ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sankt Peders socken : Ale härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 824 Naturnamn: 71 Bebyggelsenamn: 242 Naturnamn: 347
Sankt Peter nu sn *Allmänningen terräng Sankt Peder socken Alebotten sump- o. hagmark
Sankt Peder sn *Allmänningsgatan Saknas Sankt Peder socken Alekällan vattenkälla
Sankt Peters sn Drakaberget berg Sankt Peder socken Alekärret mark, åkerjord
Sankt Peter sn /Se Forsakullen berg Gamla Lödöse by Alekärret hagmark
Sankt Peder sn Galgeberget berg Lödöse, Gamla by Alekärret mark, åker, m.m.
Sankt Peter sn Galgeberget berg Mareberg gård Alhagen hag- och sumpmark
Sankt Peder sn Getaryggen bergås Sagesmän förteckning Annas Lycka gärde
Sankt Peder sn Grevegravarna forngravar? Sagesmän förteckning Askedalen skogsmarksdal
Sankt Peter sn Gårdaån å atlerebo inbyggarbeteckning Askedalsbäcken bäck
Sankt Peder sn /Se Göta älv älv gammelösare inbyggarbeteckning Aspedalen skogsdal
Sankt Peter sn Hajamossen mosse hälltorpsbo inbyggarbeteckning Backakullen berg
Sankt Peter sn Hedsåsen bergås hönebäckare inbyggarbeteckning Backaliden lid
Sankt Peder sn /Se Herradammen torrlagd damm mökeredbo inbyggarbeteckning Baståkra åkermark
Sankt Peder sn /Se Hålamaden sank mark pedersbo inbyggarbeteckning Bergjorden åkerjord
Sankt Peder sn /Se Håfjällsmossen mosse spetalare inbyggarbeteckning Björnbacke Rås rås och markgilja
Lödöse, Gamla, se Sankt Peder sn Hönsekullen berg svarredbo inbyggarbeteckning Björnebacken backslätt
Alaker, se Älekärr gd Hördammen torrlagd damm tingbergsbo inbyggarbeteckning Björnevallen gärde
Bakkagaardher Saknas Klockhöljan hölja varvare inbyggarbeteckning Blockebacken mark
*Bakkagaardher tomt Kullängen äng Alfhildshöjd hus, el. lht Bomma vägkorsning, m.m.
*Backagård Saknas *Kungsängen äng Alphyddan lht Bondekullen berg
*Borgvallen f. gd. Konungsängen äng Alvhems järnvägsstation järnvägsstation Bondekullsängen åker, o. äng
*Borgvallen f. gd. Laggakärren kärr Andersberg lht Branten gärde o. mark
*Bräckan beb. Lindha fordom namn på å /Se Anderstorp lht Bratteberg skogsberg
Bärgsätra Saknas Lindha å /Se Anderstorp, se Trädgårdsmästarens beb? Brehall berg
Capellegården Saknas Ljudha å /Se Anneberg lht Brittas Lycka lycka
Dominikanerklostret f. stad, nu by Lindha å /Se Anneberg, se Slaktarens beb(?) Brolyckan mark
Dominikanerklostret f. kloster, f. stad, nu by *Långgatan förr gata Anneberg lht Brostenslyckan gärdeslycka
*Ekeberg förr tingsställe /Se Långa gatan Saknas Annedal lht Brunnslyckan gärde
[Ekeberg] Saknas »langa gatuna» Saknas Annedal beb(?) Brunnslyckan lycka, gärde
*Ekeberg förr tingsställe *Lyckan jordområde Annelund lht Brännås bergås
Elekärr by Lödöse Saknas Annero lht Brötegraven markbit och f.d. lintorkningsgrop
*Gropen beb? Lödöse Saknas Atlered gård Buskåkra åkerjord
Hedan by Långgatan, Södra gata Augustenberg lht Buskängen mark
Hedan by *Maden sank äng? Backa gård Bångajorden mark, åkerjord
Hede? Saknas Marvattenmossen mosse Backmanska Tomten lht Bäckedalen dal
Hede by Marvattensjöarna sjöar Backängen lht Bönelyckan åkermark
?Hede by Marvattensjöarna sjöar /Se Banvaktstugan Spetalen banv.-stuga Dalåkra åkermark
Hede by /Se Mellombergen berg Berghem lht Dalängen äng
*Helge kors förr kyrka(?) /Se *Nedrehaj äng Berghill lht Dammen gärde
Helgekorsaltar? Saknas Onde puss terräng Bergdalen lht Dammhagen hagmark
*Helga kors altare Saknas Orrekullen berg Björkhult lht Dammkärret åkermark
*Helge Kors Kapell Saknas Packatomt Saknas Blommestommen f.d. soldatstom, nu lht Dammkärrsberget berg
Helga Kors Capell Saknas Pingstalund ekdunge? Borga hus Dammslätten åkermark
Helige Olafs kyrka Saknas Rörmossen mosse Brattetomten lht Dammängen mark o. åkerjord
