ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Murums socken : Ås härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 64 Naturnamn: 61 Bebyggelsenamn: 3 Naturnamn: 0
Murum sn /Se Alebrobäcken bäck Murums sn sn  
Murum sn Alebrokärret kärr Hovmansgården gd /Se  
Murum sn Bergås ägomark Katthög traktnamn  
Murum sn Björkelund ägomark    
Murum sn Björkes terräng    
Murum sn Blombacka terräng    
Murum sn Bränningsbergen berg    
Murum sn Dammbäcken bäck    
Murem sn Dammen ägomark?    
Murum sn Dyrhult terräng    
Murum sn Fäled terräng    
Murum by o. sn /Se Gammel-Dalen terräng    
Murum by och sn /Se Glädjen terräng    
Murum by o. sn /Se Granelund skogsmark    
Murum sn /Se Gungsamossen mosse    
Murum sn /Se Hagen ägomark    
Murum sn /Se Holmen terräng    
Murum sn /Se Holmen terräng    
Murum sn /Se Högesvedje terräng    
Aplaberg by Kaggeberg ägomark    
*Aredk, se Åryd gård Karlsberg delvis odlat område    
Dalen ödegård? Kohagamossen mosse    
Darrarp gård Kroneberg delvis odlat mark    
Darrarp gd Kullen terräng    
Darrarp gd Källebacke terräng    
Darrarp Saknas Källestorp terräng    
Darrathorp, se Darrarp gård Kärr kärr    
Granelund ödetorp? Lund terräng    
Gubbered gd Långebro vägsträcka /Se    
Hovmansgården gård /Se Långåsen ägomark    
Hästhagen ödetorp? Munkelundsbäcken bäck    
Kaggården hemman /Se Nordlycke terräng    
Kolgrav hemman /Se Nybygget terräng    
Långatorpet förr torp? Nytorp terräng    
Millbergstorpet ödetorp? Perstorp terräng    
Pawathorp, se Påarp herrg Perstorp ägomark    
Påarp herrg Pettersberg ägomark    
Påarp gd Platerhagen terräng    
Påarp hrgd? Risamossen mosse    
Påarp hg Rågeslätt delvis odlat område    
Påårp Saknas Sikhem terräng    
Påarp hg Skogen ägomark    
Ryda by Skogsslätt skogsmark    
»Silvatorp», se Sölvarp by Slinneberg ägomark    
*Skulathorp by Slätten ägomark    
Skålarp Saknas Spetses terräng    
Skålarp by Staräckre ägomark    
Skålarp by Stenlyckan terräng    
Skålarp Saknas /Se *Stockesten gränsmärke    
Staäckre torp /Se Store mosse mosse    
Staräkre gd /Se Stubbakärret kärr?    
Staäckre gd Svansö mossholme    
*Stommen by Trumme mader ägomark    
Ståtorp Saknas Tyskalyckan terräng    
Svenstorp förr torp? Tåberget berg    
»Syttetorp», se Sotorp by Videön ö    
Sölvarp by Viseberget berg    
Sölvarp by Visberget berg /Se    
Sölvarp by Vise källa Saknas /Se    
Sölvarp by /Se Öjatorpet ägomark    
Sölvarp Saknas /Se Ömmern sjö    
Åbacka ödegård?      
Åryd gård      
Åryd gd      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.