ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nödinge socken : Ale härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 72 Naturnamn: 127 Bebyggelsenamn: 398 Naturnamn: 473
Nödinge sn /Se Abborretjärn tjärn Nödinge socken sn Abborretjärn skogssjö
Nödinge sn Abborrsjön tjärn Nödinge socken Abborretjärns Mosse skogsmosse
Nödinge sn Ale fjäll berg Nödinge socken Abrahams Kulle berg
Nödinge sn Almekärrsbäcken bäck Nödinge socken Ale Fjäll skogs- o. fjällmark o. -bygd
Nödinge sn Andemossen mosse Nödinge sn Alekärret gärde o. albuskemark
Nödinge sn Baddammen damm Sagesmän förteckning Almekärr hagmark m.m.
Nödinge Saknas Baddammen damm Sagesmän förteckning Almekärrsbäcken bäck
Nödinge sn Bergsjön sjö backabo inbyggarbeteckning Almekärrsbiten mark
Nödinge sn Björsjöbäcken bäck huv´en inbyggarbeteckning Almåsekullen binamn på Almåsen (Almekullen)
Nödinge sn Bockemossen mosse lindåsare inbyggarbeteckning Almåsen bergås
Nödinge sn /Se Brattås berg nödingebo inbyggarbeteckning Andegatan skogsväg m.m.
Nödinge sn /Se Bruarehallera berg /Se relsboare inbyggarbeteckning Andegate Källa källa
Nödinge sn /Se Bruarekullen berg rybo inbyggarbeteckning Andegate Lider väglider
Nödinge sn /Se Bränne terräng skårdaling inbyggarbeteckning Andemossen skogsmosse
Amboryd gård /Se Burås berg stommare inbyggarbeteckning Aspebacken mark o. backkrön
Backa gd Buråsen triangelpunkt surtebo inbyggarbeteckning Asphålan gärde
Bohus förr fästning *Bäckos åmynning vikabo inbyggarbeteckning Backa Moar mo, morän- o. sandmarker
Bohus samh. /Se Bönabo damm damm Adolfsberg lht Backeliden väglid
Bäckegården gd:ar Börkekullen berg Albäcken lht Backåkern åker
Bönabo gd /Se Dammberget berg Alelund lht Baddammen damm, sjö
Huvud gd /Se Döskullen kulle Alfalund lht Berghagen mark
Jordfallet Saknas Fagerhulten terräng Almekärr hem.-del, f.d., nu del av egendomar Bergsjöbergen skogsberg
Jordfallet Saknas Fågeldammarna dammar Alsbäck hus el. lht Bergsjö Mosse skogsmosse
Jordfallet färjeplats Gallås ås Amboryd gård Bergsjön sjö
*Kyrkvik gd Gastberget berg Annedal lht Björkekullen berg
Nödinge by Geteryggen berg Annehill lht Björkärrs Damm utmarksdamm eller sankmark
Nödinge by Granåsmossen mosse Annelund lht Björnkärr gärde
Nödinge by? Grönefjäll skogsmark Arendal hmd Björnås bergås
Nödinge by, sn Gåsakullen gränsmärke /Se Arken lht o. arb.bost. Björsjön, Lille sjö
Nödinge Saknas Gåsemosse berg berg Arondal lht Blackebacken gärde
Nödinge by Gåsemossen mosse Aronsberg lht Blackebacken gärde
Relsbo by /Se Hattarmossen mosse Arrendegården hem.del, hus o. lht Blixterås berg
Rydet gård /Se Hattekullen berg Backa bebyggelse Boadal dal o. hålväg
Skardhadal, se Skårdal by Hundesjöbergen berg Backa gård, sät. Bockemossen, Lille skogstorvmosse
Skårdal by /Se Hundesjön sjö Backa järnvägen, se 3 Backa bebyggelse Bockemossen, Store skogstorvmosse
Skårdalen Saknas Hållsdammen sank mark Backa Säteri gård, säteri Bohus Brygga fartygsbrygga
Skårdal by Hållsdammsberget berg Banken torp el. lht Bottna utmark
