ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Långareds socken : Kullings härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 131 Naturnamn: 159 Bebyggelsenamn: 43 Naturnamn: 4
?Långared sn Anten Saknas Långareds socken sn Bjälkholmen ö
Langared sn Anten-sjön Saknas Berget försv.bs. Loholmen holme
Långared sn Anten Saknas Bergsgården gd Risveden f.d. häradsallmänning
Långared sn /Se Anten sjö Brobacka gd Sockerhålan vattningsställe
Långared sn? Anten sjö Bryngelsgården gd  
Långared sn Anten sjö Bråten lht  
Långared sn /Se Anten sjö Dammbacken beb.  
Långared sn Anten sjö /Se Dömmesbäck tp  
Långared sn Anten sjö /Se Enebacken, se Kärrsa lht  
Långared sn Backö holme Enehagen, se Ljungstorp beb.  
Långared sn Backö, Lilla holme Freden tp  
Långared sn Bjälkholmen holme Havresvedjan gd  
Långared sn Björkekullen ägomark Horsdalen soldattp  
Långared sn Bockamossen mosse Hyttan lht  
Longeröd sn Bottnasjön sjö Järn gd  
Långared sn Bratteberg berg Kalvhagen lht  
Långared sn Brattås ås Katosberg beb.  
Långaridz sn Bruks udde udde Knekthagen soldattp  
Långarydz sn Bynäs udde Kvarnabo bebyggelse  
Långared sn Byrviken vik Kvarnabo bebyggelse  
Långared sn /Se Dammossen mosse Kärrsa lht  
Långared sn /Se Dömmesmosse mosse Lammåsa bebyggelse  
Arlijdh Saknas Ekåsarna åsar med fornlämningar /Se Liden lht  
Arelid gd Enön ö Ljungstorp beb.  
Attholmen by /Se Felsmossen mosse Lommehage tp  
Baggebol gd Fjällsjöbäcken bäck Långsbacka tp  
Baggebo bebyggelse Furukärret, Stora kärr Mårtensgården prästgård  
Bjersbo Saknas Furukärret, Lilla kärr Nordkärr lht  
Björsbo gd Fyraviken vik Sandhult tp  
Borås bebyggelse Fårö holme Skogstorp bebyggelse  
Boråsen gd Fämossen mosse Skräddaregården, se Bergsgården gd  
Boråsen gd /Se Getaryggen höjd Slättebacka lht  
Brogärde ?by Gomers sten sten Stenbäcken lht  
Börta by Grankärret kärr Stenbäcken lht  
Dömmesbäck förr torp? Grankärret kärr Stussbäcken gd  
Eglegerdet, se Östäng gd Gransjöberget berg Svederna, Östra o. Västra gdr  
Gäckelgärde by? Gransjön sjö Svedhagen tp  
Gäckelgärde gd:ar Gransjön sjö (Vinter)gapet tp  
Havresvedjan gd /Se Granvikedamm sank mark Vitkärr lht  
?Hjällnäs gd Granviken vik Västergötland-Göteborgs järnväg, se 4 Kvarnabo Saknas  
Holmängen gd Granvikeö holme Västergötland-Göteborgs järnväg, se 5 Kvarnabo Saknas  
Holmengja gårdar Greshallen udde Äspenäs damm försv. tp  
Humlebo gd Gyltenabben brygga? Öna lht  
Humblebo Saknas Gärsjön sjö    
?Hyndered gård Gärsjön sjö /Se    
?Hyndered gård Hagesjön sjö    
Hyndered gd Helge grans källa offerkälla /Se    
Hinderydt Saknas Helig-gran Saknas /Se    
Häckelid gd /Se Helig gran offerkälla /Se    
Hällnäs by *Helig grans källa offerkälla /Se    
Hällnäs by? Helig gran källa /Se    
Hällnäs gd Hjortmossen mosse    
?Hällnäs by Holmakullen kulle    
Helsnäs Saknas Horsdalen dal    
Hälsingesvedjan gd /Se Horsåsen ås    
Hälsingsvedjan gd /Se Hultaskogen skogsmark    
Hestehagen gård Hundsjön sjö    
Hästhagen gd Husebacken ägomark    
Jedra Saknas Hällnäs udde udde    
Jehlegerde gd:ar /Se Hällnäsviken vik    
Jäklaberg gd:ar /Se Hälsingen, Lilla vik    
Järn gd Hälsingen sjö    
Järn Saknas /Se Hälsingesjön l. Hälsingen sjö /Se    
Järn gård /Se Högesbäcken bäck    
Kullarna förr torp? Högsjön sjö    
Kvarnabo Saknas /Se Idåsen triangelpunkt    
Lo by Idåsmossen mosse    
?Lo by Idön ö    
?Lo, Stora hg Iglasjön sjö    
Lo by /Se Jutabäcken bäck    
Lo gd /Se Jutamossen mosse?    
