ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skepplanda socken : Ale härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 216 Naturnamn: 222 Bebyggelsenamn: 461 Naturnamn: 1408
Skepplanda sn Adlamossen mosse Skepplanda sn sn Abboreås berg
Skepplanda sn Andersasjön sjö Skepplanda sn Adolfs Mosse skogsmosse
Skepplanda sn /Se Angertuvan berg o. triangelpunkt Skepplanda sn Adolfs Lycka åkerlycka
Skepplanda sn Arvids damm torrlagd damm Skepplanda sn Alehagen hage o. åkermark
Skepplanda sn Bengtsjön sjö Skepplanda sn Alekärret hagmark och albevuxet område
Skepplanda sn Bergsjön sjö Sagesmän förteckning Alekärret mark
Skepplanda sn Bergsjöås bergås Sagesmän förteckning Alevrån mark
Skepplanda sn Björnakärret kärr Sagesmän förteckning Alfs Hög hög o. forngrav
Skepplanda sn Björnamisten mosse Sagesmän förteckning Allmännet mark
Skepplanda socken Blackesjön, Stora sjö alvhemsbo inbyggarbeteckning Allmänningen skogsområde
Skepplanda sn Blinnebergsåsen bergås billingsdalare inbyggarbeteckning Almas Åker åkerlycka
Skepplanda sn Boakärren kärr blinnunge inbyggarbeteckning Alvhemsbergen berg
Skepplanda sn Bockaflug bergstup båstersbo inbyggarbeteckning Alvhemsliden lid
Skepplanda sn Bockås bergås forsbo inbyggarbeteckning Alvhemsvallen gärde
Skepplanda sn Borrefjällskogen skogsmark fröbo inbyggarbeteckning Amjes Damm mark
Skepplanda sn Brattås bergås färdunge inbyggarbeteckning Anderskullen berg
Skepplanda sn Bräckebergen berg garsten inbyggarbeteckning Andersliden lid
Skepplanda sn Bräfullen sjö grönbo inbyggarbeteckning Anders´ Lycka lycka
Skepplanda sn Brändelid skogsmark gunntersbo inbyggarbeteckning Anderssjön sjö
Skepplanda sn Bränneberget berg hajsbo inbyggarbeteckning Andersviken vik
Skepplanda sn Brännemosse mosse hedbo inbyggarbeteckning Angertuvan berg
Skepplanda sn Båstorpsbergen berg hultbo inbyggarbeteckning Angertuvemossen skogsmosse
Skepplanda sn Båstorpsbergen berg hålebo inbyggarbeteckning Apelängen äng och åkerjord
Skepplanda sn Dalån å högtorpsbo inbyggarbeteckning Apelängen äng, gärde
Skepplanda sn /Se Djupemossen mosse kattlebergsbo inbyggarbeteckning Arlaberg berg
Skepplanda sn Djurås bergås koppen inbyggarbeteckning Armebro f.d. landsvägsbro
Skepplanda sn Dragedalsberg triangelpunkt lidbo inbyggarbeteckning Arvidsdamm skogsmossedamm
Skepplanda sn /Se Dysjön sjö lysen inbyggarbeteckning Arvids Lycka lycka
Skepplanda sn /Se Ekliden skogsmark mökhultarn inbyggarbeteckning Asparevallen gärde
Skepplanda sn /Se *Femstenaröret gränsmärke prästegårding inbyggarbeteckning Aspareåsen berg eller höjd
Skepplanda sn /Se Flöta terräng ramstersbo inbyggarbeteckning Aspebacken mark
Skepplanda by och socken /Se Forsån å rapenskårsbo inbyggarbeteckning Aspelyckan lycka
blinnunge inbyggarbeteckning /Se Fröveberget berg risvedsbo inbyggarbeteckning Asperängen äng o. åkermark
färdunge inbyggarbeteckning /Se Furukullen kulle rykbo inbyggarbeteckning Asperängsbäcken bäck
tussunge inbyggarbeteckning /Se Färdslebäck bäck rösebo inbyggarbeteckning Aspekulla berg
Alvhem by /Se Gamledammen torrlagd damm skepplandabo inbyggarbeteckning Aspevallen gärde
Alwem Saknas Garnstad utjord /Se skepplänning inbyggarbeteckning Aspåkern åkermark
Alfhem by Garnstad flug berg skogebo inbyggarbeteckning Aspängen åkerjord
Alvhem by Garnvindan vägkorsning skogstersbo inbyggarbeteckning Backerna marker
Stora Alfhem gd? Garstaliden skogsmark skröten inbyggarbeteckning Baggebergen berg
Alfhem Saknas Gategårdsbergen berg skårbo inbyggarbeteckning Balka lycka, mark
Alfhem by Gatmossen mosse skängrebo inbyggarbeteckning Bankarne äng o. åker
Alvhem by Glömstens ås bergås slittorpsbo inbyggarbeteckning Barnaberget berg
Alvhem by Granmistamossen mosse sålänning inbyggarbeteckning Battängen åkerjord och mark
Alfhem gods Gravlången sjö tokatorpare inbyggarbeteckning Bengtalyckorna mark
Alfhem kgsgd Grolandasjön sjö /Se tussunge inbyggarbeteckning Bengtslyckan lycka
Alvhem, Stora gd Grosjön Saknas uddetorpsbo inbyggarbeteckning Bengtssjöbäcken bäck
Alfhem kgsgd? Grosjön sjö vadbackebo inbyggarbeteckning Bengtssjömosse skogsmosse
Alvhem by med kvarnar Grågåsebäck bäck vallerebo inbyggarbeteckning Bengtsjön sjö
Alfhem gd Grågåsevatten sjö Alberga lht Bengtssjö, Öga vattenhölja eller »sjö»
Alvhem by Grönå å Alebo lht Benhålan däldmark
Alfhem kgsgd Grönå å Alphyddan lht Bergs Lid lid o. markbrant
Alvhem hg Grönån å /Se Alvhem by, gårdar Bergsjöklev bergklev, klyftväg
Alfhem kgsgd Grötås berg Alvhem by, gårdar Bergsjön sjö
Alffweme Saknas Gäddevadsbäcken bäck Alvhem (Lilla o. Stora) gårdar Bergsjöås berg
Alfhem by? Göta älv älv Alvhem Kungsgården gård Bergsåkra åkermark
Alvhem, Stora hg Götaälv avloppsälv /Se Alvhem, Lilla gårdar Bissåkern åkerjord
Alfhem Saknas Hagklevbergen berg Alvhem, Lilla gårdar Björkängen mark
Alvhem by Haj äng Alvhemsborg lht Björnakärren skogsmarker
Alvhem, Stora gd Haj äng Alvhem, Stora gård Björnakärret mosse o. sankm.
Alvhem, Stora hg Haj äng /Se Alvhem Östergården gård Björnemossen mosse
Alfhem gd Hajssjö sjö Alvhem Västergården gård Björns Hölj åhölja
?Alvhem kungsgård och by Hajssjö sjö Alvhem, Stora gård Björnåkern åkerjord
Alvhem, Stora f.d. kungsgård Hajssjö sjö Alvhems Järnvägsstation järnvägsstation Blackesjön, Stora skogssjö
Alvhem, Stora f.d. kungsgård Hajs sjö sjö Andersa-Bondens hmd Blackesjön, ( Stora o. Lilla) sjö(ar)
Alvhem by /Se Hajs sjö sjö Anneberg lht Blackeviken vik
Alfhem gds Hamnaberget berg Arvids Torp f.d. torp Blackåkern åkermark, gärde
Alvhem gd:ar /Se Harakullen berg Attlebergs Mosse lht Blades Lycka lycka, åkerjord
Alvhem by /Se Harsjön Saknas Banvaktstugan Kattleberg lht Blekebacken mark
Alvum gd:ar /Se Haråsen ås Bergsäter hus Blinnebergs Ås bergås
Bagilstorp. se Båstorp by Holken sjö Bigården hus Blinnebergs Änger gräs-, ängs- o. åkermarker
Billingsdal gård /Se Holmaberget berg Billingsdal gård Blåbergskärret skogsmark
Blinneberg by Holmaberget berg Billingsdal gård Blåmon landsvägsbro och ängssik
Blinneberg by Hultås bergås Blades Lycka f.d. torp Boaredal skogsmarksdal
Blinneberg by? Hunnamossen mosse Blinneberg by, gård Boarekulle berg
Blinneberg by Hyggesåsen bergås Blinnebergs Såg o. Kvarn såg o. kvarn Bocka Flog bergflog
Blinneberg gd Hål sjö Boaredal torp, lht Bockasjön skogsmarkssjö
Blinneberg by /Se Hållsjön Saknas Boaredal torp, lht Bockås bergås
Båstorp by Hästhageberget berg Boarekvarn f.d. kvarn Bohusbergen berg
Båstorp by Hästhageberget berg Boaresåg f.d. vattensågverk Bondelyckan lycka, gärde
Båstorp Saknas Hästmossen mosse Bodaredal beb? Bondens Dal ängsdal
Båstorp by Högeberg berg Bodatorp torp Borgen stenröseruin eller forngravsminne
Båstorp by Högsjön sjö Bodatorp torp Borgen mark
Båstorp by Högsjön sjö /Se Bostället Billingsdal gård Borrevallen mark o. gärde
Båstorp by /Se Hörbäcken bäck Brobacken lht Borråsen markhöjd och »hövding»
Dammen förr bebyggelse? Höttjärnssjöarna sjöar Brobacken, jfr Mejeriet beb? Botten åker- o. ängsmark
Faggered gård? /Se Iglekärr, Lilla sjö Bro Kvarn lht, kvarn m.m. Bottna mark o. åkerjord
Fors gd Iglekärr, Stora sjö Brokvarn, se Övre kvarnen kvarn? Bottnavallen gärde
Fors gd? Jutakullen höjd Broås lht o. sågverk Boås bergås
Fors by /Se Jätteberget berg Bruket hmd Branteledet vägstängselled, f.d.
