ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östads socken : Ale härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 67 Naturnamn: 252 Bebyggelsenamn: 448 Naturnamn: 881
Östad sn /Se Alefjäll skogsmark Östad socken Alefjäll berg o. fjällmark
Östad sn Anten Saknas Östad socken Alleåkrarne åkerjord
Östad sn Anten sjö Sagesmän förteckning Allmänningen mark
Östad sn Anten sjö Sagesmän förteckning Allmänningskällorna källor
Östad sn Anten sjö Sagesmän förteckning Allyckan gärde
Östad sn Anten sjö Sagesmän förteckning Anten sjö
Östad sn Arkaresjön sjö alebo inbyggarbeteckning Apellid lid
Östad sn Arkareåsen bergås alehäring inbyggarbeteckning Apelstycket gärde
Östad sn Bjällåsen bergås alingsåsare inbyggarbeteckning Aplavrån gärde
Östad sn Björkenäs näs björknæsare inbyggarbeteckning Arkarebergen berg
Östad sn Blackeberget berg blacken inbyggarbeteckning Arkaresjön sjö
Östad sn Blackesjön, Lilla sjö brobackabo inbyggarbeteckning Arkareåsen bergås
Östad sn Blackesjön, Stora sjö bråtabo inbyggarbeteckning Aspebacken mark
Östad sn Blackeviken vik erskabo inbyggarbeteckning Badda Skog skogsområde
Östad sn Bockaberget berg gethultsbo inbyggarbeteckning Baggalyckan lycka
Östad sn Boråsen bergås herrgårdare inbyggarbeteckning Baggareåkern åkermark
Östad sn Brobackaviken vik hwudabo inbyggarbeteckning Bakebogen åkerjord, mark
?Östad sn /Se Bruaresängen grotta? järnabo inbyggarbeteckning Banken gärde
Östad sn /Se Brunnsjönmosse mosse klevsjön inbyggarbeteckning Barnhuslyckan gärde
Östad sn /Se Brunnsjön sjö knyksbo inbyggarbeteckning Barnhusviken vik
Alefjäll f.d. allmänning Bråtaån å kopparåsare inbyggarbeteckning Bastugärdet gärde
Alssbo Saknas Brännet skogsmark lammersebo inbyggarbeteckning Baståkra åkermark
Backegården by Brännås bergås långaredsbo inbyggarbeteckning Bengtsängen mark
Hjällnäs by Buaviken vik lövåsare inbyggarbeteckning Bergsgärdet gärde
Hjällnäs by /Se Burs kista fornlämning /Se nergårds inbyggarbeteckning Bigårdsåkern åkerjord
Hyttan torp /Se Bymossen mosse näsabo inbyggarbeteckning Bisteråsdal skogsdal
Hälltorp ödetorp? Båckehalsberget berg prästgårdare inbyggarbeteckning Bjälledalen skogsmarksdal
Klevsjön lg /Se Danakärr sjö rönebo inbyggarbeteckning Bjälledalsberg berg
Knigh Saknas Danatjärn sjö /Se sjövikebo inbyggarbeteckning Bjälledalsmossen mosse
Knyk gd Dirhuvden höjd skäfthultsbo inbyggarbeteckning Bjällåsen bergås
Knyk gd Djurgården skogsområde valåsen inbyggarbeteckning Björkebacken gärde o. mark
Knyck gårdh(med kvarn) Dragklev udde? vättlebo inbyggarbeteckning Björkedungen gärde och mark
Kopparås gd /Se Dungadammen damm ålandabo inbyggarbeteckning Björkesvedjan skogsmark
Kullen gd Dykärr sjö önabo inbyggarbeteckning Björket skogshagemark
Kullen Saknas Falkaglymstret spricka i bergvägg /Se östadbo inbyggarbeteckning Blackedalen skogs- o. sjöområde
Kullen gd Farfars skär skär övergårds inbyggarbeteckning Blackemossen skogsmosse
Prästgården = 8 Östad Saknas Fjällen skogsmark Almelund lht Blackesjön, (Stora o. Lilla) sjö(ar)
Rumpan gd /Se Fjällmossen mosse Alphyddan lht Blackesjön, Lilla sjö
Rävsbo gd Fjällsjöarna sjöar Anneberg torp Blackesjön, Stora sjö
Rävsbo gd Fjällsjön sjö Annedal lht Blacke Soffa sten
Räffsbo Saknas Flatavatten sjö Annelund lht Blackevallen gärde
Rävsbo gd /Se Flatavatten sjö Antens Järnvägsstation järnvägsst. m.m. Blanneberget berg
Sågaretorpet torp /Se Fluget terräng Antens Kapell kapellkyrka Blåkulla berg o. höjder
Valås gd /Se Fålsjön, Lilla sjö Antens Kapell kapellkyrka Bockaberget berg
Ålanda by Fålsjön, Stora sjö Antens Mejeri lht och mejeri Bockasjön sjö
?Ålanda by Fäholmen udde (holme?) Backgården, Norra hmd el. lht Bockasten stenblock
Östad by Galten udde Banvaktsstugan banv.st. o. lht Bockstenssvedjan skogsm.
