ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Starrkärr socken : Ale härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 101 Naturnamn: 147 Bebyggelsenamn: 441 Naturnamn: 1161
Starrkärr sn Aborrsjön Saknas Starrkärrs socken sn Aledalen skogs- o utmarksdal
Starrkärr sn Ale fjäll Saknas Sagesmän förteckning Ale Fjäll skogs- berg- och fjällmark
Starrkärr sn /Se Alefjäll skogsmark Sagesmän förteckning Alehagen hag- och utmark
Starrkärr sn Arvids hög höjd med fornlämning Sagesmän förteckning Alehagskärret mark
Starrkärr sn Baseviken vik Sagesmän förteckning Alekullen berg
Starrkärr sn Björsjöfallet vattenfall i bäck? alforsarn inbyggarbeteckning Alekärret mark
Starrkärr sn Björsjöflugen bergstup björbäckebo inbyggarbeteckning Alekärret mark
Starrkärr sn Björsjön sjö brandsboare inbyggarbeteckning Alekärret mark
Starrkärr sn Blacken sjö djupevikare inbyggarbeteckning Alekärrskullen bergkulle
Starrkärr sn Blötemossen mosse fjärhultare inbyggarbeteckning Alekärrskullen berg
Starrkärr sn Bockaberget berg grolandabo inbyggarbeteckning Alelyckan lycka
Starrkärr sn Borggården ägomark? grunnebo inbyggarbeteckning Alhagsberget berg
Starrkärr sn Borggården åker /Se gutersbo inbyggarbeteckning Alingsåsvägen landsväg
Starrkärr sn Borggården område i terräng /Se hultare inbyggarbeteckning Altareängen gärde
Starrkärr sn Borgåkern åker /Se hålanbo inbyggarbeteckning Altarne mark o. höjder
Starrkärr sn Borregården udde /Se häljeredbo inbyggarbeteckning Alängerna mark
?Starrkärr sn Bottnasjön sjö hälltorpsbo inbyggarbeteckning Ambersdammen damm
Starekärr sn Brandsbobergen berg knaptorpsbo inbyggarbeteckning Anders´ Lycka lycka
Starrkärr sn Bratteberget berg krokstorpsbo inbyggarbeteckning Anders´ Vall gärde
Starrkärr sn /Se Brattås bergås måljebo inbyggarbeteckning Anna-Marias Hål skogs- mad och bäckmynningsområde
Starrkärr sn Brynosten sten nolbo inbyggarbeteckning Annickas Damm damm
Starrkärr sn Brännet skogsmark osbackare inbyggarbeteckning Arvids Hål sjöområde
Starrkärr sn Brännås bergås prästegårdare inbyggarbeteckning Arvids Hög skogs-, hagmarkshöjd
Starrkärr sn /Se Bursån å rishedbo inbyggarbeteckning Apelgårdsåkern åkerteg
Starrkärr sn /Se Dalån å rydbo inbyggarbeteckning Askimsliderna väglider
Starrkärr sn /Se Dammarna torrlagda dammar röbackebo inbyggarbeteckning Aspareåkern åker
Starrkärr sn /Se Dammen ägomark rösbackebo inbyggarbeteckning Aspängen åker o ängsmark
Djupedal förr torp? Dammliderna terräng sannumebo inbyggarbeteckning Aspängen mark o. åkerjord
Eskekärr by Delamossen mosse snäckebäckare inbyggarbeteckning Backekärrsängen äng, mark
Eskekärr by Flogen sjö /Se starrkärrsbo inbyggarbeteckning Balta mark, åkerjord
Fjärhull gd /Se Flogen sjö /Se svenstorpsbo inbyggarbeteckning Banken mark, åkerjord
Fjärhult gd /Se Gallås ås tolleredbo inbyggarbeteckning Banlyckorna gärdeslyckor
Grolanda by Gamles hög höjd torpabo inbyggarbeteckning Baskalyckan gärdeslycka
Grolanda by Grolandasjön sjö /Se ulvstorpsbo inbyggarbeteckning Basteberget berg
Grolanda by? Groparemossen mosse utbybo inbyggarbeteckning Bastebergen berg
Grolanda by? Grosjön Saknas älebräckare inbyggarbeteckning Bastelyckan lycka
Grolanda by Grosjön sjö älmshultare inbyggarbeteckning Bautastenen bauta- och forngravsten
Grolanda by Grosjön sjö /Se äskekärrsbo inbyggarbeteckning Bengtalyckan lycka
Grolanda by /Se Grosjön sjö /Se ölandabo inbyggarbeteckning Bergalyckan lycka
Grolanda by /Se Grosjön sjö /Se Starrkärr sn och gård Bergavägen väg o. stig
Grolanda gd /Se Grosjön sjö /Se Starrkärr by Bergen berg o. »fjäll»
Grolanda by /Se Gräskärrsbergen berg Starrkärr sn Bistockeberget, Lilla berg
Grolanda by /Se Grönå å Starrkärr socken Bistockeberget, Stora berg
Grunne by Grönå å Starrkärr socken Bjurums Stenar stenar(?)
Grunne by /Se Grönå å Starrkärr socken Björbäckeklevet väg, stig o. hägnadsstätta
Grunne by /Se Gödås bergås Adolfsro lht Björbäcks Å vattendrag
Gurentorp gd Göksjön sjö Alafors bebyggelse Björbärsberget berg
Gurentorp by /Se Gömtarås bergås med fornlämning Alafors fabrik Björkebacken backe, mark
Holken gd /Se Göta elf älv Alafors textilfabrik m.m. Björkekärret hagmark
Häljered by Hagklevbergen berg Alafors textilfabrik Björkelyckan lycka
Häljered by Hallbacken triangelpunkt Alafors pst. Björkås, Lilla skogsmarksberg
Hälltorp by Hallen terräng Alafors, Kraftverket elkraftverk Björkås, Stora skogsmarksberg
Hälltorp by Hattarmossen mosse Alafors, Skolorna skolhus Björneberget skogsberg
Hälltorp by Hjortemossen mosse Alaforsspårvägen, se 18 Nol Saknas Björsjöflogen bergflog
Knapetorp gård Hjortemossen mosse Aledal lht Björsjön sjö
Knaptorp by Holmsjön Saknas Alekärr lht Blackekärr skogssjön
Knapetorp? Saknas Hundskullen höjd Alekärret f.d. torp »Blackekärr» sjö
Knaptorp gd Hältorpsjön sjö Alevillan, jfr Villabyggningen villa(?) »Blackekärr» sjö
Knaptorp gd Hältorpsdammen damm Alhem lht Bligarekärret mark o. kärr
Knapetorp gd /Se Hältorps mosse mosse Almeberg lht Blomdalsparken träd och ekskogspark
Mollsjönäs gd /Se Hältorpssjön sjö Alphyddan lht Blötmossen skogsmosse
Målje by Hältorpsån å Alphyddan lht Boa markområde o berg
Målje by /Se Högeknalt berg Alvillan lht Bockaberget berg
Målje kvarn f. kvarn Högsjöbäcken bäck Anneberg lht Bockakullen berg
Nol by *Ingeborgs vid Ledet vägskäl Anneberg hus el. lht Bockaspjället åkermark
Nol by /Se Ingelkärr sjö Arla lht Boltebacken mark
Noor Saknas Kallareberget berg Askimstorpet torp Borgen befästningsruiner(?)
