ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rödene socken : Kullings härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 46 Naturnamn: 47 Bebyggelsenamn: 11 Naturnamn: 2
Rödene sn Alingsås´ skog skog Anneberg tp Frösjön sjö
Rödene sn o. gd Anders-Perssjön sjö Fredholmen, se Sven-Arvidsgården gd Hästsjön sjö
Rödene sn Blåtjärn tjärn Geteberget försv. tp  
Rödene sn Blåtjärnsmossen mosse Häfshålan tp  
Rödene sn /Se Bommeklev terräng Johannesberg tp  
Rödene gd o. sn Bomekärr tjärn Karlsberg tp  
Rödene sn Fiskalösen sjö Lassagården, se Anneberg tp  
Rödene sn Fiskalösen sjö /Se Sven-Arvidsgården gd  
Rödene sn Getaryggen höjd Svältan, se Varsjödamm tp  
Rödene sn Gransjön sjö Torsgården gd  
Rödene sn Gärsjön sjö Varsjödamm tp  
Rödene sn Gärsjön sjö /Se    
Rödene sn Hagaberget berg    
Rödene sn Hagesjön sjö    
Rödene by, sn /Se Hjortemossen mosse    
Rödene sn /Se Holmabäck bäck    
Rödene by, sn /Se Hästsjön sjö    
Rödene förs. /Se Högaklint triangelpunkt    
Rödene f.d. sn, nu förenad sn /Se Hötjärn tjärn    
Rödhene, se Alingsås landsförs. o. Rödene sn Kampetås-bäck bäck    
*Bergsgården förr gd Klevadammen, Lilla damm    
Bærgxgasdhin Saknas Klevadammen, Stora damm    
Berget gd /Se Krängs mosse mosse    
*Digergården förr gd Krökingen, Lille del av sjö    
Dyghergardhen Saknas Krökingen, Store sjö    
*Digergården förr gd Krökningen, L:a o. St:a sjöar /Se    
Hjälmared gd /Se Krökingen sjö /Se    
*Kleven Saknas Lilla ön ö    
Källafors by Lille-Trän sjö    
Lofftagasdhin Saknas Lundakällan, se Rödekällan källa    
*Loftsgården förr gd Långaråsen sank mark    
*Loftsgården förr gd Mörttjärn tjärn    
Lundelid? Saknas Nävrakärret kärr    
Lygnö hg Rödekällan källa    
Nolhaga gd /Se Skaraberget berg med fornlämning /Se    
Nolhaga herrgård /Se Spångatjärn tjärn    
Nordstommen och Söderstommen gdr Stora ön ö    
Ruskahed hmn /Se Store-Tjän sjö    
Rödene by /Se Lågemaden sank mark    
Rödene by Lågeviken vik    
Rödene gd /Se Trollsjön sjö    
Rödene by Trän, St. sjö /Se    
Rödene Saknas Varesjön sjö /Se    
?Rödene by Varsjön del av sjö    
Skämningared gd /Se Älgamossen mosse    
*Svinakulla utjord /Se Älgaråsen triangelpunkt    
  Älvaberget berg?    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.