ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kölingareds socken : Redvägs härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 311 Naturnamn: 186 Bebyggelsenamn: 91 Naturnamn: 7
Kölingared sn Aspenäs terräng Kylingared socken Bränge tuva holme
Kölingared sn /Se Baltåsen terräng Kölingareds socken sn Brängen sjö
Kölingared sn Berget terräng Kölingared sn Gölen tjärn
Kölingared sn Bergöjorna skogsmark Kölingared sn *Kåle moss mosse
Kölingared sn Bergöjorna udde Askåsen gd Sigfridskällan källa
Kylingared sn Björnmossen mosse Berget obebodd lägenhet Skruvehallsberget höjd
Kölingared sn *Blackehall gränsmärke? Berntskoga bebyggelse Tranebo öja holme
Kölingared sn Bringen, se Brängen sjö Brängesås bebyggelse  
Kölingared sn Bringen, se Brängen sjö Brängesås gård  
Kylungarydh sn Bringsiön, se Brängen sjö Bränningsås Saknas  
Kylwngarydh socken Bringstuva, se Bränge tuva holme Bränningsås gård  
Kölingared sn Brostugan terräng Bäckanäs gård  
Kölingared sn Bråtaryd delvis odlat område Bäckanäs Saknas  
Kölingared sn Brængir vatten Bäckanäs, Lilla f.d. hemmansdel  
Kölingared sn Brengen sjö Bäckanäs gård  
Kölingared sn Brängen Saknas Bäckebo lägenhet  
Kölingared sn /Se Brängen sjö Djärvera Saknas  
Kölingared sn Brängen sjö Flårekulla gd  
Kölingared sn Brängen sjö Grönebro Saknas  
Kölingared sn Brängen sjö Grönebo gård  
Kölingared sn Brängen sjö Grönebo gård  
Kölingared sn Brängen sjö Grönedal försvunnen lägenhet  
Kölingared sn Brängen sjö Gunnered gd  
Kölingared sn Brängen sjö Gölen gd  
Kölingared sn Brängen sjö Hallen gd  
Kölingared sn Brängen sjö /Se Hemryd gd  
Kölingared sn Brängen sjö /Se Hiared gård  
Kölingared sn Brängesos gränsmärke Hiared Saknas  
Kölingared sn *Brängesås os åmynning Hiared gård  
Kölingared sn Bringtuvan halvö Hjälmen gård, förr torp  
Kiölingarydh sn Bränge tuva holme Hulegärde gd  
Kölingared sn Bränge tuva holme Hultet nedrivet torp  
Kölingared sn Bränge tuva holme Husbacken lägenhet  
Killingeridz sn Bäckanäs, Lilla delvis odlat område Hägnen nedrivet torp  
Kölingared sn? Bäckaskog terräng Hägnan Saknas  
Kölingared sn? Bäcken terräng Hästhagen lägenhet  
Kölingared sn Bäcken terräng Hästhagen hemman  
Kölingared sn Duvemossen mosse Ingared gd  
Kölingared sn /Se Eriksberg terräng Klåbo Saknas  
Kölingared by o. sn /Se Framnäs ägomark Krösebacken gd  
Kölingared sn /Se Främsthägnen terräng Kyrkeryd gård  
Kölingared sn /Se Fröjdahagen skogsmark Kyrkeryd Saknas  
Kölingared by o. sn /Se Galgbacken terräng Kyrkeryd gård  
Kölingared sn /Se Galtsten gränsmärke Ledstugan hemman  
Kölingared sn /Se Galtesten gränsmärke Lerstättan Saknas  
Kölingared sn /Se Galtesten gränsmärke Ljunga försvunnen backstuga  
Kölingared sn /Se Galtsten gränsmärke Lyckorna torp  
Kölingared by o. sn /Se *Galtasten gränssten Lyckorna Saknas  
»aræss», se Årås gd Getaryggen förr stuga? Lövhagen torp  
Baggekulla gd Gretelund terräng Marbohemmet gd  
Bockaryggen ödetorp? Gröndal ägomark Matsarudorna gd  
Brostugan förr stuga? Gunneredsgölen sjö Matsarudorna gård  
Brumanshester förr gd /Se Gunneredsgölen sjö Mossarydet gd  
*Brunshester gd /Se Göla göl sjö Nybygget torp  
Bräningsås gd Gölen sjö Sandvik gård  
Brängesås gd Halleberg ägomark? Sandvik Saknas  
Brängesås gd Holmen udde Sandvik gård  
Brängesås gd Holmen udde Sjöryd bebyggelse  
Brængiasa [Brængisasa?] Saknas Hulegärdebäcken bäck Sjöryd lht  
Brängesås Saknas Hultet skogsmark Skogsberg torp  
Bränningsås Saknas Hylsabäck bäck Skogslund försvunnen lägenhet  
Brängesås gd Hylsabäck bäck Skrikebo gård  
Brängesås Saknas Hägnen terräng Skrikebo Saknas  