Fröfvet by Jätteberget, Lilla berg Bräckan beb? Branteliderna lider
Frövet by Jätteberget, Lilla berg Bräcketorpet f.d. torp Branterna hag o. åkermark
Fröfvet by Jättegryteberget berg Brännebergslyckan lht Brantsliden lid
Frövet by Kangekärr, Lilla sjö Båstorp by, gårdar Brattefors åfall o. fors
Frövet by Kangekärr sjö /Se Båstorp by, gårdar Brattås berg
Frövet by Kangekärrs öga tjärn /Se Båstorp Mellomvästergården gård Brattås hagmark o. bergås
Frövet by Kang(l)ekärr, L:a tjärn /Se Båstorp Mellomöstergården gård Brattås Kula höjd
Frövet by Kappemosse mosse Båstorp Västergården gård Bredljungen mark
Fröfvet by? Kattleberg triangelpunkt Båstorp Östergården gård Brevatiljan spång, f.d.
Fröfvet by? Kattleberg berg o. triangelpunkt Bäckatorpet f.d. torp Brevavägen stig
Frövet by /Se Kilandaån Saknas Börjes hmd Brittas Mad mad- o. åkermark
Frövet by /Se Kilsbacken skogsbacke Börjes Kvarn f.d. kvarn Brobanken mark
Frövet by /Se Kinnunga flug berg Dal f.d. soldatstom Brolyckan gärdeslycka
Fålislidh Saknas Koppardalen dal Dalen f.d. torp, hmd Brolyckan lycka, gärde
*Fålislid Saknas Korsdalsbäck bäck Dalån lht Brolyckan gärde
Färdsle by Kringelmossen mosse Dalängen lht Brolyckan gärde
Färdsle Saknas /Se Kroksjön sjö Dalängen beb Broudden mark
?Färdsle by /Se Kroksjön, Stora sjö Dammen torp el. lht Broåkra gärdesåkrar
Färdsle by /Se Kroppsjön, Lilla sjö Dammen beb? Broås bergås
Färdsle gd:ar /Se Kroppsjön, Stora sjö Där västert del av by Broås bergås markhöjd
Färdsle by /Se Kroppsjön sjö Där östert del av by Broåsklinten bergklint
Garnstad öde utjord /Se Kroppsjön sjö /Se Ekhagen lht Broåskullen berg
Garnstad utjord /Se Krulles grav fornlämning /Se Ekliden lht Broängen åkermark
Glömsten gd /Se Krösemossen mosse Eliseberg lht Bruks Bro landsvägsbro
Grönköp gd /Se Kungagraven fornlämning /Se Eliseberg beb? Brunnaliden bygatelid
Grönköp Saknas /Se Kungsgraven fornlämning /Se Enebacken hus Brunnasängerna gärde
Grönköp gd /Se Kvarnsjöbäcken bäck Faggered, se 1 Lid Saknas Bräckan lid
Grönköping f.d. gård /Se Kvarnsjön, Mellan sjö Faggered torp Bräckebergen skogsberg
*Grönköping gd /Se Kvarnsjön, Nedre sjö Falkestommen lht Bräckeliden lid
Gröneköping gd /Se Kvarnsjön, Övre sjö Fattiggården, Skepplanda fattiggård, f.d. hmd Bräfullen sjö
Grönnäs by Laxöbäcken bäck Flinketorpet f.d. torp el. hus Brände Kulle berg
Grönnäs by /Se ?Lersjön sjö Fornås lht Brändelid skogsmarks- o. väglid
Grönnäs by /Se Lersjön sjö Fors by o. gårdar Brändelidskärr skogsmark
Gullringen Saknas /Se Lersjön, Lilla sjö Fors Baggesgården gård Brände Skogen skogsmark
Gunntorp by Lersjön, Stora sjö Forsbergsstommen f.d. båtsmansstom Brännerna hagmark
Gunntorp by /Se Lillesjömosse mosse Fors Kvarn kvarn o. lht Brännesmaden madäng
Göstagården gård /Se Ljunghövdingen terräng Fors Prästegård Saknas Brännhusmaden mad o. åkerj.
Haj by Ljusevatten, Lilla sjö Fors Skola skola o. skolhus Brännet mark
Haj gd:ar /Se Ljusevatten, Stora sjö Fors Västergården gård Brännäckran åkerjord
Haj by /Se Ljusevattensås bergås Fors Östergården gård Brötegropen lintorkningsgrop
Haj gd /Se Lurås bergås Fridhem lht Buskalyckan gärdeslycka
Haÿer Saknas Långa mad sank mark Fridhem lht Båstorps Åsar bergåsar
Hult gd Långemossen Saknas Frövet by och gårdar Båstorps Bräcka landsvägslid
Högstorp gd o. by /Se Långemossen mosse Frövet by o. gårar Bäckegärdet gärde
Kapellet försv. gd Långås bergås Frövet Frälsegården gård Bäckelyckan lycka
Kapellet f.d. gd Långåssjön sjö Frövetshed torp o. lht Bäckelyckan gärde
Kattleberg by /Se Löjebäcken bäck Frövet Skattegården gård Bäckängen äng o. åker
Kattleberg by /Se Lövsjön, Lilla sjö Färdsle by o. gårdar Bäckängen gärde
Kattleberg by /Se Lövsjön, Stora sjö Färdsle by o. gårdar Bäckängen åkerjord och äng
Ljusevatten förr bebyggelse? Lövås bergås Färdsle Bäcken gård Bälgen åkerjord
Prästegården gd Metkärr sjö Färdsle Nordgården gård Bäljen gärde
Ramstorp Saknas Mossjön sjö Färdsle Trulsgården gård Bärhålan mark o. dal
Ramstorp Saknas Muleås bergås Färdsle Västergården gård Bärkroken mark
Ramstorp by Mulsjön, Lilla sjö Färsås lht Bönesvallen mark
Ramstorp by Mulsjön, Stora sjö Färsås beb? Börtasängen mark, lycka o. »äng»
Ramstorp by Mörtabergen berg Gamla Berg f.d. hus o. tomt Daggbetehålan slåttermad
Ramstorp gdr Nipeberget berg Gamla Kvarnen f.d. kvarn Dala skogsmark o. -dal
Ramstorp by Ondmaderna sank mark Garnstad f.d. bebyggt ställe Dalaliderna skogsmarks- och -väglider
Ramstorp by /Se Ondmadsbäcken bäck Garveriet Vadbacka f.d. garveri Dalamad skogsmad
Rapenskår by Ormaberget berg Garnvindan hmd Dalamaden skogsmad
Rapenskår gd Ranneberget berg Glömsten gård Dammliderna skogsvägslider
Rapenskår by /Se Rapet skogsväg /Se Glömsten gård Dalsåkra åkermark
Rapenskår gd /Se Rapungaberget berg Grollsagården gård, hmd Dalån å
Rumpekärr ödetorp Rapungaberget berg /Se Groparna beb Damma lycka
?Ryk by Rapungaberget höjd /Se Groperna lht Damma sankmark
Ryk by Risveden Saknas Grosjöstrand lht Dammamossen skogsmosse
Ryk by Rullesjön, Lilla sjö Gröndal lht Dammbackarne mark
Ryk by Rullesjön, Stora sjö Gröndal lht Dammberget berg
Ryg Saknas Rullesjöås bergås Grönestommen f.d. båtsdmansstom Dammberget berg
Ryk by Ryksbäck bäck Grönköp. gård Dammen sankmark
Ryk gd Råttebro bro Grönnäs by och gårdar Dammkullen berg
Ryk by /Se Råttån å Grönnäs by och gårdar Dammkärra skogssankmark, mad, mosse
Rösarna Saknas /Se Rävasjön sjö Grönnäs Arvidsgården gård Dammkärret skogs- och utmark
Röserna by /Se Rävasjön, Lilla sjö Grönnäs Ledet gård Dammkärrsdrågen utmarksdäld
Sillabacken förr torp Röda berget berg Grönnäs Paulsgården gård Dammlyckan lycka
Skepplanda by Rörmossarna mossar Grönnäs Västergården gård Dammlyckorna lyckor
