ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Humla socken : Redvägs härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 53 Naturnamn: 16 Bebyggelsenamn: 28 Naturnamn: 6
Humla sn Brobacken terräng Humla socken sn Bångalyckan Saknas
Humla socken Eketån delvis odlat område Humla sn Målberg Saknas
Humla sn Furumossen mosse Backgården gd Rockekärret Saknas
Humbla sn Furumossen mosse Brunnsgården gd Skåpen åker
Humla sn /Se Gunnarpsmossen mosse Bäckagården gd Svinaveken äng
Humla sn Humlamossen Saknas Börsbo, Lilla gd Tomten Saknas
Humla socken Kalvsjön sjö Drete kvarn  
Humla sn Kringledamm Saknas Gunnarp gd  
Humla sn Kölabacken terräng Haberget gd  
Humla sn Lundshemmet ägomark Haggården gd  
Humbla by Rymossen mosse Hulegården gd  
Humla kyrkby o. sn Skogsslätten ägomark Hästö torp  
Humla sn Sköllenstorvmosse mosse Korsryd bebyggelse  
Humla sn Stenbacken terräng Korsryd gd  
Humla sn *Säldebackasten gränsmärke Mellomskogen torp  
Hwmla sn Utgärdsmossen mosse Nickabo st  
Humla sn   Nordtorpet gd  
Humla sn   Prästholmen gd  
Humla sn   Sigga gd  
Humla sn /Se   Skårås st  
Humla sn /Se   Sköllen hmd  
Humla sn /Se   Smedsgården gd  
Humla sn /Se   Stommen gd  
Humla sn o. by /Se   Torpet gd  
Humla sn /Se   Tranegärdet gd  
Humla sn /Se   Väddåkra gd  
Humla kyrka kyrka /Se   Ängaberget, Lilla gd  
Björkelund ödegård?   Ödegården gd  
Drätte kvarn      
Drete kvarn /Se      
Drete kvarn /Se      
Drete kvarn /Se      
Gunnorp Saknas      
Gunnarp gd      
Gunnarp gård      
»hambla», se Humla sn      
Humblom gods      
Hombla gård      
Humla by      
Humla by      
Humla by      
?Humla by, sn      
Humla by      
Humla by /Se      
Hägnen förr stuga?      
?Häljared by      
Kombla bæk, se Humla sn      
Läppahemmet lada      
Mosseberg ödetorp?      
Prestholmen gd      
Stommen = 11 Humla gd      
Vedåkra Saknas /Se      
Vaddåkra gd      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.