ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fullestads socken : Kullings härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 28 Naturnamn: 8 Bebyggelsenamn: 9 Naturnamn: 4
?Fullestad by o. sn Björkås ägomark Hästhagen tp Holamossen mosse
Fullestad sn /Se Gillebäcken bäck Kullen tp Risveden f.d. kronoallm.
Fullestad sn Holamossen mosse Lagmansholm gd Svartån å
Fullestad sn Lilla mossen mosse Lagmansholm gd Varaskogen skog(?)
Fullistadha sn Långåsaberget berg Myratorpen tp  
Fullestad sn Myrabäcken bäck Nybygget tp  
Fullestad sn Tranemad ägomark Skogsås lht  
Fullestad sn Varaskogen skogsområde Ödegärdet by  
Fullestad sn /Se   Ödegärdet by  
Fullestad by o. sn /Se      
Fullestad socken /Se      
Fullestad sn /Se      
Fullestad by /Se      
Fullestad by      
Lagmansholm hrgd      
Lagmansholm hrgd      
Orrekullen gård      
Sandris gdr /Se      
Stommen = 1 Fullestad gd      
Stommen gd /Se      
Uggeltorp by      
?Ulvestorp by      
Ulfvestorp by      
Ulvestorp by      
Varegården gd /Se      
Waragården Saknas      
Varegården gd      
Varegården gd /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.