Nol by /Se Kattleberget berg Banken lht o. sparbank Borggården f.d. bebyggelse
Nol by /Se Kindsjön Saknas Bankhuset lht, hus Botten mark
Noor, se även Nol by Långsjön Saknas Banvaktsstugan, Häljered banvaktsstuga Bottensjön sjö
Plåten lg /Se Kroktjärn tjärn Banvaktsstugan, Äskekärr banvaktsstuga Bottna mark
Prästgården = 3 Starrkärr gd Kungshålan håla Baskastommen f.d. båtsmansstom Bottnakärren gärde o. mark
Rished by Kvakevatten sjö Berghem lht Brandsbobergen berg
Rished by /Se Käringeliden skogsmark Bergkullen lht Brandsbo Bro landsvägsbro
?Ryd gd Lillesjön sjö Bergshyddan lht Brandsboån å
Ryd by Ljungåsen triangelpunkt Bergslagernas järnvägsaktiebolags järnväg Saknas Branterna marker
Ryda Saknas Lommetjärn tjärn Bergslagernas järnvägsaktiebolags järnväg Saknas Bratteberget berg
Röbacka by Lommetjärns flug bergbrant Bergslagernas järnvägsaktiebolags järnväg Saknas Brattebergslyckan gärde
Röbacka by Lommetjärnsmossen mosse Björbacka f.d. krono kvarn m.m. Bratteklevsbergen berg
Starrkärr by Lunden odling Björbäck gård Bratteklovs Dal dal
Starrkärr by o. sn /Se Lunnadammen damm Björkehöjd lht Brattäckran åkermark
Starrkärr by o. sn /Se Långesjön sjö Björkelund lht Brattås bergås
Starrkärr by /Se Långe stenen sten Björkhagen lht Brattås bergås
Svenstorp gd Långmossen mosse Björkhagen lht Bredareflaterna åkerflater
Torp gd Marvattenmossen mosse Björkhagen lht Bredmossen mosse
Uspastorp by Mollsjön sjö Björkhem hus el. lht Bredslätt mark
Uspatorp by Mollsjön sjö /Se Björsjödal gård el. sk. utjord Bredängerna äng o. åkerjord
Uspastorp by Mållsjön Saknas Bostället kronodomän eller boställe Brimsalyckan lycka
Uspastorp Saknas Nolbergen berg Brandsbo gård Brodalen dal
Uspastorp by Nol skorsten triangelpunkt Brandsbo gård Broringa mark, åkerj.
Uspastorp by /Se Oljeberget berg Brandsbolund hus Broängen äng o. gränsmark m.m.
Uspastorp by /Se Ollebergen berg Brandsbo Såg sågverg Broängen äng, åkermark
Älvängen samh. /Se Ormaberget berg Brandsbo Transformatorn elomformarestation Broängerna marker
Äskekärr by Orremossen mosse Brandtdalen lht Brunnslyckan lycka
Äskekärr by Osjön sjö Botten f.d. torp Brunnslyckan gärdeslycka
Äskekärr by Prästalund skogsområde Brandsbo gdr, kraftstation Brunnslyckan lycka
Ölanda by Pölebergen berg Bromsatorpet f.d. torp Brynostesten sten, flyttblock
Ölanda by Rannberget berg Broängen lht Brännet skogsmark
Ölanda by? Ranneberget berg med fornborg Bygdegården lht, hus och föreningslokal Brännhusflaten gärde
?Ölanda by Rapet berg Centralen lht Brännås bergås
Ölanda by Risbyfluget bergsstup Centrum lht eller bebyggelse Brännåsebergen berg
  Risbysjön sjö Dalabäcken lht Burs Bro landsvägsbro
  Risbytjärn tjärn Dalaliden lht Buskängen gärde
  Risheds mosse mosse Dalen ortnamn, (gård) Bustramossen mosse
  Rällsbo å å Dalen gård Byxekroken åkermark
  Rävaberget berg Dalhem lht Båskerna marker
  Räves mad ägomark? Dalhem lht Bäckeflaten gärde
  Rävsal åker /Se Dalstugan lht Bäckekroka marker
  Röbackaån å Dalåns Kvarn lht, kvarn o. såg Bäckens Bäck bäck
  Rödbäcken bäck Damma hem.del Bäckerna bäckdälder o mark
  Rörpottorna sank mark Dammen lht o avs. Bäckåkra åkrar
  Sandsjöberg triangelpunkt Dammen lht o. avs. Bönelyckan gärde
  Sandsjön Saknas Djupedal lht Börjes Bränna skogsmark
  Sandsjön, Lilla sjö Djupedal torp el. lht Dalabäcken bäck
  Sandsjön, Stora sjö Djupevik gård Dalaliden landsvägslid
  Sandsjötjärn tjärn Edsbo lht Dalbranten mark
  Sandsjövägsåsen terräng Ekekullen lht Dalåkra åkerjord
  Sjöbergen berg Elimkapellet lht o. frikyrkolokal Dalåns kvarn och såg, jfr Grolands kvarn Saknas
  Skepplandaån Saknas Emeliero lht o. avs. Dammbergen berg
  Spängerån å Emmylund lht Dammbergen berg
  Starkodders grav fornlämning Enekullen f.d. hus el. torp Dammbergen berg
  Stensjöbergen berg Enern hus el. lht Dammberget berg
  Stensjön sjö Eriksdal lht Dammediket bäck-dike
  Stockahögen kulle Fabrikstomten, se 21 Nol Saknas Dammelyckan lycka
  Stora mossen mosse Fjärhult gård Dammemossen mosse
  Stormossen mosse Fjärhult gård Dammen hagmark, förr odlad
  Sundsjön Saknas Fjärhults Kvarn f.d. kvarn Dammen gärde
  Svarte mosse mosse Framtiden hus o. avs. Dammen sankmark och skogsmosseområde
  Svenstorpssjön ägomark, (förr sjö?) Frideborg lht Dammen sankmark
  Trolltjärn tjärn Fridhem lht Dammen f.d. damm eller sankmark
  Tån terräng Fridhem lht Dammen mark, äng o åker
  Tångaviken vik Fridhem hus el. lht Dammliderna lider
  Vakullen kulle med fornlämningar Fridhemsberg lht Dammås bergås
  Valås triangelpunkt Furugården lht Dammåsen bergås
  Valås berg o. triangelpunkt Furuhäll lht Delamossen torvmosse
  Valåsen höjd Furuhöjd lht Delamossetången tånge, näs
  Vikadammen torrlagd damm Furuskog lht Dikesvallen gärde
  Vimmersjön Saknas Gillestan torpfastighet Direkullen berg
  Vimmesjön sjö Grolanda by o. gårdar Direkullsbackarne gräsbackar
  Vimmersjön sjö /Se Grolanda by o. gård, (gårdar) Direkullsvallen gärde o. åkerj.
