ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Timmele socken : Redvägs härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 210 Naturnamn: 80 Bebyggelsenamn: 106 Naturnamn: 2
Timmele sn Alarpsmossen mosse Timmele socken sn Bredsjön sjö
Timmele sn Alarpssjön Saknas Timmele sn Kroksjön sjö
Timmele sn Annestorpasjön sjö Timmele sn  
Timmele sn Backen delvis odlat område Alarp by  
Timmele sn Beseberget berg med fornlämning /Se Anders Månsgården gd  
Timmele sn Bredsjön sjö Aronsberg h.  
Tymele socken Ekeberget berg Backen torp  
Timmele socken Flatasjön sjö Backgården gd  
Timmele sn Fredsstenen fornlämning /Se Bengtsgården gd  
Timmele sn Gniaviken vik Bergen hmd  
Timmele sn Gruvemaden terräng Blankared gd  
Tymella sn Grytholmen skogsmark Boaled h.  
Tymelle sn Grönelid delvis odlat område Botlegården gd  
Timmele sn /Se Gällstalid backe /Se Brogården gd  
Timmele sn Gästillen backe /Se Brogården gd  
Timmele sn Hagalyckan ägomark Brostorp gd  
Timmelhed sn Havet sank mark Bråten gd  
Timmelhed sn Hjortåsen delvis odlat område Bältaregården gd  
Timmele sn Hästerkullen kulle /Se Dalen torp  
Timmele sn Hästhagamaden ägomark Ekarp gd  
Timmele sn Hästhagen terräng Frälsegården gd  
Timmelhed sn Hästeråker åker /Se Frännarp gd  
Timmelhed sn Högarör fornlämning /Se Gatugården gd  
Timmelhed sn Högåsabacken skogsmark Gryteskog gd  
Timmelhed sn? Hönarp ägomark Grönlid torp  
Timmele sn Kistebacka terräng Gunnarsgården gd  
Timmele sn Kläppe mosse mosse Gunnestorp, Stora gd  
Timmele sn Knyttlan skogsmark Gärdet hmd  
Timmelhed gd Kringelbacken skogsmark Hagabacken Saknas  
Timele sn Kringlabacken ägomark Hagen torp  
Timmele sn Kroksjön sjö Haraldsgården gd  
Timmelhed sn Kroksjön sjö /Se Horshagaryd gd  
Tymella Saknas Kyrkering åkerbacke? Horshagaryd gd  
Timmele sn Kyrkering kärrhåla /Se Horshestra gd  
Timmele sn Källströmslyckan terräng Hukkulla gd  
Timelö Saknas Lena hed(er) Saknas Hukkulla gd  
Timmelhed kyrka Lena hedar skogsmark Hulan lägenhet  
Timmele sn Levenamossen ägomark Häljesgården gd  
Tigmälle Saknas Lidaberg terräng Häljesgården gd  
Timmele sn Lillebråten delvis odlat område Högen hmd  
Timmele sn Lillesjön sjö Hönssätra st.  
Timella Saknas Lurstens råsa sank mark Jutagården gd  
Thimele sn Lyckorna ägomark Kattåkra gd  
Timmele sn Lönnsåsen delvis odlat område Kattåkra gd  
Timmele sn Löpåsamossen mosse Kilagården gd  
Timmele sn Madegärde ägomark Knallen gd  
Timmele sn Mellanlyckan ägomark Knapagården gd  
Tijmäle, Tijmele Saknas Nolet ägomark Knape gd  
Timmelhed sn Nättlyckan terräng Knuve gd  
Timmelheds Saknas Osängarna ägomark Knuve gd  
Timmelle Saknas Paradiset ägomark? Knyttlan Saknas  
Timmele sn /Se Platebäcken bäck Korsgården gd  
Timmele by och sn /Se Rabbaberget berg Kroken gd  
Timmele sn /Se Risäng terräng Kröseverket h.  
Timmele sn /Se Ryssabäcken bäck Kyrkogårdsjorden, se 17 Timmele Saknas  
Timmele sn /Se Rönnåsen terräng Källebacke Saknas  
Torlunda by /Se Röstesjön sjö Källeberg hmd  
Timmele sn /Se Sankt Annas källa offerkälla /Se Larsagården gd  
Alarp by Sankt Annas källa källa? Ledet gd  
Alarp by Sikmaden ägomark Lena by och station  
Aletorpz gård Sjömossen ägomark Lidagården gd  
Alarp by Snarås, Lilla ägomark Liden, Nedre gd  
Alorp Saknas Snarås, Stora ägomark Långebro torp  
Alarp by Snäckesten sten? Madebacken torp  
Alarp by? Solskogen skog /Se Månsagården gd  
?Alarp by Stenö ö Måns Andersgården Saknas  
Alarp Saknas /Se Storegårdsbäcken bäck Mölnarp gd  
Almhestra lht /Se Sveaborg terräng Nederstegården gd  
Annestorp by /Se Svedjorna ägomark Nedregården gd  
Andristorp Saknas Sörkullen delvis odlat område Nedregården gd  
(Amnestorp) Saknas Tattarån å Nilsagården gd  
Annestorp by Timmelheds hed(er) Saknas Nordgården gd  
?Annestorp by Tån terräng Nygården hmd  
Annestorp by Varpemaden sank mark Nöre by  
Annerstorp Saknas Åbergsmaden sank mark Nötekulla gd  
Annestorp by /Se Älgåsen höjd Redvägsborg bebyggelse  
Annestorp Saknas /Se Ängarna ägomark Samsingsgården gd  
»Biercklunda», »Biörckelunda», se Bjättlunda f. egen sn, nu by Ätran Saknas Skintås h.  
