersholm förr slott      
*Væthersholm förr slott /Se      
Væthersholm förr slott /Se      
Vädersholm förr slott /Se      
Vädersholm förr sätesgård /Se      
Älganäs gd /Se      
Öghislunda by      
Öghislunda Saknas      
Økelunda, se Ekeslunda? by      
Öndared gd /Se      
Öndarp gd?      
Övrebo Saknas      
Öfrebo Saknas      
Övrabo gd      
Övrabo, Övre o. Nedre gård      
Övrabo gdar      
Övrabo gd      
Övrebo Saknas      
Öfrabo gd      
Öfverbo gård      
Övrabo gd      
Öfrabo gd      
Övrabo gd      
Övrabo gd /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.