*Lødkosa, se Gamla Lödöse Saknas »sikenne» naturnamn? Brattetomten beb? Drakaberget berg
Lödöse, Gamla hospital »Skansfältet» fält /Se Bränneribyggningen boningshus Drakalyckan lycka
Lödöse hospital Smedsbergen berg Bränneriet f.d. brännvinsbränneri Dunderlyckan lycka, gärde
Hospitalet förr stad Snärjet skogsmark Carlsro lht Eckers Hed mark
Hospitalet, se Spitalen förr sjuk- och fattighus »Spetalfältet» fält /Se Charlottenlund lht Ekholmen mark, näs, holme
Hältorp gd Spetalsbergen berg Dalhem lht Eklunds Hörne vägkrök
*Konventstugan Saknas Spetalsberget berg /Se Dalhem lht Enekullen berg
»lothusum», se Lödöse, Gamla Saknas *Stenkorset stenar? Dalhem lht Fattigbössan Lödöse »Fattigbössa»
Ludosie, se Lödöse, Gamla by, f. stad Stissmossen mosse Dallyckan lht Flabba åkerjord, o. mark
Lödöse, Gamla f. stad, nu by Storåsen bergås Dammen lht Flabba åkerjord
Lödöse, Gamla by, (förr stad) Svinbobergen berg Dammen f.d. torp el. hus Flatevallen gärde
Lödöse, Gamla f. stad, nu by *Symena bro bro Dammlyckan lht Floget berg
Lödöse, Gamla förr stad, nu by Symena bro Danehem, se Höga liden beb(?) Flymarken hagmark, m.m.
Lödöse Saknas »Symona broo» bro Danhem lht Forsa fors, o. kvarnfall, samt strömmar
Lödöse Saknas [Symona broo] bro Dominikanerklostret f.d. medeltida kloster Forsaberget berg
Lödöse, Gamla förr stad, nu by »symona broo» bro Dunderstommen lht, f.d. båtsmansstom Furukullarne berg och hage
Lödöse, Gamla by, (förr stad) *Säveholmen Saknas Ekeberg lht Furukullen berg
Lödöse, Gamla förr stad *Södra bron bro Elsbo lht Furås skogsås
Gamla Lödöse by Unneråsbergen berg Elvhem lht Fäberget berg
Gamla Lödöse by Vallbyån å Emiliedal lht Fägatan markväg
Lödöse, Gamla by, (förr stad) Vasamossen mosse Emilielund lht Galgeberget berg
Lödöse, Gamla f. stad, nu by Ängsholmen holme Emmedal lht Galgeplatsen avrättningsställe och galgeplats
Lödöse, Gamla förr stad Ängsholmen holme Enekullen hemmansdel Gamla Lödöse Brygga ångbåts o. lastbrygga
Lödöse, Gamla by, (förr stad) Ängsholmen holme Enigheden lht Gamle Vallen gärde
Gamla Lödöse by Äspedalen delvis odlat område Erikslund lht Getabräcka lid o. brant
Lödöse, Gamla Saknas Örevattnet, Mellersta sjö Eriksberg lht Geteryggen bergås
Gamla Lödöse by Örevattnet, Övre sjö Flata hemmansdel Gossalyckan gärde
Gamla Lödöse by   Fornebo lht Grevegravarna mark o. forngravsområde
Gamla Lödöse by   Franska Tomten lht Grunna strandområde, o. älvgrund
Gamla Lödöse by   Franska tomten, se Garvarens beb(?) Grönaäng äng och åkermark
Gamla Lödöse st   Fridensborg lht Gullgruvan berg, o. stenbrott
Lödöse stad   Fridensborg, se Skräddarens beb(?) Guntorps kvarn kvarn?
Lödöse, Gamla förr stad   Fridhem hus Gårda hem.-d., markområde, m.m.
Lödöse, Gamla förr stad   Fridhem lht Gårda Bro landsvägsbro
Gamla Lödöse by   Fridhem lht Gårdagärdet gärde
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Fridolfsberg lht Gårda Krök landsvägskrök
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Gamla Lödöse by, samhälle, fordom stad m.m. Gärda Lasteplats last- o. lossningsställe, -brygga
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Gamla Lödöse Holme ö Gårda Å å
Lödöse slott o. stad   Gamla Varvet f.d. varv Gällingsåsen bergås
Lödöse kl.   Garvarens beb(?) Götaälv avloppsälv
Lödöse hosp.   Glittne lht Göteborgsvägen landsväg
Lödöse, Gamla Saknas   Godhem lht Hajamossen skogsmosse
Lödöse, Gamla f. fästning, o. stad   Granås torp Hajs Äng åkermark o. äng
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Groperna hemmansdelar Hedån vattendrag
Lödöse stad o. slott   Gunhed lht Helvetes Rand mark
Lödöse, Gamla förr stad   Gunhildsberg lht Hermans Lycka lycka
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Gunnarsberg lht Herradammen damm
Lödöse st   Gårda hemmansdel Hopamarka mark, sandtäkt, m.m.
