ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dalums socken : Redvägs härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 307 Naturnamn: 61 Bebyggelsenamn: 69 Naturnamn: 3
Dalum sn Brearedsmossen mosse Dalums socken sn Kolshall Saknas
Dalum sn Brynosten terräng Dalum sn Marken Saknas
Dalum sn o. by Ekeberg terräng Ambjörnarp gd Spångängen Saknas
?Dalum socken Ekelund delvis odlat område Backen gd  
Dalum sn Ekesås terräng Beata torp  
Dalum sn Enebacka delvis odlat område Björkestorp gd  
Dalum sn Flatasjön sjö Bännebo gd  
Dalum sn Flogen sjö Bygården gd  
Dalum sn? Fåglamosse mosse Bältaregården gd  
Dalum sn Fåglamossen mosse Dalum by  
Dalum sn Fårahagen terräng Fattigstugan Saknas  
Dalum sn Gethall delvis odlat område Farstorp gd  
Dalum sn Gethallsberget berg? Flata kvarn Saknas  
Dalum sn Gunnestorp förr torp? Frälsegården gd  
Dalum sn Hamburg terräng Gudmnudstorp gd  
Dalum sn Hovsäckrasjön sank mark Gunnarsgården gd  
Dalum sn Hultabacken delvis odlat område Gärdsbo hus  
Daleem Saknas Höga rör fornlämning /Se Hopagården gd  
Daleem Saknas Isakarör fornlämning /Se Hyltabacka torp  
Dalum sn /Se Juntås terräng Hästabetet torp  
Dalena Saknas »Kalvarydh» ödegärde Hästhagen torp  
Dalum sn Kläppe mosse mosse Jonagården gd  
Dalum sn Knaggebo terräng Karskes Saknas  
Dalum sn Korsbacka ödetorp? Knaggebo torp  
Daleem Saknas Korshögen fornlämning? /Se Korsgården gd  
Daaleem Saknas Korshögen fornlämning /Se Krabbatagården gd  
Dalum sn Krunekullen åkerbacke Krutbrännaregården gd  
Dalum by /Se Kvarnabäcken terräng Källeberg torp  
Dalum sn Kycklingekullen åkerbacke med fornlämning /Se Lillagården gd  
Dalum sn Kyrkaskogen skogsmark Lillegården gd  
Dalema Saknas Käringamaden ägomark Lundagården gd  
Dalum sn Markatorpet förr torp? Lundagården gd  
Dalum by Marken skogsmark Nederstegården gd  
Dalum sn Nybygget terräng Nybygget torp  
Dalum sn Nybygget terräng Nygården hmd  
Dalum sn Nöre Saknas Nöre bebyggelse  
Dalum sn Ormastugan förr stuga? Nöre by  
Dalema Saknas Paradiset ägomark Nöre Torpet gd  
Dalum sn Platebäcken bäck Paradis torp  
Dalum sn Rydet delvis odlat område Plate gd  
Dalum sn /Se Sandabo terräng Pålstorp gd  
Dalum sn Silebäcken bäck Samsingsgården gd  
Dalum sn Sillesten bautasten Sand Saknas  
Dalum sn Skogslund delvis odlat område Sandabo torp  
Dalum sn Snikesten bautasten /Se Sandvik, se Sand Saknas  
Dalum sn Svedjan ägomark Silarp bebyggelse  
Dalum sn Svedjan terräng Silarp bebyggelse  
Dalim Saknas Valtesten gränsmärke Silarp gd  
Dalum sn Vedåslasjön Saknas Sjösvedjan torp  
Dalum sn Viesjön sjö Sjösvedjan torp  
Dalum sn Vien sjö /Se Skatingsled torp  
Dalum sn Vien sjö /Se Slättås gd  
Dalum sn /Se Viesjö sjö /Se Stationen Saknas  
Dalum sn /Se Viesjön sjö /Se Stommen gd  
Dalum sn /Se Viesjön sjö /Se Stubbelund torp  
Dalum sn /Se Vien el. Viesjön sjö /Se Svedjan torp  
Ambjörnarp Saknas /Se Vinda å /Se Svenstorp gd  
Ambjörnarp gd /Se Vindå å /Se Sventagården gd  
Ambjörnarp gård /Se Vinsarpasjön sjö Ulricehamn-Vartofta järnväg se 6 Nöre Saknas  
Björketorp Saknas /Se Vinsarpssjö sjö /Se Ulricehamn-Vartofta järnväg se 6 Silarp Saknas  
Dalum by med kvarn Vinsarpsjön sjö /Se Vedåsla by  
Dalum by med kvarn   Vilhelmsberg hus  
Dalum by, sn   Vinsarp gd  
Dalum by med kvarn   Vinsarp gd  
Dalum kvarn   Vulfsgården gd  
Dalum by med kvarn   Vång, Övre by  
Dalum by o. sn   Västra Centralbanans järnväg se 7 Silarp Saknas  
Dalum by med kvarn   Äspet st  
Dalum by med kvarn   Ödegården gd  
Dalum by      
Dalum by /Se      
Dalum gårdar /Se      
Fastorp gd      
Fastörp Saknas      
Hopagården gd /Se      
Hopagården gård /Se      
Lunnagården Saknas /Se      
Nørene Saknas      
Nöre by?      
