ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kölaby socken : Redvägs härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 118 Naturnamn: 60 Bebyggelsenamn: 78 Naturnamn: 0
Kilaby, se Kölaby by och sn Björkelund terräng Kölaby socken sn  
Kölaby sn Björnakärr kärr Kölaby sn  
Kölaby kyrkby o. sn Björnamossen ägomark Kölaby sn /Se  
Kölaby by Blommatorp terräng Backgården gd  
Killaby Saknas Dalbostugan terräng Björkelund torp  
?Kölaby sn /Se Ekeberget ägomark Björnakärr torp  
Killaby Saknas Fältebo terräng Blombacka Saknas  
?Lundby gd Granberg terräng Borred by  
Lundby förr by, nu gd Grönelid terräng Brattelid lht  
Kölaby kyrkby och sn Gudahemmet ägomark Brimsaskrämman Saknas  
Kölaby sn Gullgraven grav /Se Brokvarnen bebyggelse  
Kölaby sn /Se Gullröret fornlämning /Se Brokvarnen gd  
Kylleby Saknas Gunnarpsmossen mosse Dalbohemmet gd  
Kylaby by Gärdesskogen skogsområde Dreven Saknas  
Kölaby kyrkby o. sn Habergsmarken förr stuga? Ekeberget torp  
Kölaby sn Inskogen skogsmark Frälsegården gd  
Kölaby sn Kalvsjön sjö Fåglasången torp  
Kilaby sn Kattebacken terräng Gudahemmet gd  
Köleby sn Kesaremaden mad /Se Gummelund Saknas  
Kölaby sn *Kila sten gränsmärke Gärdet gd  
Kölaby sn *Kilastenen gränsmärke Habergsmarken lht  
Kölaby by, förr tingsställe /Se Kilatorpslyckan ägomark Hovmansgården gd  
Kölaby sn *Kockebergen terräng(?) Häljakvarnen gd  
Kölaby sn Kringeln mosse /Se Hästhagen gd  
Kölaby sn Kvarnabacken terräng Högagärdet hmd  
Kölaby sn Kvarnamaden ägomark Kiddaslätt Saknas  
Kölaby sn Lillesjön sjö Kila gd  
Kölaby sn Långholmen terräng Klockaretomten gd  
Kölaby by o. sn /Se Midsommarkällan källa Kråkeberg torp  
Kölaby sn /Se Midsommarkällan källa Kölaby by  
Kölaby sn /Se Myrholmen terräng Lekarebron torp  
Kölaby sn /Se Oxasvedjorna terräng Lillegården gd  
Kölaby sn /Se Pockås terräng Lillegården gd  
Kölaby kyrka kyrka /Se Puffatorpet ägomark Ljungåsen lht  
Borred by *Rolkebro gränsbro Lundby by  
Borred by *Rolke mosse mosse Långeräckran hmd  
Borred by *Råckeberg berg(?) Mellomgården gd  
Borred by *Råckebro bro(?) Nedregården gd  
Borred Saknas /Se *Salldebacka sten gränsmärke Nygården torp  
Brokvarnen = 7 Kölaby gd /Se Sandliden delvis odlat område Olov-Lars-gården gd /Se  
Dalbohemmet by /Se Skogslund terräng Olovsgården hmd  
Kilaby Saknas Sköllenstorvmosse mosse Oxasvedjorna torp  
Kilaby Saknas Slåttermaden, Stora mosse Pockås Saknas  
Kilaby, se Kölaby kyrkby och sn *Släggeled gränsmärke Ryninga by  
Klockaretomten gd Slängen ägomark Råckeberg Saknas  
Kvistelund ödegård? Stassen terräng Råsen torp  
Kärret skogskoja? Stenbacken terräng Skattegården gd  
Kölaby gd *Svedjesten gränsmärke Skede lht  
Kölaby by Sverkestorpssjön sjö Skottbacken torp  
Kölaby by Nedre Sverkilstorpssjön Saknas Skräddaregården gd  
Kölaby by Öfre Sverkilstorpssjön Saknas Skärum by  
Kölaby by /Se Träska högar gravfält /Se Slängan Saknas  
Kölaby bro, se Brokvarn gd *Vitesten gränsmärke Stassen Saknas  
Kölaby Lillegården gd /Se *Vitesten gränssten Stommen gd  
Lekarebron torp /Se Yttern sjö Storegården gd  
Lekarebron bro /Se Yttern sjö /Se Storegårdshagen Saknas  
Lundby hg Åsen terräng Sunkabo torp  
Lundby gods Ängaberget triangelpunkt Susebo gd  
Lundby gd Ängaberget, Stora ägomark Svedjorna hmdr  
Lundby hg Äspebacken ägomark Sverkestorp gd  
Lundby hrgd   Tostarp Backgården bebyggelse  
Lundby hrgd   Tostarp Nedregården bebyggelse  
Lundby herrg.   Tostarp Skräddaregården bebyggelse  
Lundby hgd   Tostarp Ödegården bebyggelse  
Lundby hg   Trädet gd  
?Lundby herrg.   Tummarp bebyggelse  
Lundby Saknas   Tummarp by  
Lundby hrgd?   Tummarp bebyggelse  
Lundby hrgd?   Tåstarp gd  
Lundby hg   Ulricehamn-Vartofta järnväg, se 5 Tummarp Saknas  
Lwndby Saknas   Valland, se 4 Tummarp fst  
Lundby hg   Vallingsås torp  
Lundby hg   Vägagården gd  
[Oddha tompt] Saknas   Västra Centralbanans järnväg, se 6 Tummarp Saknas  
Rynninge by   Ågården gd  
?Rynninge by   Ängaberget gd  
Rynninge by   Ödegården gd  
Rynninge by   Örsered by  
Rynninge by?      
Rynninge by      
Ryninga by /Se      
Sandvadskvarn by      
Skärum by      
Skärum by      
Skärum by /Se      
Skärum by?      
Skäremo by?      
Skärum Saknas      
Skärum by      
Stommen = 1 Kölaby gd      
Susebo gd /Se      
Sverkilstorp gd?      
*Tomathorp, se Tummarp by      
Tostorp Saknas /Se      
Trädet Saknas /Se      
Trädet gd      
Trädet gd /Se      
Trädet stationssamh. /Se      
Tummarp by      
Tummarp by      
Tummarp gd      
Tummarp hg      
Tummarp gd      
Tummarp hg      
Tummarp hg      
Tummatorp gård      
Tummarp herrg.      
Thumarp, Tummarp Saknas      
Tumarp Saknas /Se      
Tån skogskoja?      
Tåstarp by      
Tåstarp by      
Tåstarp by      
Tåstarp by      
Ulsryd, se Örsered by      
Örsered by      
Örsered Saknas      
Örsered by      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.