ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Siene socken : Kullings härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 55 Naturnamn: 23 Bebyggelsenamn: 95 Naturnamn: 5
Siene sn Boakärrsbäcken bäck Siene sn Mellomgärdessjö sjö
Siene sn /Se Brändehov ägomark Arvidsgården, se Östergården o. Skattegården gdr Nolmossen mosse
Siene sn Hagalyckan ägomark Backen Saknas Ravesmadsmossen mosse
Siene sn Holmakrok terräng Brolycke gd Sieneås nat.-n.?
Siene sn Hyåsen höjd Brunnlid gd Torsjön sjö
Siene sn Hyåsmossen mosse Brändehov lht  
Siene sn Karlsstenen minnessten Djupedal torp  
Siene sn Keddaflogen terräng Dränggården gd  
Siene sn Källabäcken bäck Dränggården gd  
Sighene Saknas Lillesjön sjö Ekekullen beb?  
Siene sn? Mellomgärdessjö sjö Eklanda by  
Siene sn Nordtorpet ägomark Ekås tp  
Siene sn Pjukesten(en) bautasten /Se Fattigstugan Saknas  
Siene hd Rävamaden mosse Fridhem avs.  
Siene sn Sieneskroken terräng Gilleshult lht  
Siene sn /Se Slättemosse terräng Gongstorp by  
Siene sn /Se Stensås ägomark Grågården gd  
Siene sn o. by /Se Storesjön utvidgning av Säveån Grönemad försv. tp  
Siene sn /Se Storängen terräng Gullhögen torp  
Siene by o. sn /Se Söderhult ägomark Hagalyckan lht  
Siene kyrka kyrka /Se Torsjöbäcken bäck Hedeskvarn gd  
Brolycke Saknas Torsjön sjö Holmakrok torp  
Eklanda by Öjaredsmossen mosse Hussås, se Kullebro beb  
Eklanda Saknas /Se   Hållsdammen lht? (försv.)  
Gongstorp gd   Jonskulla gd  
Gongstorp by /Se   Järpås torp  
Gungtorp Saknas /Se   Jättaberget Saknas  
Hedeskvarn Saknas /Se   Jättaberget försv. bs  
Hiördtkulle Saknas   Karlberg Saknas  
Hiördtkulle Saknas   Karlslund hus  
Hiördtkulle, se Jonskulla gd   Karlstorp Saknas  
Jonskulla gd   Kattås torp  
Köll torp /Se   Klockaregården gd  
Mångsholm Saknas   Kringeläng gd  
Ormentorp by /Se   Kullebro lht  
Siene by   Kullebro beb  
Siene by   Kullen försv. tp  
Siene by, sn /Se   Källelid torp  
Spånga qwern Saknas   Kärrborör gd  
Spånga kvarn kvarn   Kärrborör tp  
Spånga kvarn Saknas   Köll soldattp  
Spånga kvarn   Ledet torp  
Stommen = 8 Siene Saknas   Lerholmen torp  
?Tubbetorp hg   Lunden lht  
Tubbetorp hrgd.?   Madkulle beb  
Tubbetorp Saknas /Se   Manilla torp  
Venared Saknas /Se   Mellomgården gd  
Vårgårda hg   Mellomgården gd  
Vårgården Saknas   Mossabo torp  
Vårgårda gd   Mängsholm gd  
Vårgårda hg   Mängsholm gd  
Vårgårda hg   Nolgården gd  
Vårgårda gårdh   Nordgården gd  
Vårgårda hrgd.?   Nordgården gd  
Vårgårda Saknas /Se   Nordtorp hus  
    Nordtorpet beb?  
    Nordäng torp  
    Nybygget torp  
    Nytorp torp  
    Nytorp försv. tp  
    Ormentorp gd  
    Ravelsgården gd  
    Ravelsgården gd  
    Sjötorp lht  
    Skattegården gd  
    Skattegården gd  
    Skärpatorpet torp  
    Smedsgården gd  
    Smedsgården gd  
    Smedstorp torp  
    Smörhagen hus  
    Spånga kvarn kvarn  
    Stenbacken Saknas  
    Stenbacken beb(?)  
    Stensås torp  
    Stocken torp  
    Stommen gd  
    Svenstorp by  
    Såkhult Saknas  
    Såkhult lht  
    Södergården gd  
    Söderhult Saknas  
    Söderlund lht  
    Sörtorp Saknas  
    Tubbetorp gd  
    Venared gd  
    Törestorp lht  
    Vrån lht  
    Vårgårda by  
    Vårgårda krokar Saknas  
    Västergården gd  
    Åsen lht  
    Åsen försv. tp  
    Åtorpet torp  
    Östergården gd  

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.