ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Molla socken : Gäsene härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 117 Naturnamn: 83 Bebyggelsenamn: 26 Naturnamn: 27
Molla sn Attorpsmossen mosse Molla sn sn Almingarna ägomark
Molla sn Axsjön sjö Almingen beb (?) Bjälken åker
Molla by Biståsabäcken bäck Almingen beb (?) Börkeleberg berg(?)
Molla sn Bjursberget berg Anders-Larsgården gd(?) Dalsåker åker
Molla sn /Se Björnamossen mosse Assarsgården gd(?) Dalsängen äng
Molla sn Blåhall terräng Bengtsgården gd(?) Fluget, se Fluxberget berg(?)
Molla socken Bockamossen mosse Boråsjärnvägens Mollaområde Saknas Fluxberget berg(?)
Molla sn Boket terräng Bosgården gd(?) Gåsåker åker
Molla sn Bovindsmaden mosse Bråtängen tp Hulan äng
??Molla sn Brännemossen mosse Bäckafors lht Kippekullen kulle(?)
Molla by Bålaremossen mosse Dragås gdr Kohage äckran åker
Molla sn Bäckebo ägomark Haga f. gd, numera lht Koåker åker
??Molla sn Dammsbäcken bäck Halvskäppegården gd Lillakippe åker
Molla sn Dammsmaden mosse Huvudkärret lht Lyckåker åker
Molla sn Ekeberget berg Häljesgården gd(?) Nossan å
Molla sn Falkatorpet terräng Kubbängen beb? Rännaråker åker
Molla sn Flakaberg Saknas Kyrke gd Skiftesmaderna ägomark
Molla sn Fluxberget berg Larsagården, se Anders-Larsgården gd(?) Spjället åker
Molla sn Fårabäcken bäck Ledsgården gd(?) Stensjön sjö
Molla sn Grisabäcken bäck Molla, se Haga f. gd. numera lht Storakippe åker
Molla Saknas Hagamossen mosse Mollaryd bebyggelse Stångaråker åker
Molla Saknas Hallasjö sjö Mårdes lht Sällaberget berg(?)
Molla sn Hallebo terräng Rävholmen lht Videlången åker
Molla sn Hanakullen terräng Svederna lht Våtasjö sjö
Molla sn Huvudkärret terräng Törestorp gd Åsaråker åker
Molla Saknas Hålkärret mosse Östergården gd Älmåker åker
Molla sn Högeklöff, se Klevaberget berg   Öjasjö sjö
Molla sn Ingelsbo terräng    
Molla sn Karlstorp triangelpunkt    
Molla Saknas Klevaberget berg    
Molla sn Korpaberget berg    
Molla sn /Se Kubbängen terräng    
Molla sn /Se Kvarnafallet terräng    
Molla sn /Se Kvarnbäcken bäck    
Molla sn /Se Kvarndammen mosse    
Molla sn /Se Kvarnkärr ägomark    
Attarp by Kyrkemaden mosse    
Attarp by Kyrkemossen mosse    
Bosgården = 4 Mollaryd gd Källebacken ägomark    
Dragås gd Lidamossen mosse    
Fjälla gd Lillasjö sjö    
Fjälla gd /Se Lillasjön sjö    
Flaberg by Lilletjärn tjärn    
Flaberg by Marbotorpet terräng    
Flaberg by? Mijren Lacus, se Myresjö sjö    
Haga gd moösiön, se Myresjö sjö    
Hejdene Saknas /Se Mollasjön Saknas    
Hejdene by Mollasjön sjö    
Hägdene by Mollasjön sjö /Se    
Hägdene by *Mollaskog ?skog    
?Hägdene by Mosjön, se Myresjö sjö    
Hägdene by Myresjö sjö    
Hägdene gd Myresjö sjö    
Hägdene gd /Se Myresjö sjö    
Hägdene by /Se Myresjö sjö    
Hägdene by /Se Myrudden ägomark    
Häla gård Nordttorp ägomark    
?Häla gd Nossan å    
Häla gd /Se Osåsmossen mosse    
Häla gd:ar /Se [Peders bærgh] Saknas    
Hærdha Saknas Ramnaberget berg    
Kartäckran gd /Se Ramnamossen mosse    
Kyrke gd Ratarerör fornlämning /Se    
Molla by, sn Reglamossen mosse    
Molla by? Sjöbomossen mosse    
Molla by? Stensjön sjö    
Molla by Stomsjön sjö    
Moll(a) by Stomsjömossen mosse    
Molla förr gård, nu by /Se Stomsjöån å    
Molla förr sätesgård, nu by /Se Stomskogamossen mosse    
Molla by Svartetjärn tjärn    
Molla by Svartetjärnsmossen mosse    
Molla by Svederna terräng    
Molla by /Se Sågaberget berg    
Molla by Sågdammen tjärn    
Molla by Tagden igenvuxen sjö /Se    
Molla by Tjärnsmossen mosse    
Molla rättaredöme Saknas Torpabäcken bäck    
Molla Saknas /Se Torsberget ägomark    
»mollaby», se Molla by Trindevass udde    
*Mollagård gd Tuppakullen terräng    
*Mollagård by /Se Våtasjö sjö    
Mollaryd by Öjasjö sjö    
Mollaryd by      
Mollaryd by      
?Mollaryd by      
Mollaryd by      
Mollaryd samh. /Se      
Mollaryd Saknas /Se      
*Notholm skogslott?      
Orrljunga by      
Orrljunga Saknas      
Orrljunga by      
Årraliwnga Saknas      
Orrljunga gd      
Pedersberg (numera Pedersgärde?) beb.      
Persgärde gd      
Pädersgärde by      
Pedersgierde Saknas      
Pedersgärde gdr      
Ry, se Mollaryd by      
Ryd, se Mollaryd by      
Ryd, se Mollaryd by      
*Stockalat Saknas      
Stommen = 3 Molla gd      
Storagaårdhen Saknas      
*Storagården Saknas      
Säryd gd      
Säryd gd:ar /Se      
Trädet Saknas /Se      
Törestorp by      
Ulvstorp Saknas      
Ulvstorp gd      
Ulvstorp Saknas /Se      
Ulvstorp gd      
*Öhe förr egen sn, nu trol. del av sn      
Öhe förr egen sn, nu trol. del av sn /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.