ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Möne socken : Ås härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 92 Naturnamn: 34 Bebyggelsenamn: 3 Naturnamn: 0
Möne sn Bergendal terräng Möne sn sn  
Möne sn? *Bolebro bro? Möne församling  
Möne sn Bruna mossen mosse Bolstorp by /Se  
Möne sn /Se »byærgsakir» åker    
Möne sn Ceders förr stuga?    
Möne sn Elie källa offerkälla /Se    
Möne sn Gastabacken skogsmark    
Möne sn Getingmossen ägomark    
Möne sn Gubbalyckan ägomark    
Möne sn Gärdsmossen, Stora mosse    
Möne sn Hjärtes terräng    
Möne sn Högsbo delvis odlat område    
Möne sn Klastorp förr torp?    
Möne sn Lermad sank mark    
Möne sn Luddebo ägomark    
Möne sn Mantorp förr torp?    
Möne kyrkby o. sn Saldegärdesmossen mosse    
Möne sn Sjölyckorna ägomark    
Möne sn »spællith» åker    
Möne kyrkby o. sn Store mosse mosse    
Möne sn Tomtagärdet ägomark    
Möne sn »tomtherakraa» åkrar    
Möne sn Täppan terräng    
Möne sn Vasakärret kärr    
Möne sn /Se Videön ö    
Möne sn /Se Viesjön sjö    
Möne sn /Se Vien sjö /Se    
Möne sn /Se Vien sjö /Se    
Möne sn /Se Vien l. Viesjön sjö /Se    
Möne sn /Se Viesjön sjö /Se    
Möne kyrka kyrka /Se Viesjön sjö /Se    
Möne Saknas /Se Viesjön sjö /Se    
Bärgsåkra Saknas Vitakulla terräng    
Boda Saknas /Se Ömmern sjö    
Bålltorp Saknas      
Bolstorp by      
Bolstorp gd      
Bolltorp by      
Bollstorp Saknas      
Bollstorp by      
Bollstorp gd?      
Bølstop, se Bolstorp by      
Ekebacken ödegård?      
Givarp gd      
Givarp gdr /Se      
?Klackö by      
Klackö Saknas /Se      
Kronedal gd      
?Kronedal gd      
Kronedal gd /Se      
?Möne by      
Möne by, sn /Se      
Mörene, se Möne sn      
Räfveke Saknas      
Rävvika by      
Rävike by /Se      
?Sjöarp gd      
Siöarp by?      
Skattetomta by      
Skattetomta by /Se      
Sketnabäck gd /Se      
*Skitnabäck, se Kronedal gd      
Stommen gd      
Tingmark lhtr /Se      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta gd /Se      
[Tomtasäkra] Saknas      
Torbjörntorp by      
Torbjörntorp by      
Torbjörntorp by      
Torbjörntorp by      
Thorbjörntorp Saknas      
Torkilstorp by      
Torkilstorp by      
Torkelstorp gd      
Thorkeletorp Saknas      
Torkelstorp gård      
Torkistorp Saknas      
Torkelstrop Saknas /Se      
Torkilstorp Saknas /Se      
Trälunda by      
Trälunda by      
Trälunda by?      
Trälunda by      
Trälunda by?      
Trälunda by      
Trälunda by      
Trälunda by?      
Trälunda by /Se      
Trälunda gdar /Se      
Trälunda gd:ar /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.