Skårdal by Hållsdammsbäcken bäck Beckesmällan f.d. hus Bottnamon momark
Skårdalen Saknas Hällsfjäll skogsmark Berget lht Branten gärde o. mark
Skårdal hmn Hästdammen damm Berghäll lht Brantängen gärde o. mark
Skårdalen Saknas Högaberget berg Bergslagernas järnväg, se 51 Skårdal Saknas Bratten vyvägslid
Skårdalen Saknas Jordfallet färjeplats Bergsäter lht Brattås berg
Skårdal hmn Jordfallets färja strandområde? Bergvik lht Broberget skogsmarksberg
Skårdal samhälle Keillersdamm damm Bergås lht Brobäcken bäck
Skårdal by Keillers damm damm Bion, Surte lht, biograf Broliden väglid
Skårdal by *Kielsberget gränsmärke (bergklump) /Se Björkhem lht Bruarekullen berg
Skårdal by Killingsås ås Björkliden lht Bruarekullen, Lille berg
Skårdal by Klevebergen berg Björkärrs Kvarn f.d. kvarn Bruarekullen, Store berg
Skårdal by Kodammen damm Boadal torp el. hus o. f.d. krog Bruksgärdet gärde
Skårdal by Kodammen damm Bohus bebyggelse m.m. Bruksängen åkermark o. gärde
Skårdal by Kringelmossen mosse Bohus Järnvägsstation järnvägsstation Bräckan lid
Skårdal by Kroken udde Bohus Mejeri mejeri o. lht m.m. Bränne berg- o. skogsmark
Skårdal Saknas Krösekullen kulle Bohus Svetsningsverkstad lht, hem.-del, verkstad m.m. Bränneribacken mark
Skårdal by Krösemossen mosse Bohus Varv fartygsvarv Bränneridammen damm
Skårdal by Kvarndammen sjö Borgen lht Bränne Stuga berggrotta
Stommen gd Lahallsåsen ås Brattås lht Brännås bergås
Stommen gd /Se Lillebrunn sjö Bremöhuset lht o. arb.bost. Brännås Håla skogsdal
Surte Saknas Linnäset terräng Broudden lht Brätteflaten gärde
Surte hmn Lodingesjön sjö Bruket hem.-del, f.d., nu mudderfyllt område, falvik m.m. Burås bergås
Surte Saknas Lommetjärn tjärn Bränneriet f.d. brännvinsbränneri, hus Burås berg
Surte Saknas Lommetjärns flug bergbrant Bugården lht o. bost.hus Buskelyckan gärde
Surte Saknas Lysevattnet sjö Båtsmanstorpet bebyggelse Buskelycke Skog skog och trädbestånd
Surte hmn Långeberget berg Bäckebo lht Bäckekroka marker m.m.
?Surte kvarn Saknas Långemossen mosse Bäckedalen lht el. hus Bäckängen åkermark
Surte, Södra hg /Se *Långåsen ås /Se Bäcklyckan lht Bölåsmaden gärde
Surte, Södra hg Mettjärnen, Lilla sjö Bönabo gård Bönaboliden lid
Surte samh. /Se Mettjärnen, Stora sjö Cementbruket Bohus cementvarufabrik Bönaslätten gärde o. slätt
Surte samhälle /Se Mettjärnsbergen berg Colombo f.d. torp, krog m.m. Bönegärdet gärde
Svartön Saknas Mittjärn, Stora tjärn Dala hmd Börjes Damm mark, f.d. kvarndamm
Viken hg /Se Moenn sandslätt /Se Dala Kvarn f.d. kvarn Dala marker o. dalar
Vinningsbogården gd /Se Mollsjöbäcken bäck Dalbogården hmd Dalboliden lid
*Øffwerstada, Øffra by? Mollsjökulle berg Dalhem lht Dalsåkern åker
  Mollsjön sjö Dalhem lht Dammberget berg
  Mollsjön sjö? /Se Dalstugan lht Dammekärr utmark och skog
  Mollsjön sjö /Se Daläng lht Dansebacken backslätt och f.d. dans-, lekställe
  Måleberget berg Dammekärr lht Danska Bron väg och stenbro
  Målemossen mosse Danmark hus Danska Bron bro m.m.
