ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Broddarps socken : Gäsene härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 57 Naturnamn: 27 Bebyggelsenamn: 4 Naturnamn: 3
?Broddarp sn Barkås ägomark Granabol, se Ledsgården gdr Kanalen å
Broddarp sn Berget ägomark Ledsgården gdr Lidan, se Kanalen å
Broddarp sn /Se Björred åsar terräng Nyalyckan lht Starekulle kvarn kvarn
Broddarp sn Boängsgärdet ägomark Skattegården gd (?)  
Broddatorp sn *Brakebro bro    
Broddarp sn Bromossen ägomark    
Broddarp sn Bruse dammar ägomark    
Broddarp sn /Se Dömossen mosse    
Broddarp sn /Se *Espekullen höjd    
Broddarp sn /Se Fageråsbäcken bäck    
Broddarps kyrka kyrka /Se *Fjällebro stabbe gränsmärke    
Attorp by Fyrbygget ägomark    
Attorp by *Gamle bro bro    
Broddarp by Gamlebrosten gränsmärke    
Broddarp by Godmåtta ägomark    
Björred by Jontes vännor ägomark    
Björred gd:ar /Se Karlslund terräng    
Brerrid, se Björred by Käringabacken terräng    
Elvstorp gd /Se Lundsholmen ägomark    
Granabol gd Långråsen terräng    
Hallanda gd /Se Markalyckan ägomark    
Hallanda förr säteri, nu by /Se Markalyckorna ägomark    
Hallanda gd Pursten ägomark    
Hallanda gd Räserna sankmark    
Hallanda förr sätesgård, nu by Skalleberg terräng    
Hallanda förr sätergård, nu by Svartemosse mosse    
Hallarna Saknas Äsarna ägomark    
Hallarne Saknas      
Hallanda gdr      
Hallanda hg      
Hallanda hg /Se      
Hallanda by      
Hallanda förr sätesgård, nu by      
Hallanda Saknas      
Hallanda förr sätesgård, nu by      
Hallerne Saknas      
Hallanda säteri      
Hallanda Saknas      
Hallanda hg      
Halerne Saknas      
Hallanda hg      
Hallanda förr säteri, nu by /Se      
Hallanda säteri /Se      
Hallerenna Saknas      
Hallanda förr sätesgård, nu by      
Hallanda Saknas /Se      
Hallanda Saknas /Se      
Hallarö, se Hallanda hg      
Hallerne, se Hallanda gd      
Härlanda hg      
Härlanda hrgd?      
Härlanda hrgd?      
Härlanda hg      
Härlanda hrgd      
Härlanda hg      
Klackholmen gårdar      
Stommen gd      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.