ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kilanda socken : Ale härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 40 Naturnamn: 122 Bebyggelsenamn: 138 Naturnamn: 536
Kilanda sn Abborresjön sjö Kilanda sn Abborresjön sjö
Kilanda sn Alefjäll skogsmark Kilanda sn Abborresjön, Lille sjö
Kilanda sn Blötekrok strandområde Sagesmän förteckning Abborresten stenhäll
Kilanda sn /Se Branåsmosse mosse Sagesmän förteckning Abborrsjödamm dämme
Kilanda sn Bråtås bergås Sagesmän förteckning Ale Fjäll berg-, skog- och fjällmark
?Kilanda sn *Bua mossen mosse baskanäs inbyggarbeteckning Alehålan skogsdal
Kijlanna Saknas Buaråsen bergås bräckebo inbyggarbeteckning Aleliden skogsmarkslid
Kilanda sn Burhultsmossen Saknas burhultare inbyggarbeteckning Alingsåsvägen landsväg
Kilanda sn /Se Burhultssjön sjö bur´n inbyggarbeteckning Allmänningen skogs- och sankmark
Kilanda sn Bursån å gundalarn inbyggarbeteckning Ankedammen damm
Kilanda sn /Se Böljesjön sjö herrgårdare inbyggarbeteckning /Se Arnemossen mosse
Kilanda sn /Se Dalaskogen skogsmark kilandabo inbyggarbeteckning /Se Askhålan åker o hagmark
Kylanda, se ?Rylanda sn Djupsjön sjö kollandabo inbyggarbeteckning Askhålsliderna lider
Bissdala förr lht? Dyamossen mosse rannsbergsbo inbyggarbeteckning Assmunds Damm gärde
Bräcke by Ekås terräng torpsbo inbyggarbeteckning Assmundsängen åkergärde
Bräcke by Ekåsarna berg Anfastebo gård Aspelyckan gärdeslycka
Bräcke by Fiskebergen berg Anfastebo gårdar Aspängen äng, åkermark
Bräcke by? Fjällskogen skogsmark Baskanäs gård Bankarne marker o sluttningar
?Bur by Floga sank mark Beckryckarns f.d. torp eller hus »Barnas» åkermark
Bur förr bebyggelse? Fluget berg Bergåsen lht Baskabron bro o väg
Bur gd /Se Furekullen berg Bissdala lht el. hus /Se Baskaliderna mark o väglider
Bur gd /Se Getakullen bergkulle Björkås lht /Se Baskalyckan åkerlycka
Häxeryd gd /Se Getamossen mosse Branås lht el. f.d. torp /Se Baskasjön sjö
Kilanda by, sn Gräshuvdingen höjd Bräcke by o. gårdar Beckryckarns Tomt mark o f.d. tomt
Kilanda by Gräsås bergås Bräcke by o. gårdar Björkedammen damm
Kilanda hg Gullsjön sjö Bräckedal lht Björkekullen berg
Kilanda kkby o. hrgd Gullsjön sjö /Se Bräcke Frälsegården gård Björkemaden madmark
Pussen gd /Se Gullsjön sjö /Se Bräckelund torp /Se Björkeskogen gärde o mark
Putsen gd /Se Hjortemossen mosse Bräcke, Nedre Saknas /Se Björnamistan skogsmark
Ramneberg by Hjortemossen mosse Bräcke Smedja smidesverkstad Blomåkra mark, åkrar
Ringgrens förr bebyggelse? Holmasjön del av sjö Bräcke Stom f.d. båtsmansstom Blåbärsåsen berg
Rågtvet gd /Se Holmemossen mosse Bräcke Västergården gård /Se Blötekrok madmark
Skottåsen förr torp? Holmesjön sjö Bräcke Växelstation lht och telefonväxelstation Botten mark