  Målen, Stora sjö Denofa, se 4 Kullen Saknas Danske Vägen väg
  Målen, Stora sjö Denofa lht m.m. Dikelikärr mark, åkerj. m.m.
  Nordmossen mosse Denofa lht m.m. Djupedal dal o. gränsmark
  Nordmossen mosse Denofa lht m.m. Dykullen berg
  Nödingån Saknas Dikelikärr f.d. torp Dykullsängen åkermark
  Nödingån Saknas Djupedal hmd Dykärret mark
  Nödsjön sjö Druvan hus el. lht Dämmet dämme, dammfäste m.m.
  Nödsjöås sjö Dunders» f.d. hus Döskullen kulle el. berg
  Orrekärr sjö Ekebacken lht Ekerås bergås
  Oxögat göl Ekeberg lht Ekåsen bergås o. ekdunge
  Piggestenarna stenar Ekeberga lht Fagerhulten utmark o. hult m.m.
  Relsbo damm damm Ekebo lht Festplatsen mark, dansställe, nöjesplats m.m.
  Relsbomossen mosse Ekebäck hus Fjällmarken skogs- o. fjällbygd
  Råseberget berg Ekekullen lht Fjölekullen skogsmarksberg
  Rödbäcken bäck Eksäter lht Flaten gärde
  Saxefjäll fjällmark Elim lht Flaten gärde
  *Senås bergås /Se Elisedal hus el. lht Flaterna gärden o. mark
  Skansen bergområde Elleberg lht Flogängen gärde o. mark
  Skogssjön sjö Fagerhult lht Forsbäck bäck el. å
  Skårdal triangelpunkt Filadelfia lht, frikyrkolokal Framgärdet gärde
  Skårdalsbäck bäck /Se Fjällroten Saknas Frampå-Gärdet gärde
  Snäckemossen mosse Folkets Hus lht o. föreningslokal Furuberget berg
  Snäckesjön sjö Forsbäck lht Fädreven mark o. markväg för fädrift
  Storskogen skogsmark Forsbäcke Stenhus lht och arb.bost. Fägatan gata o. markväg
  Storskogssjön tjärn Forsbäcks Kvarn kvarn Färjevägen väg
  Surtelid sluttning /Se Forsbäcks Tegelbruk f.d. tegelbruk Förtretebacken mark
  Surtemossen mosse Fredriksro lht Gastberget skogsmarksberg
  Surtesjön sjö Furubacken lht Getalyckan gärde
  Svartvattnet sjö Furubo lht Geteryggen berg
  Svältekärr sjö Furuhäll lht Getåkern åkerj.
  Synsås ås Furuhöjd lht Gollås berg
  Sörmossen mosse Furukullen lht el. hus Granås berg
  Sörmossen mosse Färjan färja o. färjeställe Grindelyckan gärde
  Trångemossen mosse Gamla Skolan hus o. f.d. skola Grönefjäll, Lilla skogsmark o. berg
  Vakeberget berg Gamla Tomt lht Grönefjäll, Stora skogsmark o. berg
  Valberget berg Gamla Tomterna hustomter Grönåsen bergås
  Valbergsmossen mosse Gavelhuset hus o. bostad Gumperna gärden o, mark
  Valbergs öga sjö Gerdsro lht Gåsekullen bergkulle
  Valeberget berg Gillestan torpfastighet Gåsemosse-Berg skogsmarksberg
  Videtjärn tjärn Gläntan hus Gåsemosse Källa vattensamling eller mossesjö
  Videtjärnen tjärn Granhäll lht Gåsemossen skogsmosse
  Viksjön tjärn Granhöjd lht Gällås berg
  Viksjön sjö Granås lht Gästgivareängen gärde
  Vimmesjön sjö Gråsälen lht o. bostadshus Haga hagmarker o. skogbevuxna områden
  Vimmersjön sjö /Se Gränne bebyggelse Hagemaden sank mark
  Åsen ås Gränne Utjord mark o. utjord Hagen åker- o. hagmark
  Äldalen dal Grönåsen hus el. lht Hallelycka gärde
  Öxnapotte kulle kulle Guldkroken lht el. avs. Hallerna berg
  Öxnapotte mosse mosse Gunnarsberg lht Hasslekärret mark
  Öxnapotten sjö Gunnebo lht Hattekullen berg
    Gustafsberg lht Hedarna mark
    Gärdet hmd Herrehagen mark
