ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kvinnestads socken : Gäsene härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 53 Naturnamn: 24 Bebyggelsenamn: 9 Naturnamn: 2
Kvinnestad socken Brännabacken terräng Bråthalla, se Kyrketorp lht Kvinnestads socken socken
Kvinnestad socken Djurbäcken bäck Brännet beb? Svältan, Stora terräng
Qvinnestad sn Djurbäcken bäck Grutlanda gdr  
Kvinnestad socken Gärdesön halvö Kyrketorp lht  
Kvinnestad sn /Se Kantamossen mosse Paradiset, se Kyrketorp lht  
Kvinnestad sn Knektamad ägomark Stockabo bebyggelse  
Kvinnestad sn Kvinnestadsborg fornlämning /Se Tormundgärde by  
Qwinnistadha Saknas Kvinnestadsjön sjö Äne by  
Kvinnestad sn Kämpakullen ägomark Änskabyn, se Äne by  
Kvinnestad sn Lillån å    
Kvinnesta sn Lillön ö    
Kvinnestad sn Skeppstenen sten    
Kvinnestad sn /Se Slottsbackarna terräng    
Kvinnestad sn /Se Storemad ägomark    
Kvinnestad sn Storön ö    
Kvinnestad by o. sn Tjuberget triangelpunkt    
Qwinnestad gd Trollbäcken bäck    
Kvinnestad by Tärnö ö    
Kvinnestad by Uddetorpsmossen mosse    
Kvinnestad by Västerön ö    
Kvinnestad by o. sn /Se Åsen terräng    
Kvinnestads kyrka kyrka Änskån å    
Grutlanda gdr /Se Änskån å /Se    
Hjälmryd Saknas /Se Öringa ägomark    
Kvinnestad by      
Kvinnestad Saknas /Se      
Riddartorp gd      
Riddaretorp by      
Ridderetorp gård      
Skinten by /Se      
Stommen gd      
Tormundgärde gd:ar /Se      
Tormundgärdet Saknas /Se      
Uddetorp gd      
?Uddetorp by      
Uddetorp by      
Uddetorp by      
Uddetorp by      
Uddetorp by      
Uddetorp gd      
Uddetorp by      
Uddetorp Saknas /Se      
Åddetorp se Uddetorp by      
Åne by      
Äne by      
Äne by      
Äne by /Se      
Äne by /Se      
Äne by /Se      
Äne Backagården gdar /Se      
Änet Saknas /Se      
Änet Saknas /Se      
Änskabyn by /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.