Östad by Getaflogen myr Banvaktsstugan lht. o. banv.stuga Bockastänget mark och stängsel
Östad by /Se Getaflogen mosse Bengtstorp lht Bockehallshålan sjöstrandsområde
Östad Saknas Grankärrsmossen mosse Bergen lht Bockhall berg o. hagmark
Östad by Grytan jättegryta /Se Berghem lht Bodaberget berg
Östad by Grytebergen berg Birhult f.d. båtsmanstorp Boråsen bergås
Östad by Gryteberget höjd /Se Bistrå ortnamn Botten gärde o. mark
Östad by Grytesjön sjö Bisterås binamn på Dalen Botten gärde o. mark
Östad by Grytesjön sjö /Se Bjälledalen bebyggelse Bredareängen gärde
Östad by Gråboviken vik Bjälledalen torp, kyrko- Brekäll källflöde
Östad by Gråsjön sjö Bjälledalen tp Brinkesvedjan skogsmark
Östad by Grävlingemossen mosse Bjälledalen torp Brobacke Grund sjöstrandområden
Östad by Grävlingsberget berg Björkebacken lht Bruareängen berggrotta
Östaby Saknas Gröna tuvan höjd? med fornlämning /Se Björkenäs gård Bruaresängen berggrotta m.m
Östad by Grönavatten sjö Björket tp Brunnsjömosse mosse
Öfre Ödista Saknas Gullsjön sjö Björket torp Brunnsjön sjö
Ödista Saknas Gängesjön sjö Björkudden lht Brunnslyckan gärdeslycka
Östad by o. sn /Se Gänglan sjö Björnabacken hemmansdel f.d. Bryggebergen berg
Öfver Östa Saknas Göpås bergås Blackekärr gård Bråta Å å
Östads kvarn Saknas Hagaviken vik Boda gård Bräckeliden landsvägslid
Överbyn del av by Hasselhålan dalgång? Brinkesvedjan, se Inga-Lenas beb Bräckes Kulle berg
  Helgesholmen holme Brinkesvedjan torp Bräckhagen hage
  Hjortaspringet bergklev Brobacka gård Bräckängen gärde
  Hjällnäsbäcken bäck Brobacka Skola folk- och småskolehus Brännekullen berg
  Horssiken sjö Brogården gård Brännhusmaden madmark
  Hovåsbäcken bäck Brogårds Tå torp Brännhusåkern åkerjord
  Hyggesjöberg triangelpunkt Brogärdes, se Smeds beb(?) Brännhusåkern åkerjord
  Hyggesjön, Lilla sjö Brunnsbacken lht Brännhusåkern gärde
  Hyggesjön, Stora sjö Brunnsdalen f.d. hemmansd. Brännås bergås
  Hålebäck vik Brunnsdalen f.d. hem.d Burs Dal dal
  Hägermossen, Lilla mosse Bråta gård Burs Kista forngravsruin
  Hägermossen, Stora mosse Bränneriet f.d. hus, brännvinsbränneri Bygelsåkern åkerjord
  Häradsmärket holme Buaholm hmd Byxåkern åker, gärdeslycka
  Häradsmärket holme /Se Bualäget hemmansdel Bäckadalen dal
  Hästakärret sank mark Buskes beb? Bäckadalen bäckdal
  Igletjärn sjö Bygdegården hus o. föreningslokal Bäckaliden lid
  Igletjärn tjärn Bygget torp Bäckalyckan lycka
  Jutås höjd Byn kyrkby Bäckeremossen mosse
  Järnavan del av Västerön Båtsmans beb(?) Bäckängerna äng o. åkerj.
  Järngrund grund Båtsmanstorpet fd. båtsmanstorp Campells Mosse mosse
  Järns udde udde Bäckebo, se Molles tp Dagkarlslyckan gärdeslycka
  Järpedalen dal Bäckelid lht Dalagubbes Kärr lycka
  Jättesjön sjö Bäckered Torp torp o. backstugor Dalalyckan lycka
  Jättesjö öga vattensamling Böstas beb Dalen gärde o. markdal
  Jättesjö öja ö Dalaås lht Dalsåkra åkerjord
  Kampakrok strandområde Dalaås lht Dalåkra gärde
  Kangekärr, Stora sjö Dalen gård Dammaliden gärde
  Kang(l)ekärr, St:a tjärn /Se Dalen lht el. hem.del Dammen gärde
  Kangekärrsåsen bergås Dammen torp Dammsjön sjö, f.d.
  Karl-Johansviken vik Dirhuvden bebyggelse Danatjärn sjö
  Kindsjön binamn på Tinnsjön /Se Dirhuvuden torp o. lht Dansehålan mark
  Kindsjön l. Tinnsjön sjö /Se Dirhuvden bebyggelse Det långa på Sand åkermark
  Klarsjön sjö Edsborg lht Dirhuvudet mark, skog o. holmeområde m.m
  Klevabäcken bäck Ejsdalen hmd o. gård Djurgården skogsområde
  Klevsjö loft berg o. triangelpunkt Ekedalen hmd o. gård Djurgårdsudden udde
  Klevsjön, Lilla sjö Emiliero lht Dorakullen berg
  Klevsjön, Stora sjö Enern torp Draget sund o. öppning
  Klevsjön sjö /Se Eriksberg lht Dragklev sjösund
  Klevsjönäs landtunga Fanan torp f.d. Dungadammen damm
  Klevsjö öga sjö Filipes beb? Dungalyckan lycka
  Knipemosse mosse Flugenäs hmd el gård Dyet dymark
  Knyk, Stora berg Flugenäs hmd eller gård Dykärr sjö
  Kolmesjön sjö Fogdegården bebyggelse Dykärrsviken vik
  Kongetjärn, L:a o. St:a Saknas Fors f.d. hus el. torp Ekareberget berg
  Korpaberget berg Freden hemmansdel, f.d. (torp) Ekarebergsåkra gärde
