ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grude socken : Gäsene härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 90 Naturnamn: 16 Bebyggelsenamn: 6 Naturnamn: 0
Grude sn Brudastenen sten Grude socken sn  
Grude sn Fäbromaden mosse Klockebacken tp  
Grude sn /Se Jerusalemslyckan ägomark Kortebrunnsgården, se Skattegården gd  
Grude sn Kesemossen mosse Ljung samh.  
Grude sn Klockebacken terräng Nedregården gd  
Grude sn Kroken ägomark Skattegården gd  
Grude sn Kyrkerud fornlämning /Se    
Grude sn Mellkvists lycka terräng    
Grude sn Månsatorpet terräng    
Grude by Pjukesten sten    
Grude sn Snipåsabäcken bäck    
Grude sn Snipåsakullen terräng    
Grude sn Stinkerör fornlämning /Se    
Grude sn Svältatorpet ägomark    
Grude sn Trampamossen mosse    
Grude sn Åsen terräng    
Grude sn      
Grodha sn      
Grude sn      
Grude sn      
Grude sn /Se      
Grude sn /Se      
Grude sn /Se      
Bredgården gd      
Bredgården gård      
*Bredhe gardh gd      
Bredgården gd /Se      
Frögnestad, se Frinnestad by      
Frinnestad by      
Frinnestad by      
Frinnestad by      
Frinnestad by      
Frinnestad by      
Frinnestad by      
Frinnestad by /Se      
Frögnestad Saknas /Se      
Grude by      
Grude by      
Grude by /Se      
Grude by      
Grude by      
Grude by      
Grude kyrkby      
Grude by      
Grude by      
Grude by      
Grude by      
Grude by      
?Grude by      
Grude Saknas /Se      
Hallesgården Saknas /Se      
Hede Saknas /Se      
Kippe Saknas /Se      
Lijwngh Saknas      
Ljung by      
Ljung by      
Ljung Saknas      
Ljung by      
Ljung by      
Ljung by      
Ljung by      
Ljung by      
Ljung by?      
Ljung samhälle /Se      
Ljung Saknas /Se      
Ljung Saknas /Se      
Ljung Saknas /Se      
Ljung jvstn /Se      
Ljung by /Se      
Melltorp by      
Melltorp Saknas      
Melltorp by      
Melltorp by      
Melltorp by /Se      
Melltorp by      
Melltorp by      
Melltorp by      
Melltorp by      
Melltorp by      
Melltorp by      
Melltorp by      
Melltorp by      
?Melltorp by      
Melltorp by      
Melltorp Saknas /Se      
Muskås Saknas /Se      
*Pylegården Saknas      
»Pilegordhen» gård      
Stenö Saknas /Se      
Stommen gd      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.