ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Liareds socken : Redvägs härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 109 Naturnamn: 85 Bebyggelsenamn: 59 Naturnamn: 3
Liared sn Bomans delvis odlat område Liareds socken sn Bränge tuva holme
Liared by o. sn Brostugan förr stuga? Liared sn Gölen sjö
Liarydh Saknas Brunsbo terräng Backgården gd Husaviken vik
Liared by Brunsbo terräng Bergabron kvarn  
Liared Saknas Brunsbogöl sjö Blekhult by  
Liared sn Brunsbogöl sjö Blekhult, Lilla gd  
Liared sn /Se Brunseredsgölen sjö Brunnsgården gd  
Liared sn Brunseredsgölen sjö Brunsered gd  
Liared by o. sn Bråttom ägomark Brännered gd  
Liared sn Bränneredsmosse mosse Börjagården gd  
Liared sn Bölängen terräng Glabbersred gd  
Liared sn Döven terräng Gravsjö gd  
Lyarydh Saknas Ekeberget delvis odlat område Gudebo gd  
Liared sn Fällesbackamossen mosse Gårdarudorna gd  
Liared sn Gaståsen delvis odlat område Holmåker gd  
Liared sn Gisslås terräng Hylsåsen gd  
Liared sn Gravsjön sjö Igelsred gd  
Liared sn Gravsjön sjö /Se Jogen Saknas  
Liared sn /Se Gullery Siön, se Sörsjön o. Nordsjön sjöar Klämman st  
Liared by och sn /Se Hagagärde ägomark Kobron torp  
Liared sn /Se Harsmossen mosse Kvigårda gd  
Liared sn /Se Hylsabäck bäck Liared by  
Liared sn /Se Högen delvis odlat område Lida, Yttre gd  
Liared sn /Se Hövitsmaden terräng Lida, Övre gd  
Backgården med Prästered gård Jogen sjö Lillegården gd  
Brännered by Jogen sjö /Se Lindhult gd  
Brännered by /Se Jonstorp förr torp? Lindås by  
*Flydingsled ödetorp Klampås ägomark Linneskog gd  
Glabbersred, se *Gladhebæksrydh by Klämman, Lilla delvis odlat område Lyckorna torp  
Glabbersred gård Knektahägnen terräng Mellomgården gd  
Glabbersred gd /Se Knottås delvis odlat område Nedregården gd  
Glabbersred gd:ar /Se Kobron delvis odlat område Nordbo torp  
Glabbersred gd /Se Kyrkåkern ägomark Nytorp torp  
Glabbersred gd /Se Kyrkåkern ägomark Oskullen torp  
*Gladhebæksrydh Saknas Kärrabo ödegård? Packhemmet gd  
Gudebo hg »Kettills hög» Saknas Prästered gd  
Giuþabodhom Saknas Kättilshög grusås /Se Prästered gd  
Guthaboda Saknas Kettils hög grusås /Se Pölen gd  
Gudebo hg /Se Kettilshög (Kettils hög) Saknas /Se Rydet by  
Gålaråår, se Gårdarudorna gård Kettils kulle, se Kettilshög Saknas Sjöbacka torp  
Gårdarudorna gård Lakosabäcken bäck Skeppsholmen gd  
Holmåker gård Lakoset vik Skogsberg torp  
Holmåkra gd Lillesjön sjö Stommen gd  
Holmåkra gd Lilludden udde Stägelhult by  
Hylsåsen gd /Se Lindhultasjön sjö Svalebo gd  
Igelsred by Lindhultasjön sjö Svedjorna torp  
Ighulsryd Saknas Ljungrydet delvis odlat område Svensgården gd  
Ighulsryd sn Mellanmossen ägomark Svinåsen gd  
Ighulsryd Saknas Mellomgården ödegård? Sötestorp by  
Igelsred förr sn, nu by /Se Mosseberg ägomark Timmerbacken torp  
Igelsred by Mosseberg delvis odlat område Trätthult st  
Igelsred by Narfåsberget Saknas Tuskan gd  
Igelsred by /Se Narfåsen Saknas Tälningarudorna gd  
Yghulsryd villa Nedre mossen ägomark Tälningarudorna gd  
Igelsered gd Nordbo ägomark Ubbholmen gd  
?Igelsred by Nordbo delvis odlat område Ubbholmen gd /Se  
Ighulsryd gd Nordsjön sjö Vallsjö gd  
Igelsered by? Nordsjön sjö Yttergården gd  
Igelfriidz förr sn, nu del av sn Osbacken udde Övregården gd  
Igelsred (?förr sn), nu by Påskaberget berg    
Igelsred gd Rolandskulle åkerbacke med fornlämning /Se    
Igelsred by *Rolands kulle Saknas /Se    
Igelsred förr sn, nu by »Rolands kulle» Saknas    
Igelsred f. sn, nu del av sn Rullen terräng    
Igelsred förr sn, nu by Råberget Saknas    
Igulsrydh socken Sjöryd ägomark    
Igelsered by? Sjöryd terräng    
Igelsered by Skarpås delvis odlat område    
Igelsred by /Se Skogslund ägomark    
Igelsred by /Se Skogslund delvis odlat område    
*Illingared ödekyrka Slättmarken ägomark    
Liared by, sn Smällbo ägomark    
Liared by Smällbo ägomark    
Lida by Strävås ägomark    
Lida byar Svedjorna terräng    
Lindås by Timmerbacken delvis odlat område    
Lindeaas, Lindås Saknas Torpahägnen ägomark    
Lindås by? Tranebo delvis odlat område    
Lindås by Truvhult ägomark    
*Maskehagen försv. frälsetorp /Se Tuskamossen mosse    
Maskesthaga torp Tälningarudsån å    
*Matstuzbool Saknas Tälningarudsån å    
*Märkö förr gd Vallsjön sjö    
Prästered, se Backgården med Prästered gård Vallsjön sjö    
*Riskulla Saknas Ön ö    
Rönnåsen gd /Se      
Skeppsholmen hg      
Skeppsholmen hg      
Skeppsholmen hrgd      
*Snuggetorp försv. torp      
Stommen = 1 Liared gd      
*Stommen f.d. gd      
Stomsåker gd      
Svinåsen gd /Se      
Sötestorp by?      
Sötestorp by      
?Sötestorp by      
Trätthult ödegård?      
Tälningarudorna gd /Se      
Tälningarudorna gd /Se      
Ubbholmen gård /Se      
Ubbholmen gd      
Ubbholmen gd /Se      
Unnarydet förr torp?      
yghulsryd, se Igelsred by      
Åboholmen, se Ubbholmen gd      
Åboholm gård /Se      
Åboholmen, se Ubbholmen gd      
Övregården förr gård?      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.