  Korsmossen mosse Fribo lht Ekebergsåkern åkergärde
  Krankeshallarna terräng Fridhem torp Ekekullen berg
  Krokamad sank mark Fridhem, se Skogvaktarns tp Ekekullen bergkulle
  Kroka skär skär Fridhem lht Ekeliderna skogsvägs o. marklider
  Kroksjön sjö Fröjdhem lht Ekorradalen skogsdal
  Kroppsjön, Stora sjö Fröjdtorp f.d. torp Enern mark
  Krösenabben udde Furuberg lht Faffaskär skär
  Kvarnholmen holme Furubo lht Falaglymstret berg
  Kvarnmossen mosse Furudal lht Fienden berg
  Kvarnsjön sjö Furuhöjden lht Fjällen skogsområde
  Kvarnstensbergen berg Furulund lht Fjällmossen mosse
  Kålabacken terräng Furulund lht Fjällsjöarna sjöar
  Kärraberget berg Furåsa lht Fjällsjömossen skogsmosse
  Landboviken vik Fåglaryd gård Fjällsjön sjö
  *Langholsendan gränsmärke Fåglaryd gd /Se Fjällsjön sjö
  Lerkärr sjö Fåglaryd gdr Fjällsjön, Lille sjö
  Lersjön, Lilla sjö Fåglaryds Såg sågverk Fjällsjö Tånge näs
  Lillasjömossen mosse Färgeriet hus o. f.d. färgeri Fjällsjööga mosse
  Lillasjön sjö Färgeriet hus, färgeri f.d. Flakakärret gärde
  *Lilterhrdön? Saknas Färjarns hemmansdel Flatavatten sjö
  Lurtallen tall Gamla Skolan f.d. skola o. lht Flatavatten sjö
  Långamaden sank mark Gamle Hyveln f.d hyvel o. »verk» Flatavatten sjö
  Långemossen mosse Gamlehöges beb Flaten gärde
  Långevatten sjö Gethult gård Floget berg
  Långviksudden del av Österön Getryggen f.d. torp Flyberget, Lilla berg
  Lösåsen bergås Gråbo gd Flyberget, Stora berg
  Lövesand strandområde Gråbo (Grobo) gård Fota gärde
  Lövåsen bergås Gråbo (Grobo) gård Fröjdes Lycka lycka
  Marberget berg Gråbo (Grobo) Kvarn kvarn o. sågverk Furuberget berg
  Marebergen berg Gränsen torp Furuberget berg
  Matbrunn sjö Gubbes beb Furubergsudde bergudde
  Matbrunn sjö /Se Gullbergs tp Furukullen berg
  Mittgrund grund Gurlysberg lht Furunabben nabbe, näs
  Mjörn Saknas Hagalund lht Furåsen bergås
  Mjörn sjö Hagen gård Fålsjöbäcken bäck
  Mjörn sjö Hagen lht Fålsjön, Lilla sjö
  Mjörn sjö Halls Kvarn f.d. kvarn Fålsjön, Stora sjö
  Mjörn sjö Hanneberg lht Fähagsliden lid
  Mjörnsjöviken vik Hannedal lht Fähusåkern åkermark
  Munksjöberg berg Hannelund lht Fällareåkern åkerjord
  Munksjön, Lilla sjö Hanssvens beb(?) Fäsholmen holme
  Munksjön, Stora sjö Hareslätt lht el. torp Fäudden udde
  Måkeskär skär Hells beb? Fäudden, Lille udde
  Måkeskär skär? Herrgården gård Galgabergen skogsberg
  Måkeskäret skär Herrgården bebyggelse Galgafuran fura
  Måsskär skär Hjällnäs by och gårdar Galgen skogsmark
  Mörthall strandområde Hjällnäs Bergsgården gård Gallaryggen bergkam
  Namnsjön sjö Hjällnäs Nordgården gård Galten bergö
  Nol udde udde Hjällnäs Södergården gård Gamla Lyckan gärdeslycka
  Nybränne mosse mosse Hoppet, se Stöt-Erikes lht Gamle Damm skogs o. sågverksdamm
  Näset näs Hoppet lht Gamle Gården mark och näs
  Ollemossen mosse Hovgården gård Gamle Kyrkogården begravningsplats
  Ottersjön sjö Hovgården gd Garnboderna mark
  Porssjöbergen berg Hultabacken f.d. hus eller torp Gastakärren skogs. o mosseområde
  Porssjön sjö Huvden gård Gatan gärde o. väg
  Porsudden udde Hyttan torp Gateliden landsvägslid
  Porsudden udde Hägnaden hmd Getaflogen damm
  Prästens brygga strandområde? Hälleslätt torp, lht Getapinen bergklev
  Pungakärr sjö Hälleslätt lht Getaryggen berg
  Pyggstenen fornlämning /Se Hälltorp, se Hells beb? Gethusrenen mark
  Rammdalen dal Hälltorp lht Grankärr skogsområde
  Rammdalsberget berg o. triangelpunkt Högaberg, se Gamlehöges beb Grankärrsliden skogsvägslid
  Rammebergen berg Högaberg lht Granäkra gärde
  Rammsjön sjö Högalund lht Grindängen gärde
  Risveden Saknas Högstorp torp Grobergslyckan gärdeslycka
  Rulleskär skär Hörnet, se Buskes beb? Grytan berg o. »jättegryta»
  Rågsjöbergen berg Hörnet f.d. torp Grytebergen berg
  Rågsjön, Lilla sjö Inga-Lenas beb? Grytemossen mosse
  Rågsjön, Stora sjö Jannes beb Grytesjön sjö
  Rämneå å Johannesberg lht Gråbo Damm damm
  Rävastenen sten? Johannesdal lht Gråboviken vik
  Rävsvadsudden udde Jupiteras f.d. torp Gräsön ö
  Salsjödal dal Jutahålan torp m.m Grävlingaberget berg
