ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Åsarps socken : Redvägs härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 160 Naturnamn: 72 Bebyggelsenamn: 17 Naturnamn: 10
?Åsarp sn Annakullen fornlämning? /Se Norra Åsarps socken sn Alvahalsen åker
Åsarp, Norra sn /Se Asperöret fornlämning /Se Alvared by med kvarn Aspebacken kulle /Se
Asathorp Saknas *Backeled led Alvared by Frugårdastenen Saknas
Asathorppa, Asathorppe Saknas Bergamossen terräng Boda by Grisaberget kulle
Åsarp sn Bråtö terräng Boskagårdarna gårdar Jungfrukullen kulle
Åsarp, norra sn Bränningen terräng Hög by Kölasten sten
Åsarp, Norra sn Drakehall gränsmärke Kippan gd Olsbrostenen runsten
Åsarp sn o. by Drakehall gränssten /Se Skägga gd Piggesten sten
Åsarp sn Dungen terräng Slättäckran hmd Rakabacke kulle
Asathorp sn Fageråsa rör fornlämning /Se Stakerör gd Älver sägenstad
Åsarp sn Fröjdabacken terräng Tomten gd  
Åsarp, Norra socken Har-Idas ägomark Valunda gd  
Åsarp (numera Norra) sn Hederna ägomark Vinges gd  
Åsarp, Norra sn Himmelsberg terräng Väberga by  
Aasthorp sn Hjälmalyckan terräng Ågården gd  
Åsarp sn Högaröret fornlämning /Se Öjelunda by  
Åsarp sn *Högsgärde gärde Öjelunda by  
Åsarp sn Höjentorp terräng    
Åsarp, Norra sn Jungfrukullen fornlämning /Se    
?Åsarp, Norra sn Jönsatopet ägomark    
Åsarp, Norra sn *Kanehall gränsmärke    
Åsarp sn *Kanehall gränsmärke(?)    
Åsarp, Norra sn *Kanehall gränsmärke(?)    
Norra Åsarp sn Klockön terräng    
Norra Åsarp sn Knektängen terräng    
Åsarp, Norra sn »knykraqwærn» kvarn?    
Norra Åsarp sn »knykraqwærn» kvarn /Se    
Åsarp, Norra sn Kölasten terräng    
Aasatorp Saknas Lockås ägomark    
?Åsarp, Norra sn Lugnet ägomark    
Åsarp sn? Lustatorpet terräng    
?Åsarp, Norra sn Lyckebacken ägomark    
Åsarp, Norra sn Marken terräng    
Aaszatorp Saknas Mjölkastenen sten    
Åsarp, Norra sn Nybacken ägomark    
Åsarp, Norra sn Olofsbro bro /Se    
Åsatorp Saknas Olsbrosten runsten /Se    
?Åsarp sn Olsbrostenen sten    
Åsarp sn? »Olsbrostenen» sten /Se    
Åsarp sn Osbäcken ägomark    
Åsarp sn Pellalyckan terräng    
Åsarp, Norra sn Petratorpet terräng    
Åsarp, Norra sn Piggesten sten?    
Åsarp, Norra sn Rackabacke backe    
Åsarp, Norra sn Rackabacke terräng    
Åsarp, Norra sn Rackaled gränsmärke    
Åsarp, Norra sn /Se Rackaled gränsmärke(?)    
Åsarp, Norra sn /Se Reporna ägomark    
Åsarp, Norra by o. sn /Se Rutamossen mosse    
Alffware gårdar Rössgårdsmossen mosse    
Alfvare Saknas Sköttorna mosse    
Alwal Saknas Smalalyckan terräng    
»alwal», se Alvared by Solhögen kulle /Se    
Alvared by Store mosse mosse    
Alwal gd Store rör gränsmärke(?)    
Alvared by Store rör terräng    
Alvared by *Store sten gränsröse    
Alvared by Strandlyckan terräng    
alwol Saknas *Tingsten gränsmärke    
Alffuarydt Saknas Torerör gränsmärke    
Alfvared by? Torshall, Stora o. Lilla Saknas /Se    
Alvared by *Tunebo brun naturnamn?    
Alvared by /Se Ulvamossen mosse    
Alvared Saknas /Se Ulvamossen mosse    
Alvared Frugården gd *Ulvatuvan kulle    
Boda by Valberg berg    
Boda gd Valundasjön sjö    
Boda Saknas *Våmmehölj ställe i Ätran(?)    
Boda gd Åla-Svens öja terräng    
?Boda gd Älvaberg terräng    
?Bodatorp Saknas Ätran Saknas    
Bredene gd? /Se Öjelundamossen Saknas    
Brismene(?) by, sn      
»eghebærghom», se Ekeberga by      
Ekebergh gods      
Ekeberga by      
Ekeberg gd      
Ekeberg Saknas      
Ekeberga by      
Ekeberga by      
Ekeberga by      
Ekeberga by      
Ekeberga by      
Ekeberga by      
Ekeberga by      
Ekeberga by      
Ekeberga by      
Ekeberga by      
Ekeberga by      
Ekeberg Saknas      
Ekeberga by      
Ekeberga by?      
[Fareberga] Saknas      
»faraberghæ» Saknas      
Höögh Saknas      
Hög by      
Hög Saknas      
?Hög by      
Hög by      
Hög by      
Hög by      
Hög by      
Hög by      
Hög by      
Hög by      
Hög by      
Hög by      
Hög by      
?Hög by      
Högh Saknas      
Hög by      
Hög by /Se      
Hög by /Se      
Hög Skattegården gd /Se      
*Sandwadha qwærn, se Vinges by      
Sandvadskvarn by med kvarnar      
Sandsvadskvarn by med kvarnar      
Sandvadskvarn by med kvarnar      
»Sandwadha (quärn)» gd /Se      
Stenaberget by      
Stenaberget by      
Tunebo gd /Se      
Wælunda? Saknas      
Valunda gd      
Valunda gd      
Valunda gd      
Valunda gd      
Valunda gd      
Valunda gd      
Valunda gd      
Valunda gd      
Valunda gd      
Valunda gd      
Valunda gd /Se      
Valunda gd /Se      
Ving Saknas      
Vinges by      
Vinges gd /Se      
Väberga by      
Väberga by      
Wedbergha Saknas      
Väberga by      
Väberga by      
Väberga by      
Åsarp kyrkby      
Åsarp by      
Åsarp by      
Åsarp kyrkby      
?Åsarp kyrkby, förr marknadsplats      
Åsarp by, sn      
Åsarp by      
Åsarp by      
*Älekulla ödetorp      
Öjelunda by      
Öjelunda by      
Öjelunda by      
Öjelunda by      
Öjelunda by      
Öjelunda by      
Öjelunda by      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.