ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Säms socken : Gäsene härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 104 Naturnamn: 30 Bebyggelsenamn: 5 Naturnamn: 3
*Sææm Saknas Berget ägomark Norra Säm sn sn Lillön ö
Säm, Norra sn Ekåsudden udde Säm, Norra församling Sämsbäck bäck
Säm socken Fårön ö Bastorp tp Sämsjön sjö
Säm sn Högehus ägomark Lyckhem tp  
Säm, Norra sn Hökamaden terräng Västlycke tp  
Säm socken Kanalen kanal?    
Säm socken sn Kaninön ö    
Säm, Norra sn *Klaff sten rå och rör    
Säm, Norra sn Kvarnabäcken bäck    
Säm, Norra sn Lillingshall terräng    
Säm, Norra sn Lillön ö    
Säm, Norra sn /Se Linesand vik    
Säm, Norra sn Lugnet terräng    
Säm, Norra sn *Lysa källa gränsmärke    
Säm, Norra sn Lönnerör fornlämning /Se    
Säm sn /Se Nymad sank mark    
Säm, N. sn /Se Sandvadsdammen sank mark    
Norra Säm sn /Se Sjöhagen terräng    
Säm, Norra sn /Se Sjömaden mosse    
Säm, Norra socken /Se Skogsled plats    
Säm sn:ar /Se Skogslund terräng    
Bastorp by Stenbromaden sjö    
Bastorp by Storingshall terräng    
Bastorp by Svartaråsen tjärn    
Bastorp gd /Se Sämsjön sjö /Se    
Bastorp gd /Se Vimleån å    
Basttorp Saknas /Se Vinterdammen vattensamling    
Björstorp gd Vitahedsmossen mosse    
Björstorp gd Åsen ägomark    
Gamlegården gd *Äskebacka rå och rör    
Molinstorpet förr torp?      
Sverkelstorp gd      
Sverkelstorp by      
Sverkelstorp gd      
Sverkelstorp Saknas /Se      
Säm by /Se      
Säm gård      
Säm gd o. sn      
Säm förr sätergård /Se      
Säm by      
Säm kyrkby      
Säm förr sätergård      
Säm gd      
Säm hg o. sn      
Säm gård o. sn      
Säm hg      
Säm förr sätesgård      
Säm gd      
Säm by      
Säm by      
Säm sätesgd      
Såm? Saknas      
Säm gd?      
Säm hg      
Säm gd?      
Säm förr sätesgård      
Säm hgd, sn      
Säm gd      
Säm gd      
Säm by      
Säm gd      
Säm by      
Sem Saknas      
Sems Saknas      
Sææm gd      
Säm by /Se      
Säm gård /Se      
Sämsholm hrgd      
?Sämsholm säteri      
?Sämsholm säteri      
Sämsholm hg      
?Sämsholm säteri      
Sämsholm hg      
Sämsholm säteri      
Sämsholm hgd      
?Sämsholm hg      
?Sämsholm säteri      
?Sämsholm säteri      
?Sämsholm säteri      
?Sämsholm hg      
?Sämsholm säteri      
?Sämsholm säteri      
?Sämsholm säteri      
?Sämsholm gd      
?Sämsholm gd      
?Sämsholm säteri      
?Sämsholm säteri      
?Sämsholm säteri      
Sämsholm hg      
Sämsholm hrgd?      
Sämsholm säteri /Se      
Sämsholm Saknas /Se      
Tångarp gd      
Tångarp gd      
Vimle by      
Vimle by      
Vimle Saknas /Se      
Vimle by /Se      
Vimle by /Se      
Vimle by /Se      
Västerlycka, se Västlycke ?f.d. prästboställe      
?Västlycke f.d. prästboställe      
Västlycke ?f.d. prästboställe      
?Västlycke gd /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.