    Gärdhem lht Holmemossen skogstorvmosse
    Göteborgshuset lht o. bostadshus Holmen skogsmark
    Hagahuset lht o. bost.hus Hornsjön sjö
    Hagatorpet f.d. torp Hultedalen skogsutmark
    Hammarstommen f.d. båtsmansstom Hultelyckan gärde
    Haraldsbo lht Hultsbergen berg
    Hedvigsberg lht Hultsbergsmossen skogsmosse
    Helmia lht Hunnesjöbergen skogsmarksberg
    Herrgården bebyggelse Hunnesjömossen skogstorvmosse
    Herregården lht o. bost.hus Hunnesjön skogssjö
    Hoppet lht o. bost.hus Huvuds Kulle berg
    Hoppet lht Huvud Lid landsvägslid
    Huvud gård Hålan gärde
    Hållsdammsberg lht Håle Hall, Lille berg
    Hällsfjäll dansbana o. nöjesfält m.m. Håle Hall, Store berg
    Högalid lht Håle Hallsliden väglid
    Höjebro Saknas Hållsdammen skogsmark
    Jennylund lht el. avs. Hållsdammsberget skogsberg
    Jordfallet hemmansdel Hållsdamms Kärr skogsmark
    Jordfallets Anhalt f.d. järnvägsanhalt Hållsdammsmossen skogsmosse
    Järnvägsområdet, se5 Kullen Saknas Hålängen gärde
    Kap. lht Hällsfjäll berg- o. skogsmark
    Kapellet, Surte kapell o. sv. kyrkans gudstjänstlokal, kyrka Hällsfjällsbacken utmarksslätt
    Karlslund lht Hängedyet mark
    Karlslund lht Hässlebergen berg
    Karlsro lht Hästedammen damm
    Karonsberg lht m.m. Hästhagen hagmark m.m.
    Karonsberg lht m.m. Högaberget berg
    Karonsberg beb.? Högarne marker o. åkergärden
    »Reses» hemmansdel Högaslätten åkermark och gärdesslätt
    Klockargården gd(?) Höge Kulle berg
    Kolbacken lht Högsängen mark
    Kolumbo hmd Iläggen vass- och vattenmarker
    Kraftstationen, Surte kraft. o. el-anläggning Intagan gärde o. mark
    Kristinedal lht Intagsbacken mark
    Kristinelund lht Intagsåkrarne gärde o. åker
    Krogen (Klon) f.d. krog, lht el. hem.-del Jordfallet mark
    Krogen (»Schöllas») f.d. krog Jordfallet mark m.m.
    Kroken binamn på Nödinge Överstegården Jordfallet mark m.m.
    Kroken hmd Jättegryterna bergursvarvningar
    Krulletorpet f.d. båtsmanst. Kalvhagen mark, åker m.m.
    Krypin f.d. hus Kalvhagen mark
    Kullavik lht Karonsberg nat.-n.?
    Kullen bebyggelse Kattedammen damm
    Kullen bebyggelse Keillers Damm damm, sjö
    Kullen bebyggelse Keillers Skog skogsmark o. -park
    Kullen hus Kilandavägen landsväg
    Kullen gård Kilen vik, f.d.
    Kullens grustag, se 6 Kullen Saknas Klarvattens Dal skogsdal
    Kvävefabriken, Bohus kväve m.m.-fabrik Klarvattensmossen skogstorvmosse
    Källtorp lht Klarvattnet sjö
    Kärrslyckan mark, binamn på? Länkhagen Klarvattnet, Lilla sjö
    Lahall f.d. hem.del och gästgiveri Klevebergen berg
    Landlådra jordbruk Klevet bergklev o. väg
    Lillbacka lht Klintås berg
    Lillebacken hus Klovesten sten
    Lillebo lht Klämman bergklyfta och skogsmark
    Lillhagen lht Koberget berg
    Liljedalshuset lht o. arb.bost.hus Kodammen damm
    Lindebäck lht Kohagen hag- o. utmark
    Lindåsen gård Kohagen hagmark
    Lindås Kvarn kvarn Kokulle berg
    Lottenlund lht Kolburås berg
    Lugnet hus Kolebacken mark
    Lumpe-Lena lht o. arb.bost.hus Kolumboängen äng o. åkerj.