  Salsjön sjö Jutås torp Gröna Tuvan höjd el. markområde
  Salstenen gränssten Järn gård Grönavatten sjö
  Sandgrund grund Kalvhagen hemmansdel Grönavattensås bergås
  Sjömossen mosse Kanterås, se Knykes tp Gröneudde markudde
  Skalls mosse mosse Kanterås torp, kyrko- Gubbaberget berg
  Skintebergen berg o. triangelpunkt Karlbergs beb? Gubbalyckan gärdeslycka
  Skjuteboliden skogsmark Karlsberg lht Guldbacken mark
  Skäfthultssjön sjö Kilen lht Gullbackemad mark eller mad
  Smedjeviken vik Kleven torp Gyttjesjön binamn på sjö
  Solsjön sjö /Se Klevsjö Kvarn f.d. kvarn Gårdakosten gärde
  Stavarkärret kärr Klevsjön gård Gåsaberget berg
  Stengimmet terräng Klevsjön gård och sjö Gårsjön sjö
  Stenmossen mosse Klevsjön gård Gärdesängerna äng- och åkermarker
  Strättsjön sjö Klippan lht Gökemad mad-o.åkermark
  Sunderön Saknas Knyk gård Gjöpås berg o. fjällås
  Sunnerö ö Knykes tp Göstas Lycka skogslycka
  Svarte floge mosse Knyksborg, se Simbergs tp Göstas Tomt mark
  Svensjön sjö Knyksborg torp el. lht Götemossen mosse
  Svinaviken vik Knyks Tå torp Hackerna hagmark
  Svinås berg Kolabacken tp Hacket gärde
  Söabäcken bäck Kolebacken f.d. torp Haga marker
  Sör udde udde Kopparås gård Haga gärde o. hagmark
  Sörvik, Lilla vik Kopparås Kvarn kvarn Hagen mark
  Sörvik, Stora vik Krokamad beb Hagen hage o. åkerjord
  Timmermossen mosse Krokamad lht el hus Hages-Eriks Svedja mark
  Timmersjön sjö Kronoberg lht Hallareåkern åkermark
  Timmerås bergås Kullabo lht Hallareåkern åkerjord
  Timmeråsen bergås Kulladal hemmansdel Hallen gärde
  Tinnsjön sjö Kullahem lht Hallen åkermark
  Tinnsjön, Lilla sjö Kullen gård Halsen marknäs
  Tinnsjö öga sjö Kulla Rote rote Halvsten sten
  Tjuvakullen kulle Kvarnkärr lht Hampalandet gärde
  Tjäreberget berg med fornlämning /Se Kåretorp torp Hampalandet åkerjord, gärde
  Torsholmen holme Källvik lht Hampalyckan gärdeslycka
  Torvelekärr sjö Kämpatorpet f.d torp Handklädemad mad, mark
  Ursås bergås Kärren hmd, gård Handklädet mark
  Valebråtabergen berg Kärret gård Hedlyckan gärde
  Vallåsen bergås Kärrhagen lht Hellingsholmen ö
  Valsjön sjö Kärrängen hus Herrgårdsbron landsvägsbro
  Valån å Kärrängen lht Herrgårdsån å
  Valån å Kärrängen lht Hjortaspringet bergklev
  Valås höjd /Se Lammhagen hus Hjällnäs Tå bergområde
  Vasamossen mosse Landa lht Hoberget berg o. hagmark
  Vedbodberget berg Ledes beb? Hobergsdalen dal
  Vitesand strandområde Ledet torp Hobergsvallen gärde
  Vålakärr sjö Liden, se Böstas beb(?) Holmakullen kulle
  Vålåsen berg Liden torp el. lht Holmen holme, skär
  Värakärr sjö Liden lht Horsakullen berghöjd
  Västerön del av Sunnerö Lilledalen torp Horsamossen mosse
  *Ålandavägen väg Lillstugan lht Horset gärde
  Åsakullarna kullar Linbacken hus Horssiken sjö
  Åsjöbergen berg Lindhem lht Horsåsen bergås
  Åsjön Saknas Lindås lht Hovås Lille bergås
  Åsjön sjö Ljungkullen torp Hovås Store bergås
  Åsjön sjö Ljungsbo torp Hultabacken mark
  Älgakullen höjd Lomans hmd, gård Humlagården mark
  Älvvikeviken vik Lugneborg lht Humlagårdsliderna lider o. marksluttningen
  Ämtarevatten sjö Lugnet, se Gullbergs tp Humlegårda mark o. åkerj.
  Ämtarvatten sjö /Se Lugnet torp Humlegården mark, åkerj.
  Äspudden udde Lundebacken lht Hunnadrynkan hölja
  Ättestupeberget berg Lunden gd Hunnadrynkeberget berg
  Öjasjöbäcken bäck Lunnebacken, se Båtmans beb(?) Hunnkällerna markkällflöde
  Öjasjön sjö Lyckan lht Huvdaviken, Västra vik
  Önäsudden udde Lyckan lht Huvdaviken, Östra vik
  Öpplevatten sjö Lyckhem lht Hyggesjön, Lille sjö
  Öråssjön sjö Lyckås lht Hyggesjön, Store sjö
  Östads nabbe udde Långared socken Hylta Mosse mosse o. mark
  Österön del av Sunnerö Långås lht el torp Hålbäck vik
    Lövås gård Håls Stena skogs- och dalområde
    Marieberg lht Håvaresten stenblock
    Matses beb Hägremossen skogsmosse
    Matses hmd Häradsvägen väg
    Mattens beb? Hässjabäcka mark o. bäckområde
    Mejeritomten se 32 Östad Saknas Hässlehålan däld
    Mejeritomten lht o. mejeri Hässlelyckan gärdeslycka
    Missionshuset missionshus o. lht Hässlet äng och hagm.
