ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fivlereds socken : Redvägs härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 81 Naturnamn: 96 Bebyggelsenamn: 50 Naturnamn: 2
Fivlered gård Albomslyckan ägomark Fivlereds socken sn Lacksjön sjö
Fiflered sn o. gd? Berget terräng Fivlered sn Lönern sjö
Fiflered sn? *Bohusmossen mosse Aplaskog gd  
Fiflarydh sn Bokakulle terräng Aplaskog gd  
Fivlered sn *Bokakulle bro bro? Björnaslätt gd  
Fiflered sn Brattås ägomark Björkelund lht  
Fivlered sn /Se Brinken terräng Björnsgården gd  
Fivlereds sn Bråtahagen terräng Bråtahagen torp  
Fivlered sn /Se Dammbäcken terräng Drottensäng gd  
Fivlered sn Drakehall gränsmärke Fivlered by  
Fivlered by o. sn Drakehall gränssten Furudden lht  
Fivlered sn Drakehall häll Fällesbacken Saknas  
Fiflered sn Draken terräng Goperyd gd  
Fiflered sn Fallamossen ägomark Gruvan gd  
Fiflered sn Fallen terräng Gruvetorpet torp  
Fivlered sn Fingala ägomark Halvås hmd  
Fivlered sn Flyttered terräng Hunarydet gd  
Fivlered sn Fläcken terräng Hyltan gd  
Fivlered sn Fålamossen mosse Karlsgården gd  
Fivlered sn Galtesten gränsmärke Karlskoga by  
Fivlered sn Grimsbomossen ägomark Knektarudorna gd  
Fivlered sn Hultet terräng Kroken gd  
?Fivlered sn Husmaden ägomark Kullen lht  
Fivlered sn Hörnelund terräng Källeryd gd  
Fifflarydh Saknas Hörnet ägomark Lacksjö torp  
Fivlered sn Intagan terräng Lagerabacken lht  
Fivlered sn Kalvsjön sjö Lillegården gd  
Fivlered sn /Se Kriken ägomark Loppås gd  
Fivlered sn /Se Kvarnabacken terräng Nabben gd  
Fivlered sn /Se Kyrkerör ägomark Nordkvarnen gd  
Figlavid, se Fivlered sn Kåle mosse mosse Platsen lht  
Bengtshemmet hus Kåle mosse mosse Ramsberg gd  
Biänasläth Saknas Kåle mosse mosse Rydet gd  
Boda, se Kroken gd Kåle mosse mosse Ryttaregården gd  
[Bosgården] Saknas Kåre Måssen, se Kåle mosse mosse Skansebo gd  
*Bosgården gd Källebacken terräng Stommen Saknas  
Bosgården Saknas Källeberg terräng Storegården gd  
»Bosgardhen» gård »Käringstenen» bautasten /Se Stuveryd gd  
Bråtahagen ödetorp? Lacksjön sjö Svedjorna torp  
Djupadal ödegård? Lindö ö Söderkvarnen gd  
Fivlered by Lockås ägomark Tyskahemmet lht  
Fivlered, (numera Karlskoga) by? Loppås udde udde Tån gd  
Fiflered gård o. hus Lottenberg terräng Ulvarp gd  
Fivlered gd Läppö mossholme Ulvarp by /Se  
Fivlered by Läppö mossholme Yttern gd  
Fivlered sn /Se Lönern sjö Åryd by  
Fiflæryd gd /Se Lönern sjö Älmeberg hus  
Gruvan gd /Se Lönnern sjö /Se Älmered gd  
*Gunnatorp Saknas Lönern sjö /Se Ängaberget torp  
Högryd gd Lönern sjö /Se Öxnabäck gd  
Karlskoga by Lönsås ägomark    
Karlskoga by Missunnan terräng    
Karlskoga gd /Se Mittön ö    
Kroken gd Nabbamossen mosse    
»nyabygd» beb. Nabbens udde udde    
»nyabygd» fd. gd /Se Nilsahemmet ägomark    
Ramsberg gd /Se Nordkvarns torvmosse mosse    
Rydet gd Norsmossen ägomark    
*Stommen f.d. gd Nybacka terräng    
*Vlwvarid, se *Ylffwarid Saknas Nybygget ägomark    
?Ulvarp gd Nytorpet terräng    
?Ulvarp gd Ondemad ägomark    
?Ulvarp gård Palmelund terräng    
?Ulvarp gd Parken terräng    
*Ylffwarid gård Pellehall gränssten /Se    
Ytterberg l. Yttern gd /Se Persabäcken bäck    
Yttern gd /Se Pers hall, se Pellehall gränssten    
Åryd by Pershemmet terräng    
Åred gods Pettera ägomark    
Åryd by Rislyckan ägomark    
Åryd by Rydet terräng    
Åryd by Räves terräng    
Åryd by Smillemaderna ägomark    
Åryd by Sotars ägomark    
Åryd by Stockarydsmossen terräng    
Årred by Store udde udde    
Åryd by Stortorpet ägomark    
Åryd by Storön ö    
Åryd Saknas Tången ägomark    
Älmered gd Ulvamossen mosse    
Öxnabäck gd Ulvamossen mosse    
  Valkullen terräng    
  Vedanöden ägomark    
  Vreket ägomark    
  Vreses terräng    
  Yttern sjö    
  Yttern sjö /Se    
  Ytterrussjön l. Yttern sjö /Se    
  Älmeberg berg    
  Älmeberg gränsmärke?, berg?    
  Älmeberg berg?    
  Ängaberget berg?    
  Ängen terräng    
  Ässjeberget ägomark?    
  Öaslyckorna ägomark    
  Ödegården terräng    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.