    Lyckebo lht Korpekullen berg
    Lyckebo lht Koörat mark
    Lyckebo lht Krakelyckan lycka, gärde
    Lyckebo hus Krakelyckan lycka
    Lyckhem hus Kringelmossen skogsmosse
    Lyckhem hus Kringlan gärde o. mark
    Länkehagen lht m.m. Kringleflaten gärde
    Lärkås lht Kringlehålan åkerjord och mark
    Maden lht Kroka åker- o. ängsmark
    Marieberg lht Kroken mark o. gärde
    Mariebo lht Krösemossen mosse
    Mariedal lht Kullelyckan lycka, gärde
    Mariero lht Kvarnebräckan väglid
    Mark till Bergslagernas järnväg, se 65 Surte Saknas Kvarnebäcken bäck
    Mark till Bergslagernas järnväg, se 66 Surte Saknas Kvarndammen sjö
    Marken lht Kvarneberget berg
    Marslyckan lht Kvarnekullen berg
    Mattfabriken, Bohus fabrik för mattillverkning Kvarnekullen berg
    Mejeritomten, se 52 Skårdal Saknas Kvarnelyckan gärdeslycka
    Mejeritomten tomt, mark o. beb. område Kvarnelyckan lycka
    Meksetorpet f.d. torp Kvarnetomterna mark
    Missionshuset, Surte lht o. missionslokal Kyrkebron landsvägsbro
    Mollsjöås lht Kyrkekroken mark
    Modigstommen f.d. båtsm.torp Kyrkekällan källa
    Nederbo lht Kyrkeskedet mark, väg
    Nol-Bönabo hmd Kyrkevägen bi- eller huvudnamn på del av »Stationsvägen»
    Nolgården gårdar och by Kålgården åkermark
    Nolgärdet bebyggelse Kålåkrarne åkerjord
    Norden lht o. arbetarebost. Källebacken mark
    Nordhem lht Källegärdet gärde
    Nordslätt lht Käringelyckan lycka o. mark
    Nybygget lht Kärra Bank bank, mark o. vägbrink
    Nybygget lht o. bostadshus Kärret äng- och åkermark
    Nödinge bebyggelse Kärret gärde
    Nödinge bebyggelse Ladbacken gärde och backeslätt
    Nödinge by och gårdar m.m. Ladugårdsgärdet gärde
    Nödinge by o. gårdar m.m. Ladugårdslyckan gärde
    Nödinge Banvaktsstugan banv.st. o. lht Lahallsåsen bergås
    Nödinge Björsagården gård Larva mark
    Nödinge Båtsmansstommar, se1 Båtsmanstorpet Saknas Ledkullen berg
    Nödinge Börsagården gård Lerbackarne marker
    Nödinge järnvägen, se32 Nödinge Saknas Lerforsen bäck
    Nödinge järnvägsstation anhalt, hpl. o. station Lerhålorna däldmark och lerhålor
    Nödinge Klockaregården gård Liden lid
    Nödinge Kyrka kyrka Liderna mark o. gärden
    Nödinge Nederstegården gård Liderna gärden o. marker
    Nödinge Pigegården gård Lidlyckan lycka
    Nödinge Skola folk- o. småskolehus Lilla-Kärra gärde
    Nödinge Sockenrotarne rotar o. sockenområden Lille Brunn skogssjö
    Nödinge vaktstuga, se 34 Nödinge Saknas Lillehögen mark, åkerjord
    Nödinge Överstegården gård Lillemossen åkermark