Skepplanda by Rörmosseliden skogsmark Grönåsen lht Dammängen äng o. åker
Skepplanda by Rörmossen mosse Gubbero f.d. torp Delesbergen bergmark
Skepplanda by Salsjön sjö Gullberg lht »Det Brända» skogsmarksområde
Skogstorp by? Salstenen gränssten Gullbergstorpet f.d. torp Djupemossen skogsmarksmosse
Skogstorp by Secklemossen mosse Gullringen gård Djuphultsbergen berg
Skogstorp by Skarnhålan, Lilla sjö Gullsäter lht Dyet sik o. sankmark, äng
Skyrdungarydh, se Skönningared by Skarnhålan, Stora sjö Gummalyckan lht Dykärra mark
Skyrdungarydh Saknas Skarnhålan, Stora sjö Gunntorp by och gårdar Dyngestadsåkra åkerjord
Skyrdungarydh, se Skönningared by Skatteklint berg Gunntorp by och gårdar Dyngestycka åkerjord
Skår by /Se Skatteklint berg /Se Gunntorp Nordgården gård Dysjön skogs- o. mossesjö
Skår by /Se Skepplandaån Saknas Gunntorp Skattegården gård Däljan dalmark
Skår by /Se Skepplandaån å /Se Gunntorp Västergården gård Dövelskatten gärde
Skönningared by /Se Skingeri fjäll skogsmark Gunntorp Västgötaparten hus o gård Ekedalen skogsmarksdal
Skönningared by Skoga mosse mosse Gunntorp Västgötaparten utjord Ekedalsmossen skogsmosse
Sköningared by Slereboån å Gunntorp Östergården gård Ekegårdsbergen berg
(?)Skönningared by Slisjön sjö Gällsås lht Ekekullen berg
Skoringarud Saknas Slättås bergås Gästgivaregården Vadbacka f.d. gästgivareställe Ekekullen berg
?Skönningared by Smedshögen kulle med fornlämning /Se Gömmet lht Ekekullen berg
?Skönningared by Småsjön sjö Gömmet lht Ekekullen berg
Sköningaridh Saknas Smörkullen kulle med fornlämning /Se Hagen lht Ekeliderna skogsmark
Skönningared by Solsjön sjö /Se Haj hus Ekelyckan gärde
Skönningared by Sopekärr kärr Haj lht Ekhålan däld o. mark
Skönningared by /Se Stallbratt skogsmark Haj lht Ekängen mark
Skönningared gd:ar /Se Stolpavadet vadställe Hamnen hmd Enebacken mark
Skönningared by /Se Store kulle kulle Heden lht Faggered Källa vattenkälla
Slittorp by Storemossen mosse Heden gård Faggeredströmmen strömdrag
Slittorp by Stormossen mosse Hedens Kvarn f.d. kvarn Falkalyckan mark och lycka
Slittorp by? Stubbaliden terräng Hedens Såg sågverk Fanåsåkra åkerjord
Slittorp by Svartemossen mosse Henriksberg lht Feta Maden åker- o. madm.
Slittorp gd Svällebäck bäck Henriksdal lht Fimjorden åkerjord
Slittorp gd /Se Svällesjö sjö Holken hus Finkeslingen mark
Sodhæland, se Sålanda by Säljemossen Saknas Hult gård Fiskekroken mark
Stötatorpet förr torp Sälgemossen, Lilla mosse Hurtigstommen f.d. båtsmansstom Flabba mark
Svedjan ödegård? Sälgemossen, Stora mosse Hålan gård Flabben mark
Sålanda by Sörån å Hålans Skola skola o. skolhus Flaten gärde
Sålanda Saknas Timmerås skogsmark Hästeås f.d. torp Flatvälterna åkermark
Sålanda by Tokatorpsbergen berg Hästhagen lht Flinkas Lycka lycka
Sålanda by Tomten mark /Se Hästhagen lht Flinkeberget berg
Sålanda by? Tomterna äng o. åker /Se Hästhagen lht Flogen berg o. bergbranter
Sålanda by Tomterna gärde o. mark /Se Högsjön gård Flogtippen bergparti
Sålanda by /Se Torpa kulle höjd Högtorp by, gård Flomålsängen åkermark o. äng
Sålanda by /Se Torvmossen mosse Idelund lht Flymätt mark
Tingstad gård /Se Trehörningen sjö Ingristorpet f.d. torp Flymättliderna lider, sluttningar
Tokatorp gd /Se Unneråsbergen berg Intaga lht Flöta mad o. sankmark
Lilla Torketorp Saknas Utgraven sjö Jällsås beb? Flötakulla berg
Tussebo gd /Se Valekärr sjö Jättebergsvallen torp Flötemaden mark, odling, äng
Uddetorp gd /Se Valeöga sjö Kallkoppestommen f.d. båtsmansstom Flötavadet vad, väg
Vallered gd /Se Valsjön Saknas Kapellet f.d. gård Flötebacken skogsmark
Ælffum(s bordh), se Alvhem by Valsjön sjö Karinsberg lht Flötekärret skogsmark
Örnäs udde /Se Valsjön sjö /Se Karlsberg lht Fors Hed mark, åkerjord
  Västervatten sjö Karlsberg lht Forsåkra åkerjord
  Västervattensås bergås Karlsberg, se Dammen beb? Fors Ålefiske ålfiske
  Äskedalsmossen mosse Karlsbäck lht Forsån å
  Ässjön sjö Karlsbäck, se Tokes beb? Fotakulle berg o. kulle
  Örevatten sjö Karlsro lht Fredriks Lycka lycka
  Örnäsberget berg Karsgården hmd Frisens Lycka lycka
    Kartås Backe lht Fryckarelyckan lycka
    Kattleberg by och gårdar Frövetbergen berg o. skogshöjder
    Kattleberg Gästgivaregården gård Fyras Kulle berg
    Kattleberg Mellangården gård Fyrstyckena åkermark
    Kattleberg Västergården gård Fyrslycka gärde
    Kattleberg Östergården gård Fågelsberg skogsberg
    Kattås f.d. torp Fädreven gata och fäväg
    Kesetorpet f.d. torp Fädreven fägata
    Klarkällan lht Fägatan gata o. väg
    Kleven f.d. hus Fägatan gata o. fäväg
    Klämman lht Fägatan stenmurshägnad, gata, fäväg
    Kohagstorpet f.d. torp Fägatan gata
    Koljes f.d. hus el. torp Färdsle Bäck bäck
    Koljetorpet f.d. torp Färås skogsparti
    Kopparhult gård Förrådet, Lilla åkermark
    Kristineberg lht Förrådet, Stora åkermark
    Krogen hmd Gamledamm sankmark eller mossedamm
    Krogen f.d. hus Gamle Kyrkogården kyrkogård och begravningsplats
    Krokatorpet f.d. torp Gamlevall åkermark
    Kroken lht Gammaldagskärret skogsmark
    Kroken f.d. torp Gapakärret mark
    Kroken gård Garnvindan vägkorsning
    Krokängen skatteäng o. mark Garnstad Flog berg o. bergstup
    Kullen gård Garstad Klämma skogsvägspass, klyftväg
    Kullen lht Garveriholmen holme
    Kyrkeliden lht Gastaliderna skogsvägslider
    Kärret lht Gastdalen skogsdal
    Kärret lht Gatekullen berg
    Leatorpet torp Gatkärrsbergen berg
    Lersjöås gård Gatkärrslyckan lycka
    Lersjöås gård Gatåkern åkermark
    Lid bebyggelse Genesars Hav skogssjö eller pöl
    Lid gård Getaskrömma skogs- och bergmark
    Lilla Ryra torp el. lht Getekullen berg
