ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Solberga socken : Redvägs härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 36 Naturnamn: 21 Bebyggelsenamn: 23 Naturnamn: 0
Solberga sn? Allmänningemossen mosse Solberga socken sn  
Solberga Saknas Backgårdsberg berg Rydsen inbyggarbeteckning  
Solberga sn /Se Blåkullen berg /Se byare inbyggarbeteckning  
Solbergha sn Bredabacken ägomark Baggekvarnen gd  
Solberga sn Bredmaden mosse Björsagården gd  
Solberga sn Bråna terräng Bockagården gd  
Solberga sn Fickalura ägomark Brattelid landsvägsbacke  
Solberga sn Göksmossen ägomark Brunan Saknas  
Solberga sn Hultatorpet ägomark Brunna torp  
Solberga sn Järphult ägomark Bystad by  
Solberga sn Klöverlyckan terräng Dränggården gård  
Solberga by, sn /Se Knapaskogen skogsområde Dränggården gd  
Solberga sn /Se »knykraqwærn» kvarn? Fickaluran Saknas  
Solberga sn /Se »knyraqwærn» kvarn /Se Flobo gd  
?Bystad by /Se Kulla dunge holme Hansagården gd  
Bystad by Kullamossen mosse Huttes torp  
Bystad by /Se Lundsmossen ägomark Ingabo gd  
Bystad by /Se Långlyckan ägomark Kulla gd  
Kulla by Nordsmossen mosse Rydet gd  
*Raakkarydh» se Rålkered by Stomsberg berg? Rydet gd  
Rålkered by Stormossen mosse Rålkered by  
Rålkered by   Träbena kvarntomt  
Rålkered by   Åglämma ortnamn  
Rålkered by /Se      
Rålkered by /Se      
Rålkered by /Se      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Stommen = 3 Solberga gd      
*Tappa? gård el. jordäga      
Väberga gd      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.