Gamla Lödöse by   Gårda Kvarn kvarn o. såg, lht Hopaängerna ängar o. mark
Lödöse stad o. slott   Gårdarna beb Horsamaden skogsmad
Lödöse, Gamla förr stad   Gårda Såg såg- o. kvarn Hovingegärdet gärde
Lödöse, Gamla förr stad   Gärdhem lht, hemmansdel Humlegården mark
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Hede gård Humlegården gärde
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Heden by, gårdar Husalyckan lycka
Lödöse, Gamla sl. o. st.   Heden by, gårdar Hälltorps Bäck gränsbäck
Lödöse, Gamla (förr stad), by   Heden, binamn på Annedal beb Hästhagen skogshagemark
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Hedens skola skola och skolhus Hästängen mark
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Heden Västra gård Höga Liden skogsmarksväg
Lödöse stad o. slott   Heden, Västra gård Högaliden lid
Lödöse, Gamla förr stad, nu by   Heden, Östra gård Högen höjd
Lödöse, Gamla förr stad, nu by   Hede Olof hållplats Hökås bergås
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Hede Olof hemmansdel Hönebäckeliden lid
Gamla Lödösa by   Hedvigslund lht Hönebäckelyckan gärde
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Hemmet lht Hönsekullen bergkulle
Lödöse, Gamla förr stad   Hemmet lht Hönsekullen berg
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Hotellet, binamn på Kristinelund beb Hördammen damm
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Hovingegården hemmansdel o gård Hörlyckan gärdeslycka
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Hälltorp by, gård Höråkern åkerj.
Lödöse medeltida fäste   Hälltorps Sven hemmansdel Hörfröslyckan lycka
Lödöse, Gamla förr stad   Högaliden lht Intaga gärde
Lödöse st   Höga liden beb(?) Intakerna marker
Gamla Lödöse by   Högås lht Intakerna gärde
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Högås lht Jordfallen mark, äng, m.m.
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Hönebäck gård Jordfallsängen äng
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Hönebäck gård Judaån å
Lödöse st   Ivarslund lht Järnvägsbron, Lödöse bro
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Johanneberg hus Kalvhagen åkermark
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Jordfallen hemansdel Kalvhagen mark
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Karlsro lht Kavlabroarna kavelbroar
Lödöse, Gamla förr stad   Klockaregården hemmansdel Kattelevägen landsväg
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   »Kloas» hemmansdel Klockhöljan hölja
Lödöse, Gamla förr stad /Se   Klostret gård Knösaliderna lider, väg- och bäckdäld
Lödöse, Gamla f. stad   Kristinelund lht Kobacken lycka o. markslätt
Lödöse st   Kristinelund, se Hotellet beb Kohagen utmark
Lödöse st   Kroken gård Kohagsberget berg
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Kroken gård Kortåkra åkerjord
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Kroken gård Krakebacken backe, markslätt
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Kroken gdr, lhtr Krakegårdsbacken markslätt
Lödöse Saknas   Kroken Anders gård Krokahagen mark
Gamla Lödöse by   Kroken Per gård Kroke Berg berg, o. marker
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Kullängen lht Krokhagen mark
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Kvarnplatsen lht, el. obebyggd »kvarnplats» Krokänga mark
Lödöse, Gamla förr stad   Ladugården hemmansdelar Kroppedammen damm och mark
Lödöse Saknas   Ladugårds Holme ö Kullåkrarne åkerjord
Lödese Saknas   Ladugårds Kvarn kvarn Kvarnebäcken del av bäck
Lödese Saknas   Ladugårds Såg såg Kvarnebäcken bäck
Gamla Lödöse by   Lasse Majska Huset lht el. hus Kvarnedammen damm och dämme
Lödöse st   Lasse Majska Huset lht, el. hus Kvarnedammen f.d. damm, nu mark
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Liden hemmansdel Kvarnegatan väg
Gamla Lödöse by   »Lillebondens» hemmansdel Kvarneliden lid
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Lillebondens, se Spetalen beb Kvarnelyckan lycka
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Lindhem lht Kvarnelyckan gärdeslycka
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Lugnet lht Kvarnemaden mark
