ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ornunga socken : Gäsene härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 42 Naturnamn: 61 Bebyggelsenamn: 80 Naturnamn: 12
Ornunga sn Anneberg berg? Ornunga sn Baggasjön sjö
Ornunga socken Arboga sten sten Algutsgärde gd Galtö ö
Ornunga sn Aspenäs udde Allmänningen lht? Gåsaviken vik
Ornunga sn /Se Aspeö ö Aläng tp Ornungasjö sjö
Ornunga sn Baggamossen mosse Asmundtorp lht Orshall bergklint
Ornunga sn Baggasjömossen mosse Baggebol gd Orismad mad
Ornunga sn Baggasjön sjö Berget gd Oset utlopp
Ornunga sn Blombacka ägomark Bistockabacken torp Ramsviken vik
Ornunga sn Bratteberg berg Blombacka lht Svältan, Stora terräng
Ornungha sn Brattebergsån bäck Blombaka lht Trollösjön sjö
Ornunga sn Dammen vattensamling Botillebacken gd Vadö ö
Ornunga sn Galten holme Bratteberg h Öxnasjön sjö
Ornunga sn? Gillersmossen mosse Fattigplan beb.?  
Ornunga by och sn /Se Gåsaviken vik Fattigplanen Saknas  
Ornunga sn /Se Hindsjö sjö Gisslagården gd  
Ornunga sn /Se Högehall terräng Gisslagården gdr  
Ornunga sn /Se Hökaviken vik Hallarna torp  
Ornunga sn /Se Hönshögen fornlämning /Se Håltsäckra gd  
Ornunga Saknas /Se Kollås ägomark Högabacka st  
Algutsgärde gd /Se Kvarnegärde Saknas /Se Hökåsen torp  
*Fæyrø Saknas Kvarnsjömossen mosse Intagan lht  
Fæyrö gd Kyrkeberget berg Klinten torp  
Kyrkebol gd Källebacken ägomark Klinten tp  
Kyrkebol by Källeberga ägomark Korpås gd  
Lommared militieboställe Ljungmossen mosse Kroken, jfr Fattigplan bs  
Lommared krngd Ljungön ö Kvarnegärde gd  
Ornunga by o. sn Ljurshögen fornlämning Kvarnegärde gd  
Ornunga kyrkby Lommenabben udde Källebacken Saknas  
Ornunga by Lomö holme Källebacken, se Källebergen tp  
Ornunga by Nordsjön del av Ornungasjö Källebergen tp  
Ornunga by Nötö udde Källeberget tp  
Ornunga by Ornungasjön Saknas Lertäkten, jfr Fattigplan bs  
Ornunga by /Se Ornungasjö sjö Lindås gd  
Ornunga gd /Se Ornungasjön sjö /Se Lommared gd  
Ornunga kv /Se Oset del av Ornungasjö Lommared, Lilla beb  
Qvarngierde Saknas Ramnaklevsån bäck Mellombacken torp  
Ramnaklev Mellomgården gd Ramsviken vik Mellomgården gd  
Sjötorp by Råkullen ägomark Mellomtorp torp  
Stommen gd Sjöberget terräng Mellomtorp tp  
Vaselid Saknas /Se Slottsbacken ägomark Nordgården gd  
Vaselid gd /Se Slättskogen ägomark Nygärde lht  
Vaselid by /Se Snipeberg berg Orrebacka torp  
  Spörsås terräng Orrebacka tp  
  Spörsåsberget berg Rammaklev Mellomgården gd  
  Spörsåsmosse mosse Ryagärde gd  
  Svantesvik vik Ryatorp lht  
  Svenäset udde Råkullen torp  
  Svinatån terräng Simonsgården gd  
  Svältan, Stora terräng Sjölid gd  
  Sörmossen mosse Sjötorp by  
  Sörsjön del av Ornungasjö Skjutshagen gd  
  Trollömossen Saknas Skog gd  
  Trollö mosse mosse Skogshage lht  
  Trollösjön sjö Slottsbacken torp  
  Ulebergsmossen mosse Slottsbacken bs o. tp  
  Utterbusken holme Slättskogen lht  
  Vadö ö Slättskogen lht  
  Vitasand terräng Smedstorp lht  
  Åbacka ägomark Spetalen gd  
  Örnhallen ägomark Spetalen gd(?)  
  Öxnasjön sjö Spångakil gd  
    Spörsås torp  
    Sörsås tp  
    Stammebacka torp  
    Stammebacka tp  
    Stenhögen gd  
    Stenhögen f. kronotorp, (nu gd?)  
    Stommen gd  
    Södergården gd  
    Trollö gd  
    Trägenborg torp  
    Vaselid by  
    Västergården gd  
    Åbacka lht  
    Älmåsen torp  
    Älmåsen tp  
    Örnhallen lht  
    Örnhallen lht  
    Östergården gd  
    Östergården gd(?)  

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.