    Lillebondens hmd Getekullsbacka hagmark
    Lillhagen lht Getemaden sank mark
    Ljungbacka f.d. torp el. hus Gisslebacken mark
    Ljungbacken lht Glenäs bergås
    Ljusevatten gård »Glömslen» stenblock
    Lugnet lht Glömstens Ås bergås, -flog o. höjd
    Lundbacka torp Godås, Lille bergås
    Lundås f.d. torp Godås, Store bergås
    Lyckan lht Grankärr skogssjö
    Lyckås lht Granmista skogspark o. -mark
    Lyslätt hmd Granmistebergen skogsberg
    Lärkagården hmd Granmistebergen skogsmarksberg
    Mariero lht Granmistedrågen skogsdal
    Mejeriet mejeri(?) Granmiste Mosse skogsmosse
    Mejeriet mejeri Granmiste Slätt skogsmarksslätt
    Mejeriet Kattleberg f.d. mejeri Granåsen skogsbergsås
    Mickelsdamm lht Granås Mosse mosse
    Missionshuset Ryk lht o. missionshus Gravlången sjö
    Mon hmd el. gård Grindängen åker o. äng
    Mossen lht Grindängen gärde
    Munka Öde torp m.m. Grindås höjd o. bergås
    Mökhult gård Grisakärret skogsmark
    Nipe hmd Groperna markområde
    Nya Berg gård Grosjön sjö
    Ormadalen lht el. torp Grottorna ruiner av »grottor»
    Parten lht Grynakullen berg
    Parterna lht Grytebergen skogsmark o. berg
    Parterna, se Haj lht Grytemossen skogsmosse
    Pjärtås f.d. hus Grågåsevatten sjö
    Poststationen Alvhem lht Grågåsevattnen skogssjöar
    Raddens Torp f.d. torp Gråkullen bergkulle
    Ralles f.d. torp eller hus Gråkullsflaten gärde
    Ramshage torp el. lht Grönalid marklid o. sluttning
    Ramstorp bebyggelse Gröna Liden lid
    Ramstorp by och gårdar Grönalidskullen berg
    Ramstorp by och gårdar Grönbovägen landsväg
    Ramstorp Nordgården gård Grönnäs Lider lider
    Ramstorp Skattegården gård Grönnäsäckran åkermark
    Ramstorp skola, se 7 Ramstorp Saknas Grönå å
    Ramstorps Skola skolhus Grönåängen äng o. åker, gärdesmark
    Ramstorp Östergården gård Grölås berghöjd
    Rapenskår gård Gubbemaderna skogsmader
    Rapenskår gård Gullringsängen gärde
    Rapenskår gård Gulläckran åkermark
    Riddarvallen lht Gunlas Lycka lycka
    Ringatorpet f.d. torp Gåsa mark
    Rumpekärr lht, torp Gäddevadet skogs-, vintervägsvad
    Ryk by och gårdar Gäddevadsbäcken skogsbäck
    Ryk by och gårdar Gäddevadsmaden skogsmad
    Ryk Bäcken gård Gäddhöljan hölja
    Ryk Göstagården gård Gärdesmaden mark, åker och gärde
    Ryk Jönsgården gård Gässlingarne markområden
    Ryk Raddagården gård Görans Källa källa
    Ryksdamm torp, beb, lht Gösalyckan lycka
    Ryksdamm torp, beb, lht Götaälv avloppsälv
    Ryksdamm gårdar Habräckan lid, sluttning
    Ryks Såg f.d. sågverk Habräckebergen berg
    Ryk Södergården gård Hackängen åkerjord
    Ryra hmd Haga mark
    Ryralyckan beb? Hagen hage o. åkerjord
    Råttebacken torp Hagängen åkermark
    Rödkroken torp Hajs Sjö sjö
    Röseberg lht Hallahagen hagmark
    Röserna gård Halleberget berg
    Sillebacken f.d. hus el. torp Hallerna berg
    Simmatorpet f.d. torp Hallås bergås
    Sjövik hmd Halsen sjönäs
    Skansatorpet f.d. torp Halund mark, lund
    Skavakvarnen f.d kvarn Halväckran åkerjord
    Skedmakarns hmd Hampahålan skogsmarkshåla
    Skepplanda by, gårdar m.m. Hampalyckan lycka
    Skepplandagårdarne gårdar Hampåkern åkerjord
    Skepplanda Kyrka kyrka Hamängen mark
    Skepplanda Prästegården gård Hansalyckan lycka
    Skepplanda Skola skolhus Hansamistan mosse o. skogsmark
    Skepplanda Västergården gård Harakullen berg
    Skepplanda Östergården gård Haralyckan lycka
    Skogen gård Haralyckan lycka
    Skoglundsstommen lht Hareklev berg o. bergklyftemark
    Skoglundstorpet f.d. torp Hareklevsbergen berg
    Skogshyddan lht Haråkern åkerjord
    Skogstorp gårdar Harås berg
    Skogstorp Munkagården gård Hasselliden lid, mark
    Skogstorp Östergården gård Hasselås bergås
    Skröta gård Hasslebacken mark
    Skröta gård Havrelyckan gärdeslycka
    Skår by och gårdar Heden mark
    Skår by /Se Heden mark
    Skår Frälsegården gård Heden slättmark
    Skår Ledsgården gård Hedenliden lid
    Skår Nordgården gård Hemjorden åkerjord, gärden o. mark
    Skårs Skola skolhus Hemplaberget berg
    Skårs Stommar lht Hjortakärret gärde
    Skår Södergården gård Hjortemossen skogsmosse
    Skängre by, gårdar m.m. Hjälmelyckan gärdeslycka
    Skängre Höga lht Hjälmåkra åkerjord
    Skönningared by och gårdar Holken skogssjö
    Skönningared by och gårdar Holmaberget berg
    Skönningared Gategården gård Holmabergslyckan gärde
    Skönningared Kronogården gård Holmebergs Sjö sjö
    Skönningared Slottsgården gård Holmeberget berg
    Skönningared Slottsgården gård Holmen mark
    Skönningared Storegården gård Holmängen åkermark
    Skönningared Södergården gård Hopaängen mark
    Skönningared Uppegården gård Horsaberget berg
    Skönningared Västergården gård Hultahålan däld
    Slisjömad lht Hultakärret skogsmark
    Slittorp gård Hulla Lycka lycka
    Slittorp gård Hultes Gård utmark
    Slittorps Kvarn kvarn Hultet lycka
    Slittorps Mejeri f.d. mejeri Hultåsen berg
    Slottet lht Humlegården mark, hag o. bergknatteområde
    Smäckatorpet lht o. torp Humlegården mark o. f.d. »humlegård»
    Solbacken lht Humlegårdsberget berg
    Solhem lht Humlelyckan gärdeslycka
    *Sothaness torp Hunnehagen åkergärde, f.d. hagmark
    Spar Stom f.d. soldatstom Hunneholmen ängsholme
    Spetalskvarnen f.d. kvarn Hunnemossen skogsmosse
    Spåres, se Spårängen lht Husåkern åkerjord
    Spårängen lht Huvdingen bergshöjd
    Spårängen lht Huvdingen höjd, lidkrön
    Stenhuset lht Huvudåkern åkerjord
    Stenhuskvarnen kvarn Hyltedalen skogsdal
    Stenkullen lht Håkebacke markslätt
    Stenkullen gård Hålan mark, åkerj.