Nörene Saknas      
Nöre by      
Nöre by /Se      
Nöre by      
Nöre by      
Nöre by /Se      
Nöre by /Se      
Nöre by /Se      
Nöre Saknas /Se      
Nöre by /Se      
Nöre by /Se      
Plate gd /Se      
Pålstorp gdar /Se      
Pafvelstorp gård      
Pålstorp gård      
Pålstorp gd      
(?)Pålstorp gd      
Pålstorp gd?      
Pålstorp gd      
Pålstorp gd      
Pålstorp gd      
Pålstorp Saknas /Se      
Silarp by      
Siletorph Saknas      
Siletorp(h) Saknas      
Silarp by      
Silarp hrgd?      
?Silarp herrgård      
Silarp hg      
Siletorp Saknas      
?Silarp hg      
Silarp hrgd?      
Silarp hrgd.?      
Silarp säteri och by      
Silarp hg      
Silarp Saknas /Se      
Silarp Saknas /Se      
Slättås gd      
Slättås Saknas /Se      
Stommen = 2 Dalum gd      
Svenstorp by      
Svenstorp by      
»Tummathorp», se Vinsarp by      
Vedåsla by      
Vedåsla by      
Vedåsla by      
Vedåsla by /Se      
Vedåsla by /Se      
Vedåsla by /Se      
Vedåsla Saknas /Se      
Vedåsla Östergården gd /Se      
Vinsarp Saknas      
Vinstorp gård      
Vinsarp gd      
Vinsarp hgd      
Vinsarp hg      
Vinsarp Saknas      
Vinsarp gd /Se      
Vinsarp hg      
Vinsarp Saknas      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp hg      
Vinsarp gård      
Vinsarp hgd      
Vinsarp hg      
Vinsarp gd      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp hgd      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp gd      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp herrgd      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp gd      
Vinsarp gd      
Vinsarp Saknas      
Vinsarp Saknas      
Vinsarp hg /Se      
Vinsarp by      
Vinsarp hg      
Vinsarp by      
Winssetorp Saknas      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp by      
Vinsarp by      
Vinsarp gård      
Vinsarp gd      
Vinsarp gård      
Vinsarp hg      
Vinsarp by      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp hrgd?      
Vinsarp gd      
Vinsarp gård      
Vinsarp hgd      
Vinsarp by      
Wintzstorpp Saknas      
Vinsarp gd      
Vinsarp hg      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp by      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp gård /Se      
Vinsarp herrgård      
Vinstorp Saknas      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Win(s)z(sz)etorp Saknas      
Vinsarp hg      
Vinsarp gd      
Vinsarp gd      
Vinsarp hg      
Vinsarp hgd      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinstorp Saknas      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp gods      
Vinszetorp Saknas      
Vinstorp gd      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsetorp Saknas      
Vinstörph Saknas      
Windztorp Saknas      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp hg      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp hg      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp hg      
Vindstorp Saknas      
Vinstorp Saknas      
Vinsarp herrgård      
Winstorp Saknas      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp? Saknas      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp hgd      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp gods      
Vinsarp gd      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp hg      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp herrgård      
Vinsarp hg      
Vinsarp hg      
Vinsarp egend. /Se      
Vinsarp gd /Se      
Vinsarp gd /Se      
Vinsarp gd /Se      
Vinsarp herrgård /Se      
Vinsarp gd /Se      
Vinzathorp hg /Se      
?Vång, Övre by      
Vang Saknas      
Vång Saknas      
Vång, Övre by      
Vång, Övre by      
Østra Wang gård      
Östra Wang Saknas      
Vång, Övre by      
Vång, Övre by      
Vång, Övre by      
Vång by      
Vång by      
Vång, Övre by      
?Vång, (numera Övre) by /Se      
Vång, Övre by /Se      
Vång by      
Vång, Övre by      
Vång by      
Vång, Övre by      
Vång, Övre by      
Vång, Övre by      
Vång, Övre by      
Vång by      
Vång, (numera Vång, Övre) by      
Vång, Övre by      
Vång by.?      
Övre Vång by      
Vång Övre by      
?Vång, Övre by      
?Vång, Övre by      
Vång by      
Vång Saknas      
Vång, Övre Saknas      
Östervång, se Vång Övre by      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.