ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hovs socken : Gäsene härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 153 Naturnamn: 63 Bebyggelsenamn: 16 Naturnamn: 1
Hof sn Alråsen terräng Hov socken sn Sämsjön sjö
Hov sn Andön udde Annelund armaturfabrik  
Hov sn Badudden udde Djupatorp gd  
Hov sn Brobergstorpet ägomark Engelbrektsgården gd  
Hof sn Brudföljet fornlämning /Se Galtabacka tp  
Hov sn Dammesmad mosse Gropeslätt tp  
Hov sn Dammsberg berg Gröneslätt tp  
Hov sn Eketsbäcken bäck Hovsbro kvarn, se 1 Mörlanda Saknas  
Hov sn Fröbergstorpet ägomark Knipe med Hovsbro kvarn, se 1 Mörlanda Saknas  
Hov sn Furön, Lilla ö Mörlanda bebyggelse  
Hov sn /Se Furön, Stora ö Ranten gd  
Hov socken Galgbacken terräng Skälljunga tp  
Hov sn Galtabackamossen mosse Skälljunga tp  
Hof sn Galtabacken ägomark Slättäng tp  
Hov socken Grönaråsen terräng Sämbergslyckan tp  
Hov sn Gybergssten sten Torget tp  
Hov socken Hagatorpet slåtteräng    
Hov sn Himmelsberget berg    
Hov sn Himmelsbergsmossen mosse    
Hov sn Hovatorpet ägomark    
Hov sn Hovsbro bro    
Hov sn Hoffsbro Saknas    
Hov sn Hovsbro bro    
Hov sn Hudene mader våtmark /Se    
Hov sn Husön ö    
Hov sn Håkentorpasjön sjö    
Hov sn Hägnabergen berg    
Hov sn Ingestorp slåtteräng    
Hoof sn Jordboråsen terräng    
Hov sn Kläckeneviken vik    
Hov sn Kvickalyckan terräng    
Hov sn Larstorp terräng    
Hoffz Saknas Lekesten sten    
Hov sn Lemmingabäcken bäck    
Hof sn? Lemmingabäcken bäck /Se    
Hof sn Ljungströmsbäcken bäck    
Hov, Säm, Skölvene socknar /Se Lystorpssjön mosse    
Hov sn /Se Murskasjön sjö /Se    
Hov sn /Se Murumssjön sjö    
Hov sn /Se Murumssjön sjö /Se    
Hov sn /Se Nolhagaudden udde    
Hovs kyrka kyrka /Se *Näs skog    
Annelund gd /Se Puttleråsa mosse    
Djupatorp Saknas /Se Pålamossen mosse    
Eke Saknas /Se Pålamossen mosse    
Fröstorp Storegården gd /Se Raskamarken skogsmark    
?Fröstorp by Risen terräng    
Fröstorp by Rävamaden ägomark    
Fröstorp by Sanderstorpet ägomark    
Fröstorp gårdar Sebomossen mosse    
Fröstorp by Sebosten terräng    
Fröstorp by /Se Silverbäcken bäck    
Fröstorp by /Se Sjömaden mosse    
Fröstorp Saknas /Se Skälljunga ägomark    
Getlanda gd Smedbacken ägomark    
Getlanda gd Stallberg ägomark    
Getlanda kronoegendom Sågbäcken bäck    
Getlanda Saknas Sämsjön sjö    
Herregården hg Trandaredshatt höjd    
Horsta Saknas Vasabäcken bäck    
?Hov by Vasaviken vik    
Hov by Vitemossen mosse    
Hov kyrkby Önamossen mosse    
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hof gd o. sn      
?Hov gd      
Håfs Saknas      
Hov Saknas /Se      
Håkentorp Östergården gd      
Håkentorp Saknas /Se      
Hägdene gd      
Hägdene Saknas      
Hägdene gd      
Hejdene by      
Hägdene by      
Hägdene by      
?Hägdene by      
Hägdene by      
Hägdene Västergården gd      
Hägdene Saknas      
Hägdene by      
Hägdene gd /Se      
Hägdene by /Se      
Klådde = Annelund Saknas /Se      
Klådde Saknas /Se      
Kläckene by      
Kläckene gård      
Kläckene gd      
Kläckene gd /Se      
Kläckene by /Se      
Kläckened Saknas /Se      
Kärret gd      
Kärret gd      
Ljung by      
Ljung Engelbrektsgården gd      
?Lustorp by m. kvarn      
Lustorp = Lystorp Saknas /Se      
Lustorp Saknas /Se      
Lystorp gd /Se      
Lystorp by /Se      
Lystorp by /Se      
Lystorp by /Se      
Lystorp by /Se      
Lystorp by /Se      
Lystorp by /Se      
Lystorp by /Se      
Lystorp by /Se      
Lystorp by /Se      
Murum by /Se      
Murum gd /Se      
Mörlanda lht /Se      
Ollestad by      
Ollestad gd      
Ollestad kronoegendom      
Ollestad Saknas      
Ollestad kr.egd.?      
Ollestad Saknas      
Ollesta Saknas /Se      
Ollestad gd /Se      
Ranten gd /Se      
røkløsa Saknas      
Röcklösa gård      
Röcklösa gård      
Röcklösa gd      
Röcklösa gd /Se      
Tormenstorp gd      
Tormenstorp gd      
Tormenstorp gd      
Tormenstorp gård /Se      
Tormenstorp gd /Se      
Tormentorp Saknas /Se      
Tumben gd /Se      
Ubby by      
Ubby gd      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby Saknas      
Ubby by      
Ubby by      
Udby gd      
Ubby by      
Ubby förr gd, nu by /Se      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby gd:ar      
Ubby by      
Ubby Saknas /Se      
Örekulla Saknas /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.