ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Vånga socken : Ås härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 71 Naturnamn: 29 Bebyggelsenamn: 4 Naturnamn: 0
Vånga sn Aspelund terräng Södra Vånga socken sn  
Vånga, Södra sn /Se Björkelund delvis odlat område Vånga sn  
Södra Vånga sn Ekesbo delvis odlat område Vånga, Södra församling  
Vånga, Södra socken Filipsrör terräng Ubbås by /Se  
Vånga sn Fillerör röse /Se    
Vånga, Södra sn Fjärsmosse mosse    
Vånga, Norra sn *Gabbehöl Saknas    
?Vånga, Södra sn *Gunmulla hule gränsmärke    
Vånga, Södra sn *Gunmulla hule gränsmärke    
Vånga sn? Hästås terräng    
Vånga, Södra sn Jeriko terräng    
Vånga, Södra sn Kartmossen mosse    
Vånga, Södra sn Kubbaslätt skogsmark    
Vånga, Södra sn Källeberg delvis odlat område    
Vånga sn Källehagen terräng    
Vånga, Södra sn *Lammemosse mosse    
Vånga, Södra sn ?Skorpe terräng    
Vånga, Södra sn *Skorpesten sten    
Vånga sn *Skorpesten gränsmärke    
Vånga, Södra sn /Se *Stockeryd gränsmärke    
Vånga, Södra sn /Se Storasundet terräng    
Vånga, Södra sn /Se Store mosse mosse    
*Akerbol försunnen gård *Timmerön gränspunkt    
Backabol Saknas /Se *Tranås gränsmärke    
?Borstenen Saknas Trumme mader ägomark    
Borstena by /Se Ubbåsamossen mosse    
Borstena hmn /Se Varpberget berg    
Bosarp by Vångboris skogsmark    
Bosarp gd Åsen terräng    
Bosarp by      
Bosarp Saknas      
Bosarp by /Se      
Bosathorp, se Bosarp by      
Filipsrör f.d. tp. /Se      
Ingvarstorp förr torp?      
Jonsered ödegård?      
Jonstorp gd      
Jonstorp gd      
Jonstorp gd      
Kvickatorpet förr torp?      
Källebacke förr stuga?      
Lekslättt Saknas      
*Litlabol försvunnen gård      
*Lillebol Saknas      
Mastunga by      
Nordtorp förr torp?      
Obbass, se Ubbås gård      
Rosendal herrg.      
Rosendal gd      
Rosendal hg      
Rosendal kgsgd      
Rosendal gd      
Rosendal gd /Se      
Rosenlund förr stuga?      
Stenatorpet förr torp?      
Tornne Saknas      
Torp Saknas      
Trulsatorp förr torp?      
Ubbås gård      
Ubbås gd      
Ubbås by      
Ubbås by      
Vånga kyrkby      
Vånga gd      
Vånga förr kyrkby      
?Vånga kyrkby      
Vånga f.d. kyrkby      
Vånga Stommen gård      
Vånga Stommen gd      
*Åkerbol, se *Akerbol försvunnen gård      
*Åkerbol Saknas      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.