ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bergstena socken : Kullings härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 48 Naturnamn: 80 Bebyggelsenamn: 15 Naturnamn: 2
Bergstena by med kvarnar /Se Aspekullen höjd Hallegården gd Flimossen mosse
Bergstena Saknas Attesmossen mosse Hedegården gd Kvarnmossen mosse
Bergstena sn Berget terräng Helvetet gdr  
Bergstena sn /Se Björnö holme Intagan beb  
Bergstena by o. sn Djupedal dal Kejebo beb  
Bergstena sn Djupekärr kärr Korpås gd  
Bergstena sn Ekes mosse mosse Ledsgården gd  
Bergstena sn Fjällsjöbäcken bäck Lundagården gdr  
Bergstena sn Fjällsjömaden sank mark Nybygget, se Kajebo beb  
Bergstena sn Fjällsjön sjö Pinnegården gd  
Bergstena sn Fluxmaden sank mark Slaghall gd  
Bergstena by Flymossen mosse Slättäng tp  
Bergzsten gd Fäberget berg Sörgården gd  
Bergstena sn Fäsjön, Lilla sjö Sörtuvetorp, se Sörgården gd  
Bersthena Saknas Fäsjön, Stora sjö Tånga, se Sörgården gd  
Bergstena sn /Se Fölaberget berg    
Bergstena sn /Se Gransjön sjö    
Bergstena sn /Se Gungemaderna sank mark    
Bergstena by /Se Hagaberget berg    
Bergstena by Hannasjömossen mosse    
Bergstena by Hannasjön sjö    
Bergstena by Hares terräng    
Bergstena by Hindkärret kärr    
Bergstena by Hästakärret mosse    
Gallås gård Hästö holme    
*Gardhbo gård Högarås terräng    
Grankärr torp Iglasjöberget berg    
Helvetet gd /Se Iglasjön sjö    
Kajebo Saknas /Se Kajs före holme    
Kolbäck hg /Se Kaspers ö holme    
Kolbäck herrg. Knektabobacke triangelpunkt    
Kolbäck gård Kolbollemossen mosse    
Kolbäck hg Kolbollen, Lilla sjö    
Kolbäck gård Kolbollen, Stora sjö    
Kolbäck hg Korpaberget berg    
Kolbäck hg Korpåsa huvud terräng    
Kolbäck hgd Kungsstenen sten    
Kolbäck hg Kvarnemossen mosse    
Kolbäck herrg. Kvarnemossen Saknas /Se    
Kolbäck hg Kyrkemossen mosse    
Kolbäck herrgård /Se Lannakleven, Lilla skogsmark    
Kolbäck Saknas /Se Lannakleven, Stora skogsmark    
Kvarnbacken torp Lerbäcken terräng    
Laryd by Lurut ägomark    
?Ryd gd Luckan udde    
Slaghäll gårdar el. berg Lunnekullen höjd    
Slaghall gd /Se Långemossen mosse    
Stommen = 9 Bergstena Saknas Lången sjö    
  Långens ände vik    
  Långåsen terräng    
  Lärkehuvud Saknas /Se    
  Lärkemossen Saknas /Se    
  Onde mosse mosse    
  Orremossen mosse    
  Rännåsen ås    
  Rävaberget berg    
  Rörbäcken bäck    
  Slättes sank mark?    
  Smörö ö    
  Snaremossen mosse    
  Snickarebomossen mosse    
  Solbergsmossen mosse    
  Store mosse mosse    
  Store mosse mosse    
  Stövlamaden sank mark    
  Svartån å    
  Svartån å    
  Timmermossen mosse    
  Tvåan sjö    
  Tåmossen mosse    
  Tåsjön sjö    
  Ulvaråsaberget berg    
  Ulvaråsaberget Saknas /Se    
  Vaktberget berg    
  Varemossen mosse    
  Vinnmossen mosse    
  Vinnmossen mosse /Se    
  Vinnmossen mosse /Se    
  Vintermossen mosse    
  Åsamaden ägomark    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.