ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nårunga socken : Gäsene härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 76 Naturnamn: 93 Bebyggelsenamn: 38 Naturnamn: 7
Nårunga sn Acksjöbäcken bäck Norunga sn Baståsasjö sjö
Norunga sn Acksjöbäcken bäck Allmänningen gd Dammshagasjön försv. sjö
Nårunga sn Acksjön, Norra sjö Bergen lht Sevån å
Nårunga sn Acksjön, Norra sjö Brattlingsvad beb Säveån, se Sevån å
Nårunga sn Acksjön, Södra sjö Djupatorp tp Tolabacken (Tolar(e)backen) lycka
Nårunga sn Anhultaön ö Drankabuka inbyggarbetecknig Tolar(e)backen lycka
Norunga sn Anhultsviken vik Ekåsen lht Vävassen sjö
Nårunga sn /Se Baståsasjö del av Stora Tränningen Fjällåsen tp  
Nårunga sn ?Baståssjö sjö Granet lht  
Nårunga sn Björnabomossen mosse Granlid lhtr  
Nårunga sn Björnemossen mosse Hult Storegården gd  
Nårunga sn *Björnmärke vad punkt på gränsen Hultås gd  
Nårunga sn Bläckmossen mosse Häradsvad bebyggelse  
Nårunga sn Bläcksjön sjö Häradsvad gdr  
Norunga sn Bläcksjöås triangelpunkt Klockaregården gd  
Nårunga by, sn Boensjö sjö Knulen tp  
Nårunga sn Brinka svedjor terräng Kärnhult lht  
Norunga sn Båsen terräng Mjösjödal tp  
Nårunga sn Båtviken vik Mjösjös, se Mjösjödal tp  
Nårunga sn Bäcken terräng Myrekullen tp  
Norunga sn Djupatorpet terräng Nedrebyn beb.?  
Nårunga socken Dymossen mosse Nordhult gd(?)  
Nårunga sn Ekenabben udde Nybacken bs  
?Nårunga sn Fjällmossen mosse Odlingsberg lht  
Nårunga sn *Flathulta tå punkt på gräns Olles, se Odlingsberg lht  
Nårunga sn /Se Furusjön sjö Sjöhult, se Ekåsen lht  
Norunga sn Getatjärn tjärn Skåren, se Skårsberg beb(?)  
Nårunga sn Havrekulle terräng Skårsberg beb.(?)  
Nårunga sn Holtabeck, se Acksjöbäcken bäck Stenbacken bs  
Norungha Saknas Hogland ägomark Stockabo bebyggelse  
Norunga Saknas Holkaberget berg Storegården, se Hult Storegården gd  
Nårunga sn Hovdalen terräng Tjärnhult, se Kärnhult lht  
Norunga sn *Hovdalsvad förr vadställe Tränningshult tp  
Nårunga sn Hulviken vik Tåsjöbacke bs  
Nårunga sn Huttjärn tjärn Västergården gd  
Nårunga sn Häcklingsmossen mosse Västerhult, se Hult Storegården gd  
Norunga sn Häradsvads bro terräng Årredsberg lht  
Nårunga sn Hästhagen udde Östergården gd  
Nårunga sn Höghultssjön sjö    
Nårunga sn Knölen terräng    
Nårunga sn Korsmossen mosse    
Nårunga sn Kringelmossen mosse    
Nårunga sn /Se Saknas Saknas    
Nårunga sn /Se Ladåsasjön sjö    
Nårunga sn /Se *Laxesten gränsmärke    
Nårunga sn /Se *Laxesten gränsmärke    
Nårunga by, o. sn /Se Lillesjön sjö    
Nårunga sn /Se Lillsjön sjö    
Allmänningen gd Lindsås ägomark    
Allmänningen gd /Se Lomsjön, Lilla sjö    
Anhult gd Lomviken vik    
Anhult gd Mellomgärdessjö sjö    
*Apullaäckran Saknas Mjösjödal ägomark    
Fjälla torp /Se Mjösjön sjö    
*Gullringsäckran Saknas Mosslången, Lilla sjö    
Hult Storegården gd Mosslången, Stora sjö    
Häradsved by? Mosslången, L:a o. St:a sjöar /Se    
Häradsvad gård Nordsjön del av Säven    
Häradsvad Saknas Norska bron ägomark    
Kvigeholmaäckran Saknas Norska bron bro /Se    
Ljur f. sn, nu förenad med Nårunga sn Nyebro ägomark    
?Melltorp torp Potta mosse mosse    
Munkakvarn Saknas /Se Pottasjön sjö    
Nordhult gd Rolkemossen ägomark    
Norvalla enligt sägnen stad Rörtjärn tjärn    
Nårunga Saknas /Se Sandhaga ön udde    
*Nårungaskoga förr egen sn /Se Sandsjön sjö    
Prästakvarn Saknas /Se *Sivnos utlopp    
*Spörfsekran Saknas *Stengluled punkt    
Söderholt, se Hult Storegården gd Stenlid ägomark    
Tränningen gd /Se Svältorna Saknas    
Vanklev Saknas /Se Säsjön sjö    
Årred by Säven sjö    
Öna Saknas /Se Säven insjö    
Öna, Norra Saknas /Se Säven sjö /Se    
*Öffretorp f. gd Säfveån Saknas    
  Tränningen, Lilla sjö    
  Tränningen, Stora sjö    
  Tränningen, St. o. L. sjöar /Se    
  Tränningsmossen mosse    
  Tåsjöbäcken bäck    
  Tåsjön sjö    
  Ungesjön sjö    
  Vallersö ö    
  Vingreå å    
  Vingre å å /Se    
  Vintermossen mosse    
  Vävassen sjö    
  Vävassen sjö /Se    
  Vävassen sjö /Se    
  Åbacka ägomark    
  Åsen ägomark    
  Älingasjön sjö    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.