ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Alboga socken : Gäsene härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 85 Naturnamn: 44 Bebyggelsenamn: 16 Naturnamn: 3
Alboga sn /Se Alboga källa offerkälla Alboga socken sn Hylteberget berg(?)
Alboga sn Blänkås terräng Alboga sn Lillegårdsön holme
Alboga sn Dammkärr terräng Blänkås tp Sämsjön sjö
Alboga sn Flyktamaden terräng Brushed, (Lilla) gd  
Alboga sn /Se Gillesmossen mosse Delahult gd  
Alboga sn Granabo ägomark Halsamaden lht  
Alboga sn Gullekällan källa Heden gd  
Alboga sn Hallebo terräng Intagan försv. beb  
Alboga sn Holmaviken vik Näset gdr  
Alboga sn Hybergsås skogsmark Oskarsberg beb  
Alboga sn Hylteberget berg Sandsnäs gdr  
Alboga sn Högelund delvis odlat område Stattut, se Delahult gd  
Alboga sn Ingarpamossen mosse Storegården gd(?)  
Alboga sn Ingarpasjön sjö Svalered by  
Alboga sn Kanalen kanal? Svedjan lht  
Alboga sn Klockaremaden sank mark Älvastorp gdr  
Albogha sn Kvarnaberget berg    
Alboga sn Kyrkeberget berg    
Alboga sn Lidan Saknas    
Alboga sn /Se Markaviken vik    
Alboga sn /Se Mörkevik vik    
Alboga sn /Se Näs öar ö    
Alboga sn /Se Ränneberget berg    
Alboga gdr och sn /Se Sandvadsdammen sank mark    
Alboga gdr o. sn /Se Sebo mosse mosse    
Alboga gd /Se Seboråsen sank mark    
Alboga Stommen gd Sjöbergen höjder?    
Alboga Stommen gd Skogsled plats    
Backabo ödegård? Stenbacken terräng    
?Delahult by Stråberget holme    
Delahult by /Se Svedjan, Lilla terräng    
[Drylleshalte] Saknas Svedjan, Stora ägomark    
*drylleshalte beb Svinaslätterna terräng    
Hallåkra by Svärmamossen mosse    
Halsa gd Sämsjön Saknas    
Halsa gd Sämsjön sjö    
Halsa gd /Se Trollebergsmossen mosse    
Haragården Saknas /Se Tåviken vik    
Heden gd /Se Ulvabergen berg    
Heden, Stora Saknas /Se Ulvabergsmossen mosse    
Högevalla gd Ulvastorpamossen mosse    
Högsättra gd Vadet sank mark    
Högsättra gd Örums mosse mosse    
Ingarp gd Örums öja ö    
Ingarp Saknas /Se      
Kored Saknas      
Kored gd      
Karlered by      
Kortered by      
Kortered Saknas      
Kortered by      
Manuela ödegård?      
Mossholmen gård      
Mosstomten gdar      
Mosstomten gdr      
Natestorp gd      
Natestorp gård      
Sandsnäs gård      
Sebo gd      
Sebo gd      
Sjöboslätt ödegård      
Stattut by /Se      
Svalared by      
Svalared Saknas      
Svalered by      
Svalared Saknas /Se      
Svalered by /Se      
Svalered by /Se      
Älvastorp by      
Älvastarp by      
Örum by      
Örum by      
Örum by      
Örum by /Se      
Örum by      
Örum by      
Örum by      
Örum by      
Örum by      
Örum by      
Örum by      
Örum by      
Örum by      
Örum by      
Örum by /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.