    Missionshuset, Östad lht o. missionshus Hässleviken vik
    Mjörnsjö järnvägsstation Hästabräckan väglid
    Mjörnsjö lht Hästakärret skogsmark
    Mjörnsjö lht Hästasvedjan skogsmark
    Mjörnsjö Järnvägsstation järnv.st. Hästhageberget berg
    Molles tp Hästhageliden lid
    Mon fd torp Hästhagen hagmark
    Mossabacken lht Hästhagen hästhage-mark
    Mossebo lht Hästhagen mark
    Myråsen torp Hästhagsbergen berg
    Mölnars kvarn Högeberg berg
    Nabben tp? Högebergsudde bergudde
    Nabben torp el. lht Högås del av kulle
    Niklases, se Lunden beb? Högåshålan däld
    Nilses beb(?) Hönekullen skogsmarksberg
    Nordlid, se Svenhöges beb? Igletjärn sjö
    Nordlid lht Igletjärn sjö
    Nybons beb? Igletjärns Klintar berg
    Nybygget lht Intagan lycka, gärde
    Nybygget, se Unge-Puntes beb Intagan gärde
    Nybygget torp Intagan hag- o. skogsmark, odling
    Nämndemans beb Intagerna gärde
    Näset hmd Jannes Bro bro
    Olstorp torp el. lht Jomhögen markhöjd
    Ormås f.d. torp Jordäpplalyckan åkerlycka
    Orres Torp f.d. torp Judasmossen mosse
    Oskarsdal lht Jutahålan däld o. hålväg
    Petersberg, se Mattens beb? Jutahålan däld
    Pettersberg lht Jängesjön sjö
    Pipeverkstaden f.d. bruk eller verkstad o. byggnader Jänglan sjö
    Punktstorp torp Järnaskogen skogsutskifte
    Rammegärdet gård Järnavadsudde udde
    Rams beb? Järnavan udde
    Ramsberg, se Rams beb? Järpedalen skogsdal
    Ribbes tp? Järåedalsbergen skogsberg
    Ringgrens kvarn Jättaberget skogsberg
    Rydet f.d. torp Jättakullen bergkulle
    Ryrbons hmd Jättes Gryta bergås
    Rävsbo gård Jättsjön sjö
    Rättaregården bebyggelse Jättsjö Öja ö
    Rävsbo gd Kajseliden skogsvägslid
    Rödene socken Kalvaskulle berg
    Sammels förr bebyggelse Kampadäljorna mark och dalder
    Segern torp Kampakrok markområde
    Silo lht Kaneflogen torvmossehölja o. vattenfloge
    Simbergs tp Kangekärr Lilla sjö
    Sjöbo lht Kangekärr, Stora sjö
    Sjöhagen hmd o. gård Kangekärrsåsen bergås
    Sjöholmen lht Kanongrund »grund»
    Sjötorp, se Krokamad beb Carlsten stenrösemark
    Sjötorp lht Kattedammen skogsdamm o. sankmark
    Sjövik gård Kattekärr gärde
    ?Sjövik gd, järnvägsstation Kavlabron skogsvägsbro
    Sjövik samhälle o. bebyggelse Kiddahagen hagmark
    Sjövik samhälle o. bebyggelse Klarsjön sjö
    Sjövik samhälle o. bebyggelse Klarsjön sjö
    Sjöviksdal lht Klevsjödal skogsmarksdal
    Sjöviks Järnvägsstation järnv. st Klevsjödalsliden hag o. skogslid
    Sjövikslund lht Klevsjö Loft berg
    Sjöviks Pensionat lht och hus Klevsjön sjö
    Skatta Kvarn kvarn Klippängen gärde
    Skatta Såg sågverk Klockarns Hage lycka
    Skogen f.d. torp el hus Klåbak stenblock
    Skogsborg lht Klämman »klämma»
    Skogsbrynet lht Knipemosse mosse
    Skogshyddan lht Knusatången skogsmarksnäs
    Skogshyddan lht Knyk Lilla berg
    Skogstorpet torp Knyksbergen berg
    Skogvaktaretorpet torp el. hus Knyk Stora berg
    Skogvaktarns tp Kokärret skogsmark
    Skäfthult gård Kokärrsmossen mosse
    Slätterna gård Kolabacken skogsmark
    Slätthäll lht Kolabacke Ås bergås, höjd
    Smedjebacken lht Kolerakyrkogården stenhägnad
    Smeds beb? Kolerakyrkogården mark o. koleragravplats
    Solhem lht Kolmomossen mosse
    Solvik lht Kolmosjön sjö
    Sopemossen f.d. torp Kopparås Dalar skogsdalar
    Stenbergs bebyggelse Korpaberget berg
    Stenbäcken f.d. torp Korseflogen madmark
    Stenkullen, se Gubbes beb? Korsmossen mosse
    Stenkullen lht Korvakitteln berghål eller grotta
    Storedalen hmd, gård Krakabacken gärde
    Store Gök hmd (fd) Krakabacken hagmark
    Strömbergs Torp f.d. torp Krakalyckan gärdeslycka
    Strömmen lht Kreken mark, höjd o. beteshage
    Strömsdal, se Ringgrens bebr? Krekåkern åkerjord
    Strömsdal lht Kringlan åkerjord, gärde
    Strömshaga lht Krokaberget berg
    Stöt-Erikes lht Krokaliden lid
    Sunnerö gård Krokamad sank mark
    Sunnerö gård Krokamader madmarker
    Svedjan fd torp Krokanabben nabb
    Svenhöges beb? Krokarna uddar
    Sågaretorp(et) tp Krokarne mark
    Sågaretorpet torp Krokarne näs, holme och marker
    Tinnsjöholm hus, turistsstuga Kroken gärde
    Tores tp Krokote Stubben ställe och skyttepass
    Torpet torp Kroksjön sjö
    Torsagården gård Krokåkern åkerjord
    Torsborg, se Tores tp Kroppsjön sjö
    Torsborg lht Kroppsjön sjö
    Torses bebyggelse Kråkekärret utmark
    Träbrohult fd torp Krönsenabben nabbe
    Tunbergs, se Sågaretorpet tp Krösenabbevik vik
    Tån hemmansdel, gård Kullåkern åkerjord
    Tån f.d. torp Kullås skogsmark
    Unge-Puntes beb Kvarnabacken lycka
    Vaktstugan banvaktsst. Kvarnabäcken bäck
    Valebråta gård Kvarnadammen f.d. kvarndamm
    Valegärde gård Kvarnalyckan lycka
    Valegärde gård Kvarnamossen mosse
    Valegärde gd Kvarnamossen mosse
    Valås gård Kvarndammen damm och dämme
    Valås gård Kvarnholmen ö
    Varpet fd torp Kvarnkärr hagmark
    Vitbergs tp? Kvarnsjön sjöområde