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Lyckeberg hus Kvarneplatsen mark
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Lyckeberg lht Kvarnevallen gärde
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Lyckhem lht Kvibacken mark, backslätt
Lödöse, Gamla förr stad, nu by   Lödöse by, samhälle, fordom stad, m.m. Kviberget berg
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Lödöse By anhalt Kvidammen mark
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Lödöse Hotell lht o hotell Kyrkevägen gammal by- och kyrkeväg
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Lödöse Järnvägsstation järnvägsstation Kyrkevägen markväg
Lödese Saknas   Lödöse Järnvägsstation järnvägsstation Kyrkholmarne åholmar
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Lödöse Järnvägsstation järnvägsstation Kyrkås berg
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Lödöse Kvarn kvarnverk Kålgårda mark
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Lödöse Prästgård prästgård, lht Kålgården gärde
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Lödöse Skola skolhus Kålgården åkermark
Lödöse, Gamla förr stad   Lödöse Skola skolhus Kålgårdslyckan gärde
Lödöse, Gamla förr stad   Lödöse Varv ångbåts- o. fartygsvarv Kålgårdsängen åkerjord
Lödöse, Gamla förr stad   Magasinen, Lödöse magasin och hus Källedalen dal
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Manhem lht Kärret gärde o. mark
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Mareberg torp Kölnan mark
Gamla Lödöse by   Marielund lht Ladberget berg
Lödöse, Gamla förr stad   Marielund lht Ladlyckan gärdeslycka
Lödöse by, (förr stad)   Mariero lht Ladlyckan gärde
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Munkängen mark, lht Laijarekärra skogsbergsås
Gamla Lödöse by   Månsetorpet f.d. torp Ledsvallen gärde
Lödöse st   Mökered gård Lekarebacken backslätt
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Naemiberg lht Lekareberget berg
Lödöse, Gamla förr stad   Nybygget f.d. torp Lerjorden åkerjord
Lödöse, Gamla förr stad, nu by   Nordhem lht Lidbackarne mark
Lödöse, Gamla förr stad, nu by   Nyhem lht Lidbo Mosse mosse
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Nyhem lht Liderna mark, åkerjord, m.m.
Lödöse, Gamla stad   Nylandsö hemmansdel Lillagärdet gärde
Lödöse, Gamla förr stad, nu by   Odinslund lht Lilla Munkängen gärde
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Ola(s) i bergen beb(?) Lilla Slussen landsvägs- o. järnvägsbroposl.
Lödöse, Gamla by, (förr stad)   Passagården gård Lillehagen åkermark
?Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Passagården gård Lille Madkullen berg
Lödöse st   Pingstalund hemmansdel Lillemossen skogsmarksmosse
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Ro lht, hemmansdel Lillån gränså
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Rian, Lödöse f.d. torkanordning Lillås bergås
Lödöse, Gamla förr stad   Sankt Peder Rotarne socken- eller församlingsrotar -områden Lorends´ Håla åkerjord
Gamla Lödöse by   Sankt Peders Kyrka kyrka Lunnavallen gärde
Lödöse, Gamla förr stad, numera by o. samh. /Se   Siken lht Lunnaängen ängsmark
Lödöse, Gamla förr stad   Skabacken hus Lyckängen gärde
Lödöse st   Skansen lht, m.m. Långa Flata åkerjord
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Skansens Vårdhem lht Långeberget berg
Lödöse, Gamla förr stad, nu by   Skogen torp el. lht Långe Krok åkerjord
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Skogetorpen torp, lht o. ställe Långevalla gärde
Lödöse, (Gamla) förr stad, nu by   Skogshyddan lht Långjorden åkerjord
Lödöse förr stad, nu by   Skrivarehålan hemmansdel Långjorden åkerjord
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Skräddarens, binamn på Fridensborg beb(?) Långås bergås
Lödöse, Gamla förr stad   Slaktarens, binamn på Anneberg beb(?) Lögvrån bäckdäld o. mark
Lödöse, Gamla förr stad, nu by   Slottet lht, hemmansdel Lögvråslyckan gärde
Lödöse st   Solbacken lht Maden åkermark
Saknas Saknas   Solhem lht Maden gärde
Lödöse, Gamla förr stad, nu by   Solhem lht Maderna marker, åker, äng, m.m.
