ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Björke socken : Gäsene härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 41 Naturnamn: 17 Bebyggelsenamn: 6 Naturnamn: 2
?Björke sn Askalyckan ägomark Södra Björke socken sn Klastorpasjö sjö
Birka sn Brännebacken ägomark Klastorp by Pukaberget berg(?)
Björke sn Brännemad ägomark Lyckemad tp  
Björke, Södra sn Elfsborgs Edsveden kronopark Maderna, se Lyckemad tp  
Björke sn Gudeberg berg Tingkullen tp  
Björke, Södra sn /Se Gudemosse mosse Älvatorp gd  
Björke, S. sn Harabergsmaden mosse    
Björke, Södra sn Hasslemossen mosse    
Björke, S. sn Klastorpasjö mosse    
?Björke, Norra sn Orrekullen terräng    
Björke, Södra sn Pjukeberget berg    
?Björke sn Ryttarlyckan ägomark    
Björke by Rävhall terräng    
Björke, Södra sn Smedjemossarna mossar    
Björke sn Stockamaden mosse    
Björke, Södra sn Tåberget berg?    
Björke, Södra sn Ulvamossen mosse    
Björke, Södra sn      
Björke, Södra sn /Se      
Björke, Södra sn /Se      
Björke, Södra sn /Se      
Södra Björke sn /Se      
Björke, Södra sn /Se      
Björke by      
Björke by      
Björke by      
Byrcke Saknas      
Klastorp by /Se      
Kringelbacken Saknas /Se      
Lutebo gd      
Lutebo gd      
Sibbatorp by      
Sibbatorp by?      
?Sibbatorp gd      
?Sibbatorp gd      
Lilla Svältan kronopark      
Svältorna Saknas      
Svältorna Saknas      
Älvatorp by      
Älvatorp by      
Älvatorp gd /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.