ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Knätte socken : Redvägs härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 89 Naturnamn: 37 Bebyggelsenamn: 73 Naturnamn: 0
Knætte sn Adamshemmet delvis odlat område Knätte socken sn  
Knätte sn /Se Backen skogsmark Knätte sn  
Knätte sn Ballarp delvis odlat område Aspholmen hus  
Knätte sn Bränneryd delvis odlat område Backen Saknas  
Knätte sn Dalen terräng Ballarp Saknas  
Knätte sn Grymeberg terräng Backgården gd  
Knätte sn Hesteråker åker /Se Blombacka hus  
Knätte sn Hultet terräng Brännarydjan Saknas  
Knätte sn Jogen sjö Frälsegården gd  
Knätte sn Jätteberget berg Guldsmedshemmet gd  
Knätte sn Karlslund ödetorp? Hulegården gd  
Knätte sn Klämman delvis odlat område Hultet hus  
Knätte sn Krokstorp förr torp? Hägnakroken torp  
Knätte sn Kåtan förr stuga? Hästhagen torp  
Knettene sn Ljungryd delvis odlat område Högmarka Saknas  
Knätte sn Lugnet skogsmark Igelsred gd  
Knätte sn Lundsbäcken bäck Jonsgården gd  
Knätte sn? Lönern sjö Karlslund hus  
Knätte sn Lönern sjö Kisa gd  
Knätte sn Lönern sjö /Se Knossryd bebyggelse  
Knätte sn Lövhagen terräng Knossryd st  
Knätte sn Mårtensås terräng Knäsryd, se 1 Knossryd Saknas  
Knätte sn /Se Nordgårdsbäcken bäck Knätte by  
Knätte by o. sn /Se Nybygget delvis odlat område Knätte pst  
Knätte sn /Se Olabacke skogbeklädd höjd Knätte kvarntomt bebyggelse  
Knätte sn /Se Orremossen mosse Korsryd gd  
Knätte sn /Se Pellarp terräng Kroken hmd  
Knätte sn /Se Sandlid terräng Krokstorp hus  
Knätte sn /Se Sinai terräng Kronsgården gd  
Igelsred by Stibbamaderna ägomark Kronogården gd  
Igelsred by Stigen terräng Kullen hus  
?Igelsred by Storerör fornlämning Kärnås bebyggelse  
Igelsred (?förr egen sn), nu by Sveabygget ägomark Kärnås gd  
Igelsred gd Tångåsen delvis odlat område Kättestorp by  
Igelsred förr sn, nu by Ulvebäcken bäck Köpmanstorp by  
Igelsered by Ulven ägomark Larsagården gd  
?Igelsred by Årryd terräng Lerbacken st  
Igelsred by /Se   Lillegården gd  
Kemmistorp, se Köpmanstorp by   Ljungrydet hus  
Kisa gd /Se   Lugnet Saknas  
Knätte by   Lund by  
Knätte by o. sn   Långsered by  
Knätte kyrkby   Löneslätt gd  
Knätte by /Se   Lövåsen torp  
Kättestorp by   Mellomgården gd  
Kättestorp by   Mårtensås st  
Kettestorp by   Nordgården gd  
Kättestorp by   Nybygget hus  
Kättilstorp Saknas   Nygården hmd  
?Kättestorp gd /Se   Nytorp Saknas  
Kättestorp by /Se   Nåtared by /Se  
Kättestorp gd:ar /Se   Olabacke Saknas  
Köpmanstorp by   Pinebo Saknas  
Köpmanstorp gd   Remma gd  
Köpmanstorp by   Rudorna by  
Köpmanstorp by   Rönnåsen gd  
Köpmanstorp by   Sandbäcken gd  
Köpmanstorp by   Sandlid försv. hus  
Köpmanstorp by   Sevabygget Saknas  
Lund Saknas   Sinai torp  
Lund by   Skattegården gd  
Lund by   Skogatorpet Saknas  
?Lund by   Slätthult gd  
?Lund by   Slättåsen st  
Lund by   Smedsgården gd  
Lund by   Snuggarp gd  
Lund by   Stacksåsen avs  
Lund Saknas /Se   Stommen gd  
Långsered by   Storegården gd  
Långsered by   Svenstorp torp  
?Långsered by   Vallegärde gd  
?Långsered by   Årydet försv. hus  
Långsered by   Östergården gd  
Långsered Saknas      
Långsered by      
Nåtared by      
Nåtared by      
Nåtared by      
Nåtared by      
Ryet torp /Se      
Skog ödegård?      
Slätthult gd      
?Snuggarp gård      
Snuggarp gård      
Snuggarp gd      
Snuggarp gd /Se      
Stommen = 4 Knätte gd      
Stommen f.d. gd      
Vallegärde gd      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.