  Vårekullen berg Grolund hemmansd. Djurmyren myr- o. mossemark
  Äggvattnet sjö Gropen, se Kvarnbacken beb.? Djupebrännet skogs- o utmark
  Älgås ås Grund f.d. båtsmansstom Djupebrännsmossen mosse
  Ölanda å å Grunne bebyggelse Djupedal dal
  Ölandaån å Grunne by och gårdar Djupedal mark, dal m.m.
  Örevatten, Stora sjö Grunne by o. gårdar Djupedalen dal
  Örevattnet Mellersta sjö Grunne Mejeri f.d. mejeri Djupeklämman klämma, bergväg, pass
    Grunne Mellomgården gård Dommalotterna marker
    Grunne Västergården gård Domarringarne forngravsfält och stensättningar
    Grunne Östergården gård Domarringen stensättning
    Grönebo hem.-del Doppekoppen damm
    Gunnebo lht Draget sankmark
    Gunnerstorpet f.d. torp Dulda skogsmark
    Gurentorp gård, by och utjord Duldaliden lid
    Gurentorp gärde, by Dyhagen hage o. mark
    Gästgivaregården Nol f.d. gästgiveri Dykärrebergen berg
    Hagalund lht Dykärren sankmarker
    Hagen hem.del el. lht Dyngeberga berg
    Hallbacken hem.del Dyngåkra gärde o. åkerjord
    Hallbacken hem.del Dämmebron vägbro
    Hallen f.d. torp Dämmet, Hälltorp dämmverk
    Helgesgården hem.del Ekekärret hagmark
    Hemmet lht och arbetarebostadshus Ekekärrskullen berg
    Holken gård Eldeberget berg
    Holmetången lht Finseredängen äng
    Hull gård och utjord Fjälls Banka bankar, däldbranter
    Hålan gård Fjällslappen lycka och odling
    Hålans Skolan skolhus Fjölakroken mark
    Häljered gårdar Flabba åkermark
    Häljered Hållplats hpl. eller anhalt Flabben mark
    Häljered Olof =Persgården gård Flabbåkern åkermark
    Häljered Skattegården gård Flata gärde
    Hälltorp gård o. by Flaten gärde
    Hälltorp Kraftverket kraftverk Flaten gärde
    Härden lht och arbetarebostadshus Flogen berg
    Hästhagen lht Flogåkern åkermark
    Högås hem.-del Fröberget berg
    Höjden f.d. torp Furudungen skog
    Ideborg lht Furukullen skogsberg
    Ingatorpet f.d. torp Fyrstycka åkermark
    Intagan f.d. hus el. torp Fyrstycka åkerjord
    Johannesberg lht Fågladalen dal
    Johanneslund lht Fåglamossen skogsmarksmosse
    Johanstorp lht Fåglamossen gärde
    Jutakärr lht el. hem-del Fårorna mark
    Järnvägen, se 22 Nol Saknas Fägatan väg
    Karlsberg lht Fägatan gata, markväg
    Karlsborg lht Fägatan gata, markväg
    Karlshöjd lht Fägatan gata
    Karlshöjd lht Fägateberget berg
    Klockaretorpet f.d. torp Fällekullen bergkulle
    Klippan lht Fältspatsberget berg
    Knaptorp by o. gård Förpantningsjorden mark
    Knaptorp by Galtåsen bergås
    Knusterås hem-del Gamledöshögen skogsberg
    Kolgården lht Gamle Vallen gärde
    Kontorstomten, se 23 Nol Saknas Gamle Vägen f.d. landsväg
    Kristinedal hus el. lht Gatan bygata och utfartsväg
    Krogen (»Klon») hemmansdel Gatan bygata och väg
    Krogen, (»Klon») hemmansdel Gateberget berg
    Kroka hemmansdel Gatevägshålan mark eller däld
    Kroken f.d. torp Gatåkra åkerjord
    Krokkärr f.d. hus eller torp Getaberget bergås
    Kroksmosse gård Getalyckorna lyckor
    Krokstorp gårdar Getaryggen höjdsträckning
    Krokstorp Västergården gård Getaryggen berg
    Krokstorp Östergården gård Geteberget berg
    Krokstorp gårdar Geteryggen markhöjd
    Kronogården bebyggelse Geteryggen markhöjd
    Kvarnbacken lht Gjuten berg, mark, bäck
    Kvarnbacken beb.? Gossalyckan lycka
    Kvarndalen hem-del Gravarns Berg berg
    Kvarnkärret avs. el. lht Grebergsängen äng
    Ledet hemmansdel Grinnakullen berg
    Lilla Ro lht Grinnås bergås
    Lunda lht, avs. Grisakullen bergkulle
    Lunden f.d. torp el. hus Grokullen berg
    Lunden lht, avs. Grokullsåkra åkergärde
    Lunden beb.? Grolandeviken vik
    Lyckan lht Groland Mader åker, äng o madmark
    Lyckebo lht Grolands kvarn kvarn
    Lyckebo lht Groparemossen mosse och dymark
    Lyckhem lht Gropåkrarne åkermark
    Lövesik lht Gropängen åkermark
    Lövås lht Grosjön sjö
    Maden torp el. lht Grunnebäcken bäck
    Marieberg lht Grunneliden landsvägslid
    Markalyckan torp Gräskärrsbergen berg
    Marken torp el. lht Grävlingekärret skogsmark
    Missionshuset missionshus, lht, o. frikyrkolokal Gullekullen berg
    Mollsjönäs gård Gullplockaretegen åkermark
    Mossatorpet lht, f.d. torp Gullplockarns Älväng mark
    Mossen torp Gunlaholmen holme o mark
    Mysta f.d. torp Gunlamaden åker- madmark
    Målje gårdar m.m. Gunnes Kullar berg
    Målje gårdar m.m. Gödås bergås
    Målje gårdar m.m. Göksjöberg berg
    Målje Nedre gård Göksjön sjö
    Målje Övre gård m.m. Gömmet hagmark
    Nol by, gårdar Gömmet skogsmark
    Nol bebyggelse Gömtarås bergås
    Nol bebyggelse Gömtaråsberget berg
    Nol bebyggelse Gömtaråsmaden skogsmad
    Nol bebyggelse Haga hag- och utmarker
    Nol bebyggelse Haga hagmark
    Nol bebyggelse Haga mark
    Nol bebyggelse Haga mark
    Nol bebyggelse Haga hagmarker
    Nol bebyggelse Hagabergen berg
    Nol samhälle, bebyggelse o. fabriker, jvst. m.m. Hagaberget berg
    Nol by, gårdar m.m. Hagabergsvrån mark o. »vrå»
    Nol, Ackumlatorfabriken fabrik Hagaliden väglid
    Nol, Barackerna lht o. arbetarebostäder Hagängen mark
    Nol, Bryggeriet svagdricksbryggeri Hagängen åker o. äng
    Nol, Eterfabriken eter- o. syrefabrik Hagängen äng o. åker
    Nolgården hem.del Haklev bergklyftemark och gränsmark
    Nolhagen hem.del Haklevbergen skogsmarks- o klyfteberg
    Nolhem lht Haklevs Dal skogsmark o dal