Slättan gd? Horsabergen berg Bräcke Övre Saknas Branås bergås
Slätten gd /Se Hutasjön sjö Bräcke Övregården gård /Se Branåsmosse skogsmosse
Stommen f.d. gd Hylta mosse mosse Bur gård Brattås berg
Sågaretorpet torp /Se Häggsjön sjö /Se Bur gård /Se Bresskällan Saknas
Tinnsjöholm förr torp? Hässlet terräng Bur gård? Broflaten gärde
Trollbäcken förr bebyggelse? Högeås bergås Burhult gård Bromaden mad, mossområde
Vitesand gd /Se Högsjöbäcken bäck Burhultsnäs gård /Se Bromaden mad o åkermark
  Högsjön sjö Burhultsnäs gård Bråtås bergås
  Högsjön sjö /Se Bårefjäll avs Bräckedal dal
  Högsjön sjö /Se Bårefjäll torp Bräcke Gata väg, numera landsväg
  Högsjön sjö /Se Båtsmanstorpet f.d. båtsmanstorp Brända Mosse skogsmosse
  Högås höjd o triangelpunkt Ekebacken lht Brännebergen skogsberg
  ?Höksås höjd Ekebacken lht Brännekullen berg
  Igletjärn tjärn Ekås lht Brännekullen berg
  Järbomosse mosse Gamlegården f.d. hus och herrgårdbyggnader Brännemossen skogsmosse
  Jernbomossen Saknas Granbacken lht Bränneridalen bäckdal
  Kalvhagsmossen mosse Gunners-Lars hmd Bränneriäckorna åkerjord
  Kappemossen Saknas Gunndal gård Brännerna skogsmarker
  Kappemosse mosse Gunndal gd Brännerna skogsmark
  Kilandaån Saknas Hagsjökärr lht Bura Bränne skogsmark
  Kilandaån å Heden gård Burhultsmossen mosse
  Kindsjön binamn på Tinnsjön /Se Hinndalen avs Burhultssjön sjö
  Kindsjön l. Tinnsjön sjö /Se Hinndalen torp Burs Bro landsvägsbro
  Kindsjön sjö /Se Holmen f.d. torp el. lht Burås bergås
  Klämmedalen dal Holmen beb? Bykällan källa
  Kolasiken terräng Hult gård Bäckamaden mad
  Kollanda mo terräng Hulta Kvarn f.d. kvarn Bäckerna marker
  Kollanda mosse mosse Hyltan gård Böljesjön sjö
  Konungsåsen bergås Hällebäckahult gård Bösflaten gärde
  Korpafluget berg Hällebäckahult gård Dalalyckan lycka
  Kroksjöbäck bäck Hässlekärr lht Dalån å
  Kroksjön, Lilla sjö Jonsatorp gård Dammen f.d. damm o dämme
  Kroksjön, Stora sjö Järbo gård Dammen sjö
  *Kulemo utäga Järbo gård Dammen gärde
  Kullalyckan ägomark Järbo gård Daniels Berg berg
  Käringmossen mosse Kilanda egendom Djupa Hålan dal
  Lilla ö skogsområde Kilanda Herrgård säteri o. egendom Djupsjöberget berg
  Lillekärr sjö Kilanda Kvarn kvarn Djupsjödal skogsdal
  Lillesjön sjö Kilanda Kyrka kyrka Djupsjön sjö
  Lillåsen berg Kilanda Lantbruksskolan f.d. lantbruksskola Domarringen stensättning
  Lomsjön sjö Kilanda Postanstalten lht o. poststation Dyamossen mosse
  Långebergen berg Kilandaskogen lht Dyvalla gärden
  Långekärr sjö Kilanda Skola skola och skolhus Dämmet Tinnsjön dämme o dammverk
  Långemosse mosse Kilanda Stampen f.d. benstamp Eket ekdunge o kulle
  Långemossen mosse Kilanda Såg såverk m.m. Ekekullen berg
