ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Blidsbergs socken : Redvägs härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 119 Naturnamn: 46 Bebyggelsenamn: 80 Naturnamn: 0
Blidsberg sn /Se Björnmossen mosse Blidsbergs socken sn  
Blidsberg socken Brandalyckan ägomark Blidsberg sn  
Blixberg sn Bråbacka terräng Blidsberg sn  
Blidsberg sn Brännemaden sank mark Alarpare inbyggarbeteckning  
Blidsberg Saknas Enevi idrottsplats Alarpare inbyggarbeteckning  
Blidsberg sn? Frubäcken bäck Alarparen inbyggarbeteckning  
Bliidsbergh Saknas Furumossen mosse Alarpesa inbyggarbeteckning  
Blidsberg by o. sn Fåfängan terräng Alarp egendom  
Blidsberg samh. Fåglamosse mosse Alarp egendom  
Blidsberg sn Gungemad ägomark Alarp by  
Blidsberg sn Harolds delvis odlat område Alarp bebyggelse  
Blidsberg socken Hultatorpet förr torp? Basta kvarntomt  
Blidsberg sn Hultet terräng Björnarp by  
Blidsberg sn Hyltan ägomark Brogården gd  
Blidsberg sn /Se Hässlebacken delvis odlat område Brottsvik gd  
Blisberg sn Högmark ägomark Brottsvik gd  
Blidsberg sn Knektavekarna ägomark? Börsbo gd  
Blidsberg sn Korshall berg Dalakvarn gd  
Blidsberg sn Krokmaden sank mark Danstorp gd  
Blidsberg sn Kusamaderna ägomark Deragården gd  
Blidsberg sn Kvarnabacken terräng Därragården gd  
Blidsberg sn Källestorpamossen mosse Ekelund st.  
Blidsberg sn Källström ägomark Ekornarydet gd  
Blidsberg sn Kässebergs topp höjd Ekornarydet gd  
Blidsberg sn Liderna delvis odlat område Ekåsen gd  
Blidsberg sn Ljungtorp förr torp? Elsegårdan gd  
Blidsberg sn Mallalyckan ödetorp? Fåfängan hemman  
Blidsberg sn Marken delvis odlat område Fällestorp by  
Blidsberg sn Rallahov delvis odlat område Gatugården gd  
Bliiszberg Saknas Robacken terräng Getåsen gd  
Blidsberg sn Räntan terräng Göpåsen gd  
Blidsberg sn *Sighfridsstrøm kvarnström Hallabo gd  
Blidtzbergh Saknas Smedängen terräng Hedebo hemman  
Blidsberg sn Stackemaden sank mark Herrakvarn gd  
Blidsberg sn Stubbelund terräng Holmen gd  
Blisbergs Saknas Svedjan ägomark Hultet hemman  
Blidsberg sn Sågbäcken bäck Hultet hemman  
Blidsberg sn Söakullen delvis odlat område Hållestorp gd  
Blidsberg sn? Trälarp ägomark Hässjarp gd  
Blidsberg sn Udden terräng Högmark st.  
Blidsberg sn /Se Utgärdsmossen mosse Knektakvarn gd  
Blidsberg sn /Se Vasabacken skogsmark Kolshall Saknas  
Blidsberg sn /Se Viesjön Saknas Korrebo gd  
Blidsberg sn /Se Vithall triangelpunkt Källestorp gd  
Blixberg by o. sn /Se Åslyckorna ägomark Kässeberg by  
Alarp (numera Lilla o. Stora) gdar /Se Ätran Saknas Larsaboryd gd  
Alarp by   Lenebo hemman  
Alarp by   Lidahagen torp  
Alarp by   Liderna torp  
Alarp, Lilla o. Stora gd:ar   Ljungtorp torp  
?Alarp by   Marken torp  
Alarp by /Se   Mellomgården gd  
»Aretorp» försvunnen gård   Mellomåsen torp  
»aretorp» Saknas   Mörkabo gd  
»artorp» Saknas   Nolgården, se Brogården Saknas  
Badstæff, se Baste kvarn   Ormestorp gd  
Basta förr kvarn? /Se   Ormestorp gd  
Basta kvarntomt   Påarp bebyggelse  
Basta kvarn   Påarp gd  
Baste qvarn Saknas   Rabacka Saknas  
Baste kvarn kv   Rom hus  
*»Berthildsdal» Saknas /Se   Skattegården gd  
Bertilsdal gd /Se   Sluntom torp  
Blidsberg samh. /Se   Slätten torp  
Blidsberg by   Smedängen torp  
Blidsberg by, sn   Stensgården gd  
Blidsberg kyrkby   Storegården gd  
Blidsberg by   Svarvarehemmet gd  
Blidsberg by /Se   Sörpet st.  
Blidsberg Saknas /Se   Tokarp gd  
Blidsbergs kyrka kyrka /Se   Träarp torp  
Blidsberg Storegården gd /Se   Vasslösa st.  
Berthildsdal Saknas   Vimmerstad gd  
Börsbo, Stora Saknas /Se   Vrån gd  
?Dalakvarn gård   Västergården gd  
Dalakvarn Saknas   Västra Centralbanans järnväg, se 8 Alarp Saknas  
Danstorp Saknas /Se   Yttergården gd  
Deragården Saknas /Se   Åsen torp  
Farmartorpet förr torp?   Älebäcken torp  
Fällestorp by   Ärlebäcken, se 3 Påarp Saknas  
Göpåsen gd /Se      
Göpåsen by /Se      
Hallabo gd /Se      
Hallabo gård      
Hallabo gård      
Hallabordet gård      
Hallabordet gd      
Hållestorp gård      
Klockaretomten, se Prästegården med Klockarebolet Saknas      
Knektekvarn Saknas /Se      
Kyllakvarn förr kvarn /Se      
Kætilstorp Saknas      
Källestorp by      
?Källestorp by      
Källestorp by      
Källestorp Saknas      
Kætilsthorp Saknas      
Källestorp by?      
Kætilstorp Saknas      
Källestorp Saknas /Se      
Mörkebo gd?      
»Kolshall», Korshall bergklint      
Prästegården med Klockarebolet Saknas      
Prästgården prästgård /Se      
Påarp by      
Påarp by      
Påarp by /Se      
Påarp gd /Se      
Påarp Saknas /Se      
Rom lhtr /Se      
*Sankt [S:t] Berthilds Grafsten Saknas /Se      
*Skörne Saknas      
Staberg lg /Se      
Vimmerstad by      
Vimmerstad by      
Vimmerstad by      
Vimmerstad by      
Vimmerstad gd:ar /Se      
Vimmerstad Saknas /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.