    Nol, Järnvägsstationen järnvägsstation Hallaberget berg
    Nol, Läderfabriken läderfabrik Halla Flog berg
    Nol, Mejeriet mejeri Hallakleverna skogsmark o berg
    Nol, Missionshuset missionshus o. lht Hallerna berg
    Nol, Nordgården gård Hallerna berg
    Nol, Oljet oljefabrik o. upplag Hallerna lider
    Nol, Risveden skogsmark, avs.lht o. hus Hallerna berghällar o mark
    Nols grustag, se 24 Nol Saknas Hallerås bergås
    Nol, Skolan skolhus Hammarsliderna lider el. mark
    Nol, Storegården gård Hampelandshögen mark el. höjd
    Nol, Södergården gård Hampelyckan åkerlycka
    Nol, Ölanda gård Hampåkra gärde, åkermark
    Nordanå hus Hampåkra åkrar
    Nordhem lht Hans´ Bankar höjdmark, åker
    Nordmarken lht Haraliden lid och mark
    Nordängen lht Hareknalt berg
    Nybygget torp Hasslehålan mark
    Nyhem lht Hassleliderna lider o mark
    Nytorp lht Hattarås bergås
    Näbbet gård Hagalyckan lycka
    Näset gård Hagaslätten slättmark
    Oljeberget lht o. hus Hagebräckan åkermark
    Oljoberget, se 25-27 Nol Saknas Hagslycka mark
    Osbacke Kvarn kvarn Hattekullen skogsberg
    Osbacken gd, kvarn, lhtr Hattåsen bergås
    Osbacken gård Havrejorden åkerjord
    Oskarsdal lht Havrekullen berg
    Oxeberget hem.-del Havrevallen gärde
    Paradiset lht Heden slättmark och åkerjord
    Paradiset lht Hedkullarna berg
    Paradiset lht Hektors Minne minnessten
    Pers Torp f.d. torp Heljes Håla dal
    Plåten hem.del Hemplaberget berg
    Plåten, Lilla f.d. torp Henrikärren mark
    Plåten, Store f.d. torp Hjortemossen mosse
    Rallatill f.d. torp Hjortemossen skogsmosse
    Rished by, gårdar Hjälmeberget, Lilla berg
    Rished gårdar m.m. Hjälmeberget berg
    Rished Kvarnar f.d. kvarnar Hjälmen berg el. mark
    Rished Mellomgården gård Hjälmängen äng el. gärde
    Rished Tomten gård Holken gårdsbrunn o källa
    Rished Västergården gård Holken källa
    Rished Östergården gård Holken däldmark
    Rosenlund f.d. torp Holkängen äng, åkerjord
    Runstad lht Holmakroken mark
    Ryd by och gård Holmakärr skogsmark
    Ryd by o. gård Holmatången skogsmark
    Ryd, Skolan skolhus Holmatångsmossen mosse
    Ryttarestommen f.d. soldat- el. dragonstom Holmen holme, mark
    Råkärra torp el. lht Holmåkra åkrar
    Rättaregården, Utby kronogård Horsakilen mark
    Röbacka gård Horsakilsdalen dal
    Rösebacka gård Horsakulla berg
    Rösebacka gård Horsaskyla skogsmark
    »Saddes» f.d. torp Horsaskyla skogsmark
    Sandliden hem-del Horsebergen berg
    Sandsjödal gård Horsebergshålan däldmark
    Sandsjöhult gård Hosakullen berg
    Sannum by o. gårdar Hukebräckan vägbrink
    Sannum by o. gårdar Hulta Bäck gränsbäck
    Sannum, Nordgården gård Hultekullen berg eller höjd
    Sannum, Skolan skolhus Hulterna marker
    Sannum, Smedsgården gård Humlakällan vattenkälla
    Sannum, Södergården gård Humlakärret gärde
    Sannum, Töresgården gård Humlegårda mark
    Savoy lht Humlegården gärde
    Skalarebacken hem.del Humlelyckan hage
    Skalltorp hem.del Hunsdalen dal, mark o åkerj.
    Skalltorp hmd Hunskullebäcken bäck
    Skarpestommen f.d. båtsmansstom Hunskullen markhöjd, åkerj., bank
    Skogshyddan lht Huslyckorna lyckor
    Skyttatorpet f.d. torp Huvdingen mark
    Sladdarebacken f.d. hus och bebyggelse Hålaberg berg
    Slättebacken gård Hålabergs Mosse skogsmosse
    Snabbestommen f.d. båtsmansstom Hålan åkermark
    Snäckebäcken gård Hålan åkermark
    Solhem lht Hålan däld o åkermark
    Sommarro lht Håla Ren mark
    Spinneriet, Alafors fabriks o. spinneriavdelning Håldalen dal
    Stampa lht Håldalen däldmark
    Starelund lht Håldalsbäcken bäck
    Starrkärr by, gårdar m.m. Hålekulla berg
    Starrkärr by, gårdar m.m. Håle Mosse mosse
    Starrkärr, Nordgården gård Håle ås bergås
    Starrkärr, Prästegården hus och prästebostad Hällslyckan lycka
    Starrkärr, Prästegården gård Hålängen mark o åkerj.
    Starrkärr, Fattiggård hem-del o. fattiggård Hålängen åkermark
    Starrkärrsgårdarne gårdar Håmansmaden mad
    Starrkärr, Skattegården gård Hällebergen skogs- o. utmarksberg
    Starrkärr, Skolan skolhus Hällebergsmaden skogsmad
    Starrkärrs Kyrka kyrka Hällevadet bäck o. sankmarksvad
    Starrkärr, Västergården gård Hällristningen Utby skålhällristning
    Starrkärr, Ålderdomshemmet hus, ålderdomshem Hällristningen Utby hällristning
    Stenshill lht o. hem-d. Hälltorpsdammen sjö, damm- och dämmeanläggning
    Strömsberg lht o. avs. Hälltorpsdammen sjö-, damm och dämme
    Susetorp f.d. torp Hälltorpssjön sjö
    Svedjebacken torp el. lht Hälltorpsvägen väg
    Svensholm lht Hälltorpsån å
    Svenstorp by, gård Härthaga hagmark
    Särla lht Hästelyckan lycka, gärde
    Sör-Ölanda gårdar Hästemossen skogsmosse
    Tingshuset hus och tingslokaler Hästevalla åkermark
    Tippen f.d. torp el. hus Hästhagen mark, gärde
    Tollered gård Hästhagen mark
    Tolles Torp f.d. torp Hästhagen hage o. mark
    Tomterna bybebyggelse Hästängen äng, mark
    Torkrian Grolanda f.d. byggnad, torkria Höga mark, åker o. hagmark
    Torp gård Höga Bränna skogsmark
    Trädgårdslund lht Högaliden lid
    Trälebergs Led f.d. hus eller torp Högeberget berg
    Tudor, se 28 Nol Saknas Högeknart berg
    Tuppalyckan f.d. hus eller lht Högeknartsbergen berg
    Tåghålan f.d. torp e. lht. Högekullen berg
    Tåghåls Kvarn f.d. kvarn Högerna marker, åker m.m.
