ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ljur socken : Gäsene härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 44 Naturnamn: 36 Bebyggelsenamn: 18 Naturnamn: 4
Ljur sn Alvs grav f.d. grav /Se Backa, se Nordbacka tp Iglabosjö sjö
Ljur sn Björsjön sjö Flinkabacka beb? Sevån å
Ljur sn /Se Ekebacken ägomark Heden, se Önahed lht Svältan, Stora ofruktbar terräng
Ljur sn Grevadalen terräng Härnagården, se Tolsgården gd(r) Säveån å
Ljur sn Gäddarps sjö sjö /Se Iglabo by  
Ljur sn Hallabergen berg Iglabomad lht  
Ljur sn Hjulsereds mosse ägomark Nordbacka tp  
Ljur sn Iglabosjö sjö Prästmaden, se Prästmadslyckan lht  
Liur socken Jordamosse mosse Prästmadslyckan lht  
Ljur sn Klingemad mosse Ryderna tp  
Ljur sn Klintamossen mosse Ryderna tp  
Ljur sn /Se Klinten ägomark Rörbotten lht  
Ljur sn /Se Lillesjön sjö Svenstorp gd(?)  
Ljur sn /Se Ljurs damm Saknas Sävsjöos gdr  
Ljur sn /Se Ljursdamm sjö Tolsgården gdr  
Gundlered by Ljurs damm Saknas /Se Ulvagården, se Svenstorp gd(?)  
Gäddarp by /Se Långareds damm utbuktning av Säveån Åbacka soldattp  
Halla by Mellomtorp ägomark Önahed lht  
Halla gd Mjömossen mosse    
Halla by Mystamossen mosse    
Hjulsered gd:ar /Se Oset del av Säven    
Hjulsered gd /Se Panneberg ägomark    
?Hökared by Ryderna terräng    
Iglabo gd Rörbotten terräng    
Iglabo by? Stenbacken terräng    
Iglabo gd /Se Säven sjö    
Kättlingebo by /Se Säven sjö /Se    
Ljur by Säven insjö    
Ljur by Säfven Saknas    
Ljur kyrkby Torpamaden ägomark    
Ljur by Tranemossen mosse    
?Ljur by Trollelid ägomark    
?Långared by Vallersö ö    
Långared by Vasavik vik    
Långared by /Se Västermad mosse    
Longared by? Västtorp ägomark    
Longared? Saknas      
*Savestad Saknas /Se      
Stommen gd      
Sävsjöås gd:ar /Se      
Uppgård, se Wälgård Saknas /Se      
*Wälgård Saknas /Se      
?Åsen gd      
Åsen gd      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.