Brængisaas Saknas Hägnen terräng Skrikebo gård  
Brängsås Saknas Hägnerna terräng Snippen Saknas  
Brängesås gd Hästhagen terräng Starhester gd  
Brängesås gd /Se Hästhagen terräng Starrebo Saknas  
Bränningsås, se Brängesås gd /Se Hästmossen mosse Starrebo gård  
Bygget ödetorp? Hästmossen mosse Starrebol gård  
Fisketorp ödetorp? Hökabäcken bäck Stenanabben bebyggelse  
»fladrakolla», se Flårekulla gdar Intagsmossen mosse Stensered by  
Flårekulla gdar /Se Jogen Saknas Stockared bebyggelse  
Flårekulla by Jogen Saknas Stockared gd  
Flårekulla by Jogen sjö Sylla gd  
Flårekulla by Jogen sjö /Se Sörudden gd  
Flårekulla by Jogen sjö /Se Tomten gd  
Flårekulla by Jogen sjö /Se Tranbacken torp  
Flårekulla by Karlberg terräng Tranebo bebyggelse  
Flårekulla by Katrineberg ödetorp? Tranebo Saknas  
Flårekulla gdr Klobbo terräng Tranebol gård  
Flårekulla gd Klobbo udde udde Tranebol gård  
Flårekulla by? Klova mosse Tumla torp  
Flårekulla gd Kohesterberget berg Tåhult by  
Flårekulla by? Kohestret äng /Se Tången gd  
Grunnarebeck gd Kohestret äng /Se Valshalla gd  
Gunnered gdar /Se Kolarebäcken bäck Varpaledet torp  
Gunnered by Kopparhagen ägomark Vrån Saknas  
Gunnered gd Kopparhagen ägomark Vråna gård  
Gunnered gd Kråkdammen vattensamling Vråna gård  
Gunnered by Kyrketorp betesmark Vållered by  
Gunnered gd Kåle mosse mosse Årås gd  
Gunnered by Kåle mosse mosse    
Gunnered gd Kåle mosse mosse    
Gunnered by *Kålemossegren naturnamn?    
Gunnered by Kåremossegren, se *Kålemossegren naturnamn?    
Gunnered gdr Kåre Måssen, se Kåle mosse mosse    
Gunnered by Laksjön, Lilla sjö    
Gunnered by? Learydsmossen ägomark    
Grunnarebeck (Gunnerödh) gård Ledstugan terräng    
Grunnarebeck gård Ledstugan förr stuga?    
Gunnered by Lerbacken terräng    
Gunnered by Lidan å /Se    
Hallen gd /Se Lillagärdet ägomark    
Hemryd gård Lilla öja ö    
Hester gd /Se Lillsten ödetorp?    
Hultet gd /Se Lindersmossen mosse    
Hökaberg Saknas Lindholmen terräng    
Hökaberg Saknas Lindhultasjön sjö    
Hökaberg gd Lindhultasjön sjö    
Hökaberg gd Lindö ö    
Hökaberg gård Ljunga ägomark    
Hökaberg gd Lyckorna delvis odlat område    
Hökaberg gd Läppö mossholme    
Hökaberg gd Läppö mossholme    
Hökaberg gd Läppö, Stora terräng    
Hökaberg gd Lönern sjö    
Hökaberg gd Lönern sjö    
Hökaberg gd Lönern sjö /Se    
Hökaberg gd Lönnekärr sjö /Se    
Hökaberg gd Lönnern sjö /Se    
Ingared gård, (förr sn) /Se Lönnern sjö /Se    
Ingared förr sn, nu gård /Se Mossabygget terräng    
Ingared Saknas Måssestorpet betesmark    
Ingared gd /Se Nolgärdsmossen mosse    
Ingared säteri Nordbo ägomark    
Ingared by Nordbo terräng    
Ingared hg Nordbobäcken bäck    
?Ingared gård Nordbobäcken bäck    
Ingared förr sn, nu del av sn /Se Nordgården ägomark    
Ingared förr sn, nu del av sn Nygärdsberget berg    
Ingared gd Nygärdsberget berg    
Ingared gd Olkvistshacke udde    
[Ingaryd socken] del av sn Olshemmet terräng    
?Ingared gd (förr sn) Olshemmet mosse    
Ingarydh Saknas Paradis terräng    
Ingared förr sn, nu del av sn Predikostenen sten    
Ingared f. sn, nu del av sn Predikostenen sten?    
Ingaryd socken Predikstolen berg?    
Ingared förr sn, nu by »Predikstolen» klippa    
Ingare Saknas Rolfsskoga terräng    
[Ingared socken] Saknas Rävöja mossholme    
[Ingarud socken] Saknas Rönnebacksmossen ägomark    
Ingatorp förr torp? Sandlid delvis odlat område    
Kalvshester gd /Se Sandsbo terräng    
Kohestret Saknas Sandviksbäcken bäck    
*Kolstorp Saknas Sandviksviken vik    
Kylingsholm Saknas Sjölycketorpet förr torp?    
