ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tämta socken : Vedens härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 43 Naturnamn: 109 Bebyggelsenamn: 2 Naturnamn: 0
Temta sn Acksjön, Lilla sjö Tämta socken sn  
Tämta sn /Se Acksjön, Norra sjö Ödegärdet bebyggelse  
Tämta sn Barnamosse mosse    
Tämta sn Barnasjö sjö    
Tämta sn Björkekullen terräng    
Tämta sn Björsand udde    
Tämta sn Björsjön sjö    
Temptha sn Bryggeviken vik    
Tämta sn Dammen mosse    
Tämta sn Dammen terräng    
Tämta sn Djupadalen terräng    
Tämta socken sn /Se Djupadalsviken vik    
Tämta sn /Se Dreveredsberget berg    
Tämta sn /Se Dövemad ägomark    
Tämta sn /Se Ekornakullen terräng    
Tämta sn /Se Fallebråtaberg berg    
Barnasjö Saknas /Se Gruvik vik    
Boda gd /Se Grävlingabergen berg    
Drevered lägenhet /Se Gullebäck bäck    
Dövedal gd Hackeviken vik    
Dövedal gd /Se Havrängsåsen terräng    
Dövedalen gd:ar /Se Hestravik vik    
Dövedal gd /Se Hestraån å    
Ekarebo gd /Se Hindareds mosse mosse    
Havräng by Holkaberget berg    
Häffveräng gård Hulemossen mosse    
Havräng gd Hålmossen mosse    
Havräng gd /Se *Häljesjön f.d. sjö    
Hestra by Hästliderna skogsmark    
Hestra gd /Se Jättebron holme    
Hestra gd /Se Kalvaberget berg    
Kil Saknas /Se Kilsand terräng    
Krusered Saknas /Se Klockarö ö    
Malryd by Komossen mosse    
Malryd Saknas Korsbacken terräng    
Malryd gd:ar /Se Kubbåsen terräng    
Näs by Kvarnbäcken bäck    
Näs by Kvarnsjöberget berg    
Näs by Kvarnsjömossen mosse    
Stommen gd Kyrkberget ägomark?    
Tämta by Käringamosse mosse    
Tämta by /Se Käringasjö sjö    
Tämta by /Se Lammö ö    
  Lillesjön sjö    
  Lubo ägomark    
  Låkenäs udde    
  Långebro ägomark    
  Maden ägomark    
  Madmossen mosse    
  Maleröösklint, se *Malrydsklint berg    
  *Malrydsklint berg    
  Malrydsmossen mosse    
  Malsjö sjö    
  Malsjö sjö    
  Malsjön Saknas    
  Malsjön sjö /Se    
  Malsjöberg berg    
  »miösiön», se Myresjö sjö    
  Mijren Lacus, se Myresjö sjö    
  Mosjön, se Myresjö sjö    
  Myrekulla ägomark?    
  Myresjö sjö    
  Myresjö sjö    
  Myresjö sjö    
  Myresjö sjö    
  Myresjö mosse mosse    
  Myresjö mosse mosse    
  Myrsjömossen Saknas    
  Myrsjön Saknas    
  Myresjöån å    
  Nolgärdet ägomark    
  Norrenabb udde    
  Nydal terräng    
  Oset vik    
  Osmaden, Lilla mosse    
  Osmaden, Stora mosse    
  Rubbarsviken vik    
  Råbacken terräng    
  Rångleviken vik    
  Rönabben udde    
  Sjöbo ägomark    
  Sjöbo terräng    
  Smedsö ö    
  Spetmossen mosse    
  Stavanabba udde    
  Stenbacken ägomark    
  Stora mossen mosse    
  Storemossen mosse    
  Stormossaöarna öar    
  Säven sjö    
  Säven insjö    
  Säfven Saknas    
  Säven sjö /Se    
  Sörmaden terräng    
  Tjärnåsen terräng    
  Trinnekulle terräng    
  Tumvik vik    
  Tumviksön ö    
  Tvättehallarna terräng    
  Tärnehall holme    
  Vala mosse mosse    
  Vallersö ö    
  Walsiön, se Malsjö sjö    
  Vasavik vik    
  Vitasand terräng    
  Åsberget berg    
  Åsnabben vik    
  Åsnabbaviken vik    
  Ödgärdsbäcken bäck    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.