Lödöse, Gamla Saknas   Solhem lht Madlyckan gärdeslycka
Lödöse, Gamla f. stad, nu by   Solliden lht Madvallen gärde
Lödöse, Gamla förr stad   Solliden lht Marvattenssjöarne skogssjöar
Lödöse, Gamla förr stad   Soläng hemmansdel Mellombergen skogs- o. hagmarksberg
Lödöse, Gamla förr stad   Solängen lht Mellomängen åkermark
Lödöse, Gamla förr stad   Spetalen gård Milepålen milstorpe, vägvisare och vägskäl
Lödöse, Gamla förr stad   Spetalen gdr Mosselyckan lycka
Lödöse, Gamla förr stad   Stormestommen lht, f.d. båtmansstom Mossen skogs- o. hagmarksmosse
Lödöse, Gamla Saknas   Svalered Östra bebyggelse Mossen åkermark
Lödöse, Gamla förr stad   Svalered gårdar Munkängen utmark
Lödöse, Gamla förr stad   Svalered gårdar Månselyckan gärdeslycka
Lödöse, Gamla förr stad, num. by   Svalered Västra gård Nederste Vallen gärde
Lödöse st.   Svalered Östra gård Nolliden mark och åkerjord
Lödöse, Gamla förr stad   Svedjan f.d. torp Nordliden väg- o. marklid
Gamla Lödöse by   Sörheden hemmansdelar m.m. Olles Lycka gärdeslycka
Lödöse, Gamla förr stad   Tingberg gårdar, by Onde Puss sankmark, mad
Lödöse, Gamla förr stad   Tingberg Gossagården gård Ormagatan skogsväg
Lödöse, Gamla förr stad   Tingberg Norregården gård Ormagatekullen berg
Lödöse, Gamla förr stad   Tingberg Rättaregården gård Ormekulla berg
Lödöse, Gamla förr stad   Tingbergs Skola f.d. skolhus Orrekullen berg
Lödöse, Gamla förr stad   Tingberg Yttre gård Papperslyckan gärdeslycka
Lödöse, Gamla förr stad   Tolvteparten hemmansdel Parterna markområde
Lödöse, Gamla förr stad   Trekanten lht Passelyckan lycka
Lödöse, Gamla förr stad   Trädgårdsmästarens, binamn på Anderstorp beb(?) Pingstalund ekdunge, .m.m.
Lödöse, Gamla förr stad   Tunhem lht Ramlabäcken bäck
Lödöse st.   Täppan f.d. torp el hus Ramlarefloget berg o. bergflog
Lödöse, Gamla förr stad, nu by   Underås f.d torp Ramlareflagshagen hagm.
Lödöse, Gamla förr stad   Unoberg lht Raseberget berg
Lödöse, Gamla förr stad, (nu by)   Utängen lht Rättaregårdsberget berg
Gamla Lödöse by   Varvet Tingberg pråmvarv Rävstocken »stock», bäckövergång
Lödöse, Gamla förr stad, (nu by)   Vesteland socken Rörmossen skogsmosse
Lödöse medeltida stad   Videborg lht Sandtäkten Tingberg grus- och sandtag
Lödöse, Gamla förr stad, (nu by)   Vilhelmshöjd lht Sexåkern åkerjord
Lödöse, Gamla förr stad, num. by   Västergården binamn på Västra Svalered Sika mark, åker
Lödöse st.   Västerängen f.d. soldatst. Skabackebergen berg
Gamla Lödöse by   Ågård lht Skabackedrågen dråg, näs, gilja
Lödöse st.   Ålekärr gård Skabackelyckan gärde
Lödöse medeltida stad   Ålvabo lht Skabacken mark
Lödöse, (nu Gamla Lödöse) förr stad, nu by   Älvdalen lht Skatebacken åker o. backemark
Lödöse nu försvunnen medeltida stad /Se   Ängbacken lht Skelebacken mark
Lödöse nu försvunnen medeltida stad /Se   Ängsbacken lht Skogsdammen vattendamm
Lödöse, Gamla förr stad   Ängsbo lht Skogslyckan lycka
Lödöse, Gamla förr stad, num. by   Östergården binamn på Östra Svalered Skogslyckan lycka och odling
Lödöse medeltida köpstad     Skolemarken mark
Lödöse, Gamla förr stad, num. by     Skytteberget berg
Lödöse st.     Sköttlaåkra åkerjord
Lödöse medeltida stad     Smedjevallen gärde
Lödöse, Gamla förr stad     Smedsbergen berg
Lödöse, Gamla förr stad, num. by     Smidkullen berg
Lödöse f.d. stad     Smikullen berg
Lödöse, Gamla förr stad, num. by     Smilens Håla åker- och hålmark
Lödöse f.d. stad     Småvalla gärde, åkerstycke
Lödöse, Gamla (förr stad), by     Snärjet skogsmark o. utmark
Lödöse f.d. stad     Socknevägen väg
Lödöse, Gamla förr stad     Spetalsbergen berg
Lödöse st.     Stappakreken gärde
Lödöse, Gamla förr slott, stad     Stenliden hagmarkslid
Lödöse, Gamla förr stad, nu by     Stenlyckan gärdeslycka
Lödöse by     Stenröset f.d. stensamling, o. röse
Lödöse st.     Stensättningen Gårda f.d. stensättung och fornminne, el. domarring
Lödöse förr stad /Se     Stenvägen gårds o. byväg
Lödöse, Gamla by, (förr stad)     Stenvägsliden lid
Lödöse f.d. stad     Stenvägsliden lid
Lödöse f.d. stad     Slismossen skogsmosse