Bierlunda, se Bjättlunda f. egen sn, del av sn Ödegärdet skogsmark Skomakaregården gd  
Bierlundha? socken Örlidbäcken bäck Staffansgården gd  
Bjättlunda by   Stommen gd  
Bjättlunda f. egen sn, nu del av sn   Storegården gd  
Bjättlunda f. egen sn, nu by /Se   Storrydet gd  
Bjättlunda förr egen sn, nu by /Se   Storrydet gd  
Bietlunda Saknas   Svensgården gd  
Bjättlunda förr sn, nu by   Sålared Redvägsborg, se 4 Redvägsborg Saknas  
Bjättlunda f. egen sn, nu by   Sålared Örneberg, se 5 Redvägsborg Saknas  
Bjättlunda by   Timmele bebyggelse  
Bjättlunda by /Se   Tjurekullen st.  
Bjättlunda by /Se   Toragården gd  
*Bryttjalida by   Torlunda gd  
Bækkiagardhin gård   Torlunda gd  
»Bærghlunda», se Bjättlunda by   Torp gd  
Ek by   Torvås gd  
Ek Saknas   Trögen Saknas  
Ekarp gd   Tån h.  
Ekarp gd /Se   Ugglered gd  
Frännarp gård   Vång by  
Frännarp gård   Älgåsen st.  
Frännarp gd   Ändagården gd  
Frännarp gd?   Änden gd  
Frännarp gd /Se   Ängalången hmd  
Frännarp gd /Se   Ätradal el. Hulan lägenhet  
Frännarp gd /Se   Övregården gd  
Gryteskog Saknas /Se   Överstegården gd  
Gunnared by el. gård   Överstegården gd  
Gunnarstorp, Stora gd      
Hedegården Saknas      
Horshestra gd /Se      
Kattåkra gd      
Kattåkra gd      
Kattåkra by      
Kataker Saknas      
Kattåkra gd      
Kattåkra Saknas      
Kilagården gård      
*Klockaretomten Saknas      
Knallen by /Se      
Knallen Saknas /Se      
Knape by?      
Knuve gd      
Källebacka Saknas /Se      
Lena by      
Lena by      
Lena f. by      
Lena by?      
Lena by      
Lena by      
Lena by, förr tingsställe      
Lena by      
Lena by, tingsställe      
Lena by      
Lena Saknas      
Lena by      
Långebro ödetorp?      
Mölnarp by      
Nørene Saknas      
Nörene Saknas      
Nöre by      
Nöre by      
Nöre by      
Nöre by /Se      
Nöre by /Se      
Nöre by /Se      
Nöre by /Se      
Redvägsborg hg      
Rompa hmn /Se      
Stommen = 1 Bjättlunda gd      
Stommen = 2 Vång, Yttre Saknas      
Strängen torp /Se      
Sålared el. Örneberg bebyggelse /Se      
Soloryder Saknas      
Sålared el. Redvägsborg hg      
Solaryd Saknas      
Solaryd Saknas      
Sålared hmn      
Sålared by      
Sålared by      
Sålared by      
Sålared gdr      
Sålered Saknas      
Sålared hg /Se      
Sålared hgd /Se      
Solaryder Saknas /Se      
Timmele by      
Timmele by      
Timmele by      
Timmele by      
Timmele by      
Timmele by      
Timmele Saknas /Se      
Torlunda gd      
Torlunda by /Se      
Torp by      
Torp Saknas      
Ugglered gd      
Vidlöten f.d. soldattp /Se      
Vilöta ödegård?      
Vinhalsen lg /Se      
Vinhalsen tp /Se      
Vinhalsen Saknas /Se      
?Vång, Yttre by /Se      
Vång, Västra förr egen sn, nu del av sn      
Vång by      
Vång förr egen sn, nu by /Se      
Vång, Yttre by /Se      
Vång Saknas      
Vång förr sn, nu by      
*Væstravang f.d. socken, nu del av sn      
Vestra Vanga Saknas      
Vång, Yttre by      
Vång by      
Vång gd      
Vång Saknas      
Vång, Yttre f.d. sn, nu by      
Vång, Yttre by      
Vång f. egen sn, nu del av sn      
Vång socken      
Vång, Vestra by      
Vång, Yttre by      
Vestra Vång Saknas      
Vång by      
?Vång, Yttre by      
Vång f. egen sn, nu del av sn      
Vång, Yttre Saknas      
»wæstrawaggæ», se Vång, Västra f. egen sn, nu del av sn      
*Västravång förr egen sn, nu del av sn /Se      
Änden hmn /Se      
Ängalången gdr /Se      
Örneberg el. Sålared bebyggelse /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.