    Stora Ryra lht, hmd el. f.d. torp Hålan däld o. mark
    Storebondens hmd Håle Mossar mossemarker
    Stors Stom f.d. båtsmansstom Håleskogen skogsmark
    Ströms Kvarn lht el. kvarn Hålevägen mark o. gårdsväg
    Stugeåsen lht Hålsjömosse skogsmosse
    Störkastommen f.d. båtsmansstom Hålsjön sjö
    Stötatorpet f.d. torp »Hällristningen» hällristning
    Svala f.d. båtsmansstom »Hällristningen» hällristning
    Svalebacken lht Hällristningen, Tussekullen hällristning
    Svanbergstorpet f.d. torp Hällristningen, Tussekullen hällristning
    Svedjan gård Hällspånga bro-stock, -spång, bäckövergång
    Svedjan torp el. f.d. torp Hällspånga mark, backslätt o. f.d. odling
    Svinås torp Hällspångebäcken bäck
    Tappevrån f.d. hus Hässlekroken åkermark o. äng
    Sågaretorpet f.d. torp Hästafloget berg
    Sågarns hmd Hästaås bergås
    Sågen Rapenskår f.d. sågverk Hästekroken hagmark o. äng
    Sålanda by och gårdar Hästekullen berg
    Sålanda Knappegården gård Hästekullsängen åkermark o. äng
    Sålanda Mellomgården gård Hästekärra skogsmark
    Sålanda Nordgården gård Hästhagen äng, hagmark
    Sålanda Skola skola o. skolhus Hästhagsberget berg
    Sålanda Södergården gård Hästskovadet sankmark
    Sörgårds Kvarn f.d. kvarn Höbron markvägsbro
    Tallbacken lht Höga markområde
    Timmerås f.d. torp el. hus Högeberg berg
    Tegelbruket Kattleberg f.d. tegelbruk Högen berg o. markhöjd
    Tildentorp f.d. torp Högen berg o. markhöjd
    Tingstad hmd Högesåsen bergås
    Tokatorp gård Högesåsliderna lider o. branter
    Tokes beb? Högkulls Mosse skogsmosse
    Tolvteparten hmd Högsjökullen berg
    Tomten f.d. hus o. hmd Högsjöliderna lider
    Tomterna bytomter o. bebyggelse Högsjömaden skogsmad
    Tomterna hustomter, f.d. boningshus Högsjön sjö
    Tomthagen hus el. f.d. torp Högtorps Korsväg vägskäl
    Torpen lht o. f.d. torp Högås bergås
    Torpet hmd Högåsbergen berg
    Torstorpet f.d. torp Högås Klint högsta stället på Högås o. Gatkärrsbergen
    Torvruttet hmd Högås Klint högsta stället på Högås
    Tossakullen lht Högåsmosse skogstorvmosse
    Trana´ Stom f.d. båtsmansstom Hökaberget berg
    Trehörningen hmd Hökalyckan lycka
    Tussebo gård Hönebro landsvägsbro
    Tån lht Hörledet stängselled
    Tån lht Hörliden åkermark
    Tån hud el. lht Hövägen markväg
    Täljsten lht Iglekärr, Lilla sjö
    Tängevallen hmd Iglekärrsbergen berg
    Uddetorp gård Iglekärrsmossen skogsmosse
    Underåsen lht Iglekärr, Stora sjö
    Underåsen f.d. torp Ingeborgsåkern åkerjord
    Utängerna hmd Ingers Damm vattendamm
    Vadbacka gård Ingärdet gärde
    Vallagården gård Ingridsflaten gärde
    Vallered gård Intagan mark o. odling
    Valås lht Intagan gärde
    Videkärr gård Intagekärret skogsmark
    Vilhelmsberg lht Intageliderna skogsmarkslider
    Vinnerö lht Intagerna åkermark
    Vitlockestommen f.d. soldatstom Intagsvalla åkergärden
    Vrån f.d. båtsmansstom Intaka gärdesmark
    Åbanken lht Intakekullen berg
    Åkerbacke f.d. torp Iversbacke skogsmark, slätt
    Ålderdomshemmet, Skepplanda hus och ålderdomshem Jannes Kulle berg
    Åsalyckan lht Jonkas Lid väglid
    Åsalyckan f.d. hus el. torp Jonsängen äng o. gärde
    Åsalyckan beb? Jordfallskroken mark
    Åsen gård Jordfallsängen gärde
    Åsen lht Jutahålan odlad mark
    Åsen, se Åsalyckan beb? Jäknekullarne berg
    Älvstranden lht Jäkneliderna skogsmarkslider
    Ängen beb? Jäknemossen skogstorvmosse
    Ängen lht Jämkningsängen äng- o. åkerm.
    Ängen lht Järnberget berg
    Ängen beb Jättakyrkan hällkisteruin
    Örnäsberget järnvägshållplats Jätteberget berg
    Östergården, Frövet Saknas Jätteberget skogsberg
    Österrike hmd Jättebergshagen hage o. mark
    Övre kvarnen kvarn? Jättebergsgärdet gärde
      Jättebergskällan källa
      Jättebergslyckan lycka
      Jättegryteberget berg o. »jättegryta»
      Jättekullen berg
      Jurås bergås
      Jönsgårdsåkra åkermark
      Kalbergsås skogsberg
      Kallarekullen berg
      Kalvhaga mark
      Kalvhagen mark
      Kalvhagen hagmark
      Kalvhagen mark
      Kalvhagen mark
      Kalvhagslyckan lycka, gärde
      Kampavadet vad
      Kanekullen berg
      Kanekullsängen äng o. åkermark
      Kanglekärr, Lilla sjö
      Kapabels Lycka gärde
      Kapells Håla mark
      Kappemosse mosse
      Karins Lid lid
      Karlbergsfladen åkermark
      Karlbergsträdgården mark
      Karls Lycka lycka
      Kartås skogsmarksberg
      Katthöljan hölja
      Kattlebergs Bräcka landsvägslid
      Kattlebergs Korsväg vägskäl
      Kattlebergs Vassar strandmarker o. älvstrand
      Kerstis Lycka lycka
      Keselyckan lycka
      Kikåkern åkerjord
      Kila mark o. åkerjord
      Kilen åkerjord
      Kisteberget berg
      Kleven utmarksområde
      Kleven bergklev o. skogsmark
      Klockeberget skogsberg
      Klövjesberg skogsberg
      Knallängen åkermark och äng
      Knasåkra åkerjord, gärde
      Knipplakullen bergkulle
      Knipplakullen berg
      Kohagen hagmark
      Kohagen hagmark
      Kohagen mark o. beteshage
      Kohagsberget bergklint
      Kohagsgärdet gärde
      Kohagsmossen mosse
      Kokulla berg
      Kokhålan bergmarksdäld
      Koklämman klämma, trång passage mellan berg
      Kolabacken mark
      Kolabackarne skogsmark
      Koladammen odlad mark
      Konungsåsen bergås
      Koppens Lycka lycka
      Koppringsås berg
      Kornlyckan gärdeslycka
      Korpaberget berg
      Korpaberget berg
      Korpaberget berg
      Korpeberget berg
      Korpeflogen berg
      Korpehålan hålmark
      Korsbäcka bäckar
      Korsbäckelyckan gärdeslycka
      Korsdalen bäckdal o. mark
      Korsdalsängen äng o. åkerj.
      Korsmosseberget, Västra berg
      Korsmosseberget, Östra berg
      Korsvägs Damm vattensamling
      Korte Åkra åkerjord
      Krakabacken backslätt
      Krakalyckan gärdeslycka
      Krakebacken markslätt
      Krakelyckan lycka, åkerj.
      Krakegården mark
      Krakemaden åkerjord
      Krekel åkermark
      Kringla gärde o. mark
      Kringlemadenra mad. åker o. odling
      Kroka åkermark o. dälder
      Kroka marker o. gärden
      Krokelssik sankmark
      Kroken gärde
      Kroken gärde
      Kroken mark o. åkrok
      Krokhagen hage o. mark
      Krokmossen skogsmosse
      Kroksjön sjö
      Kroksjön sjö
      Krokåkra åkerjord
      Krokåkra åkerjord
      Kronorna marker
      Kroppefjäll berg
      Kroppemossen skogsmosse
      Kroppsansås bergås
      Kroppshålan dal o. hålm. mellan berg
      Kroppsjöbergen berg
      Kroppsjöbäcken bäck
      Kroppsjön sjö
      Kroppsjön sjö
      Krulles Grav forngrav
      Krunas Fähusbrunn brunn
      Kruskopfslyckan lycka
      Krögarns Tomt mark
      Kulladammen damm
      Kullalyckan lycka
      Kulla Mader madmarker
      Kulleflaten gärde
      Kullen berg
      Kullängen gärde o. mark
      Kungasten stenblock
      Kvarnabäcken bäckå
      Kvarnahålan dal
      Kvarnebanken mark o. sluttning, höjd
      Kvarnebäcken bäck
      Kvarnedalen utmarksdal
      Kvarnedalsliderna lider
      Kvarnedammen mark o. f.d. kvarndamm
      Kvarnefallen »vattenfall»
      Kvarnehagen mark
      Kvarneholmarne holmar
      Kvarnekullen bergkulle
      Kvarneliden lid
      Kvarndalen dal, åker o. äng
      Kvarndammsbergen berg
      Kvarnhålan hålmark
      Kvarnsjöarna skogssjöar
      Kvarnsjön, Mellan sjö
      Kvarnsjön, Nedre sjö
      Kvarnsjön, Övre sjö
      Kvarnåkra åkermark
      Kvidden lycka
      Kviflaten gärde
      Kvistensfloga markområde
      Kviåkra åkerjord
      Kyllesängen mark, äng o. åker
      Kyrkan holme
      Kyrkestocksängen åker o. äng
      Kyrkevägen väg
      Kyrkängen gärde
      Kyrkekullen berg
      Kyrkeliden lid
      Kyrkemossen skogsmosse
      Kyrkesten stenhäll
      Kyrkestigen gångstig
      Kyrkestocken »stock»
      Kålgården mark o. åker
      Kålgården åkermark
      Kålgården åkermark
      Kålgården åkermark
      Kålgårdshålan dal- och åkermark
      Kålgårdshålan dalmark
      Kålgårdsåkern åkergärde
      Källarekullen bergkulle
      Källarerumpen åker
      Källeberget berg
      Källedalen dal o. mark
      Källedals Äng mark, åker, äng
      Källegatan markväg
      Källekullsbacka marker
      Källekvidda mark
      Källeliden lid
      Källemaden mad o. åkerjord
      Källängen åkermark
      Kälingekullen berg
      Kämpeskogen avs
      Käppevrån gärde
      Käringesätet mark
      Kärren sankmark o. buskem.