Lödöse, Gamla förr stad     Stjärnbäcksskogen skogsmark
Lödöse, Gamla förr stad     Stockabranta markbranter, lider
Lodosie Saknas     Stora Munkängen gärde
Lödöse, Gamla förr stad, nu by     Store Madkullen berg
Lödöse st.     Storlyckan gärde
?Lödöse, Gamla f. stad, nu by     Stora Slussen väg, landsvägs- o. järnvägsbropost
Gamla Lödöse by?     Storån gränså
Lödöse, Gamla by     Storås bergås
Lödöse medelt. stad     Storåsen bergås
Lödöse medelt. stad     Stubbemaden åkermark
Lödöse st.     Stubbhagen hage
Lödöse förr stad, nu by /Se     Stuttingen åkermark
Lödöse medelt. stad     Slättebacken gärde o. slättbacke
Lödöse, Gamla förr stad     Stöttinga mark o. åkerjord
Lödöse, Gamla förr stad     Svalelyckan gärde
Lödöse medelt. stad     Svallen lid
Lödöse medelt. stad     Svarta Berget berg
Lödöse, Gamla f. stad, nu by     Svedjan mark
Gamla Lödöse by     Sveåkern åkerjord
Lödöse st.     Svinbobergen skogsberg
Lödöse, Gamla förr stad     Svinbohålan skogsdal
Gamla Lödöse by     Svinelyckan gärdeslycka
Lödöse medelt. stad     Svinetån hagmark o. utmark
Lödöse medelt. stad     Sväljen bäck- och vattenfall
Lödöse, Gamla förr stad, nu by     Synneredsån å
Lödöse, Gamla förr stad     Sågarebacken mark
Lödöse järnvägsstation     Sågarebäcken bäck
Lödöse järnvägsstation     Sågarebäcksmaden åkermark och mad
Lödöse, Gamla förr stad     Sågaredalen bäckdal
Lödöse, Gamla by     Sörmarken mark
Lödöse st.     Sörängen äng o. åkerjord
Lödöse förr stad, nu by     Sörängsråsen rås, gilja
Lödöse, Gamla förr stad     Tassavallen gärde
Lödöse järnvägsstation     Tegelbergsängerna äng, åkerj., m.m.
Lödöse järnvägsstation     Tegelkullen berg
Lödöse järnvägsstation     Templet berg
Lödöse st.     Tingbergs Gata gammal byväg
Lödöse, Gamla förr stad, nu by     Tistlaåkra åkerjord
Lödöse järnvägsstation     Tistlebacken mark
Lödöse järnvägsstation     Tomtaliden väglid
Lödöse järnvägsstation     Tomtaliden lid
Lödöse järnvägsstation     Tomtehålan dal
Lödöse järnvägsstation     Tomtelyckan gärde
Lödöse järnvägsstation     Tomten mark, o. f.d. husplats
Lödöse järnvägsstation     Torparns Mad gärde
Lödöse st.     Torpastycka marker
Gamla Lödöse by?     Torvruttet gärde
Lödöse järnvägsstation     Torvmossen mosse
Lödöse, Gamla förr stad, nu by     Trinda Lyckan gärdeslycka
Lödöse st.     Tummalyckan lycka
Lödöse (Gamla) förr stad     Tuverabben mark
Gamla Lödöse st.     Tån utmark, m.m.
Lödöse järnvägsstation     Täppan gärdeslycka
Lödöse by, (förr stad)     Täppan gärde
Lödöse, Gamla Saknas     Undantaget åkermark
Lödöse, Gamla Saknas     Under-Berget mark, åker, m.m.
Lödöse st.     Underåselyckan lycka
Lödöse järnvägsstation     Utängen mark
Lödöse järnvägsstation     Vallediket dike
Lödöse f.d. stad, nu by     Vallerna gärden o. mark
Lödöse Saknas     Vasabron skogsvägs- o. kavelbro
Lödöse f.d. stad     Vasajorden jord, åker- o. markområde
Lödöse, Gamla förr stad, nu by     Vasalyckan gärdeslycka
Lödöse, Gamla förr stad, nu by     Vasamossen skogsmosse
Lödöse, [Gamla] Saknas     Vasse Krok vägkrök
Gamla Lödöse by     Vasäckran åkermark
Lödöse, (Gamla) förr stad, nu by /Se     Vålängen berg
Lödöse, Gamla förr stad     Vässla källa
Lödöse förr stad     Västerkullen berg
Lödöse, Gamla förr stad     Västerängen gärde
Lödöse, Gamla förr stad     Västra o. Östra Kyrkholmen holmar
Lödöse, Gamla by, (förr stad)     Vävarevallen gärde o. mark
Lödöse, Gamla (förr stad), by     Åkebäck bäck
Lödöse, Gamla förr stad, nu by     Åkroka marker
Lödöse, Gamla by, (förr stad)     Åsen bergås
Lödöse, Gamla förr stad     Älis Åkrar åkerjord
Gamla Lödöse by     Älvelyckan mark
Lödöse Saknas     Älvhagen mark
Lödöse, Gamla Saknas     Ängerna åker o. äng
Lödöse, Gamla förr stad     Ängsholmen mark, äng, o. holme
Lödöse, Gamla förr stad     Äspängarna åkermark o. äng
Lödöse samh.     Örevattnen skogssjöar
Lödöse samh.     Östervallen gärde
Lödöse, (Gamla) förr stad, nu by     Östängen gärde o. mark
Lödöse, Gamla by, (förr stad)      
Lödöse Saknas      
Lödöse, Gamla st?      