    Tån f.d. hus eller torp Högestena mark
    Ulvstorp gård Högsjö Bränna skogsmarker
    Ulvstorp by /Se Högsterås bergås
    Ulvås hem-del Högsåkern åker
    Undantaget f.d. hus Hörlyckan gärdeslycka
    Uspastorp by, gård Hörningen mark
    Uspastorp by, gård Höråkra gärde, åkerjord
    Utby bebyggelse Höråkra åkermark
    Utby by o. gårdar Hövägen väg
    Utby by o. gårdar Hövägsbäcken gränsbäck
    Utby by o. gårdar Ingegerds Kulle berg
    Utby, Frälsegården gård Ingelkärr skogssjö
    Utby, Kronogården gård Ingelkärrstegen berg
    Utby, Nordgården gård Ingelkärrsmossen, Norra skogsmosse
    Utby, Skattegården gård Ingelkärrsmossen, Södra skogsmosse
    Utby, (Utjord) hem-delar el. »utmarksdelar» Innekärrssjön skogssjö
    Utby hem-delar Intagan mark
    Utsikten lht el. hus Intagan mark
    Utsikten lht o. hus Intagan mark
    Vallebacken lht Intagan, Lilla mark
    Vallen hus el. hem-d., lht Intagan, Stora mark
    Valhall hus el. lht Intagerna åkermark o. odlingar
    Vassbotten lht Intagerna mark o. odlad jord
    Vasskiftet lht Intaget åker o. lycka
    Viken gård Intagevrån markvrå
    Vikestommen f.d. båtsmansstom Jordfallen marker
    Vilan lht Jutekärren odlad mark och åker
    Vilan lht och arbetarebostadshus Jämnbacka mark
    Vilhelmsberg lht Jättehålen jättegrytor
    Vilhelmsberg, se Villabyggningen beb. Jättestena rullstensblock
    Vilhelmsro lht el. hus Kalvarsåsen bergås
    Villabyggningen villa(?) Kalvashögen sand- och forngravshöjd
    Vålekullen gård Kalvaslyckan lycka, gärde
    Västerunder lht Kalvaspölen damm
    Väveriet, Alafors fabriks- och väveriavdelning Kalvhagen mark, åkerjord m.m.
    Åsen hem.del Kalvhagen mark
    Åsen hus Kalvhagen mark
    Älebräcke gård Kalvhagen hagmark
    Älmhult gård Kalvhagen hage o. mark
    Älvdalen lht el. avs. Kalvhagskullen berg
    Älvängen bebyggelse, samhälle m.m. Kalvhagslyckan lycka o. gärde
    Älvängen järnvägsstation o. by Kalvhagslyckorna åkerlyckor
    Älvängens Apotek lht och apotek Kalvhagsviken vik
    Älvängens Brädgård virkes- och brädgård, -upplag Kanka mark
    Älvängens Garveri lht o. garveri Karls Lycka lycka o. f.d. åkerj.
    Älvängens Järnvägsstation jvst. Karpedammen skogsmarksdamm
    Älvängen, Skolorna skolhus, folk- o. småskola Kattbergs Led stängselled
    Älvängens Korkfabrik fabrik Katteberget berg
    Älvängens Mejeri mejeri Kavlabergen berg
    Älvängens Repslageri repslageriverkstad Kilandaån å
    Älvängens Snickerifabrik fabrik o. snickeri Kistebergen berg
    Älvängen, Veterinäsbostaden lht Kleverna skogsmark
    Änden f.d. torp Klevemossen mosse
    Ängerna hem.-del Klingremaden skogsmad
    Äskekärr by o. gårdar Klinta berg o. bergåsar
    Äskekärr by o. gårdar Klintabacken mark, odling o. backslätt
    Äskekärr, Hansgården gård Klockareberget berg
    Äskekärr, Häljegården gård Klockarelyckan lycka
    Äskekärr, Månsgården gård Klockarelyckan lycka
    Ölanda by och gårdar Klockarespringet bergbrant o hagmark
    Ölanda by o. gårdar Klockardammen damm
    Ölanda gdar Klovebergen skogsberg
    Ölanda, Frälsegården, Norra gård Klovebergsmossarne skogsmossar
    Ölanda, Fräslsegården, Södra gård Klåddemaden åkerj. o mosse, madmark
    Ölanda, Högen gård Klämman bergsammanhängning o. väg
    Ölanda, Nordgården gård Kläppelyckan gärde
    Ölanda, Stommar f.d. båtsmanstorp Klövstätt hagmark
    Öslätten hem.-d. Knaggås skogsberg
    Östanå hus Knaggås, Lilla bergknall
      Knaggås, Stora bergknall
      Knaptorpsdrågen dråg, däld, sank dal
      Knipplakullen berg
      Knusterås skogsmarksås
      Knutekullen berg
      Koberget berg
      Koberget berg
      Kohagen hag o. utmark
      Kohagsmossen mosse
      Kokulla berg
      Korsvägen vägskäl
      Korsängen åkermark
      Krakebacken mark o. backslätt
      Krakebacken backe
      Krakebacken mark
      Krakehagen mark
      Krakelyckan lycka
      Krakelyckan lycka
      Kraken gärde o. mark
      Krakhagen mark
      Krakängen gärde
      Kringelbacke Berg berg
      Kringelbacken mark
      Kringkullen kulle, berg
      Kroka mark, väg- och bäckkrökar
      Kroka utmarker
      Krokamaden mad o. åkermark
      Kroken mark och åkerj.
      Kroken gärde
      Kroken mark
      Kroksmad madmark
      Kroksmossen mosse
      Krokstorps Bro landsvägsbro
      Kroktjärn sjö
      Kroktjärnslyckan lycka
      Krokäckran åkerjord
      Kronomossen mosse
      Kroppedammen sjö el. skogsdamm
      Kräklingeberget hagmarksberg
      Krösemossen odlad mossem.
      Kullen berghöjd
      Kung Groes Grav forngrav
      Kungsgraven forngrav
      Kungshålan håla
      Kvakevatten sjö
      Kvarnebacken markslätt
      Kvarnebacken mark
      Kvarneberget berg
      Kvarnehålan dal o. hålmark
      Kvarnehålan hålmark
      Kvarnekullen berg
      Kvarnekullen berg
      Kvarneliden mark o. väglid
      Kvarnemossen mosse
      Kvarnebacken mark
      Kvarnhagen hag o. åkermark
      Kvarnlyckan lycka
      Kvarnängen åker o. äng
      Kvartersdammen damm
      Kyrkeflaten gärde
      Kyrkeledet stängselled
      Kyrkeledsberget berg
      Kyrkesten stenhäll
      Kyrkestena mark och bäckbro
      Kyrkestenarne stenblock
      Kyrkestenen stenhäll
      Kyrkestigen stig o väg
      Kyrkäckran mark o. åkerjord
      Kålgården gärde, åkerjord
      Kålgården åker o. mark
      Kålgården mark, åker m.m.