      Kärret mark
      Kärret mark
      Kärret åkermark
      Kärret mark
      Kärret mark, åker m.m.
      Kärråsen bergås
      Kärrängen mark
      Kölnan mark
      Kölnebacken mark
      Kölneliden lid
      Ladflaten gärde
      Ladflaten gärde
      Ladugårdsgärdet gärde
      Ladåkra åkerjord
      Ladåkra åkerjord
      Lampekullen berg
      Langkas Lycka lycka o. mark
      Langkas Kärr mark
      Ledbergsflaten gärde
      Ledbergskullen berg
      Ledkullen berg
      Ledsåkra åkerjord
      Ledsängen gärde
      Leran åkergärde
      Lersjön, Lilla sjö
      Lersjön sjö
      Lersjön, Stora sjö
      Lerstycka åkerjord
      Leråkra åkerjord
      Lertäkten Ryk lertäkt o. mark
      Liareåkrarne åkermark
      Lidbo Gata byväg
      Lidbo Mosse skogstorvmosse
      Liden åkerjord och mark
      Lidenbranten stigning på landsvägen
      Lidenledet f.d. stängselled
      Liderna åkermark, dal o. marksluttningar
      Lidernaåkra åkerjord
      Lidängen gärde o. åker
      Lillagärdet gärde, f.d.
      Lillakleven bergklyfteområde
      Lilla Våleberget berg
      Lilla Kringlan åkermark
      Lille Brovallen gärde
      Lille Dammen skogsmosse o. sankmark
      Lille Enekullen bergkulle
      Lille Holmen mark
      Lille Köksåkern åkerjord
      Lillejungs Lycka lycka
      Lille Mates åkerjord
      Lilleskrall berg
      Lille Timmerkroken mark
      Lille Urs berghöjd
      »Lille vid Sköttla» åkerlapp
      Lillhagen mark o. gärde
      Linddalen skogsdal
      Lindehålan däldmark o. gärde
      Lindekärret skogsmark
      Lindkärret mosse o. skogsmark
      Livas Kulle berg, kulle
      Liveredsäckran åkermark el. äng
      Ljungbacka mark
      Ljunghuvdingen mark
      Ljungs Lycka lycka o. f.d. odling
      Loabergen berg
      Loamossen skogsmosse
      Lohallerna slättberg
      Lunda mark
      Lundgrens Lid väglid
      Lundås bergås
      Lundåseliden lid
      Lundåslyckan gärdeslycka
      Lundängen åker- o. ängsmark
      Lundängen gärde
      Lundängs Hage mark
      Lurås bergås
      Lusemossen åkerjord
      Lyckan gärde
      Lyckan åkerlycka
      Lyckan gärdeslycka
      Lyckan gärde
      Lyckan lycka, gärde
      Lyckan gärde
      Lyckeberget berg
      Lyckebranten mark
      Lyckekullsängen gärde
      Lyckorna lyckor, gärden
      Lykullen avs
      Lyse Kulle berg
      Lysevatten, Lilla sjö
      Lysevatten, Stora sjö
      Låga markhöjd
      Långajorden åkerjord
      Långa Jorden åkermark
      Långa Maden skogsmad
      Långa Maden skogsmad
      Långefredag lid
      Långelyckan lycka
      Långemaden mad
      Långemadåkern åkerjord
      Långemossen skogstorvmosse
      Långemossen odling o. mosseåkerjord
      Långe på Liden åker
      Långes Källa vattenkälla
      Långe Udden mark o. bäckdalsudde
      Långe Vall gärde
      Långe Valla gärden
      Långevallen gärde
      Långjorden åkerj.
      Långjorden åkerjord
      Långjorden åkerjord, åkrar
      Långkroken markområde, åker
      Långsjön skogssjö
      Långåkern åkerjord
      Långåkern åkerjord
      Långåkra åkermark
      Långås bergås
      Långåsbergen berg
      Lärkagärdet gärde
      Lärkalyckan gärde
      Lärkegärdet gärde och mark
      Lögevrån skogsmark
      Löghöljan hölja i å
      Löjebäcken bäck
      Lövsjön, Lille skogssjö
      Lövsjön, Lilla, se även Åkaresjön sjö
      Lövsjön, Stora sjö
      Lövås hagmarks-bergås
      Maden gärde
      Maden åkerjord och mad
      Maden åkermark o. gärde
      Maden sankmark o. åkerjord
      Maden sank åkermark
      Madenbergen berg
      Maderna åkerjord och madmark
      Madlyckan åkerlycka
      Madlyckan lycka, gärde
      Madstycka åkermarksstycken
      Madvallen gärde
      Madängen äng o. åker
      Malis Lycka lycka
      Manslas Mad åkermark
      Markelyckan lycka
      Marken mark, utmark
      Markusbacken markslätt
      Markus Grav forngrav
      Martas Kulle berg
      Matkärr skogsmark
      Matkärrskreken höjd o. skogsmark
      Matkärrsliderna skogsmarkslider
      Matkärrssjön sjö
      Mekullen skogsmarksberg
      Mellanmaden åkermark
      Mellomgärdet gärde
      Mellomkullen berg
      Mettkärr sjö
      Mickelsdammsliden skogsvägslid
      Mista torvmosse
      Moalyckorna lyckor, gärden
      Mossabergen skogsberg
      Mosshulten mossemark
      Mossåkern åker- o. mossejord
      Mulabacken markslätt
      Mulebro bro
      Mulegubben, Lille bergparti
      Mulegubben, Store sten- och bergparti
      Mulevallen gärde
      Muleås berg, ås och fjäll
      Muleåsgropen sandgrop och grustäkt
      Mulsjön, Lilla sjö
      Mulsjön, Stora sjö
      Mulåsberget berg
      Munkäckran gärde, åkerjord
      Månsalyckan lycka, gärde
      Mörtabergen skogsberg
      Mössekullen berg
      Natten berg o. mark
      Nedra Vänden åkerjord
      Nergärdet gärde
      Nilsakullen berg
      Nilsalyckan gärdeslycka
      Nipeberget berg
      Nipeberget mark- o. gårdsväg
      Nipehagen hage, mark
      Nipekullen berg
      Nip-Olles Lycka lycka
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Nolhagen hagmark
      Nolmarken marker
      Nolsvedjan mark o. gärden
      Nolsvedkärret mark, åker
      Nolvallarne gärden
      Nolåker lht
      Nordeste Åkern åkerstycke
      Norebergsvallen gärde
      Nya Kyrkogården begravningsplats
      Nyländet åkermark
      Nyländet åkerjord
      Näsemossen mosse
      Näset mark o. näs
      Nöcklaberget berg
      Nöcklabergsåkra åkermark
      Offerstället forngrav, stensättning
      Olas-Åsbackarne mark
      Olles Lycka lycka
      Olskroken mark
      Olskroken mark
      Olåsen mark o. bergås
      Onda Maden mad
      Ormabacken åkermark, f.d.
      Ormaberget berg
      Ormadalen mark och dal
      Ormaklämman bergklyfteväg
      Ormakroken mark
      Ormapjösa skogsmark och sankmark
      Ormebro back- o. vägbro
      Ormekullen berg
      Ormepussa mosse, mad- och skogssankmark
      Orrekullen berg
      Oset åos o. ström
      Oskuldsparken björkdunge
      Oxadammen damm
      Oxadammen åkerjord
      Oxhagen hagmark
      Palla bergpallar, bergavsatser
      Pallakärret skogsmark
      Pallen skogsberg
      Partavägen väg
      Pers Lycka lycka
      Pettralyckan lycka
      Piggås bergås
      Pinnaflogen vattenhölja, floge eller »sjö»
      Pinnekroken mark
      Pinnekroken mark
      Pinnevallen gärde
      Piskebacken odlad mark o. åkerj.
      Plantehagen hage, åker
      Planterhagen hage o. mark
      Planterlyckan gärdeslycka
      Plocka lycka
      »Plommonträden» mark o. gärde
      Prästaåkern åkermark
      Prästäckran åkerjord
      Pungen gärdesmark
      Pungsmaden mad o. åkerj.