Lo by /Se Jutasjön sjö    
Loholm (Loholmen) förr gd /Se Kallarhallsudden udde    
Långared by Kartåsen ås med fornlämningar /Se    
Långared by Klarsjön sjö    
Långared by Klevabäcken bäck    
Långared ?gd o. sn Klevaklinten terräng    
Långared by Klinten höjd    
Långared by Korpaberget berg    
Långared by Korpekullen kulle    
Longaryd Saknas Koö udde    
?Mölnemad gd Kringelmossen mosse    
Nygård gd Kroppsjön sjö    
Nygård gård Kvakevatten sjö    
Pettersberg ödegård? Kvarnasvedmaden sank mark    
Porten gd /Se Käringberget berg    
Ravalsbo bebyggelse Käringberget berg    
Ralsbo gd ?Lersjön sjö    
Sjöbo gd Lersjön, Stora sjö    
Sjöbol gd Lindsjön sjö    
Sjöbäcken gd Lilludden udde    
Sjöbäcken bebyggelse Lillön ö    
Sjötorp gd:ar Linnås ås    
Sjötorp gd Ljungön ö    
Sjötorp gård Loholmen holme    
Skogen gd Lo holme holme /Se    
Skogen torp Lomsjön sjö    
?Sköttorp by Loviken vik    
?Sköttorp by Lugnet terräng    
Stavesten ödegård? Lundamossen mosse    
Stom = 1 Långared Saknas Lysegranskällan offerkälla /Se    
Stompnen i Södrebouten kyrkhmn Lysegranskärret kärr    
Stussbäcken gd Långareds offerkälla Saknas    
Studzbäck bebyggelse Långeberget berg    
Säckegärde gd Långe mosse mosse    
Säggegärde torp Långemad sank mark    
Norr och Söderboutenn hmn Långsbackamosse mosse    
Trålanda gd Malismosse mosse    
Ulfverås by? Matsadamm damm    
Ulvarås gd /Se Munken terräng    
Vagnshed by Mårtens mosse mosse    
Winterkärr torp Namnsjön sjö    
*Vinterkärr försv.torp? Nye damm damm    
Wägatorp torp Näsudden udde    
Vägestorp gd Ormans källa källa    
Vänga by Ormansliden skogsmark    
Vänga by Portadalen dal    
Vänga by Prästegårdsviken vik    
Vänga by Rammsjön, Lilla sjö    
Vänga by? Rammsjön, Stora sjö    
Vänga by Rammsjöås ås    
Vänga by Risveden Saknas    
Vänga by /Se Risveden skog    
Ålanda Saknas Risveden terräng    
Älvviken gd /Se Roshulan terräng    
Äspenäs gd Rudesjön sjö    
Östäng gd /Se Råmjölkmistemossen mosse    
Östäng gd /Se Rödkärret kärr    
Österäng gd? Rönnekullsmaden sank mark    
Östäng gd:ar /Se Sandviken vik    
Östäng gdr /Se Skarpe nos udde    
  Skräcklan skogsmark    
  Snaremossen mosse    
  Snattesmossen mosse    
  Stallviken vik    
  Stensmossen mosse    
  Stjärnåsen ås    
  Store mosse mosse    
  Store mosse mosse    
  Store mossen mosse    
  Storudden udde    
  Storön ö    
  Stutamossen mosse    
  Sultenruksjön sjö    
  Svarteberget berg    
  Svartsjön sjö    
  Svinö holme    
  Såttudden udde    
  Tjuvås ås?    
  Ulvesmosse, Lilla mosse    
  Ulvesmosse, Stora mosse    
  Ulvesås ås    
  Våghusen udde    
  Vängaviken vik    
  Västermossen mosse    
  Älvvikeviken vik    
  Ögat sjö    
  Öjesjön sjö    
  Öjesjön sjö    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.