      Kåverna marker
      Källedalen mark o dal
      Käringekrukan berg
      Käringekullen berg
      Käringeliden lid
      Käringelyckan lycka
      Käringens Lycka lycka
      Kärren marker
      Kärret åkermark
      Kärret sank mark
      Kärrsängen mark
      Kärrsängen åker o. ängsmark
      Kölkeberget berg
      Kölken bergås
      Kölneliden lid
      Kölneåkra åkermark
      Kölneängen åkergärde
      Labbes Hall berghäll
      Labohult skogshult
      Labohåla skogsdäld
      Ladareåkrarne åkerjord
      Ladflaten gärdesflat
      Ladkullen berg
      Lakullen berg
      Lampet mark
      Larsalyckan lycka
      Laspängen åker o. ängsmark
      Lasseberget berg
      Lastageplatsen hamn
      Ledbacken backslätt
      Ledsåkern åker
      Ledsåkrarne åkerjord
      Lekekullen höjd
      Lekevallen gärde, mark
      Lerberget berg
      Lerbergsflaten gärde
      Lerflaten gärde
      Lersikebäcken bäck
      Lersiken sikmark
      Lerskalla mark o. åkerjord
      Liden mark, åkerjord m.m.
      Liden väglid
      Liderna mark o väglider
      Liderna mark o. väglider
      Liderna marker
      Lidholms Lycka lycka
      Lidkullarna berg o. lider
      Lidköpingsvägen landsväg
      Lidåkrarne gärde o. åkermark
      Lilla Gateberget berg
      Lillahöga gärde
      Lillehagen hage eller åkerjord
      Lille Lund del av Prästalunden
      Lillemosse åker och odlad mark
      Lillemosse mossemark, odling m.m.
      Lillemossen mosse och odlad mark
      Lillesjö skogssjö
      Lille Ugn bergurhålkning
      Lille Vallen gärde
      Lille Valås berg
      Lindås Bro landsvägsbro
      Ljungbackarne slättmarker
      Ljungkärret gärde
      Ljungslättebergen berg
      Ljungslätten slättmark
      Ljungåsen bergås
      Lommetjärn skogssjö
      Lunda mark o. trädlundar
      Lunda hag o. skogslundar, samt mark
      Lundaviken vik
      Lundeflaten gärde
      Lunden trädlund o. hagmark
      Lundängen gärde
      Lundängen åkerjord
      Lunna hag- och utmark
      Lunnalyckan åkermark
      Lunnebacken skogsmarksbacke
      Lyckakullen berg
      Lyckeflaten gärdeslycka
      Lyckorna lyckor och åkermark
      Lyckåkra åkerjord
      Lågeberget berg
      Långberget berg
      Långe-Lera åkerjord
      Långelännet åkerjord
      Långemossen skogsmosse
      Långe Smale åker
      Långflaten åkermark
      Långsjön sjö
      Långsjöos »ålfiske», frälse
      Långsjöåsen berg o. skogsås
      Långåkra åkerjord
      Långäckrerna åkerjord
      Lännebacken backe, markslätt
      Länsmansyckan lycka, mark
      Lökullen bergkulle
      Maden åkerjord
      Maden åkermadmark
      Maden sank mark
      Maden gärde
      Maden sank mark
      Maden mad- o. sankmark
      Maderna åkermarker
      Maderna hagmarksmader
      Maderna åker o. äng
      Madflaten gärde, åkerfält
      Madkulla berg
      Madmansbeta gärde
      Madtegen åkerjord
      Malis Lid byvägslid
      Marka utmark och odlad jord
      Markelyckan lycka, åker m.m.
      Markeberg berg
      Markedalen skogsdal o. utmark
      Marken mark, åkerjord m.m.
      Medalen dal
      Mejerisdammen damm
      Mellombergen berg
      Mellomgatan gata o. väg
      Mellomgärdet gärde
      Mellomgärdet gärde
      Mellommaden mad o. åkerjord
      Methall berg
      Mittkärret gärde
      Mjölkekleven klev, berg och skogsmark
      Mollsjö Mosse mosse
      Mollsjön sjö
      Mollsjörås rås, däld
      Mossalyckan gärde
      Mossängen åkermark o. mossemark
      Mycklesåkrarne åkerfält
      Myrängen åker o. odlad mark
      Mysta skogsmark
      Målarns Kulle berg
      Måljeberget berg
      Måljekilen mark
      Måns-Olas Vik sjövik o bäck
      Mårtensbacken gärdeslycka
      Näppepallen berghäll
      Nedersta Gärdet gärde
      Nedra Vänden gärde
      Nergärdet gärde
      Nergärdet gärde
      Nergärdet gärde
      Nilsåsedrågen dal
      Nilsåsen gränsbergås
      Nolbergen berg
      Nolgärdet gärde
      Nolhagen hagmark
      Nolhålan mark el. däld
      Nolhögen höjdmark
      Nolliden lid, marker
      Nolliden åkermark
      Nolmaden mad-, åkermark
      Nolmaden åkermark, madmark
      Nolmarken utmark
      Nolmarken mark o. område (m. fabriksbebyggelse)
      Nols Brygga brygga
      Nols hamnplats, se Lastageplatsen hamn
      Nolängen åkermark
      Nolängen äng o. åker
      Nolängen gärde
      Nolängen mark, beb. m.m.