  Långesten sten Kilanda Säteri sätesgård Ekmanska Kyrkogården famljekyrkogård
  Moarna skogsmark Kilanda Säteri sätesgård Ekås berg o skogsås
  Mörketjärn tjärn Kilanda Säteri sätesgård Ekåsa skogs-, utmarksberg
  Olausmad sank mark Kilanda Tegelbruket f.d. tegelbruk Ekås, Lille skogsbergås
  Ottersjön sjö Kindsjöholme gård Enebacken mark
  Oxhövdningen terräng Klövstättetorpet f.d. torp Enskiftesdalen dal o mark
  Pilebäcken bäck Knyketorpet f.d. torp Ettans Hörne vägkrök
  Prästavadet gärde Kollanda gård Fars Krok gärde o mark
  Prästtjärn tjärn Kollanda Missionshuset lht o. missionshus Femhörningen gärde
  Pussamossen mosse Kollanda Skola skolhus Finkan gärde o mark
  Pussasjön sjö Kollanda Torvströfabrik torvströfabrik Fiskebergen berg o skogsmark
  Putsasjön el. Pussasjön sjö /Se Komministerbostället gård Fjällmarken Saknas
  Ranneberget berg Kullen gård Flaten gärde
  Rannebergs åsar bergåsar Kvarnemaden hmd Flaten gärde
  Rosmet skogsmark Kyrkeskolan folkskola Flaterna gärden
  Runnaberg triangelpunkt Kålltorp lht Flatledet stängelled
  Runnabäcken bäck Lillasundet f.d. torp Floga sjö
  Rämneå å Lundaheden f.d. torp Floget berg
  Rävberget berg Lundaheden f.d. torp Furekulla berg
  Röbackaån å Lunden lht Fämossen skogsmosse
  Salsjödal dal Långekärr torp el. lht Gamla Tomten mark och gärde
  Salstenen gränssten Lövås lht Gamla Tomtningen mark o f.d. tomt
  Slätta led vägskäl, förr med grind Molyckan f.d. torp Gamlegården gärdes- och hagmark
  Slättaåsen bergås Ters Torp f.d. torp Garnvindan vägkorsning
  Snaremossen mosse Pussen gård Gatelånga åkermark, gärde
  Stora ö mossholme Ramsjödal gård Getakullen bergkulle
  Store kulle höjd Ramsjödal gård Getamossen mosse
  Storekärr sjö Ranneberg by, gårdar Getkullen kulle
  Storekärrsmosse mosse Ranneberg by, gårdar Grannabben mark
  Storåsen berg Ranneberg Uppegården gård Gropängen mark
  Stridskärr sjö Ranneberg Uppegården gård Gräshövdingen mark
  Sundasjön sjö Ranneberg Uppegården gård Gräsås bergås
  Svarta fluget berg Ranneberg Västergården gård Gullsjö Lider skogsmark o lider
  Sverkesjön sjö Ranneberg Östergården gård Gullsjö Mosse, Lille skogsmosse
  Sverkesån å Ringgrenstorpet f.d. torp Gullsjö Mosse, Store mosse
  Säggen sank mark Runnet torp Gullsjön sjö
  Tassamossen mosse Rågtvet gård Gullsjöås bergås
  Tinnsjön sjö Sandliden f.d. torp Gundalsviken vik
  Tjäregrytan skogsmark Skinnbo gård Gungen mad o mossmarker
  Tränget vägpass? Skinnbo gårdar Gunnerslyckan gärdeslycka
  Tåmossen mosse Skogen lht Hacket gärde
  Uppegårdsviken vik Skrottås f.d. torp Haga marker
  Valberg höjd Skåne f.d. torp Haga mark, hagar
  Ängsmossen mosse Slätten gård Hagaliden mark, åkerjord o lid
    Slätten Norra hmd Hagamaden mad o åkerj.