Lödöse f. stad      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad, numera by      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lidöse Saknas      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse förr stad, nu by      
Lödöse förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad, numera by      
Lödöse, (Gamla) förr stad, nu by /Se      
Lödöse, (Gamla) förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse Saknas      
Lödöse Saknas      
Gamla Lödöse by      
Lödöse, Gamla st?      
Lödöse Saknas      
Lödöse f.d. stad      
Lödöse, (Gamla) förr stad      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, (Gamla) förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse f.d. stad      
Lödöse Saknas      
Lödöse Saknas      
Gamla Lödöse by      
Lödöse st.      
Lödöse by, (förr stad)      
Lödöse Saknas      
Lödöse, Gamla f. stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla Saknas      
Lödöse förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla Saknas      
Lödöse f.d. stad      
Lödöse by      
Lödöse samh.      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla Saknas      
Gamla Lödöse by      
Lödöse medeltida fäste      
Lödöse, Gamla förr stad      
[Lødhosa] stad      
Lödöse, (Gamla) förr stad, nu by      
Lödöse, (Gamla) förr stad, nu by      
Gamla Lödöse by      
Lödöse, (Gamla) förr stad, nu by      
Gamla Lödöse Saknas      
Lödöse, (Gamla) förr stad, nu by      
Lödöse förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse Saknas      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla förr stad, numera by      
Lödöse bebyggelse      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla (förr stad), by      
Lödöse fordom stad      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse Saknas      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse Saknas      
Lödöse f.d. stad      
Lödöse, (Gamla) förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse stad      
Lödöse, Gamla Saknas      
Lödöse, (Gamla) förr stad      
Lödöse, Gamla by, förr stad      
Gamla Lödöse förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse Saknas      
Lödöse förr stad      
Lödöse, (Gamla) Saknas      
Lödöse kloster f.d. dominikankloster      
Lödöse, Gamla by, förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla by, f. stad      
Lödöse förr stad      
Lödöse f.d. stad      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse Saknas      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla Saknas      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse Saknas      
Lödöse Saknas      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse Saknas      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Gamla Lödöse by      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse Saknas      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
[Gamla Lödöse] Saknas      
Gamla Lödöse Saknas      
Lödöse Saknas      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
(?)Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
(?)Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad      
?Lödöse, Gamla förr stad      
Gamla Lödöse by      
Lödöse, Gamla förr stad, numera by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Gamla Lödöse Saknas      
Lödöse Saknas      
Lödöse, Gamla förr stad, numera by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse Saknas      
Lödöse, Gamla förr stad, numera by      
Gamla Lödöse by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse Saknas      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse Saknas      
Lödöse Saknas      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Gamla Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla Saknas      
Lödese, Gamla st.      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Gamla Lödöse Saknas      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Saknas Saknas      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by /Se      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse Saknas      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla Saknas      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Gamla Lödöse Saknas      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla (förr egen sn?), by      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Gamla Lödöse Saknas      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse kloster, Gamla förr kloster, by, (förr stad)      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse Saknas      
Lödöse st.      
Lödöse förr stad      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse st      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla by      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse Saknas      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla by      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by /Se      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödheszö Saknas      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lösöse st.      
Lödöse Saknas      
Lödöse Saknas      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla by, (förr stad)      
Lödöse by      
Gamla Lödöse by      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla Saknas      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla Saknas      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
?Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Gamla Lödöse Saknas      
Lödöse Saknas      
Lödöse Saknas      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödessjö Saknas      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Gamla Lödöse by      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse st.      
Lödöse st.      
Lödöse sl. o. st.      