      Nya Lyckan gärde
      Nybrott gärde
      Nylikeön ö
      Nylanden åkerland, mark
      Nylanden gärde
      Nyländet åkerjord
      Nylännen gärden
      Nålhusen mark o. åkerjord
      Nålhusen gärde
      Nålhusen åkerjord o. mark
      Nålhusflaten gärde och åkerfält
      Nålhuskroken mark
      Nålhusmaden åker, -madmark
      Näbbaflugen bergflog o. berg
      Nödingesjö sjö
      Oljeberget berg
      Olleberget berg
      Olles Berg berg
      Ormabergen skogsmarksberg
      Ormabergen berg
      Ormaberget berg
      Ormehålan hålmark o. dal
      Ormemaden mad, äng och åkermark
      Ormemossen skogsmarksmosse
      Ormetjärns Mosse mosse
      Orredal skogsdal
      Orrekullen berg
      Orremossehalsen skogsmark
      Orremossen skogstormosse
      Osbackeån å
      Osmaden åkermark
      Ossjödrågen dråg, däld
      Ossjön sjö
      Oxeberget berg
      Oxenabben mark
      Oxevallen gärde
      Paradiset mark, hage, f.d. odling
      Paradiskroken mark
      Paradislyckan lycka
      Paradismarken mark m.m., utmark
      Pers Lycka gärde
      Pinerna åkermarker
      Pineåkra gärde
      Pissahögt bergspets
      Plan, Alafors idrotts- och fotbollsplan och område
      Prästalunden ek- och lövträdslund
      Prästamarken utmark
      Prästamossen mosse o. åkermark
      Prästaåsen mark, berg o. höjd
      Prästehagen hagmark
      Prästhagskullarne bergkullar
      Putta sjödammar
      Påvelsflaten gärde
      Päaskullen berg
      Päras Trädgård mark
      Pärs Dalar dalar
      Pärs Smutt skogsområde
      Pärsån å
      Pöla odling och mark
      Pölsiken sik, sankmark
      Raddekullen berg
      Rallatill lid
      Rallatilliden lid
      Ramberget berg
      Ramnes Hål bergklyftegrotta
      Randåsen bergås
      Randåselyckan lycka
      Ranneberget berg
      Ranneberget berg
      Rannekullen berg
      Rapekullen berg
      Rapet berg
      Remsan mark
      Risbyflugen berg o. bergstup
      Risbysjön sjö
      Risbytjärn sjö
      Rished Fall vattenfall
      Rished Kvarnefall vattenfall
      Rishedån å
      Rolkedalen skogsdal
      Rolkemad åker, madmark
      Rosemossen skogsmosse
      Rovebrännet åkermark
      Rovelännet gärde
      Rumpeledet stängselled
      Rumpeledet stängselled
      Rumperna lyckor
      Rumpestycka åkerjord
      Rundeln gärde
      Runsterna marker
      Rutan åkergärde
      Rya Mosse mosse
      Ryavägen väg
      Rya Å å, bäck
      Ryds Bro landsvägsbro
      Rågås berg
      Rågåseberget berg
      Råkärra mark
      Råkärrsberg berg
      Råkärrsdal dal o. mark
      Rävaslätten gärdesslätt
      Räveberget berg
      Räveberget, Lilla berg
      Rävekullen berg
      Räveliden väglid
      Rävsal mark
      Rävsal, Lilla mark
      Rävås Mad madmark o odling
      Rävås bergås
      Rödmon mark
      Röjdan hagmark
      Röjerna mark
      Rönnekullen bergkulle
      Rörflaten gärde
      Rörpottekärr skogskärr
      Rörpottorna skogssankmark
      Rösebacke Mosse mosse
      Rösen mark o. odlad jord
      Rösåkra åkerj.
      Röven mark
      Saddelyckan lycka
      Samslåtten gärde o. mark
      Samslåttern hagmarksbacke, mark
      Samslåttern mark
      Samslåttern mark
      Samslåtterna mark, äng
      Sandskallen åkermark o. höjd
      Sandslätten markslätt, sandtäkt o. f.d. lekställe
      Sandsjöberg berg
      Sandsjö Lider lider
      Sandsjömosse mosse
      Sandsjön, Lille sjö
      Sandsjön, Stora sjö
      Sandsjöslätten hag- o. slättmark
      Sandsjötjärn sjö
      Sandsjövägen landsväg
      Sansjövägsåsen bergås
      Sanna sandmarker
      Sannas Lycka lycka
      Sannumestenen bautasten
      Sannums Bäck bäck
      Sannume Fjäll »fjäll», berg och skog
      Sehappens Lycka lycka
      Scherpentinerna marker
      Schultsån å
      Sexstycka åkerjord
      Siken sank mark
      Sjöbergen skogsberg
      Sjöbron bro, vägbana o. bank
      Sjöklinten berg
      Sjömossen mark o. f.d. mosse
      Skalarebacken mark
      Skalla åkerjord
      Skalla markhöjder
      Skallavalla gärden
      Skalltorps Led f.d. stängselled
      Skalta åkerjord
      Skarpebanken bank, markhöjd
      Skarpedrågen dal, sänka
      Skantåsedalen dal
      Skattholmen åkerjord
      Skedesåkra åkrar
      Skeesåkra åkermark
      Skinnarelyckan lycka, åkerj.
      Skintekullen berg
      Skintemaden madmark
      Skinterna marker
      Skintevalla gärde
      Skogshagen hage-mark
      Skogsåkra åkerjord
      Skotebalta gärdesmark
      Skrevelyckan lycka
      Skrevet mark
      Skräkällan brunn, källa
      Skrälleberg berg
      Skrällåkrarne åkerjord
      Skvalareberget berg
      Skyttalyckan lycka
      Skåberget berg
      Skåbergsliderna lider
      Skålarna, se Hällristningen Saknas
      Sköljedammen bäckhöja
      Sladdarebacken markslätt
      Slåttabacken mark
      Slåttsbackarne mark
      Slåttshålan håla, däld
      Slättås bergås
      Smedjeflaten gärde
      Smedkullen berg
      Smidgärdet gärde
      Smidlyckan lycka
      Smidlyckan gärde och lycka
      Småkulla berg o. kullar
      Smärtinga mark
      Snäckebäcke Dal dal
      Snäckebäcken bäck
      Socknemarken skogsområde o. f.d. samfällighet
      Socknemarken skogsmark o. samfällighet
      Spjälla åkerjord
      Spängerbron markvägsbro
      Spängerån å-bäck
      Stallflaten gärde
      Stampa mark
      Starkelyckan lycka
      Starkodders Grav forngravshög
      Starrkärrsdrågen dråg, bäckdal
      Starrkärrs Mosse mosse
      Starrkärrs Risved skogsmark
      Stenanäbbet bergnabbe
      Stenbro Berg berg
      Stenbron bro
      Stenrensåkern åkermark
      Stensjöbergen berg
      Stensjön sjö
      Stenvadet bro o. bäckvad
      Stensåkra åkerjord
      Stensåkra åkermark
      Stensåkrarne åkerjord
      Stensängen åkermark
      Stensättningen skogsmark, (o. stensättning)
      Stockahögen höjd
      Stocken bäckbro, -övergång
      Stocken spång och gång
      Stocken bäckbro
      Stockholmsvägen landsväg
      Stockängen gärde
      Stols Led f.d. led(?), nu vägskäl
      Stolslyckan lycka
      Stora Flaten gärde
      Stora Flaten gärde
      Stora Gateberget berg
      Storahöga gärde
      Stora Sjöberget berg
      Storehagen hage eller åkerj.
      Store Lund del av eklund m.m.