    Nöjden lht Lillemossen skogstorvmosse
    Nöjet torp f.d. Lille-Stötens Bank mark o. bank
    Nybo lht Lillåsen höjd
    Orrvik hmd Lindås Fall vattenfall
    Orrvik beb.? Lindås Lid landsvägslid
    Oskullen hemmansdel Lindåsån å
    Pisketorpet f.d. torp el. hus Linbanan linbana
    Planteringen lht Linkullen berg
    Polishuset, Surte poliskontor, hus o. lht Ljungbacken gärde och backmark
    Posthuset lht o. bost.hus Ljungredden gärde
    Relsbo gård Ljungåsen bergås
    Rosenborg lht Lodingetjärn skogssjö
    Rosendal lht Lommetjärn skogs- o. mossesjö
    Rosenhill lht el. hem.-del Lommetjärns Flog bergflog
    Rådhuset, Surte lht o. bost.hus Lommetjärns Mosse skogstorvmosse
    Rättvisan hemmansdel Lyckan gärde
    Rödjan hmd Lyckan gärde
    »Sandbolaget», Skårdal anläggningar, bryggor, linbana, bodar m.m. Lyckorna gärde o. mark
    Sandhålan torp el. lht Lyckåkern åker
    Sandliden lht Lysevattnet sjö
    Sandliden lht Långemossen skogsmosse
    Sibirien lht o. bost.hus Långemossen mosse
    Sigtuna lht o. bost.hus Långemossen åkermark, gärde
    Sjötorp lht Långsjön sjö
    Sjövik hus el. lht Lödingesjön sjö
    Skogen, Stora »gård» Lödingesjön sjö
    Skogen, Stora »gård» Maden åkermark
    Skogen, Stora »gård» Maden mark o. åkerjord m.m.
    Skogen, Stora »gård» Maden gärde
    Skyskrapan hus Maden åkermark
    Skårdal bebyggelse Malmkroken markområde
    Skårdal bebyggelse Mariebergs Flog berg
    Skårdal bebyggelse Mariebergs Flog berg
    Skårdal bebyggelse Meksekroken mark
    Skårdal bebyggelse Mittjärnen sjöar
    Skårdal bebyggelse Mittjärn, Lilla sjö
    Skårdal byar, gårdar m.m. Mittjärn, Stora sjö
    Skårdal byar, gårdar Mittjärnsbergen berg
    Skårdal Bäckegården gård Mittjärnsmossarne skogsmossar
    Skårdal Källaregården gård Mollsjö Hals skogsmark
    Skårdal Mellangården gård Mollsjökulle berg
    Skårdal Nedergården gård Mollsjön sjö
    Skårdal Nordgården gård Mossen gärde
    Skårdal, Norra by, gårdar Mosshagen åkerjord, gärde
    Skårdals Skola folk- o. småskolehus Måleberget berg
    Skårdals Tegelbruk f.d. tegelbruk Målemossen mosse
    Skårdal Södergården gård Målen, Lilla sjö
    Skårdal Uppegården gård Målen, Stora sjö
    Skårdal Vinningsbogården gård Målens Damm f.d. damm el. dämme
    Skårdal, Västra by, gårdar Målens Vad vad, överfartsställe
    Slottet lht o. arb.bost. Målens Vad vad
    Slåttebacken lht m.m. Nerpå-Gärdet gärde
    Sockenstugan hus (skolh. bl.a.) Nerpå-Gärdet åkerjord
    Solbacken lht Nolgärdet gärde m.m.
