ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hols socken : Kullings härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 63 Naturnamn: 48 Bebyggelsenamn: 21 Naturnamn: 4
Hol sn Anneberg ägomark Algutsgården gd Bänehed terräng
Hol sn Bergaskogen skogsområde Bottna lht Djurdalen dal
Hol socken sn Blåsås terräng Bryngelsgården gd Jutegatan dalgång
Hol sn Bräckan terräng Grevatorpet försv. tp Store hög kulle
Hol socken sn Brännet terräng Gröneslätt tp  
Hol sn /Se Bäneåsen skogsmark Heden försv. lht  
Hol sn Bäsjön sjö Holshed försv. tp  
Holz Saknas Bäsjömaden mosse Horsakärret, se Gröneslätt tp  
Hol sn Dånebacken terräng ?Horsö trang tp  
Hooll Saknas Fisklösen tjärn Hulåsen lht  
Hol sn Fiskalösen sjö /Se Krusabäcken försv. bs  
Hol sn Fyrfotasjön sjö Kvibacken beb?  
Hol l. Horla sn Gasslången sjö /Se Källeberg försv. tp  
Hools Saknas Gasslången sjö Kättilsberg försv. lht  
Hol sn Gonås ägomark Larsa försv. bs  
Hol sn Hedvigsberg berg? Larstorp, se Larsa försv. bs  
Hol sn Herraskogen skogsområde Loftsgården gd  
Hol sn Hjortemossen, Lilla mosse Mellbacken tp  
Hol sn Hjortemossen, Stora mosse Nolheden tp  
Hol sn /Se Holskarydsbäcken bäck Risbacken försv. bs  
Hol sn /Se Horssjön sjö(ar) Östhaga försv. tp  
Hols kyrka kyrka /Se Klevhultabäcken bäck    
Bäne by Kulemossen mosse    
Bäne by Kungslevadbäcken bäck    
Bäne by Kyllemadsmossen mosse    
Bäne by Källeberg berg    
Bäne by Kärtaredsmossen mosse    
Bäne by /Se Lillån å    
Bäne by /Se Lunnebräckabergen berg    
Bäne by /Se Lunnebräcka mosse mosse    
Bäne Saknas /Se Lunnebräckan terräng    
Dalbogården by /Se Långmaden mosse    
Hallorstorp Saknas /Se Middagsliden skogsmark    
Hallstorp gd Ormentorpsbäcken Saknas    
Hallstorp Saknas /Se Risabäcken bäck    
Hallstorp gd /Se Skallafluget höjd    
Hallstorp gd /Se Stenbromossen mosse    
?Hallstorps kvarn f. kvarn Stensås terräng    
*Helskotorp, se Holstorp gd Store hög fornlämning /Se    
Hol by Svalbomosse mosse    
Holskaryd hmn /Se Sågebacken skogsbacke    
»holsketorp», se Holstorp gd Sävasmaden tjärn    
Holstorp gd /Se Säfveån Saknas    
Holskathorp Saknas Sörskog ägomark    
Holstorp gd Tjuvamossen mosse    
Holstorp gård Vitamossen mosse    
Holstorp gd Ängatorp terräng    
Jonstorp by Österås terräng    
Jonstorp by /Se      
Jonstorp Saknas /Se      
Kyllemaderna torp /Se      
Köllebro torp /Se      
Lagmansholm Saknas /Se      
Marbogården gd /Se      
Medeltorp Saknas      
?Oryd gård      
Oorydh Saknas      
Oryd by      
Oryd gd      
Oryd gd      
Prästegården = 14 Hol Saknas      
Seyne by, hgd      
Åsen = 1 Bäne Saknas      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.