    Västergötland-Göteborgs järnvägsaktieb... Saknas Kvarnstensbergen skogsberg
    Västergötland-Göteborgs järnvägsaktieb... Saknas Kvarnåsen bergås
    Västergötland-Göteborgs järnvägsaktieb... Saknas Kviberget berg
    Västergötland-Göteborgs järnvägsaktieb... Saknas Kviddberget berg
    Västergötland-Göteborgs järnvägsaktieb... Saknas Kvidden hagmark
    Västergötland-Göteborgs järnvägsområde Saknas Kvidden gärde
    Västerhult hemmansdel Kvidden mark, gärde
    Ålanda by Kvidden mark
    Ålanda by och gårdar Kviddkullen berg
    Ålanda Kvarn kvarn Kviddsbäcken bäck
    Ålanda Nordgården gård Kvihålan dal o. hagmark
    Ålanda Såg sågverk Kyrkan berg
    Ålanda Södergården gård Kyrkekullen berg
    Ödegärdet gdr Kyrkemossen mosse
    Ödegärdet gård Kyrkeledet f.d. led
    Ödegärdet gård Kyrkesika sankmark
    Öjeskog lht Kyrkesten skär
    Ön bebyggelse Kyrkestigen skogsväg
    Östad bebyggelse Kyrkestättan åkermark
    Östad bebyggelse Kyrkestättan mark o. vägstängselstätta
    Östad bebyggelse Kyrkevägen väg
    Östad bebyggelse Kyrkevägen vägled
    Östad bebyggelse Kyrkåkern lycka, åkerjord
    Östad bebyggelse Kålgårda mark o. odling
    Östad bebyggelse Kålgården gärde
    Östad by, gårdar Kålgården åkerjord
    Östad by, gårdar Kålgårdsåkern åkerjord
    Östad by, gårdar m.m Kålgårdsåkern gärde
    Östad by, gårdar m.m Källareåkern åkerjord
    Östad by o. gårdar Källeberget berg
    Östad Backgården gård Källebranten skogsmark o. brant
    Östad Barnhus gård, m.m, säteri Källebäcken bäck
    Östad Barnhus gård, m.m Källehagen mark
    Östad Barnhus gård, m.m Källekreken mark
    Östad Barnhus gård, m.m Källelyckan gärde
    Östad Barnhus gård m.m Källhagen mark
    Östad Barnhus Skola folk o. småskolehus Källhagssiken sank mark och sik
    Östad Gategården gård Källvik vik
    Östads Gästgivaregård hemmansdel Källåkern åkerjord
    Östad Göstagården gård Källåkern åkermark, gärde
    Östad Hed hus, torpställen m.m Kämpalyckan lycka, gärde
    Östad Hovgården gård Käringebacken lycka
    Östad Hovgården gård Kärrabergen berg och flog
    Östad Hovgården gård Kärret gärde
    Östad Jättagården gård Kärret åkerjord, gärde
    Östad Kyrka kyrka Kärrängen gärde
    Östad Lidagården gård Kölnaberget berg
    Östad Lidagården gård Kölnekullen berg
    Östad Lunden gård Kölnelyckan gärdeslycka
    Östad Nederbyn byområde o. gårdar Ladbacken markslätt
    Östad Olof-Ambjörnsgården gård Ladberget berg
    Östad-Olof-Stensgården gård Ladberget berg
    Östad Olof-Tomasgården gård Ladugårdsgärdet gärde
    Östads Prästegård hus, lht och prästebostad Laggerna mosse
    Östad Prästgården gård Lammahagen lycka
    Östad Sjövik gård Lammakulla berg
    Östad Skattegården gård Lammasjön sjö
    Östads Skola folk-o. småskolehus Lammaskyttla stängselled
    Östad Sockenrotar rotar Lundboviken vik
    Östad Sockenrotar rotar Ledsåkern åkerjord
    Östad Stenbergsgården gård Lerdalen skogsdal
    Östad Stommen Saknas Lergrund grund
    Östad Storegården gård Lerhålan gärde o. däldmark
    Östad Södergården gård Lerjungeåkrarne åkrar, gärde
    Östad Torsagården gård Lerkullen åkermark
    Östad Torsten-Smedsgården gård Lerkärr skogsmark
    Östad Torvströfabrik fabrik o. anläggning Lerliden åkermark
    Östad Vrån gård Lersjökullen berg
    Östad Överbyn byområde o. gårdar Lersjön, Lilla sjö
    Österäng gård Lertjärn sjö
    Österängs beb Lertjärns Mosse mosse o. sankmark
      Lerungarne åkerjord o. mark
      Leråkern gärde
      Leråkra gärde
      Lidbrinka mark, gärde
      Liderna gärden
      Liderna gärden
      Lillagärdet gärde
      Lilla Gärdet gärde
      Lilla Klämman skogsmark
      Lilla Maden mad, gärde
      Lille Gök markhöjd
      Lillhagen lycka
      Lille Holme markholme
      Lille Mosse mosse
      Lillemossen mosse
      Lillesjön sjö
      Lillängen gärde
      Lindhult skogsområde
      Lindhulls Sand sjövik
      Lindnäs näs
      Lobergsåkern åkerjord
      Lundamaden mad, åkerjord
      Lundarevalla gärden
      Lundekullen berg, höjd o. kulle
      Lyckan gärde
      Lyckan gärde o. lycka
      Lyckeberget berg
      Lyckestycket gärde
      Lyckås ås, höjd
      Lyckåsbrinken landsvägsbrant, lid
      Lågahagen hage o. marksluttning
      Långa Maden mad
      Långemossen mosse
      Långemossen skogsmosse
      Långevattnet sjö
      Långåkern åkermark
      Länneplatsen mark
      Löbokullen berg
      Löbokulls Backa mark
      Löjedraget sjöområde o. marknäs
      Lösåsen bergås
      Lövberget berg
      Lövesand sjöstrandsområde
      Lövåsen berg
      Lövåskullen skogsbergsås
      Maden gärde
      Maden gärde,f.d. och madområde
      Maden gärde
      Maderna åkerjord
      Maderna gärden
      Madernabergen bergåsar
      Madernalyckan gärde
      Madernasvedjan gärdesmark
      Madåkra gärde
      Mareberget berg
      Marstrand gärde
      Marstrand gärden
      Marstrand gärden
      Marstrandsbron järnvägsbro
      Matbrunn sjö