Kyrketorp ödetorp? Skogsberg terräng    
Kölingared kyrkby o. sn Skogsviken vik    
Kölingared samh. /Se Skruvehallsberget berg    
Kölingared by Stenanabben ödegård?    
Kölingared by Stenseredsön, Inre ö    
Kölingared by Stenseredsön, Yttre ö    
Kölingared by Stockareds öja ö    
Kölingared by Store mossen mosse    
Kölingared by Storsten terräng    
Kölingared by Stråkamossen mosse    
Kölingared by o. sn Stråkamossen mosse    
Kölingared samh. Svedjorna ödegård?    
Kölingared by Svedjorna ägomark    
Kölingared by Sörskog skogsmark    
Kölingared by Sörskog skogsmark    
Labacken ödetorp? Sörskog skogsmark    
[Landetorp] Saknas Tidan Saknas    
»Lågabergen» Saknas Tidan å /Se    
Lönnarp herrg. Torpabygget delvis odlat område    
Marbohemmet gd /Se Torparemaden ägomark    
Mossebolet gd Tranbacken terräng    
Nytorp förr torp? Tranebo öja ö    
*Näthult Saknas Tranemossen mosse    
»Røriksbærgh» beb. Tuppmossen mosse    
»Røriksbærgh» beb. Tåhultsmossen mosse    
*Röriksberg Saknas Tälningarudsån å    
Röriksberg Saknas Tälningarudsån å    
*Röriksberg Saknas /Se Uddahemmet terräng    
Sjöbo ödetorp? Valhall berg /Se    
»skyllagharidh» sn, se Kölingared Valshallaberget berg    
Starhester gd /Se Valshallaberget berg    
Stensered by Valshallaberget berg /Se    
Stensered by Vitamossen mosse    
Stensered by /Se Wållern sjö    
Stensered by Vållern sjö    
Stensered by Vållern sjö /Se    
Stensered by *Våmma höl tjärn?    
Stensered by Älskedungen ägomark    
Stensered by Ätran å /Se    
Stensered by      
Stensered(?) Saknas      
Stensered by      
Stensered by      
Stensered by      
Stensered by?      
Stensered by      
Stensered by      
Stensered by      
Stensered by      
Stensered by /Se      
Stockared gdar /Se      
Stockared by      
Stockared by      
Stockared by      
Stockared by      
Stockared by      
Stockared by      
Stockared by      
Stockared by      
Stockared by      
Stockared gdr      
Stockared by      
Stockared by?      
Stockared gd      
Stockared by /Se      
*Stommen f.d. gd      
Stommen = 1 Kölingared gd      
Söre gd /Se      
»tolesthorp» beb.      
»Tolesthorp» beb.      
Tomta Saknas      
?Torpa by      
[Towsfolth] Saknas      
Tåhult, Lilla gd /Se      
Tåhult, Lilla gd /Se      
Tåhult by      
Tåhult by      
Tåhult by      
Tåhult by      
Tåhult by      
Tåhult by      
Tåhult by      
Tåhult by      
Tåhult by      
Tåhult (numera Tåhult, Lilla o, Stora) gdr      
Tåhult by      
Tåhult by?      
Tåhult by      
Tåhult by      
Tåhult, L:a o. S:a gd:ar /Se      
Tån gd /Se      
Tången gdar /Se      
Tången gd      
Tången gd      
Tången gd      
Tången gd      
Tången gd      
Tången gd      
Tången gd      
Tången gård      
Tången gdr      
Tången by      
Tånga Saknas      
Tången gd      
Tången gd      
Tåspågaryd gd /Se      
Valshalla gdar /Se      
Valshall l. Hvallshall by      
Valshalla gd      
Vallshall Saknas      
Valshalla gd      
Valshalla gd      
Valshalla gd      
Valshall gd      
Valshalla gd      
Valshalla gård      
Valshalla gdr      
Valshalla by      
Vallshall gd      
Vållered gdar /Se      
Vållered by      
Vållered by      
Vållered by      
Vållered by      
Vållered by      
Vållered by      
Vållered by      
Vållered by      
Vållered by      
Vållered gdr      
Vållered by      
Vållered by?      
Vållered gd      
Vållered by?      
Vållered by      
Vållered gd:ar /Se      
Årås gd /Se      
Årås by      
Årås gd      
Årås gd      
Årås hg      
Årås gd      
Årås gd      
Årås hg      
Årås herrg.      
Årås herrg.      
Årås gd      
Årås hg      
Årås hrgd?      
Årås Saknas      
?Årås hg      
Årås gd /Se      
Årås gd /Se      
Öffuer åås (årås) gård      
Årås hrgd      
Årås kvarn      
Årås hg      
Årås hrgd      
Årås hrgd?      
Årås hg      
Årås gd /Se      
Årås gd /Se      
Åråskvarn gård      
Öffueråås (Årås) hg      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.