      Pungsvalla gärden
      Punkeflata gärde
      Pustesten sten
      Påskelördag lid
      Päronträdgården trädgård
      Pärsalyckan lycka
      Rabbe Håla markdäld
      Radda Banka åbankar, bäckbranter
      Raddalyckan lycka
      Raddemossedrågen däld
      Raddemossen skogstorvmosse
      Ralleliden lid
      Rallelyckan lycka
      Rullsdammen odlad mark o. gärde
      Ramdalen skogsdal
      »Ramsdalen» lht, avs.
      Ramstorpsberget berg
      Ranneberget berg
      Ranneberget berg
      Rannebergsbäcken bäck
      Rapenskårsberget berg
      Rapet skogsmarksområde o. däldmark
      Rapungaberget berg
      Rebbens Lycka lycka
      Riddarevallen gärde
      Risveden skogs-, berg- och fjällområde
      Risvedsvägen väg
      Rosalyckorna gärde, lyckor
      Rovgården skogsmark
      Rudedammen damm
      Rullesjön, Lilla sjö
      Rullesjön, Stora sjö
      Rullesjö Åsar skogsberg
      Rumpekärr mark
      Rumpen åkermark
      Runna Damm damm eller f.d. damm, mark m.m.
      Runnemossen skogsmosse
      Rusthållareängen mark, äng o. åker
      Ryet mark
      Rykbo Gata byväg
      Rykbogärdet gärde
      Rykboängen mark, åker, äng
      Ryks Bäck bäck
      Ryksdamm utjord
      Ryksdamm markområde
      Ryks Gata bygata
      Ryrlyckan gärdeslycka
      Råkullen berg
      Råttebro landsvägsbro
      Råttån å
      Rävasjöarne sjöar
      Rävasjön sjö
      Rävekullen berg
      Rävås berg
      Röaremossekullen skogsberg
      Röaremossen skogsmosse
      Röda Berget berg
      Röda Hyllan berghäll
      Röde Stena bergmarksområde
      Rödjan gärde
      Rödjan mark o. åkerjord
      Rödkroken åkermark
      Rönneåkern åkerjord
      Rörmaden skogsmad
      Rörmossarne skogsmossar
      Rörstockeberget berg
      Rörstockemaden f.d. gärde
      Rösån å
      Röven åker- o. madmark
      Sakriselyckan lycka
      Salsjön skogssjö
      Salsten stenblock
      Sandgraven sandgrop, -grav o. grustäkt
      Sandhålan sandtäkt
      Sandledet led
      Sandliden mark o. lid
      Sandlyckorna lyckor
      Sandtäkten mark o. sandgrop
      Sandvadet bäckvad o. skogsmark
      Sandvadskullen berg
      Sandvadsliden mark- o. väglid
      Sanna åkerjord o. mark
      Sante Kulla berg
      Sardemossen torv- o. skogsmosse
      Schattabergen berg
      Schattalyckan lycka
      Schattamossen skogsmosse
      Sikåkern åkerjord
      Sjökullen berg
      Sjökullen berg
      Sjökullen berg
      Sjölyckan gärde
      Sjölyckan gärde
      Sjömaden madmark
      Sjömaden mad och åkerjord
      Sjömaden madmark
      Sjövikeberget berg
      Sjöängen åkermark
      Sjöängen åker o. äng
      Skams Lögvrå mark el. skogsdal
      Skansabacken markslätt
      Skanshålorna sjöar
      Skarnhålan sjö
      Skarnhålan sjö
      Skarnhålan, Lilla sjö
      Skarnhålan, Stora sjö
      Skatevägsåkern åker
      Skatteklint bergklint
      Skedesgatan byväg
      Skedet åkermarkssluttning och höjd
      Skedet markslätt o. höjd
      Skedet mark
      Skedesliden lid
      Skelebacken gräsbacken
      Skeppabergen berg
      Skepplandadalen dal o. bygd
      Skepplands Gator gator, by- o. markvägar
      Skinaremossen skogsmosse
      Skinndragarebacken mark
      Skintan mark o. åkerjord
      Skintavallen gärde
      Skoga Mosse mosse
      Skogasjön sjö
      Skoge Grusgrop sandhåla och grustäkt
      Skoglunds Lycka lycka och åkerj.
      Skogsdamma mossemark
      Skogslyckorna åkerlyckor
      Skogsängen mark
      Skrallen berg, bergvägg och -flog
      Skrapevalle åkerjord
      Skreva Svedja skogsmark
      Skrubben åkerjord
      Skrumphålan mark
      Skrumphålestycka åkerjord, f.d.
      Skråhallerna berg o. marksluttningar
      Skråhallsflaten gärde
      Skråhallsvallen gärde
      Skräddarebanken lid, bank
      Skräddarelyckan lycka
      Skutteloppet bäckfall o. -utflöde
      Skyttegraverna markområde
      Skålyckan gärdesl.
      Skårbo Gata bygata
      Skårdalen dal
      Skårs Lider lider
      Skäddelyckan lycka
      Sköttla mark o. gärde
      Sköttlalyckan lycka
      Slerebäcken binamn på Slerån
      Sleråbro landsvägsbro
      Slerån å
      Slisjön sjö
      Slittorps Äckra åkerjord
      Slottsberget berg
      Slädmedsliden skogsvägslid
      Slätten gärden o. mark
      Slättås bergås
      Slättåsmosse skogstorvmosse
      Slättängen åkerjord o. mark
      Slättängsvalla gärden, åkerj.
      Smalaåker åker
      Smalängen åkermark
      Smedgärdet gärde
      Smedjeflal gärde
      Smedjelyckan gärdeslycka
      Smedjelyckan åkerlycka
      Smedlyckorna åkerlyckor
      Smedshögen forngravshög
      Sme´s Led f.d. led
      Smudda källa
      Småhögsåkra åkerj.
      Småkulla berg o. hagmark
      Småkulledalen dal, åker- och hagmark
      Småmossebergen skogsberg
      Småsjömosse mosse
      Småsjön skogssjö
      Småändarne åkerjord
      Smörkullen berg
      Snedhuvudet mark
      Sockle Mosse skogstorvmosse
      Sockle Mosse mosse
      Sockle Sjö sjö
      Solleberget berg
      Solsvallen gärde
      Sopekärr skogsmosse o. sank skogsmark
      Spatserebäcken bäck
      Spetsberget berg
      Staden stensamling o. mark
      Stallabergen skogsberg
      Stallbratt berg
      Stallflaten gärde
      Stallgärdet gärde
      Stekabergen berg
      Stenbacken gärde o. mark
      Stenbron vägbro
      Stenkreken stenrös o. stenig mark
      Stenliden väglid
      Stenliderna skogsmarklider
      Stenlidskärret skogsmark
      Stenlyckan gärdeslycka
      Stenlyckan gärdeslycka
      Stenslyckan gärdeslycka
      Stenåkern åkermark
      Stensåkra åkerjord
      Stenängen mark
      Stigsåkra åkermark
      Stjärnpallen berg o. bergavsats
      Stockabanken åkerjord
      Stockeflat gärde
      Stockeflatsängen äng
      Stockängen gärde
      Stolpavadet vad, åövergång
      Stora Flaten åkermark
      Storakleven bergklyfteområde o. skogsväg
      Stora Kärr mark
      Stora Kringlan åkerjord och mark
      Stora Liden skogsvägslid
      Stora Lyckan gärde
      Stora-Spettas Mad skogsmad
      Stora Våleberget berg
      Store Brovallen gärde
      Store Dammen skogsmosse
      Store Enekullen bergkulle
      Store Holmen mark- o. åkerområde
      Store Kroken mark
      Store Kulle berg
      Store Kulle berg
      Store Köksåkern åkerjord
      Store Mates åkerjord
      Storemossen skogstorvmosse
      Storemossen skogstorvmosse
      Storeskrall berg
      Store Sten stenblock
      Store Timmerkroken mark
      Store Urs berghöjd
      Store Vägen landsväg
      Storhögen berg- o. markhöjd
      Stors Led f.d. stängselled
      Storstensliden lid
      Storåkern åkerjord
      Storängen åkermark
      Storängen åkermark, gärde
      Storängen åkermark
      Storängen gärde
      Strandvägen väg
      Strömma åströmmar
      Strömma bäckar, bäckströmmar
      Strömmaberget berg
      Strömmaberget berg
      Stubbeberget berg
      Stubbeliden landsvägslid
      Stubbemaden, Lilla skogsmad
      Stubbemaden, Stora skogsmad
      Stubbevalla gärde
      Stugeliden lid
      Stycka åkerjord
      Stängesliden väglid
      Stänget mark
      Stänget mark
      Stänget mark, äng o. åker
      Störkagärdet gärde
