ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Asklanda socken : Gäsene härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 86 Naturnamn: 21 Bebyggelsenamn: 10 Naturnamn: 1
Asklanda sn *Blekebro bro Björnebro bs Jälledal sankmark(?)
Asklanda sn Hagen ägomark Höjentorp tp  
Asklanda by Haramossen mosse Lilläng lht  
Asklanda sn Högåsen höjd Ljunglid lht  
Asklanda sn /Se Höjentorp terräng Ljunglid bs  
Asklanda sn Kommakulla ägomark Lycke (försv?) gd  
Asklanda sn Kringlemad mosse Storegården gd  
Asklanda sn Kvarntorpet terräng Sällerhög gd  
Asklanda sn Käringaröset fornlämning Utskuvet, se Lilläng lht  
Asklanda sn Lermad mosse Västergården gd(?)  
Asklanda sn Ormunge skog    
Asklanda sn Skansmad ägomark    
Asklanda sn Skällered, Lilla terräng    
Asklanda sn Snultås ägomark    
Askalandha sn Stenbro terräng    
Asklanda sn Sällerhögsån å    
Asklanda sn Sörtorpet ägomark    
Asklanda sn Trillebacke terräng    
Asklanda sn Trollbäcken bäck    
Asklanda sn /Se Uddetorpsmossen mosse    
Asklanda by /Se Vrålås terräng    
Asklanda sn /Se      
Asklanda sn /Se      
Asklanda by      
Asklanda by      
Asklanda kyrkby      
Asklanda by      
Blekene gd      
Blekene gd      
Blekene by /Se      
Blekened gd /Se      
Blekened Saknas /Se      
Blekene gd /Se      
Blekene gd /Se      
Galstad by      
?Galstad by      
Galstad gd /Se      
Galstad by /Se      
Galstad gd /Se      
Haghen Saknas      
Lycke gd      
Ormunga Saknas      
Ramnaklev gård      
Romnefall by      
Rommenefall Saknas      
Rommenefall by      
Romnefall gd      
Romnefall by      
Romnefall gd      
Romnefall gd      
Romenefall by      
Skielleryd, se Skällered hg      
Skällered hg /Se      
Skällered hg      
Skällered Saknas      
Skällered gd      
(Skällered) herrg.      
Skällered gd /Se      
Skällered gd      
Skällered hg      
Skällered herrg.      
Skällered hg      
Skällered hrgd?      
Skällered hrgd?      
Skällered hg      
Skällered gd      
Skällered gd      
Skällered by      
Skällered hgd      
Skällered hrst      
(Skällered) hrgd      
Skällered hrgd      
Skällered hg      
(Skällered) hrst      
Skällered hg      
Skällered hrgd      
Skällered Saknas /Se      
Skällered gd /Se      
Skällered by /Se      
Skällered gd /Se      
Skällered gd /Se      
Skællæryth, se Skällered gd      
Stommen gd      
Sällerhög, se Skällered gd      
Sällerhög gd /Se      
Åsen gd?      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.