      Mellombäcken bäck
      Mellomkullen berg
      Mistan berg o. skogsmark
      Mjörn sjö
      Mjörn sjö
      Mosjön sjö
      Mossaudden skogsmark
      Mossen gärde
      Mossen f.d gärde, mossmark
      Mossen gärde o. mosse
      Munkahålan däld
      Munkasjön, Lille sjö
      Munkasjön, Store sjö
      Munkaskär skär
      Munksjöås bergås
      Myckle markhöjd
      Mystan mosse
      Måkeskär skär, berg
      Måseskär skär
      Mörthall berg
      Mössehålan berggrotta
      Nabbudden udde, nabbe
      Namnlöse Kärr skogemad
      Namnsjön skogen
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Nol Udde markudde
      Nol Uddeberget berg
      Nolängängerna gärden o. mark
      Norget gärde
      Norsaviken vik
      Nothusvalla åkermark
      Nybränne Mosse skogsmosse
      Nylännet gärde
      Näsa Pålar sjösundområde
      Näsa Pålar sjösundområde
      Näsbacken markslätt
      Näset bergnäs
      Näsudden udde
      Olas Led f.d. landsvägsstängselled
      Ollemossen skogsmosse
      Olympen berg
      Opplås Mad mad
      Oppåbacken mark
      Ormabergen skogs-o utm.berg
      Ormabergs Däljor dälder
      Ormås berg
      Ormåslyckan lycka
      Orrahålorna åkerjord
      Orres Backe mark
      Ostakärret skogsmark
      Osten stenblock
      Pesevallen gärde
      Pipeladorna mark
      Plankängen gärde
      Planterhagen skogspark
      Porslyckan gärdeslycka
      Porsjön sjö
      Porsjö Nabbe bergnabbe, näs
      Porsudden udde
      Potätehagen åkerjord
      Prästaskogen skog
      Pungakärrsbergen berg
      Pungkärr sjö
      Pyggsten stenblock
      Pyggstensåkra gärde
      Rambergen skogsberg
      Ramdalen skogsdal
      Ramkärrsmaden mad och åkerrmark
      Ramsjön sjö
      Rammegärdes Håla sjöområde
      Ranneberget skogsberg
      Renafjärjeln gärdeslycka
      Risveden skogs. och fjällbygd
      Risängen åkermark, äng, gärde
      Roebacken mark o. backhöjd
      Rolkemad mad- och åkerj.
      Roveliden gärde
      Rudedammen fd. damm och sank mark
      Rullemossen mosse
      Rullesvedjerna skogsmarker
      Rya Dy dymark o. f.d. odling
      Ryagärdet gärde
      Ryttarns Stall hålmark
      Råckelängen gärde
      Råglyckan gärde
      Rågsjöberg skogsberg
      Rågsjön, Lille sjö
      Rågsjön, Store sjö
      Råskarås skogsmarksrås
      Rämjeå å
      Rändeln skogsmark
      Rävamossen skogsmosse
      Rävasten gärde o. markudde
      Rävelsängen gärde o. mark
      Rävsbo Bäck bäck
      Rävsvadsudden udde
      Rävås bergås
      Rödbackeliden lid, marksluttning
      Rödbacken åkermark m.m
      Rörgrund grund
      Rösåkern åkermark
      Rösåkern åkerjord
      Rösåkern gärde
      Salsjömosse mosse
      Salsjön sjö
      Salsten sten
      Samfältet mark
      Sand mark, åkerj. o. sjöland
      Sandgrund grund
      Sandtäkten sandtäkt, grustag o. sandgrop
      Simmesmaden skogsmad
      Sjögatt vik och sjöområde
      Sjölanden marker, gärden o. äng
      Sjölyckan gärdeslycka
      Sjölyckan gärde
      Sjöåsen bergås
      Skacken åkermark
      Skalls Mosse skogsmosse
      Skallåsmossen skogsmosse
      Skatta Hage hage o. åkerjord
      Skedesåkra åkerjord
      Skedet mark, åkerjord m.m
      Skintebergen berg
      Skjuteboliderna skogsmarkslider
      Skogslyckan gärdeslycka
      Skogsåkern gärde
      Skräddarelyckan lycka
      Skrädda Skog skogsmark
      Skvaleberget bäckfall o. berg
      Skyttebolyckorna skogsområde
      Skäfthultsliden lid
      Skäfthultssjön sjö
      Skäfthultsviken vik
      Skäggen mark och åkerj..
      Slängåsa bergåsar
      Slätten gärde
      Slätthagen hagmark
      Slättvalla gärde
      Smalakullen berg
      Smalängarna äng-, gärdesmarker
      Smedens Lycka gärdeslycka
      Smedjekullen berg
      Smedjelyckan gärde
      Smedjelyckan gärde
      Smedjelyckan lycka, gärde
      Smedjeåkern gärde
      Smedjeäckran gärde
      Småbergen berg
      Smörplock stenblock
      Solåkersäckran åkerjord
      Sopemossen gärde, odling o. mossemark
      Spamossen mosse
      Spelebacken markslätt
      Spängerna mossemarker
      Spätte Sten stenblock
      Stabacka mark
      Stallyckan gärde
      Stallsåkern åkergärde
      Stenbergsåkra gärde
      Stenbäcken bäck
      Stendalen dal
      Stengimmet berg o. stenmoras
      Stenlyckan gärde, lycka
      Stenraddan stensamling
      Stenskär skär
      Stenslyckan gärdeslycka
      Stensmossen mosse
      Stenspjället mark
      Stora Flaten gärde
      Stora Klämman skogsmark o. bergsammanträngning
      Stora Lyckan gärde
      Stora Mad åker- o madmark
      Stora Svedjan skogsskifte
      Store Gök höjd o. lövskogsområde m.m
      Store Krok gärde
      Storekulle mark o. berg
      Storemossen mosse
      Store Vallen gärde
      Storevik sjövik
      Storåkern gärde, åkerjord
      Storåkern gärde
      Storås skogsbergsås
      Storäng gärde, åkermark
      Strättsjöbrännet skogsmark
      Strättsjö Damm dämme f.d.