    Slätten Södra hmd Hageskedet mark o åkerjord
    Smedjebacken lht Haget mark, åker m.m
    Storasundet gård Hagsjökärr skogs- o mossemark
    Sundet gård Hagsjön sjö
    Sverket gård Hallerna skogsberg
    Sågaretorpet torp, lht Hallerna berg o utmark
    Sågaretorpet beb Hallevadet väg o sankmark
    Tinnsjöholm f.d. torp Hampåkern åkerjord
    Torp by, gård Hedenkullen berg
    Torps Skola skolhus Hederna åkermarker
    Ullefors hmd Helges Ås bergås
    Uppegården gård? Hemskiftet skogsmark
    Vasabacken gård Hjortenmossen mosse
    Vasen gård Hjortemossen, Lilla skogs o torvmosse
    Västernäs gård Hjortemossen, Stora skogs o torvmosse
      Holkemossen gärde
      Holmemossen mosse
      Holmesjön skogssjön
      Horsabergen skogsberg
      Horsakärret skogsmark
      Horsamaden mad o utmark
      Harsikemossen skogsmosse
      Hultadalen dal
      Hulta Flog berg
      Hulta Hed slättmark
      Hultasjön sjö
      Hultaviken vik
      Hultängerna åkermarker
      Hunnemossen mosse
      Hylta Bro landsvägsbro
      Hyltamarken skogs o utmarker
      Hylta Mosse mosse
      Hylta Å å
      Håla Bäck skogsbäck
      Häradsvägen väg
      Hässlet hag o sankmark
      Hästakärret hagmark
      Hästekullen berg
      Hästemossen mosse
      Hästemossen mosse
      Hästemossen mosse
      Hästemossen skogsmosse
      Högekullen kulle el berg
      Högeås bergås
      Högsjöberg berg
      Högsjömosse skogsmosse
      Högsjön skogsjö
      Högsås bergås
      Iglekärr skogssjö
      Ingeborgs Lycka lycka
      Intagan åkermark
      Intagan mark
      Jordbroängerna äng o åkermark
      Järbobergen skogsberg
      Järbo Mosse mosse
      Jättaberget berg
      Jättastena stenblock
      Kalvhagen hagmark
      Kalvhagen hagmark
      Kalvhagskullen berg
      Kalvhagsmossen mosse
      Karis Damm damm
      Kappe Mosse mosse
      Kappe Mosse mosse
      Kilanda Risveden skogsområde
      Kilandaån å
      Kilandaån å
      Kindsjödamm dämme
      Kindsjön sjö
      Kleva Kärr skogsmark
      Kleverna skogsmark o berg
      Klinterna berg o skogsmark
      Klungeberget berg
      Klämmalyckan lycka
      Klämmebergen berg
      Klämmedala skogsdalar
      Klövstättan gärde
      Knuskullen bergkulle
      Knykes Tomt mark och f.d hustomt
      Kohagen hagmark
      Kohagsflaten gärde
      Kohagsmossen mosse
      Kohagsvallen gärde
      Kohagsäckran gärde
      Kolasiken sankmark och skogssik
      Kollanda Mo sand- o. moslättområde
      Kollanda Mosse mosse
      Konungsåsen bergås
      Korpfloget berg o flog
      Krakebacken hagmarksbacke
      Krakebacken markslätt
      Krakelyckan mark, gärde
      Krakelyckan lycka
      Kringelmossen skogsmosse
      Kringeln mark o åkerjord
      Kringelängen gärde
      Kringelängen, Lilla åker
      Kroka gärde
      Kroken åkerjord
      Kroken mark
      Krokhagen mark, åkerjord
      Kroksjödamm dämme
      Kroksjömosse mosse
      Kroksjön, Lille skogssjön
      Krokängen gärde
      Kråkestätta berg
      Kulla Lycka gärdeslycka
      Kullen berg
      Kvarnadalen dal
      Kvarnegärdet gärde
      Kvarnekullen berg
      Kvarnemaden madmark
      Kvarnelyckan gärdeslycka
      Kvarnåsen bergås
      Kvickebacken gärde, mark
      Kyrkemossen mosse
      Kyrkestättan mark
      Kålgården gärde
      Kålgården gärde
      Kållanden åkerjord
      Källebanken gärde
      Källedalen dal
      Källåkra åkermark
      Kärret åkermark
      Kärrsängen äng o åkermark
      Ladelyckan gärde
      Ladflaten gärde
      Ladflogen bergflog
      Ladhålan gärde
      Ladkroken mark o åkerjord
      Ladoset os
      Ladugårdsflaten gärde
      Lammakullen berg
      Lampåkern åker