      Storemossen skogsmarksmosse
      Store Vallen gärde
      Storhammarsåkra åkerjord
      Storlyckan gärde
      Storstensflaten gärde
      Strandplatsen mark
      Stripåkra mark o. åkerjord
      Strätta bäckvattenfall
      Strömsängen äng o. åkerjord
      Stättan f.d. stängsel
      Stötaflaten gärde
      Stöttinga åkermark
      Stöttinga åkerjord
      Suhålan skogsmark
      Sultemossen mosse
      Sumpa mark
      Surhålan, Lilla däld o. sankmark
      Surhålan, Stora däld o. sankmark
      Svackan mark
      Svalebergen berg
      Svarta Råsa skogs- och torvmosse
      Svarta Vrå skogsmarksvrå
      Svarta Vrå bergvrå o. skogsmark
      Svarteberget berg
      Svartemossen mosse
      Sveberget skogsberg
      Svegaliden lid
      Svenstorps Mader åker, äng och madmark
      Svenstorps Sjö f.d. sjö
      Svinabodala skogsdalar
      Svinakullen berg
      Svinamarken berg o. hagmark, samfällighet
      Svinhagen hage f.d., nu åkerjord
      Sälgåkra åkermark
      Sälgängen gärde
      Sörgärdet gärde
      Sörhålan dalmark
      Sörmaden madmark
      Sörmaden mad- åkermark
      Sörmaden mad och åkermark
      Talums Äckra åker
      Tegelugnen, Äskekärr kulle
      Tegelängen gärde
      Tegelängen gärde
      Timmeråsen bergås
      Tjurevallen gärde, f.d. äng
      Tjurevallen gärde
      Tjurevallen åkerjord, gärde
      Tjurevallen gärde
      Tjurevallen gärde
      Tjurevallen gärde
      Toksberget skogsberg
      Tolleredliden lid
      Tollereds Lider lider, mark- och f.d. väglider
      Tolleredsmaden mad
      Tolles Lycka lycka
      Tomtebackarne mark
      Tomtekulla berg, gräsbackar o. odling
      Tomtelyckan åkerjord
      Tomterna mark
      Tomthagen mark o f.d. hage
      Tomterna marker
      Tomtåkra åkrar
      Tomtåkra åkermark
      Torna mark, hagm. o.d.
      Tornaliden lid, mark o vägled
      Tornavägen markväg
      Tornnabben nabbe, udde
      Torpaliden lid och åkermark
      Torrängen äng, åker o. odling
      Torstens Äng åkermark
      Torvtagen mark
      Toråsen bergås
      Torås, Lille berg
      Trinnebacke mark
      Trolleberget berg
      Trolletjärnsmossen mosse
      Trolltjärn sjö
      Trollåsen skogsberg
      Trädet åkermark
      Träleberget berg
      Trälebergs Led vägstängselled
      Trälebergslyckan åkerj.
      Tumlinga marker
      Tunneln, Alafors vattentunnel
      Tuppalyckan lycka
      Tustycket åkermark
      Tuverna utmarker
      Tuvängen mark, äng och åker
      Tuvängen gärde
      Tuvängen mark
      Tuvängerna åkermark o ängar
      Tvärhagen mark
      Tvärtjuvarne mark
      Tåbergen berg
      Tåbergen berg
      Tåberget berg
      Tåberget berg
      Tåberget berg
      Tåbergsdrågen däld, dråg
      Tåbergsdrågen däld, dråg
      Tåbergsmossen mosse
      Tågatan väg
      Tågbergen berg
      Tågbergsmossen mosse
      Tålyckan lycka, gärde
      Tålyckan gärdeslycka
      Tålyckan gärdeslycka
      Tålyckan gärdeslycka
      Tålyckan gärde
      Tålyckan gärde
      Tålyckan gärde
      Tåmossen mosse
      Tåmossen mosse
      Tån utmark
      Tån utmark
      Tån hag- och utmark
      Tån utmark
      Tån hagmark
      Tån hag- o betes- samt utmark
      Tån beteshage
      Tån hag- skogs- o betesmark
      Tången tånge och åkermark
      Tången marklänge
      Tången gärde och markhöjd
      Tångeviken vik
      Udden markudde
      Ugelsåsen berg eller ås
      Ugnsbergen berg
      Ulleforsen f.d. fors o. vattenfall
      Ulleforskullen berg
      Ulleforsliden lid
      Ulleforsmaden f.d. mad och mark
      Ulriksängen åkerjord o gärde
      Ulvstornsbäcken bäck
      Ulvstorps Dalar dalar
      Ulvstorps Hed slättmark
      Ulvås bergås
      Undantaget lycka
      Utby Bäck bäck
      Utby Dal dal
      Utbyflaten åkerflat
      Utmarken mark, åkerjord
      Utmarken utmarksskifte
      Vallen gärde
      Vakeberget berg
      Vakekullen kulle
      Vakullen berg
      Vallebacken mark, beteshage m.m.
      Vallen gärde
      Valtorpsängen gärdeslycka
      Valås bergås
      Valås berg
      Valås berg
      Valås Dal skogsdal
      Varpebergen skogsberg
      Varperna marker
      Vapet berg eller stenröse
      Vartgärdslyckan mark
      Vasen mosse- sankmark
      Vaseviken sankt gärde
      Vassåker åkermark
      Vesterflaten gärde
      Villes Lycka lycka
      Vimmersjön sjö
      Vimpedalen ådal
      Vintraliden väglid
      Vintravägen väg
      Vintravägen väg
      Vitalyckan lycka
      Vitkålgården lycka
      Vålekullen berg
      Vålkullen berg
      Våtalyckan lycka
      Vämmekullen kulle och skogsberg
      Vändebacken backeslätt
      Vässlekullen berg
      Vässlemaderna sank- och madmarker
      Västerbrunn källa, brunn
      Västergärdet gärde
      Västerhagen mark
      Västerhagen hage, mark o åkerj.
      Västerlyckorna lyckor
      Västerunder marker
      Vättenås bergås o sjöviksområde
      Vättle Fjäll skogs-, berg o. fjällområde
      Vättnedalen dal
      Vättnestadbergen berg
      Vättnestaden skogsmark
      Vättnesåsen, Lilla bergås
      Vättnesåsen, Stora bergås
      Ytterängen gärde
      Ytterängen åkermark
      Ytterängshagen hage o åkerj.
      Åkareberget berg
      Åkarekullen holme o berg
      Åkrokarne marker
      Åldammen damm el. dämme
      Ålekistebacken mark
      Ålyckorna åkermark
      Åsa bergåsar
      Åsa markhöjder o. åsar, sandåsar o. grustag
      Åsabäcken bäck
      Åsagatan gata, markväg
      Åsedamm skogsdamm
      Åsedammen skogsdamm
      Åseliderna lider
      Åsen berg o bergås
      Åsledet led
      Åslidsbacken mark
      Åslycka åkermark
      Åängerna åkermark
      Äckran mark
      Äckrorna åkermarker
      Äggevatten skogssjö
      Älebräcke Hög skogskulle, höjd
      Älgboslätt mark
      Älvegärdet gärde
      Älvetega f.d. åkertegar
      Älvåsen bergås
      Älvängen mark m.m.
      Älvängen äng
      Älvängen åker och äng
      Älvängerna f.d. utmark och slåtterängar
      Änden skogsmark
      Ängebacken mark
      Ängeledskullen berg
      Ängen gärde
      Ärkekärret mark, gärde och odling
      Äschärt dal, skogs- och hagmark
      Äspet mark o. åkerjord
      Äspåkra åkerjord
      Äspås bergås och -mark
      Äspängen äng, åkermark
      Öden mark
      Ögärdet gärdesmark
      Öjan bergö
      Ölyckan lycka, gärde
      Örebackesjön sjö
      Örevatten, Mellan skogssjö
      Örevattensmossen mosse
      Örevatten, Yttre skogssjö
      Örevattnen skogssjöar
      Östanå å
      Östergårdsängen mark
      Österhagen gärde o. hage
      Östehagen mark
      Österlyckan gärdeslycka
      Österlyckan gärde
      Övergärdet gärde
      Övra Vänden gärde

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.