Lödöse st.      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Gamla Lödöse by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödöse Saknas      
Lödöse Saknas      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla förr stad      
Lödesjö Saknas      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Gamla Lödöse by      
Lödöse, Gamla förr stad, nu by      
Gamla Lödöse by      
Lödöse, Gamla f. stad, nu by      
Gamla Lödösa by      
Lödösa Saknas      
Lödöse, se Gamlestaden Saknas      
Lödöse Saknas      
Lödöse Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Lödöse stadsnamn /Se      
Lödöse förr stad /Se      
Lödöse by /Se      
Lödöse by /Se      
Lödöse samh. /Se      
Lödöse samh. /Se      
Lödöse, (Gamla) f.d. stad /Se      
Lödöse Saknas /Se      
Lödöse by, o. samh. /Se      
Lödöse samh. /Se      
Lödöse by, o. samh. /Se      
Lödöse förr stad, nu samh. o. by /Se      
Lödöse samhälle /Se      
Lödöse samh. /Se      
Lödöse samh. /Se      
Lödöse samh. /Se      
Lödöse f.d. stad /Se      
Lödöse ä. namn på S:t Peders sn. /Se      
»langha gathan» förr stad      
[Mulbackagården] Saknas      
Mareberg torp /Se      
Mykeridh, se Mökered gd:ar      
Mökered Saknas      
Mökered, se Lyckan Saknas      
Mökered, se Lyckan Saknas      
Mökered by      
Mökered by      
Mökered by      
Mökered by      
Mökered gdar      
Mökered by      
Mökered by      
Mökered Saknas      
Mökered by      
Mökered by      
?Mökered gd:ar      
Mökered gd      
Mökered by      
Mökered gd:ar      
Mykerydh Saknas      
*Packatomt förr tomt      
Packatomt förr tomt      
»pakkatompt» Saknas      
Sankta Birgittas altare Saknas      
Sankt Birgitte(altar) Saknas      
Sankta Birgittas kapell Saknas      
Sankta Birgittas kapell förr kapell      
Sankta Birgittas kapell Saknas      
Sankt Jörgens hospital Saknas      
Sankt Jörgens hospital förr sjukhus      
Sankt Jörgens hospital Saknas      
*Sankt Jörans hospital Saknas      
Sankt Nikolai altare förr stad, nu by      
Sankt Olofs kyrka förr kyrka /Se      
Sankt Olofs kyrka      
*Sankt Olovs kyrka      
*Sankt Olovs kyrka Saknas      
Sankt Olovs kyrka f. kyrka      
Sankt Olai kyrka Saknas      
Sankt Olofs kyrka förr kyrka      
Sankt Olavs kyrka f.d. k:a      
Sankt Olofs kyrka Saknas      
Sankt Olofs kyrka Saknas      
Sankt Olovs kyrka förr kyrka      
Sankt Olofs kyrka Saknas      
Sankt Olofs kyrka f. kyrka      
Sankt Olof förr förs.      
Sankt Olofs kyrka Saknas      
Sankt Olofs kyrka Saknas      
Sankt Olof kyrka      
Sankt Olof förr sn      
Sankt Olofs Saknas      
Sankt Olovs kyrka förr kyrka      
Sankt Olovs kyrka ödekyrka      
?Sankt Olof förr kyrka      
Sankt Peters kyrka förr kyrka      
Sankt Peters kyrka Saknas      
Sankt Peters kyrka      
Sankt Peters kyrka Saknas      
Sankt Peters kyrka Saknas      
Sankt Peters kyrka      
Sankt Peters kyrka Saknas      
Sankt Peters kyrka Saknas      
Sankt Peders kyrka kyrka      
Sankt Peters kyrka kyrka      
Sankt Peter kyrka      
Sankt Peter kyrka      
Sankt Peder Saknas      
Sankt Peters kyrkogård Saknas      
Sankt Peders kyrkogård Saknas      
*Sankt Peders kyrkogård kyrkogård      
*Sikenne Saknas      
*Simon holabeks gård gd      
Spetalen by      
?Spetalen by      
Spitalen förr sjuk- och fattighus      
Spitalen förr sjuk- och fattighus      
Spetelen by?      
Spetalen by      
Spetalen by      
Spetalsgården Saknas      
Spetalsgården gård      
Styffneborg, se *Stynaborg förr slott      
*Stynaborg förr slott /Se      
Stynaborg förr slott      
Stynaborg förr slott      
Stynaborg förr slott      
Stynaborgh slott      
*Stynaborg slott      
*Stynaborg slott      
Styraborg sl.      
[Styggneborg] Saknas      
Stynaborg förr slott      
Stynaborg medeltida borg /Se      
Svalered by      
Svalered by      
Svanelund förr bebyggelse?      
Svartbrödraklostret Saknas      
Svartbrödraklostret förr kloster      
Svartbrödraklostret förr kloster      
Tingberg by, förr tingsställe? /Se      
Tingberg by      
Täppan förr torp      
Wik Saknas      
Vik Saknas      
*Vik beb.      
*Vik beb.      
[Wiik] Saknas      
*Vik beb.      
Ålekärr gd      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.