      Störkalyckan lycka
      Störkebacka hag o. gräsbacka
      Störtebrinken vägbrant
      Stötalyckan lycka
      Stöttinga åkermark
      Stöttinga åkerjord
      Stöttingsängen åkermark
      Sudden åkerjord
      Sundberget berg
      Sundet mark, åker
      Svallen berg- och skogsvägslid
      Svanbergs Hage hage, lycka o. mark
      Svartakällan källa
      Svartebergen berg
      Svartebergen skogsberg
      Svarteberget berg
      Svartemossen skogsmosse
      Svartemossen skogsmosse
      Svederna skogsmark
      Svedjan skogsmark
      Svedvadet vad, vägövergång
      Svensberget berg
      Svens Hage hage, mark
      Svinaberget berg
      Svinekullen berg
      Svingeln landsvägskrök
      Svingeln markudde
      Svinås berg
      Svinåskullen berg
      Svinåslyckan lycka
      Svällebäck bäck
      Svälledal skogsdal
      Svällesjö sjö
      Svältebacken mark
      Svängarehålan markdäld
      »Sydligaste Åkern» åkerstycke
      Sågarebron bro
      Sågebacken mark
      Sågebacken markslätt
      Sågedammen damm
      Sågetäppan f.d. gärde
      Sålanda Holme mark
      Sälgemossen skogsmosse
      Sännedammen damm eller sankmark
      Söamossen mosse
      Söholma mark
      Sölles Vad väg-vad
      Sölyckan lycka
      Sörbergen berg
      Sörbergen berg
      Sörgårds Dalar bäckdalar och mark
      Sörgårds Fall vattenfall
      Sörgårdsängen äng, åkerjord
      Sörgärdet gärde
      Sörliden skogsvägslid
      Sörsvedjan mark, gärden
      Sörsvedkärret mark
      Söräckran åkerjord
      Söslätt mark
      Taffelberget berg
      Taffelbergsbackarne mark
      Tallbot mark o. åker
      Tappalyckan lycka
      Tegelbruksbron landsvägsbro
      Tekällan källa
      Tekällelund hagmark
      Tildegravet mark, åkerjord
      Timmermossen skogsmosse
      Timmerås skogsmark o. bergås
      Timmerås skogsmark o. bergås
      Timmeråsehålan skogemad och gräsmad
      Timmeråseknalten bergtopp
      Timmerås Lycka lycka
      Tingstadflaten gärde
      Tjurevalla gärde
      Tjuvaboden berggrotta
      Tjuvåkra åkermark
      Tjärevedsklämman klämma = bergklyftemark
      Toes Undantag åkermark
      Toes Åkra åkermark
      Tokatorpsån å
      Tomtebacken gräsbackemark
      Tomtebro landsvägsbro
      Tomten mark
      Tomterna gärde o. mark
      Tomterna mark
      Tomterna äng o. åker
      Tomthagen hage
      Tomthagen hagmark
      Tomtåkra åkerjord
      Tomtåkra åkerjord
      Torget vägskäl
      Torpa Kulle berg
      Torparevägen väg
      Tors Bro landsvägsbro
      Torsebacke backslätt
      Torrvallen gärde
      Torvmossedrågen dal, däld
      Torvmossen torvmosse
      Torvruttet åkerjord
      Torvruttet gärde
      Transten gärdeslycka
      Transtensliderna väglider
      Trehörningen sjö
      Trekanten gärde
      Trestycka mark o. åkerjord
      Trestycka åkermark
      Trinda Lyckan gärdeslycka
      Trindemosse skogsmosse
      Trollabron bro
      Trädena åkerjord o. mark
      Trädgårdsflaten gärde
      Trädgårdsflaten gärde
      Trädgårdslyckan gärde
      Tullesten stenblock
      Tuppalyckan lycka
      Tussakullen berg
      Tussebo Bro vägbro
      Tusshålan källa
      Tuverabben mark
      Tuvet gärde o. ängsmark
      Tvärlanden åkermark
      Tvärländen åkerjord
      Tyskakällan källa
      Tyskalyckan gärdeslycka
      Tåbacken mark
      Tåberget berg
      Tåberget berg
      Tådalen dal
      Tådammen damm
      Tådammsmosse mosse
      Tågmossen mosse
      Tågkärret skogsmark
      Tågkärrsåsen bergås
      Tåkullen berg
      Tåkålgården mark, åkerjord
      Tålyckan gärde
      Tålyckan gärdeslycka
      Tålyckan lycka
      Tålyckan gärdeslycka
      Tåmarken mark, betesmark, odling
      Tån mark
      Tån hag- o. betesmark
      Tån utmark
      Tångalyckan lycka o. marktånge
      Tångamosse mosse
      Tången mark, tånge = näs
      Tängevallen gärde, mark m.m.
      Täppebergen berg
      Udda äng- och åkermark
      Uddetorpskullen berg
      Uddetorps Mosse skogsmosse
      Ulvakulan berg
      Ulvedalen skogsdal
      Ulvedalskärret skogsmark
      Undantaget mark, åker m.m.
      Undantagslyckan lycka
      Underländen åkermark
      Underåslyckan lycka, gärde
      Utgraven sjö
      Utgärdet gärde
      Utgärdsåkern åkerjord
      Utmarken mark
      Utängen mark o. åkerjord
      Vadbackebron landsvägsbro
      Vadet bäckövergång
      Valekulla skogsberg
      Valekärr sjö
      Valeöga sjö
      Valla åkermark
      Valla åkermark
      Vallakullen berg
      Vallen gärde
      Vallered Bäck bäck
      Vallerna gärde
      Vallängen åker o. äng
      Valsjöberget berg
      Valsjö Ände del eller ände av Valsjön
      Valsjön sjö
      Valsjön sjö
      Valås skogsberg
      Valåsebergen skogsberg
      Valåsberget berg
      Varpeliden skogsvägslid
      Varpet markområde o. stenröse eller stensättning
      Vassdala dal- o. sankmark
      Vassdala åbäckdalar
      Vasslabacken hagmark, f.d. odlad
      Vattningsbackarne skogsmarker
      Vedaberget berg
      Vetekroken åkermarksområde
      Videkärrs Bäck gränsbäck
      Vinterlyckorna mark
      Vintragapet bäckdäld
      Vintrakällan källa
      Vita Hyndan skogsmark
      Vittlingskärr skogsmark
      Våleberget berg
      Vålebergsmossen skogsmarksmosse
      Vägåkrarne åkerjord
      Vältan åkermark
      Välterna åkermark
      Väregatan skogsmarksväg
      Vässlen källa
      Vässlevägen väg
      Västergårds Lid landsvägslid
      Västerkullen berg
      Västervatten sjö
      Västre Backerna hagmarker
      Västre Hagen hag- o. åkermark
      Vättnet vässel o. vattningsställe
      Vättnet damm
      Åbanka mark, däld och ängs- samt åker n.
      Åkareberget berg
      Åkaresjön sjö
      Åkaresjön sjö
      Åkebäck bäck
      Åkerberget berg
      Åklev berg, väglid m.m.
      Åklättsliden lid
      Åklättsparken träddunge m.m.
      Åkroka mark
      Åkroken mark
      Ålekistebäcken skogsbäck
      Åsabergen bergåsar
      Åsadammen vattendamm
      Åsakällorna källor
      Åsalyckorna gärden o. lyckor
      Åseliden väglid
      Åsen gärde o. mark
      Åshagen hagmarkslycka
      Åsliderna mark, lider, sluttningar
      Åslidslyckorna lyckor, åkertegar o.d.
      Åslidsängen mark
      Åttan åkerjord
      Åvalla gärden
      Älebäcken bäck
      Älvängerna åker- o. äng
      Ändebreda åkerjord o. mark
      Ängakärret mark
      Ängaledet f.d. vägstängselled
      Ängaledet f.d. hagled
      Ängalyckan lycka
      Ängekärren mark
      Ängen lht, äng
      Ängerna mark
      Ärssjön skogssjö
      Ärssjöklint berg o. bergklint
      Äskedalen skogsmarksdal
      Äskedalsmossen skogsmarksmosse
      Äspekärr skogsmark
      Äspekärrskullen berg
      Äspet mark
      Äspet mark, åker, äng
      Äspevallen gärde
      Äsphålorna däld o. slåtteräng
      Äsphöljan hölja i å
      Ättehögen markhöjd, kulle o. stensättningar
      Öjan ö
      Örevatten sjö
      Örnäsberget bergparti
      Östergärdet gärde
      Österjorden åkerjord
      Östre Backerna hagmarker
      Östre Hagen mark, åkerj. m.m.
      Övra Vänden åkerjord
      Övringens Lycka lycka

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.