      Lars´es Tomt mark o f.d. tomt
      Lerhålorna mark
      Lerunga åkermark
      Liden åkermark, gärde
      Liderna åkermark
      Lillakärrs Mosse mosse
      Lillalyckan lycka, gärde
      Lilla Mad gärde
      Lilla Mon monark
      Lilla Mon skogsmark och mo
      Lillasundet gärde o mark
      Lilla Ö fastmarksö
      Lillebäck bäck
      Lille Krok mark
      Lille Kålgården gärde
      Lillekärr sjö
      Lille Nabbe berg o skogstånge
      Lillesjön del av Hultasjön
      Lillesjön sjö
      Lillåsen berg
      Lindegärdsåkrarne åkermark
      Linnegården äng, åker eller mark
      Ljungbacka marker
      Ljungudden skogsmarksudde
      Lomsjömossen mosse
      Lomsjön sjö
      Lunda dungar, mark och trädlunder
      Lundabergen skogs-, utmarksväg
      Lundagärdet gärde
      Lundaheden mark
      Lundakulle berg
      Lundaliden landsvägslid
      Lundaliderna väg- o utmarkslider
      Lutters Sten f.d. bautasten, rest sten, forngrav
      Lyckeliden lid
      Lyckorna åkerlyckor, gärden o mark
      Långeberget skogsberg
      Långekärr skogssjö
      Långekärr skogssjö
      Långe Land åkermark
      Långe Landen åkerjord
      Långe Mosse mosse
      Långemossen skogsmosse
      Långemosse Huvud del av Långemossen
      Långe Sten bautasten
      Långmossen mosse, myr
      Långmyren mosse, myr
      Långåkern åkerjord
      Löveåsa skogsberg
      Lövås Lilla skogsbergås
      Maden gärde
      Maden gärde
      Maden gärde
      Madlyckan gärde
      Mellangärdet gärde
      Mjölkegärdet gärde
      Mjölnarevreten gärde
      Moalyckan gärdeslycka
      Mossen gärde
      Myrekullen berg
      Myren mosse, myr
      Mårtens Åker åker
      Märra´s hage gärde o mark
      Märremaden gärde o madmark
      Märtas Lycka lycka
      Mörketjärn skogssjö
      Nabbängen gärde o mark
      Nilsalyckan lycka
      Nolhagen hag o åkermark
      Nya Lyckan gärde
      Nödingevägen landsväg
      Olas Hölj hölja, område
      Ollonbergen berg
      Ollonhaga skogsmark
      Olskroken gärdeslycka
      Ormakärret gärde o mark
      Orrekullen berg
      Oset os o utlopp
      Oxhagen gärde o mark
      Oxhövdingen mark
      Parken gärde o hagmark
      Petters Lycka gärdeslycka
      Pinnemaden gärde o mad
      Plantskolan skogsmark
      Porsriset mark
      Potätekullen kulle
      Prästavadet gärde
      Pussamossen mosse
      Pussasjön sjö
      Pussekulla berg
      Pustestena stenar
      Påleliden lid
      Ramsjö Bäck bäck
      Ramsjömyren mosse, myr
      Ranneberget berg
      Rannebergs Mosse skogsmosse
      Rannebergsån å
      Rannebergsåsen bergås
      Ringgrenslyckan lycka
      Risveden skogs- o fjällbygd
      Risås åkermark
      Rolkerna mark, åker, äng
      Rosmed mark, utmark
      Runnalyckan åkermark
      Ryaflaten gärde
      Ryra skogs- o utmark
      Råggärdet gärde
      Råserna gärden
      Rämjan åutlopp
      Rämjeå å
      Räveberget berg
      Rävmossen åkermark
      Röbackeån å
      Röda Ledet vägkrök
      Rökullen berg
      Röttkärr gärde
      Röttkärr skogsmark
      Röttkärrs Lider skogsmarksleder
      Röttkärrsmossen mosse
      Röven skogssjö
      Samslåttermossen mossmark
      Samslåttevallen gärde
      Samuels Tomt mark o f.d. tomt
      Sand sandmomark o gärden
      Sanna gärde o mark
      Sannakullen berg
      Sillelyckan lycka
      Svinsbrunn ortnamn
      Sjöflaten gärde
      Sjökullen berg
      Sjömaden gärde o mad
      Sjömanslången »stenrap» och stenig udde
      Sjömossen mosse o åkerjord
      Sjöåkern åkerjord
      Skarvadet bäckövergång
      Skarvadslyckan gärdeslycka
      Skedesåkern åkerjord
      Skeet mark
      Skinterna marker
      Skrevet mark, åkerjord