      Strättsjön sjö
      Stättelyckan gärdeslycka
      Stubbareåsen mark o. ås
      Stubbasteget skogsområde
      Stugeåkern åkermark
      Störta Liden lid
      Sumpavägen markväg
      Sumpen gärde
      Sunnerö ö
      Surakärr gärde
      Svarteberget berg
      Svarteberget berg
      Svarteberget berg
      Svarte Floge skogsmosse
      Svartgrund skär o. grund
      Svedjan skogsmark
      Svedjan gärde
      Svedjefället skogsområde
      Svedjeåkern gärd
      Svedjorna skogsmark
      Svensjömossen mosse
      Svensjön sjö
      Sverget gärde o. mark m.m
      Svinabobergen berg
      Svinakullen berg
      Svinaviken vik
      Svinås bergås
      Svinås Dal dal
      Svältekreken mark o. backe
      Syltaremossen mosse
      Syndastraffet skogsvägslid
      Synekullen berg
      Sälgareåkra gärde
      Söabäcken bäck
      Söaklippan berg, klippa
      Söastängsel äng, mark
      Söhallerna berg
      Sörbjörkeliden väg- och marklid
      Sörbjörket utmark, björke
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet gärde
      Sör Udde markudde och näs
      Sör Uddeberget berg
      Sörvik vik
      Sörviks Slätt mark
      Tapperkornet höjd o. backe
      Tapperkornet backe
      Tassahålet skogsdal, håla
      Tiomansåkern gärde
      Timmerhålan mark
      Timmerklev bergklev
      Timmermossen mosse
      Timmersjön sjö
      Timmersjön sjö
      Timmerås bergås
      Tinnsjön, Lille sjö
      Tinnsjön sjö
      Tinnsjööga sjö
      Tjuvaberget berg
      Tjuvagrottan berghåla
      Tjäreberget berg
      Tjärebergs Håla däldmark
      Tobakslyckan lycka, gärde
      Tomtasten sten
      Torget markområde
      Torpets Sten sten
      Torsholmen ö
      Torvelekärr skogssjö
      Trankärr sjö
      Trinda Hålan gärdesmark
      Träbron bro, f.d. träbro
      Träbrovägen fd. skogsväg
      Träbroåsen skogsbergsås
      Trädgårdsgärdet gärde
      Tullhögen grusmarks och lerjordshöjd
      Tuppamossen skogsmosse
      Tuveskogen mark, äng, hag- o. skogsmark
      Tuveängerna gärde o. mark
      Tvärmysterna skogsmark o mosseområde
      Tvärskedet mark
      Tväråkern åkerjord
      Tåakrok mark
      Tåbacken markslätt
      Tågkärren mosse o. sänka, skogsmarker
      Tån berg
      Tån åkerlycka
      Tån hagmark
      Udda mark o berguddar
      Ulvagatan gata, markväg
      Ulvås berg o. skogsmark
      Ulvås Bräcka lid
      Under-Berget gärde
      Uppå-Kullen gärde på berg
      Urdsås berg
      Utgärdesliderna lider
      Utgärdet gärde
      Utkiksberget berg
      Uttersjön sjödel
      Uttersjö Os sjöos o. bäckutflöde
      Utängerna gärde
      Vadboderna mark, gärden
      Vajtaberget berg
      Valdamme Kulle berg
      Valdammen sjöområde
      Vallavägen markväg
      Vallåkra gärde
      Vallåsen bergås
      Valsjön sjö
      Valsjön sjö
      Valån å
      Varakärr sjö
      Varme Sten sten
      Varpen gärde
      Varpet bergmark
      Vasamossen skogsmosse
      Vedbodberget berg
      Vedbogärdet gärde
      Vikakärr Saknas
      Vikarydviken vik
      Vintravägen skogsväg
      Vintravägen skogsväg
      Vite Hall sandstensområde
      Vitta Kulle berg
      Vrån gärde
      Vrån vrågärde
      Vålakärr sjö
      Vålakärrsflogen berg, flog
      Vålåsen berghöjd o. ås
      Våmmås berg
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västerlyckan gärde
      Västerängen gärde
      Ytterbäcken bäck
      Åkergärdet gärde o. åker
      Åkergärdet gärde
      Ålanda Sand sandgrund
      Ålandasjön sjö
      Ålanda Å å
      Ålledalen skogsdal
      Åsakulla höjder
      Åsen berg-skogs o. markås
      Åsen hög ps
      Åsgatorna landsväg
      Åsjöbergen berghöjder
      Åsjön binamn på sjö
      Åsjön sjö
      Åsjöån å
      Åsjö Ås bergås
      Åslyckan lycka
      Åsåkern gärde
      Åtlabacken backslätt
      Äckrebacken mark
      Äggatjärn binamn på sjö
      Älgakärret skogs-o kärrmark
      Älgakärrsbäcken skogsbäck
      Älgö ö, skär
      Älmena gärde
      Älmås berg
      Älmåsliderna lider
      Ämtarevatten sjö
      Ämtarevattensås bergås
      Änghagen gärde
      Ärtekraken träsfällning, ärtristorkning o. mark
      Äspekärren skogsområde
      Ögat binamn på sjö
      Ögårdsviken vik
      Öjasjön sjö
      Öjesjöås Lille bergås
      Öjesjöås Store bergås
      Öjesjöja ö
      Ölåsbräckan väglidshöjd
      Önäsudden berg o. markudde
      Öpplevatten sjö
      Öpplevattens Ås skogsbergsås
      Öråsen Lille bergås
      Öråsen Store bergås
      Öråssjön sjö
      Öråsmaden skogsmad
      Östadbro bro
      Östadhed hedmark, sandmo, skogs-o. utmark
      Östadnabben nabbe, näs o. bergudde
      Östads nabbe, jfr Krokarna udde
      Östergärdet gärde
      Östergärdet gärde
      Österste Vallen gärde

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.