    Solbacken lht Nolgärdet gärde
    Solbacken hus el. lht Nolmossen skogsmosse
    Solbo lht Nordhagen mark
    Solgärdet lht Nordlyckan gärde
    Solhaga lht Nylännet gärde
    Solhaga lht Nödinge Bro landsvägsbro
    Solhem hus el. lht Nödinge Brygga ångbåts- m.m. brygga
    Solhyddan lht Nödinge Krok vägskäl, å- och vägkrokar
    Sollid lht el. hus Nödinge Os os o. åutflöde
    Solliden lht Nödinge Sjö sjö
    Solliden lht Nödinge Vassar strandområden
    Solliden lht Nödinge Å å
    Soltäppan lht Nödsjödal skogsdal
    Sommarro lht Nödsjön skogssjö
    Starketorpet f.d. båtsmanst. Nödsjöås skogs- o. bergås
    Stenbrohult lht Nöjet gärde och mark
    Stenhuggeriet, Surte stenhuggeriverkstad Ormekärr mark
    Stenhuset lht o. arb.bost. Ormeliden marklid
    Stensborg lht Orrekärr skogssjö
    Stenåsbacken hmd el. lht Orremossen skogsmosse
    Stommen gård Oxögat sjö
    Storkås lht el. torp Packaflaten gärde
    Storängen hmd Panfjorden åkerjord
    Storängen lht Petters Lycka gärde
    Strandvillan lht Piggstena berg
    Surte bebyggelse Pilallén allé o. pilträdsplantering
    Surte bebyggelse Piskelyckan lycka
    Surte gård och glasbruk Prästavägen väg
    Surte by, gårdar Prästegatan väg, gata
    Surte by, gårdar, industrisamhälle m.m. Prästekärr mark
    Surte by, gårdar, industrisamhälle m.m. Pärs Lycka gärdeslycka
    Surte Danska bebyggelse Relsbo Bro vägbro
    Surte, Epidemisjukhuset hus, f.d. socken-epidemisj.h. Relsbo Bäck bäck
    Surte Glasbruk glasbruk Rullebanken mark, f.d. odling
    Surte, Järnvägsanhalten hållplats Rumpetrollebäcken bäck
    Surte, Järnvägsstationen järnvägsstation Runnekullen berg
    Surte, Kontoret hus o. lht Råbocken sjö eller vattensamling
    Surte, »Kooperativa» lht och handelslokal Råseberget skogsmarksberg
    Surte Kvarn kvarn (f.d., nu byggnad endast) Röda Grinden f.d. grind och mark
    Surte Kvarn kvarn (f.d.) Sand gärde o. sandmark
    Surte, Magasinen hus och magasin för glas och varuförvaring Sandgropen, Nödinge mark o. grustag
    Surte Nedergården gård Sandgropen, Relsbo mark o. sandhåla, sandtäkt
    Surte, Norra gård Sandmon mark
    Surte Postgården gård Sandtippen mark, berg o. tipp - sandtippningsbrygga
    Surte Prästegård lht,prästgård o. bost. f. pastorsämb. o. prästman Saxefjäll skogs-, berg- o. fjällmark
    Surte Skola folk- o. småskolehus Laxefjälls Kulle berg
    Surte stationstomt, se 53 Skårdal Saknas Saxefjällsås skogsbergås
    Surte stationstomt, se 54 Skårdal Saknas Saxåkrarne åkerjord
    Surte stationstomt, se 55 Skårdal Saknas Silkedalen dal o. mark
    Surte, Södra by, gårdar m.m. Sjöbacken mark
    Surte, Södra by, gårdar m.m. Sjögerås berg
    Surte Uppegården gård Sjömansbacken mark
    Susetorp torp, lht Skansen berg- o. markområde
    Svängen hemmansdel Skurhagen mark
    Söderslätt lht o. bebyggelse Skårdals Gata byväg och gata
    Sör-Bönabo hmdr Skårdals Mosse skogsmosse
    Sörliden lht Slåtterna sanka ängsmarker
    Toleredsdamm gård Snäckebron vägbro, bäck- eller dikesbro
    Tomtebo hmd, lht Snäckemossen skogsmosseÆ
    Torpens Rote rote, sockenområde Snäckesjön skogssjö
    Torpens Skola f.d. »folkskola» Snäckesjön skogssjö
    Trollevik hus Snäckeskogen skog
    Trollevik, Stora hmd Snäckeskogsås skogsbergås
    Trähuset lht o. bost.hus Spängebäcken bäck
    Trösten f.d. torp Spängemossen mosse
    Turketorpet f.d. torp Spökesten f.d. stenblock
    Tuvorna torp Starrkärr ängsmark m.m.