      Skrottåsmaden mad
      Sköljeplan mark
      Slinnekullen berg
      Slättas Led vägskäl
      Slättaåsen bergås
      Slätterna mark
      Smaledal dal
      Smedbackebron landsvägsbro
      Smedbacken mark
      Smedbackadammen damm
      Smedjebergslyckan lycka
      Smedjehagen mark
      Smedjekullen bergkulle
      Smedjeåkern åker
      Snåkulla berg
      Snåvalla gärden
      Snickarns Lid lid
      Snöplogsliden landsvägslid
      Sprötgårda mark
      Sprötgårda mark
      Stacksvallen hagmark o gärde
      Stenbron väg o stenhällsbro
      Stenhålan däld o mark
      Stenåkern åkermark
      Stockebacken mark
      Stockekrokarna »krokar» o marker
      Stocken å-övergång
      Stora Dalen dal o mark
      Stora Mad gärde
      Stora Valla gärde
      Stora Ängen gärde
      Stora Ö fastmarksö
      Storedal landsvägsdal o markdal
      Store Kålgården gärde
      Storekärr skogssjö
      Store Nabbe berg o skogstånge
      Storlyckan gärde
      Storsikemossen skogsmosse
      Storåsen berg
      Strikärr sjö
      Strängdalsängen äng el. åker
      Strömmen område
      Stättåkern åkermark
      Stöttinga åkermark, gärde
      Sumpa åkerjord o sank mark
      Sundabäcken gränsbäck
      Sundasjön sjö
      Sunda Ås bergås
      Svarta Floget skogsmarksberg
      Svarta Flogsmossen skogsmosse
      Svedjan gärde
      Svedjan åkermark
      Svedjan gärde
      Svedjekullen berg
      Sverkesjön sjö
      Sverkesjön, Lille sjö
      Svinås skogsbergsås
      Svängeliden väglid
      Sågebacken markslätt
      Sågedammen damm, dämme
      Sågelyckan lycka, gärde
      Säggen äng och dalmark
      Sörån å, bäck
      Tassamossen skogsmosse
      Timmerås bergås
      Tinnsjöholme holme, halvö, skog- o bergmark
      Tinnsjö Lider skogsmarkslider
      Tinnsjön sjö
      Tinnsjö Os sjöområde
      Tjäregrytan skogsmark
      Tollerna marker
      Tomtalyckan gärdeslycka
      Tomtasika mark
      Tomtekullen berg
      Torpavallen gärde
      Torpa Ås skogs- o bergås
      Trillevallen gärde
      Trindekulle berg
      Trinde Mosse mosse
      Trindemossen mosse
      Trollebäcken bäck
      Trädgårdsgärdet gärde, åkerj.
      Tränget vägpass
      Tunvalls Lycka lycka
      Tutalyckan gärde
      Tuveflaten gärde
      Tuvet gärde
      Tuvängen gärde o mark
      Tåbergen skogs- o utmarksberg
      Tåberget berg
      Tådammen damm
      Tåkullen berg
      Tålyckan lycka
      Tåmarken hag- o utmark
      Tåmossen skogsmarksmosse
      Tån utmark o kohagsmark
      Tån utmark o skogsmark
      Tån åkermark
      Tåsjön sjö
      Ullefors mark m.m. o f.d. fors
      Ulleforssvängen vägkrök
      Undantaget gärde
      Uppängen äng, gärde
      Uttersjön sjö, sjöområde
      Vadhövdingen mark
      Valberg bergshöjd
      Valbergssvängen vägkrök
      Varpadals Mosse skogsmosse
      Vasabergen skogsberg
      Vasa Ekås berg
      Vasaån åbäck
      Vasebacken traktnamn
      Vaselyckan gärde
      Vasen, se Vasebacken traktnamn
      Videbuskeflaten gärde
      Vite Sand skogsområde
      Vite Sand sjöområde
      Vristadalen skogsdal
      Vägäckrorna åkerjord
      Välterna gärde, åkerjord
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västerhagen hagmark
      Västerlund mark
      Västerlyckan gärdeslycka
      Ytterängen äng, åkermark
      Åkilen åkermark o gärde
      Åkroken mark
      Ålelkisteliden lid
      Åmaden mad o åkermark
      Åsebergen berg
      Åsen höjd o bergås
      Ängsmossen mosse
      Ölandavägen väg
      Östadvägen landsväg
      Östergärdet gärde
      Östergärdet gärde
      Östergärdet gärde
      Övrekrokarne marker

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.