    Täppan lht Stationsvägen väg
    Unica mattfabrik Stenbron vägbro
    Utsikten lht Stenlyckan gärde
    Utsikten lht Stenås bergås
    Utvidgning av Bohus station, se 56 Skårdal Saknas Stora-Kärra gärde
    Vadbacken hmd Storaslätten åker- o. gärdesslätt
    Vallbo lht Storehögen åkerjords- o. markhöjd
    Vallåker lht Storekrok gärde
    Vaktstugan lht o. banvaktsst. Store-Skogssjön sjö
    Vaktstugan (Surte) lht och b.v.-stuga Store-Skogsåsen skogsmark o. bergås
    Vasslotten bebyggelse Storeslätt gärde o. mark
    Norra Vasslotten, se Vasslotten Saknas Store-Stötens Bank mark o. bank
    Viken gårdar Storkås, Lille bergås
    Viken gårdar Storkås, Store bergås
    Viken, Lilla gård Storängen gärde o. ängsm.
    Viken, Stora gård Strandplatsen mark
    Vikens Tegelbruk f.d. tegelbruk Strandängen mark, gärde
    Viktoria lht o. bost.hus Stöteberget bergkulle
    Vilhelmsberg lht Stäcket åkergärde
    Vilhelmsberg hus Sumpa åkermark,
    Villaplatsen lht Surtebäcken bäck
    Vimmerbo lht Surte Brygga fartygsbrygga o. lastningsplats
    Vinsbo gård Surte Dammar dammar o. dämmen, sjöar
    Åkebo lht Surte Fall bäckfall
    Åkershem lht Surte Fjäll skogs- o. fjällmark
    Ålderdomshemmet fattighus Surte, Färjan f.d. färja
    Älgarås torp el. lht Surte, Färjan f.d. färja
    Älvhyddan lht Surte, Gamla Bryggan ångbåtsfartygs- o. lastbrygga
    Änghem lht Surte Kyrkogård kyrkogård
    »Änkans» hemmansdel Surte Mosse skogstorvmosse
    Västerby gårdar o. by Surtesjön sjö
    Östarns Stom f.d. båtsmansst. Surte, Tunneln vattentunnel
      Svartevattnet sjö
      Svensberget berg
      Svältekärr skogssjö
      Svältekärr skogssjö
      Svängen vägkrök
      Synsås bergås
      Söltebacken däldmark och backslätt
      Sörgårds Bäck bäck
      Sörgärdet gärde
      Sörlyckan gärde
      Sörmossen skogsmosse
      Tiberget berg
      Tibergslyckan lycka
      Tjuvberget berg
      Tomtehagen mark
      Tomterna mark
      Tomterna bergmarker m.m.
      Tomtängen åkermark
      Torkels Kulle berg
      Tornebacken gärde o. mark
      Torstendiljan dalgilja
      Torvorna åkerj.
      Trekanten mark
      Trångemossen skogsmosse
      Trånget skogsmark
      Trångsjön bi- eller huvudnamn på »Keillers Sjö»
      Trädgården, Nedre mark
      Trädgården, Övre trädgård o. plantering
      Trädgårdsmaden gärde
      Tröskeverkslyckan lycka
      Tröstaberget berg
      Turkelyckan lycka
      Tyskagärdet gärde
      Tyskebratten åkermark
      Tån hag- o. utmark
      Tånlyckan gärde
      Utmarken utmark
      Utängerna åkerjord o. mark
      Vadbackekullen berg
      Vadbacken, Lille gärdesmark m.m.
      Vadbacken, Store åkermark m.m.
      Vakeberget berg
      Valberget berg
      Valbergsmossen skogsmosse
      Valebergs Öga sjö eller hölj
      Vallen gärde
      Vassarne marker
      Vassdalen skogssankmark
      Vassdalsbergen skogsmarksberg
      Vassgården mark
      Videtjärn skogssjö
      Vika Damm sjö
      Vika Kärr kärr o. hagmark
      Viksjön sjö
      Vimmersjön sjö
      Vinsbo Flog berg o. flog
      Vinsbo Gata byväg
      Visekullen berg
      Vångblads Tomter mark
      Vättningarne marker
      Vättungen mark
      Ålekisteberget skogsberg
      Åsbacken mark
      Åsen berg- o. markhöjd
      Åslyckan lycka, gärde
      Åängen gärde
      Äldalen skogsdal
      Älgås bergås
      Älvegärdet gärde
      Älveskiftet mark, gärden m.m.
      Älvängen mark
      Ängestycket åkermark
      Öxnapotte Kulle berg
      Öxnapotte Mosse mosse
      Öxnapotten sjö

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.